Ibadah Persekutan di Kartika Graha Malang IV, 29 Juli 2011 (Jumat Pagi)

bersamaan dengan Penamatan Siswa-siswi Lembaga Pendidikan El-Kitab KRISTUS AJAIB Angkatan Khusus dan Angkatan XXXIII

Tema: "Mempelai datang, songsonglah Dia"
Matius 25:6
25:6.Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia!

= satu-satunya berita yang dibutuhkan pada tengah malam (akhir jaman), yaitu: KABAR MEMPELAI.
Seperti gandum-gandum kakak Yusuf tunduk pada gandum Yusuf, semua pemberitaan firman harus mengarah pada pemberitaan Kabar Mempelai.

2 macam pemberitaan Firman/makanan rohani:
 1. Injil keselamatan(Firman penginjilan)= kabar baik.
  Makan firman penginjilan akan menimbulkan kegerakan Roh Kudus hujan awal= kegerakan untuk menyelamatkan orang berdosa.
  Mulanya kegerakan ini hanya untuk Israel, tetapi karena sebagian Israel menolak, maka terbuka kesempatan bagi Bangsa Kafir untuk diselamatkan.

  Kisah Rasul 1:8
  1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."

  Arah kegerakan hujan awal adalah dari Yerusalem, Yudea, Samaria (negara-negara barat) sampai ke ujung bumi yang disinyalir adalah Papua.

 2. Cahaya injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah(Firman pengajaran= Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua/makanan keras)= kabar mempelai untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai wanita Tuhan.
  Ini menimbulkan kegerakan Roh Kudus hujan akhir, yaitu kegerakan untuk menyucikan dan menyempurnakan kehidupan yang sudah selamat, untuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna, yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali.

  Banyak kehidupan yang selamat, tetapi hanya sedikit yang masuk tubuh Kristus yang sempurna. Seperti 603.550 orang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, tetapi hanya 2 orang yang masuk Kanaan.

  Matius 24:27
  24:27 Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia.

  Arah kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna adalah dari timur menuju ke barat, sampai ke Yerusalem. Kalau Yerusalem sudah menerima Yesus yang akan datang kedua kali, maka kita akan masuk Yerusalem Baru.
  Kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini secepat kilat. Salah satunya adalah lewat menggunakan saluran internet untuk pemberitaan Kabar Mempelai. Sebab setan juga hendak menggunakan saluran internet.

  Wahyu 11:7-9
  11:7 Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka.
  11:8 Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan.
  11:9 Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan.

Mengapa harus ada kegerakan pembangunan tubuh Kristus?
 1. Tuhan rindu berdiam di antara manusia lewat pembangunan Bait Allah yang jasmani. Tetapi sayang, sampai pada Yohanes 2:19-21, Bait Allah yang jasmani tidak lagi bisa menampung kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan beralih pada pembangunan Bait Allah yang rohani(diterangkan pada Ibadah Persekutuan di Kartika Graha Malang I, 27 Juli 2011 Sore).

 2. Tuhan Yesus sangat rindu untuk menempatkan diriNya sebagai Kepala atas tubuhNya. (diterangkan pada Ibadah Persekutuan di Kartika Graha Malang II, 28 Juli 2011 Pagi).

 3. Sebab keadaan tubuh Kristus bagaikan tulang kering.
  Yehezkiel 37:1-2,11
  37:1. Lalu kekuasaan TUHAN meliputi aku dan Ia membawa aku ke luar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang.
  37:2 Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh, amat banyak bertaburan di lembah itu; lihat, tulang-tulang itu amat kering.
  37:11 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan: Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang.

  Tulang kering artinya:
  • Semangat yang patah, gampang putus asa, gampang kecewa; tetapi juga gampang bangga saat diberkati secara jasmani.
   Amsal 17: 22
   17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.

  • Kepedihan hati, kesusahan yang berlarut-larut.
   Amsal 15:13
   15:13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat.

  • Tidak berkobar-kobar lagi saat mendengar perkara rohani, kering saat mendengar firman.
  • Mati rohani sampai masuk kematian kedua selama-lamanya.
Apa yang harus kita perbuat menghadapi tulang kering?
Yehezkiel 37:3-4
37:3 Lalu Ia berfirman kepadaku: "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, Engkaulah yang mengetahui!"
37:4 Lalu firman-Nya kepadaku: "Bernubuatlahmengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya: Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman TUHAN!

