Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Doa Malang

... kemunafikan. Kemunafikan itu adalah ajaran sesat kemunafikan itu adalah tabiat daging tetapi kemunafikan juga terjadi dalam ibadah. Dalam Matius ada bentuk ibadah yaitu memberi sedekah berdoa dan berpuasa. Ketiganya ini diancam oleh kemunafikan. Ibadah yang disertai kemunafikan akan ditolak oleh Tuhan. Malam ini kita melihat kemunafikan dalam puasa Matius berpuasa dengan muka muram mengubah air mukanya supaya kelihatan berpuasa atau supaya kelihatan suci. Yesaya - berpuasa tetapi tetap mempertahankan pertengkaran kepahitan dendam dll. Raja-raja - berpuasa tetapi tetap berdusta dan membenci tanpa alasan. Matius puasa yang benar ditandai dengan Mencuci muka hati disucikan oleh air firman pengajaran. Di muka ini ada panca indra yang adalah ...

Ibadah Natal GPT seJatim

... akan binasa dan supaya jangan putus asa kecewa saat belum diberkati sebab semuanya hanya sementara. Tema YESUS DATANG KE DUNIA UNTUK MEMBERI HIDUP DALAM KELIMPAHAN. Pengertian hidup dalam kelimpahan Hidup yang dipelihara oleh Tuhan sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup dalam kelimpahan bukan diukur dengan jumlah berapa juta dll . Berapapun yang Tuhan berkatkan kalau kita mengucap syukur itulah kelimpahan dalam Tuhan. Hidup dalam kegerakan kebangunan rohani Kanaan berlimpah susu dan madu selalu berkobar-kobar dalam kerohanian. Kanaan -- kebangunan rohani. Hidup kekal di Sorga Yerusalem Baru Kanaan Samawi . Bagaimana cara Yesus datang ke dunia untuk memberi hidup dalam kelimpahan Lewat natal kedatangan Yesus ...

Ibadah Persekutuan di Ciawi VI

... Ada pula tertulis Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu Dan Iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada-Nya Semua itu akan kuberikan kepada-Mu jika Engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya Enyahlah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti Lalu Iblis meninggalkan Dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus memberikan teladan dalam doa puasa. Di sini doa puasa dikaitkan dengan pencobaan tetapi juga mengarah pada Yerusalem Baru. Dalam Perjanjian Lama setan mencobai Adam dan Hawa. Dalam Perjanjian Baru setan mencobai Adam ...

Ibadah Raya Surabaya

... mengalami pembaharuan untuk bisa menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab itu jangan asal masuk gereja tapi harus ada pembaharuan. Rabu kemarin kita belajar soal proses pembaharuan. Malam ini kita lanjutkan pada apa yang harus diubahkan harus dibaharui. Jawabannya kita belajar pada pohon ara. hal yang harus diubahkan keubahan dalam nikah ini belajar dari pohon ara di taman Eden dimana daunnya dipakai untuk menutupi ketelanjangan nikah. Daun ara kebenaran diri sendiri. Praktiknya Kejadian - seperti Hawa yang memberi makan buah terlarang pada suaminya. Artinya Hawa mau menjadi kepala istri menjadi kepala. Ini susunan nikah yang salah. Dalam rumah tangga artinya ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... bertemu pada masa kelaparan dan Tuhan memakai Yusuf untuk menyelamatkan sebagian besar Israel. Jadi kegerakan Roh Kudus hujan akhir terjadi pada saat kelaparan rohani melanda gereja Tuhan. Wahyu - keadaan gereja Tuhan akhir jaman seperti keadaan jemaat Laodikia yaitu mengalami kelaparan rohani. Kalau lapar lama-lama akan pingsan rohani tidak mati tidak hidup suam-suam rohani . Tanda kalau gereja Tuhan suam rohaninya hanya puas dengan perkara jasmani atau hanya menggembar-gemborkan perkara jasmani tapi tidak lagi mengutamakan Firman Tuhan. Dan keadaan ini membuat Tuhan menjadi jijik sehingga hanya dimuntahkan oleh Tuhan. Ini artinya tidak bisa memuaskan Tuhan malah menjijikkan bagi Tuhan banyak ...

