Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... menemukannya. Tebanglah pohon ini Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma . Jawab orang itu Tuan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya . mungkin tahun depan ia berbuah jika tidak tebanglah dia Yang kedua pohon ara ditanam di kebun anggur dirawat tetapi tidak berbuah juga. AD. . Pohon ara ditanam di kebun anggurIni menunjuk pada kehidupan kristen yang tergembala pada kabar mempelai--kebun anggur menunjuk pada kebun mempelai-- tetapi sampai tiga tahun tidak berbuah. Apa itu tiga tahun Kisah Rasul . Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... ada yang tewas di situlah dia. Praktek menjadi burung nasar kehidupan yang menanti kedatangan Yesus kedua kali adalah ayat terjemahan lama Mengerumuni bangkai menghargai korban Kristus di kayu salib. ayat Bersarang di gunung yang tinggi gemar dalam menyembah Tuhan. ayat Memiliki pandangan jauh ke depan pandangan Sorga sehingga berani mengorbankan perkara duniawi untuk mendapatkan perkara Sorgawi. Mengalami pembaharuan orang muda. Mazmur Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Mazmur terjemahan lama Yang mengenyangkan mulutmu dengan kebajikan dan membaharui hal mudamu seperti burung nasar. Artinya mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti ...

Ibadah Doa Surabaya

... yang diulang-ulang untuk menyucikan kita terus menerus sampai sempurna seperti Yesus. Tanda sangkakala kelima sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi yang menimbulkan belalang dan kalajengking--asap menunjuk pada demon-demon roh jahat dan najis--yang akan menyiksa manusia selama lima bulan di bumi diterangkan mulai dari Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya Februari . Ini sama dengan Lucifer yang jatuh menjadi setan dengan roh jahat dan najis. Lucifer adalah penghulu malaikat bidang musik dan pujian. Yesaya - . Wah engkau sudah jatuh dari langit hai Bintang Timur putera Fajar engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang mengalahkan bangsa-bangsa . Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... akan Dia kamu harus berpegang pada perintah-Nya suara-Nya harus kamu dengarkan kepada-Nya harus kamu berbakti dan berpaut. Kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari semua kita akan takut akan Dia. Praktiknya Amsal - . Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan . itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Praktik pertama takut akan Tuhan menjauhi kejahatan dosa sama dengan bertobat--berhenti berbuat dosa mati terhadap dosa dan kembali kepada Tuhan-- kemudian hidup dalam kebenaran--halaman Tabernakel. Prosesnya Bertobat mati terhadap dosa mulai dari delapan dosa yang menenggelamkan kita di lautan api dan belerang. Wahyu . Tetapi orang-orang penakut orang-orang yang tidak percaya ...

Ibadah Raya Surabaya

... . Ayat - 'bersarang di gunung yang tinggi yang sulit untuk didatangi' doa penyembahan. diterangkan mulai dari Ibadah Doa Surabaya Januari . AD. 'bersarang' sarang sama dengan rumah. Bagi kita rumah adalah kebutuhan pokok. Jadi doa penyembahan harus sudah menjadi kebutuhan pokok dalam hidup sehari-hari doa penyembahan sudah menjadi kegemaran dalam hidup kita menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Kalau tidak menyembah satu hari berarti hilang satu hari. Saat pagi kalau kita tidak menyembah kita sudah kehilangan satu hari. Ini kita pelajari dari cerita Firaun. Tuhan berkata kepada Musa Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi pada waktu biasanya ia keluar ke sungai nantikanlah ...

Ibadah Raya Malang

... pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya katanya Kota manakah yang sama dengan kota besar ini Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap katanya Celaka celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia hai sorga dan kamu hai orang-orang kudus rasul-rasul dan nabi-nabi karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Binasalah sepertiga dari ...

Ibadah Natal Persekutuan Malang

... Wahyu sepertiga dari bumi akan terbakar. Wahyu sepertiga dari laut menjadi darah. Wahyu sepertiga dari semua air menjadi apsintus pahit . Wahyu sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang menjadi gelap. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja sebagai Kepala sebagai Mempelai Pria Sorga di awan-awan yang permai maka terjadilah x hukuman Allah Tritunggal atas dunia dan isinya. x hukuman meterai hukuman Allah Roh Kudus atas dunia dan isinya. x hukuman sangkakala hukuman Anak Allah atas dunia dan isinya. x hukuman cawan malapetaka bokor hukuman Allah Bapa atas dunia dan isinya. Dunia ...

