Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... gunanya paling maksimal sampai liang kubur setelah itu binasa selamanya--'latihan badani terbatas gunanya'. Harus ditambah dengan ibadah pelayanan baru semuanya berguna dan kita menerima janji dobel untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selamanya. Wahyu . Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia seribu tahun lamanya. Penghuni Kerajaan Seribu Tahun Damai Firdaus yang akan datang adalah imam dan raja. Karena itu kita harus punya jabatan pelayanan menjadi imam dan raja. Wahyu . Maka tidak akan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... orang masih sadar tetapi kalau kena ajaran palsu orang tidak sadar malah merasa hebat. Yang seringkali terjadi adalah ajaran tentang kawin cerai. Kalau pendeta tidak mau memberkati nikahnya malah disalahkan dianggap tidak ada kasih apalagi kalau orangnya masih muda. Kalau pendeta mau memberkati nikahnya justru dianggap ada kasih dan luar biasa. Inilah ajaran palsu yang tidak disadari. Kalau gembala berzinah ia sendiri yang masuk neraka tetapi kalau mengajarkan ajaran palsu jemaat yang datang binasa semuanya. Dalam ibadah persekutuan lebih parah lagi. Di alkitab dituliskan ada labu liar dalam persekutuan nabi-nabi. Bayangkan berapa hamba Tuhan yang datang dikalikan dengan jemaatnya luar biasa. ...

Ibadah Raya Malang

... Matius - Adapun hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan merekapun pergi. Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula lalu ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. . Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. . Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. . Katanya kepada mereka Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan merekapun pergi. . Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. . Kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula lalu katanya kepada mereka Mengapa kamu menganggur saja di sini ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... Ayat janji untuk segera datang kembali kedua kali dan mengangkat kita semua ke awan-awan yang permai sampai ke sorga sehingga di mana Yesus berada kitapun berada tidak terpisah lagi selamanya. Dua janji ini digabung menjadi satu yaitu untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai dan kita terangkat ke sorga kita mutlak membutuhkan Roh Kudus. Tuhan tahu manusia darah daging lemah karena itu butuh kuasa Roh Kudus. AD. Kita sudah belajar kuasa Roh Kudus untuk bersaksi menghibur dan menolong diterangkan pada Ibadah Raya Surabaya Juni . Malam ini kita belajar kuasa Roh Kudus berikutnya yaitu sanggup membebaskan kita dari gaya ...

Ibadah Raya Surabaya

... kepada perawan Maria dengan membawa berita bahwa ia akan mengandung dan melahirkan bayi Yesus-- malaikat pembawa berita firman. Sekarang artinya kita menerima pembukaan rahasia firman Allah atau firman pengajaran yang benar yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam alkitab--kita mendengar mengerti menikmati dan taat dengar-dengaran pada firman. Malaikat Mikhael. Wahyu - . Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya . tetapi mereka tidak dapat bertahan mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Malaikat Mikhael adalah malaikat perang secara rohani sama dengan malaikat penolong dalam kitab Daniel. Sekarang artinya kita mengalami urapan ...

Ibadah Raya Surabaya

... dan melihat orang menari-nari maka bangkitlah amarah Musa dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Saat itu Musa turun dengan membawa dua loh batu lalu ia melihat orang menari-nari di perkemahan Israel--menyembah anak lembu emas-- mereka makan minum--pasti mengarah pada kawin mengawinkan. Dua loh batu yang mula-mula batunya dari Tuhan tulisannya dari Tuhan menunjuk pada pribadi Yesus sebagai Mempelai Pria Sorga. Dua loh batu ini dipecahkan supaya umat Israel yang menyembah berhala tidak mati karena dua loh batu mengandung hukum jangan menyembah berhala. Dua loh batu yang dipecahkan menunjuk pada Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa bangsa Israel dan ...