Ibadah Raya Surabaya

... untuk menyatukan Israel dengan bangsa kafir menjadi satu tubuh yang sempurna mempelai wanita yang sempurna yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tubuh Kristus yang paling kecil adalah nikah. Kalau nikah mau jadi satu HARUS terima firman pengajaran. Yesaya nubuat dari nabi Yesaya yaitu bahwa Yesus datang untuk Israel itu terlalu sedikit karena itu Yesus jadi terang bagi bangsa kafir bagi kita sekalian. Keselamatan itu sesungguhnya hanya untuk bangsa Israel. Tapi karena menolak maka sampai kepada bangsa kafir. Matius - Markus - kegenapan dari Yesaya . 'daerah Tirus' daerah bangsa kafir. Markus 'tidak mau ada orang yang mengetahui' Yesus ...

Ibadah Doa Malang

... sini sudah berdaun tapi tidak berbuah artinya kehidupan yang sudah beribadah melayani Tuhan tetapi tidak memuaskan Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan. Akibatnya adalah kering rohaninya hidup dalam kutukan sampai kebinasaan. Mengapa pohon ara sudah berdaun tetapi tidak berbuah Sebab tertanam di pinggir jalan tidak tergembala artinya beredar-edar tidak tekun dalam penggembalaan tidak taat tidak dengar-dengaran pada suara gembala lebih banyak mendengar suara asing. Seharusnya pohon ara ditanam ditepi aliran air tergembala maka pasti akan berbuah. Lukas - . Tetapi tetap harus waspada sebab ada pohon ara sudah tergembala tapi tidak berbuah. Penyebabnya adalah memiliki akar yang tidak baik. Ibrani . Salah satu bentuk akar yang ...

Ibadah Persekutuan Kartika Malang I

... mencapai gereja Tuhan di akhir zaman Wahyu - . Jemaat Laodikia ini adalah gambaran gereja bangsa Kafir di akhir zaman. Keadaannya adalah hanya puas hanya mengerjar hanya menggembar-gemborkan kekayaan dunia perkara jasmani tetapi keadaan rohaninya terpuruk. Keadaan rohani gereja Tuhan di akhir zaman adalah malang tidak beruntung celakamelarat sengsara tidak bahagiamiskinLukas miskin tidak kaya di hadapan Tuhan adalah kikir tidak bisa memberi bahkan serakah merampas hak orang lain bahkan haknya Tuhan yaitu perpuluhan dan persembahan khusus . buta hidup dalam kegelapan dosatelanjang dipermalukan dan karena ketelanjangan ini gereja Tuhan tidak bisa kembali ke Firdaus. Tuhan tidak menghendaki gereja Tuhan binasa untuk selama-lamanya. ...

Ibadah Raya Surabaya

... yang sudah beribadah tapi tidak bisa memuaskan hati Tuhan. Jadi jangan puas hanya sampai pada daun tapi harus sampai pada pelayanan yang berkualitas sebab Tuhan tidak makan daun tapi makan buah. AKIBATNYA hidup itupun jadi kering rohani dan tidak mengalami kepuasan sehingga seringkali mencari kepuasan di dunia jatuh dalam dosa. Bahkan hidup itu jatuh dalam kutukan sampai kebinasaan dalam api neraka. Kita sudah belajar mengapa kering rohani dan praktik dari kering rohani. Malam ini kita pelajari cara menghadapi kekeringan rohani. Zakharia - kemungkinan dalam menghadapi kekeringan rohani kemungkinan yang NEGATIF yaitu lari kepada terafim ay. . Terafim berhala. Artinya sekarang ...