Satu-satunya cara adalah lewat PEMBERITAAN FIRMAN NUBUAT.
Firman nubuat adalah firman yang menyatakan segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman terutama mengenai kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja dan sebagai Mempelai Pria Sorga.

Kalau sudah berani masuk Lempinel Kristus Ajaib, artinya berani BERTANGGUNG JAWAB untuk memberitakan FIRMAN PENGAJARAN/ KABAR MEMPELAI!Ini tugas kita, sebab tubuh Kristus masih seperti tulang kering.

Hasil pekerjaan firman nubuat:
 1. Suara berderak-derak.
 2. Tulang bertemu tulang.
 3. Muncul urat dan sendi.
 4. Tumbuh daging yang baru.
  [Poin 1-4 sudah diterangkan pada Ibadah Persekutuan di Kartika Graha Malang III, 28 Juli 2011 Sore]

 5. Ada kulit yang menutupi.
  Yehezkiel 37:8
  37:8 Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas.

  Pengertian kulit:
  • Kulit pendamaian.
   Kejadian 3:21
   3:21. Dan TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk isterinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.

   Kulit pendamaian di taman Eden adalah kulit binatang yang dipakai untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Di taman Eden ini binatangnya masih samar-samar. Di jaman Israel, sudah menggunakan lembu/ domba.

   Sekarang, kulit pendamaian ini adalah korban Kristus untuk menutupi ketelanjangan manusia berdosa.
   Proses untuk mendapat kulit pendamaian ini adalah lewat BERDAMAI,yaitu:
   1. Mengaku dosa pada Tuhan dan sesama, dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi, mati terhadap dosa, bertobat.
   2. Mengampuni dosa orang lain dan melupakannya.
   Kalau sudah bisa mati terhadap dosa, bertobat, dan mengampuni serta melupakan dosa orang lain, hasilnya adalah kita mendapat berkat damai sejahtera.

  • Kulit kebenaran/ keselamatan.
   Galatia 3:27
   3:27 Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus.

   Kulit kebenaran/ keselamatan = bersalut Kristus lewat BAPTISAN AIR.

   Roma 6:4
   6:4 Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.

   Banyak bahtera di zaman Nuh, tetapi yang menyelamatkan hanya satu bahtera. Banyak baptisan yang dipakai manusia, tetapi hanya ada SATU baptisan air yang benar.
   Baptisan air yang benar adalah orang yang sudah bertobat (mati terhadap dosa) dikuburkan bersama Yesus dalam baptisan air, dan ia akan bangkit bersama Yesus dalam hidup baru, jenis kehidupan Sorgawi, yaitu HIDUP DALAM KEBENARAN. Segala sesuatu yang tidak benar harus dibuang. Kalau masih ada yang tidak benar, berarti dalam keadaan telanjang (tanpa kulit).

   Mazmur 37:25
   37:25 Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti;

   Kalau kita punya kulit kebenaran, maka Tuhan akan memberkati kita sampai ke anak cucu, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain.

  • Kulit kemuliaan.
   Roma 13:11-14
   13:11. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita dari pada waktu kita menjadi percaya.
   13:12 Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang!
   13:13 Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati.
   13:14 Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.

   Kulit kemuliaan = bersalut Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang.
   1. Bersalut Tuhan = Allah Bapa = terang matahari.
   2. Bersalut Yesus = Anak Allah = terang bulan.
   3. Bersalut Kristus = Allah Roh Kudus = terang bintang.
   Kisah Rasul 2:41-42
   2:41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.
   2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.