Ibadah Raya Malang

... Bagaimana cara menempatkan Yesus sebagai Kepala atas kehidupan kita Kita harus meningkatkan pengikutan kita kepada Yesus lewat peningkatan pemberitaan firman Allah. Mulai dari firman penginjilan untuk membawa kita percaya Yesus dan diselamatkan. Lanjut pada firman pengajaran untuk menyucikan sampai menyempurnakan hidup kita. Peningkatan pengikutan kepada Tuhan Pengikutan anak terhadap Bapa tetapi masih ada anak terhilang. Pengikutan domba terhadap Gembala tetapi masih ada domba terhilang. Pengikutan murid terhadap Guru tetapi masih bisa terpisah. Pengikutan kepada Yesus ke mana saja Ia pergi pengikutan tubuh terhadap Kepala pengikutan mempelai. Praktek pengikutan mempelai adalah kita harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... segala sesuatu. Korintus - Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuh-Nya di bawah kaki-Nya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Menempatkan Yesus sebagai Kepala berarti kita harus menjadi raja-raja. Prakteknya Menang atas dosa sampai puncaknya dosa tidak berbuat dosa. Kita hidup dalam kebenaran dalam segala aspek kehidupan kita. Kita harus berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar sehingga tidak disesatkan oleh ajaran palsu. Petrus Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan bahkan mereka akan menyangkal Penguasa yang ...

Ibadah Raya Malang

... mahkota emas dan muka mereka sama seperti muka manusia Artinya dosa-dosa tampil sangat indah dan berharga. Contohnya tontonan yang semakin najis akan semakin mahal dan semakin dicari. Padahal di hadapan Tuhan kehidupan yang berbuat dosa adalah paling tidak berharga. Muka seperti muka manusia. Artinya dosa tidak memandang muka baik orang tua atau muda kaya atau miskin pandai atau bodoh cacat atau tidak dll. Semua bisa berbuat dosa. Rambut seperti rambut perempuan. Wahyu dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa Rambut itu banyak artinya ada banyak jenis dosa. Rambut itu panjang artinya dosa itu cepat ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. . Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka Anak Domba itu. . Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan Ayat terjadi ketakutan. Ini adalah ketakutan untuk memandang Yesus yang datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja dan Mempelai Pria Sorga di awan-awan yang permai. Ini adalah ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. . Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka Anak Domba itu. . Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan Ini adalah ketakutan untuk memandang Yesus yang datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja dan Mempelai Pria Sorga di awan-awan yang permai. Ini adalah ketakutan terakhir dan paling dahsyat. Tetapi Yesus juga tampil sebagai Hakim yang adil untuk menyatakan ...

Ibadah Raya Malang

... sampai puncaknya dosa. Sehingga manusia mengalami siksaan kalajengking lima bulan lamanya sampai kebinasaan di neraka selamanya. Keadaan belalang dosa-dosa Di atas kepala ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Wahyu Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas dan muka mereka sama seperti muka manusia Artinya dosa-dosa bertakhta menguasai pikiran manusia hamba Tuhan pelayan Tuhan. Muka seperti muka manusia. Muka adalah gambaran hati manusia. Artinya dosa juga menguasai hati manusia hamba Tuhan pelayan Tuhan. Jika dosa sudah menguasai pikiran dan hati maka dosa akan menguasai perbuatan perkataan sampai menguasai ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... emas. Wahyu Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas dan muka mereka sama seperti muka manusia Artinya dosa-dosa bertakhta menguasai pikiran manusia hamba Tuhan pelayan Tuhan. Muka seperti muka manusia. Muka adalah gambaran hati manusia. Artinya dosa juga menguasai hati manusia hamba Tuhan pelayan Tuhan. Jika dosa sudah menguasai pikiran dan hati maka dosa akan menguasai perbuatan perkataan sampai menguasai seluruh hidup manusia. Rambut seperti rambut perempuan. Wahyu dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa Artinya dosa-dosa berkembang dengan pesat ...

Ibadah Paskah Surabaya

... menjadi korban. Wahyu . dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa Yang ketiga 'rambut mereka sama seperti rambut perempuan' dosa adalah sama seperti rambut perempuan yang banyak jumlahnya artinya banyak jenisnya dosa dan bertahan--tidak mudah untuk diselesaikan bahkan tidak bisa diselesaikan--bahkan mengikat--wanita suka mengikat rambut. Yang keempat 'gigi mereka sama seperti gigi singa' dosa adalah sama seperti gigi singa yang menceraiberaikan tubuh kristus supaya tidak menjadi tubuh sempurna. Wahyu . dan dada mereka sama seperti baju zirah dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.