Ibadah Raya Malang

... ibadah. Yesaya - dibentuk menjadi anak panah runcing menjadi pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan memuliakan nama Tuhan. Mazmur satu tabung ini menunjuk pada satu keluarga menjadi pelayan Tuhan. Hasil menjadi pelayan yang memuliakan Tuhan Yesaya hak dan upah terjamin di tangan Tuhan Mazmur kebahagiaan sampai menjadi milik pusaka Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun juga. IBADAH RAYAMatius - adalah nubuat keenam yaitu NUBUAT TENTANG ISRAEL POHON ARA . Pohon ara ini ditampilkan dari zaman ke zaman yaitu Zaman permulaan Adam sampai Abraham zaman Allah Bapa -- pohon ara di taman Eden. Zaman pertengahan Abraham sampai kedatangan Yesus pertama kali zaman Allah Anak -- ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... hidup benar kita aman hidup dalam damai sejahtera dan hidup sehari-hari kita terjamin oleh Tuhan sampai masa depan kita ay. . Tapi pertumbuhan ini masih belum cukup sebab banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Contohnya dulu dari sekian banyak bangsa Israel HANYA DUA ORANG yang masuk ke Kanaan Yusak dan Kaleb . Begitu juga dengan kita di akhir jaman. Banyak orang kristen tapi berapa banyak yang akan masuk ke Surga pertumbuhan secara kualitas - hasil dari pekerjaan Firman pengajaran. Korintus - Firman pengajaran Firman yang memberitakan kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja dan Mempelai Pria Surga ...

Ibadah Raya Surabaya

... manusia yang paling penting adalah Roma . Dan ini merupakan kehilangan segala-galanya. Dimana manusia kehilangan kemuliaan Allah sehingga jadi telanjang. Dan setelah telanjang yang muncul adalah ketakutan kehilangan damai sejahtera sehingga hidup dalam ketakutan dan kegelisahan . Kalau hilang damai sejahtera hidup itu terpisah dari Tuhan. Kalau dilanjutkan hidup itu akan terpisah untuk selama-lamanya dan itu sama artinya dengan binasa dalam api neraka. Makin tidak bergairah dalam ibadah artinya hidup itu sedang menjauh dari Tuhan. Dan didunia ini tidak ada kekuatan manusia yang mampu mengembalikan damai sejahtera. Jalan satu-satunya adalah lewat korban pendamaian. Yohanes Yesus manusia yang tidak berdosa harus mati disalib untuk mendatangkan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... bulan dan bintang. Langkah-langkah peningkatan rohani dalam sistem Tabernakel Iman kepada Yesus -- Pintu Gerbang Tabernakel. Roma iman ini datang dari mendengar firman dalam urapan Roh Kudus firman Kristus . Kalau tidak mau mendengar firman tidak akan mendapat apa-apa. Dalam urapan Roh Kudus kita bisa mendengar firman penggembalaan dengan sungguh-sunggu dan menjadi suatu kebutuhan. Sehingga sekalipun diulang-ulang atau panjang tidak akan menjadi bosan sekalipun firman keras tidak akan menjadi marah sekalipun badan capek tetapi bisa mendengar firman dengan baik sekalipun tidak pandai tetapi bisa menerima firman inilah pentingnya urapan Roh Kudus. Dalam situasi dan kondisi apapun kalau mendengar firman dalam urapan Roh ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Tuhan. Harga jabatan pelayanan bagi bangsa Kafir adalah seharga darah Yesus. Menolak atau meninggalkan pelayanan hutang darah yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga. TUGAS SEORANG IMAM Petrus bersaksi tentang apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita yaitu memindahkan kita dari gelap kepada terangNya yang ajaib bersaksi tentang keubahan hidup. Setiap kita melayani Tuhan dalam bidang apapun juga harus disertai dengan keubahan hidup. Ini sama dengan dalam pelayanan kita sedang memancarkan terangNya yang ajaib sehingga cepat atau lambat orang yang disinari itu juga akan berpindah pada terangNya yang ajaib. Kegelapan suatu saat pasti akan dikalahkan oleh terang. Petrus mempersembahkan persembahan ...

Ibadah Natal GPT seJawa Timur

... tidak berdosa yang harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatNya yang berdosa. Penebusan bangsa kafir keledai oleh darah Yesus sudah dinubuatkan dalam kitab Keluaran aKalau keledai tidak ditebus maka ia akan lahir hanya untuk dipatahkan lehernya. Lahir untuk dibinasakan. Kalau domba disembelih maka keledai akan hidup. Dulu keledai ditebus dengan darah domba sama-sama binatang . Jadi pilihannya hanya keledai atau domba. Kalau domba di biarkan hidup maka keledai akan mati. Kalau ingin keledai hidup maka domba harus mati. Sekarang domba itu adalah korban Kristus. Bukti keselamatan Kisah Rasul - tahu dengan pasti iman percaya pada Tuhan lewat mendengar Firman bukan lewat melihat. Kalau tidak mau ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.