Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib 'pembangunan suatu rumah rohani' pembangunan tubuh Kristus. Nanti akan ada dua kegerakan Kegerakan penyembahan berhala orang yang tidak bertobat orang yang menyembah emas perak tembaga--tidak berobat-- yang akan dibinasakan. Orang yang bertobat akan mempersembahkan emas perak dan tembaga kepada Tuhan untuk pembangunan rumah Allah secara rohani. Siapa yang boleh masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna Imamat yang kudus imamat yang rajani--imam-imam dan raja-raja. Jadi imam adalah Seorang yang suci--bukan pandai bodoh. Kalau ada kesalahan harus diakui dan diampuni. ...

Ibadah Doa Malang

... kepada Musa Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kaupakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka Aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb haruslah kaupukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai TUHAN dengan mengatakan Adakah TUHAN di tengah-tengah kita atau tidak Perjalanan Israel dari Mesir ...

Ibadah Doa Surabaya

... berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb haruslah kaupukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. . Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai TUHAN dengan mengatakan Adakah TUHAN di tengah-tengah kita atau tidak Perikop di Masa dan Meriba. 'persinggahan' tempat perhentian. Perjalanan Israel dari Mesir menuju Kanaan gambaran dari perjalanan kita mengikut Tuhan menuju Yerusalem baru kerajaan sorga selamanya. Pada waktu itu bangsa Israel sampai di Rafidim suatu tempat persinggahan tetapi tidak ...

Ibadah Doa Surabaya

... mempertahankan kekafiran. Akibatnya haus tidak ada kepuasan--kering rohaninya tidak bergairah dalam perkara rohani tetapi hanya dalam perkara dosa dan lain-lain. Kalau dibiarkan akan mati rohani sampai binasa selamanya. Mengapa terjadi kekeringan rohani dalam kehidupan sehari-hari nikah dan ibadah kepada Tuhan Yohanes . Maka kata perempuan Samaria itu kepada-Nya Masakan Engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. 'orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria' ada kepahitan hati. Alasan pertama hatinya kotor yaitu berisi kepahitan iri hati kebencian dendam dan lain-lain. Yohanes - . Kata Yesus kepadanya Pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. . Kata ...

Ibadah Doa Malang

... mempertahankan kekafiran. Akibatnya adalah haus tidak ada kepuasan kering rohani tidak bergairah dalam perkara rohani tetapi hanya dalam perkara dosa dll. Kalau dibiarkan maka akan mati rohani sampai binasa selamanya. Mengapa terjadi kekeringan rohani dalam kehidupan sehari-hari nikah dan ibadah kepada Tuhan Hatinya kotor yaitu berisi kepahitan iri hati kebencian dendam dll. Yohanes . Maka kata perempuan Samaria itu kepada-Nya Masakan Engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Perbuatannya kotor yaitu berbuat dosa sampai puncaknya dosa dosa makan-minum dan kawin-mengawinkan . Yohanes - . Kata Yesus kepadanya Pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. . ...

Ibadah Doa Malam Surabaya

... diri dengan banyak perkara . tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Pelayanan Maria adalah pelayanan yang berkenan dan terbaik di hadapan Tuhan yaitu dimulai dengan duduk di bawah kaki Tuhan terus mendengar dan dengar-dengaran pada perkataan Yesus firman pengajaran yang benar--sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna dan akan diakhiri dengan duduk di takhta sorga bersama Tuhan--'Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya'. Pelayanan Marta bertentangan dengan Kejadian . TUHAN Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang ...

Ibadah Raya Malang

... Matius - Adapun hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan merekapun pergi. Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula lalu ...