Ibadah Doa Malang

... pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Rumput hijau menunjuk pada penggembalaan. Karena krisis kasih maka terjadilah kedurhakaan dalam penggembalan. Yeremia Para imam tidak lagi bertanya Di manakah TUHAN Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal Aku lagi dan para gembala mendurhaka terhadap Aku. Para nabi bernubuat demi Baal mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Ada dua macam kedurhakaan dalam penggembalaan Kedurhakaan seorang gembala. Zakharia - Beginilah firman TUHAN Allahku kepadaku Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah dan orang-orang yang menjualnya berkata Terpujilah TUHAN Aku telah menjadi kaya Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Prakteknya adalah menggembalakan domba-domba tanpa ...

Ibadah Natal Kaum Muda Remaja Malang

... hamba pelayan Tuhan yang hidup pada akhir zaman. Bukti Herodes memakai kebenaran sendiri Matius . Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Yang pertama membunuh bayi-bayi yang berumur dua tahun ke bawah dengan harapan Yesus juga terbunuh. Ini gambaran dari menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang benar--bayi-bayi adalah kehidupan yang tidak berbuat salah tetapi dibunuh-- dia yang berdosa tetapi menyalahkan orang benar. Ini yang terjadi di akhir ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... bangkitlah terhadap gembala-Ku terhadap orang yang paling karib kepada-Ku demikianlah firman TUHAN semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai Aku akan mengenakan tangan-Ku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman TUHAN dua pertiga dari padanya akan dilenyapkan mati binasa tetapi sepertiga dari padanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil nama-Ku dan Aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata Mereka adalah umat-Ku dan mereka akan menjawab TUHAN adalah Allahku Kenyataan yang ada gembala dibunuh dan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Arahnya dari Yerusalem ke Yudea ke Samaria negara-negara barat sampai ke ujung bumi. Firman penginjilan untuk menambah kuantitas tubuh Kristus. Sasarannya adalah kehidupan yang belum percaya Yesus dan jiwa baru. Bukti kita sudah diselamatkan adalah Iman percaya Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat. Efesus Di dalam Dia kamu juga--karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu--di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Bertobat mulai dari tidak ada dusta dan benci. Baptisan air. ...

Ibadah Raya Malang

... hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ada dua keadaan yang kontras Wahyu - Sunyi senyap ketenangan penyembahan. Kehidupan yang mendengar dan taat dengar-dengaran pada bunyi sangkakala firman penggembalaan akan mengalami kasih Allah sehingga mengalami ketenangan damai sejahtera yang semakin meningkat sampai sunyi senyap setengah jam di Sorga kekal selamanya. Wahyu Kehidupan yang menolak bunyi sangkakala firman penggembalaan sehingga tanpa kasih Allah akan mengalami kegoncangan-kegoncangan yang semakin meningkat dan tujuh hukuman sangkakala sampai hancur dan binasa selamanya di neraka. Jadi sikap kita ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ketujuh maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyap selama setengah jam adalah perhentian mempelai sama dengan hubungan antara Mempelai Pria Kepala dengan mempelai wanita tubuh yang tak terpisahkan selamanya. Matius Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya. Yesus sangat merindukan untuk menempatkan diri sebagai Kepala atas sidang jemaat. Tetapi sekaligus Yesus mengeluh bahwa gereja Tuhan sidang jemaat tidak mau menempatkan Yesus sebagai Kepala sama dengan tidak mau mengutamakan firman pengajaran. Sehingga malah menempatkan serigala dan burung sebagai ...

Ibadah Raya Malang

... Maka aku melihat Anak Domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh Mari Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Meterai Kegerakan kuda merah padam. Wahyu - Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kedua aku mendengar makhluk yang kedua berkata Mari Dan majulah seekor kuda lain seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas ...

Ibadah Doa Malang

... di dalam. Jadi manusia daging yang keras hati dan berdosa dapat diubahkan menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna lewat disalut dengan emas murni tabiat Yesus bagian luar dan bagian dalam sampai tidak kelihatan lagi kayunya. Getah tabiat dosa tersembunyi di dalam seringkali tidak terlihat saat kondisi baik tapi saat disayat diganggu dirugikan disakiti akan keluar getah-nya. Praktek disalut dengan emas murni adalah Hidup oleh iman dan memiliki sifat tabiat Kristus. Galatia namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.