   Untuk bisa bersalut Tuhan Yesus Kristus (terang matahari, bulan, dan bintang), caranya adalah lewat ketekunan dalam persekutuan, ketekunan dalam pengajaran rasul dan pemecahan roti, dan ketekunan dalam berdoa. Dalam Tabernakel, ini menunjuk pada masuk Ruangan Suci, sama dengan masuk kandang penggembalaan.
   1. Pelita Emas (Zaman Musa) --> ketekunan dalam persekutuan (Hujan Awal) --> ketekunan dalam Ibadah Raya (Hujan Akhir).
   2. Meja Roti Sajian --> ketekunan dalam pengajaran rasul dan pemecahan roti --> ketekunan dalam Ibadah Pendalaman Alkitab dan Perjamuan Suci.
   3. Medzbah Dupa Emas --> ketekunan dalam doa --> ketekunan dalam Ibadah Doa Penyembahan.
   Dalam Ibadah Doa Penyembahan, kita sedang bersekutu dengan Allah Bapa dalam kasihNya. Kalau terus menyembah, kasih itu akan terus bertambah terang sampai kasih yang sempurna, itulah terang matahari.
   Dalam Ibadah Pendalaman Alkitab dan Perjamuan Suci, kita sedang bersekutu dengan Anak Allah dalam firman pengajaran dan Perjamuan Suci. Kalau ditekuni, nanti akan menghasilkan terang bulan.
   Dalam Ibadah Raya, kita sedang bersekutu dengan Allah Roh Kudus di dalam urapan dan karunia-karuniaNya. Kalau ditekuni, akan menghasilkan karunia-karunia yang permanen sampai menghasilkan terang bintang.

   Setiap ibadah menghasilkan terang masing-masing yang berbeda. Mengapa?
   1. Supaya tidak monoton.
    Tiga macam ibadah pokok = tiga macam Pesta:
    • Meja Roti Sajian = Pesta Paskah.
    • Pelita Emas = Pesta Pentakosta.
    • Medzbah Dupa Emas = Pesta Pondok Daun-daunan.

   2. Sebab kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan, berbeda dengan kemuliaan bintang.
    1 Korintus 15:41
    15:41 Kemuliaan matahari lain dari pada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain dari pada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain.

   Wahyu 12:1
   12:1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya.

   Kulit kemuliaan (terang matahari, bulan, dan bintang) akan menutupi ketelanjangan kita, sehingga kita kembali pada kemuliaan Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Kita kembali sama mulia dengan Tuhan Yesus = menjadi mempelai wanita Sorga.

   Kejadian 1:26
   1:26. Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."

   Jika kita memiliki kulit kemuliaan, maka kita akan menerima kuasa untuk mengalahkan setan tritunggal yang adalah sumbernya kegagalan, pencobaan, dll.

 6. Ada nafas hidup.
  Yehezkiel 37:8-9
  37:8 Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas.
  37:9 Maka firman-Nya kepadaku: "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali."

  Nafas hidup = Roh Kudus = roh kemuliaan.

  Dari mana kita mendapat roh kemuliaan?
  1 Petrus 4:12-14
  4:12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu.
  4:13 Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya.
  4:14 Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu.

  Roh kemuliaan adalah dari NYALA API SIKSAAN, penderitaan daging bersama Yesus tanpa dosa. Makin besar nyala api siksaan yang kita terima, makin kuat urapan yang kita terima.

  Kegunaan roh kemuliaan:
  • Memberi hidup secara jasmani dan rohani, sehingga bisa tetap bisa hidup benar dan hidup suci.
   Hidup artinya juga aktif, setia dan berkobar-kobar selalu dalam ibadah pelayanan.
  • Membuat kita menjadi hamba Tuhan yang tahan banting, tidak kecewa dan tidak putus asa saat menghadapi cacian dan makian, tetapi justru berbahagia.
  • Memberikan karunia-karunia Roh Kudus, yaitu kemampuan ajaib dari Tuhan, yang lebih dari ijazah, lebih dari uang, lebih dari apapun juga.
   Kalau ada karunia, maka pasti akan ada jabatan pelayanan.
   Karunia Roh Kudus ini adalah jubah yang maha indah, hidup kita akan makin hari makin indah di hadapan Tuhan.
   Meninggalkan jabatan pelayanan = kehilangan keindahan, kehilangan jubah dan telanjang bulat.

   Moto Lempinel: "MENJADI HAMBA TUHAN SEPENUH ADALAH PEKERJAAN TERAKHIRKU".

   Yehezkiel 37:10
   37:10 Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar.

   Mazmur 68:12
   68:12 Tuhan menyampaikan sabda; orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar:

   Tentara yang besar adalah kehidupan yang dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Hanya ada 2 alternatif, menjadi tentara yang besar atau menjadi tulang kering.

   Kidung Agung 6:10
   6:10 "Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya?"

   Tentara yang besar akan menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita dengan sinar kemuliaan, siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali.
Tuhan memberkati.