Ibadah Doa Surabaya

... sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan dan dalam segala hal. Contoh Dari luar orang Farisi yaitu menolak firman pengajaran yang benar karena mempertahankan ajaran kawin cerai--ajaran yang tidak benar. Kalau ada satu saja ajaran yang tidak benar berarti sudah menolak firman pengajaran yang benar. Dari dalam Yudas Iskariot. Ia sudah diajar yang benar tetapi mempertahankan dosa yaitu mencuri dan berdusta sehingga mengelak dari firman pengajaran yang benar--firman sudah tegas menunjuk dia tetapi dia berkata Bukan aku ya Rabi Doa penyembahan adalah proses perobekan daging dari tabiat munafik sehingga kita bisa sungguh-sungguh dalam firman pengajaran yang benar ibadah pelayanan dan dalam segala hal. Banyak orang yang ...

Ibadah Doa Malang

... kawin-cerai. Kalau ada satu saja ajaran yang tidak benar berarti sudah menolak firman pengajaran yang benar. Dari dalam Yudas Iskariot sudah diajar yang benar tetapi tetap mempertahankan dosa yaitu mencuri dan berdusta. Yudas mengelak dari firman pengajaran yang benar dan selalu berkata Bukan aku . Doa penyembahan adalah proses perobekan daging dari tabiat munafik sehingga kita bisa sungguh-sungguh dalam firman pengajaran yang benar ibadah pelayanan dan dalam segala hal. Banyak orang yang tidak sungguh-sungguh dalam pengajaran yang benar karena mempertahankan dosa dan ajaran palsu. Sekalipun hanya sedikit pasti ia menolak dan mengelak dari firman pengajaran yang benar. Ketamakan keserakahan. Lukas . Kata-Nya ...

Ibadah Doa Malang

... dosa seluruh bangsa. Yesus sebagai Imam Besar untuk mengadakan pelayanan pendamaian atas dosa-dosa manusia. Dosa adalah pemisah dosa memisahkan dari sesama dan dosa memisahkan dari Tuhan dan dosa membawa pada kebinasaan kekal di neraka. Yesus terangkat ke Sorga dengan dua janji. Kisah Rasul - Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu tiba-tiba berdirilah ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... Ayat janji untuk segera datang kembali kedua kali dan mengangkat kita semua ke awan-awan yang permai sampai ke sorga sehingga di mana Yesus berada kitapun berada tidak terpisah lagi selamanya. Dua janji ini digabung menjadi satu yaitu untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai dan kita terangkat ke sorga kita mutlak membutuhkan Roh Kudus. Tuhan tahu manusia darah daging lemah karena itu butuh kuasa Roh Kudus. AD. Kita sudah belajar kuasa Roh Kudus untuk bersaksi menghibur dan menolong diterangkan pada Ibadah Raya Surabaya Juni . Malam ini kita belajar kuasa Roh Kudus berikutnya yaitu sanggup membebaskan kita dari gaya ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Bapa Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Yohanes - Semuanya ini Kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Situasi yang kita hadapi di akhir jaman adalah Kesulitan kesusahan kesibukan kesukaan dunia. Kebencian tanpa alasan. Dikucilkan diperlakukan tidak adil sampai pembunuhan. Tugas kita adalah harus bersaksi. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus untuk memberikan kekuatan ekstra sehingga kita tidak kecewa tidak putus asa tidak menolak Yesus apa pun yang ...

Ibadah Raya Surabaya

... ke sorga dengan dua janji Ayat janji pencurahan Roh Kudus--kita kenal dengan hari Pentakosta. Ayat janji untuk segera datang kembali kedua kali dan mengangkat kita semua ke sorga--dulu Ia sebagai Kepala yang terangkat ke sorga nanti kita tubuh-Nya juga terangkat--sehingga di mana Yesus berada kitapun berada tidak terpisah selamanya. Dua janji ini digabung menjadi satu yaitu untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai dan kita terangkat ke sorga kita mutlak membutuhkan Roh Kudus. AD. Kita manusia darah daging yang banyak kekurangan dan kelemahan akan ketinggalan saat Yesus datang kembali dan binasa. Oleh sebab itu kita membutuhkan kuasa ...

Ibadah Pentakosta Malang

... Sorga dengan dua janji yang besar. Kisah Rasul - Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama ...

Ibadah Raya Malang

... untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mengapa harus ada pelayanan pendamaian Keluaran - Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu Kamu ini telah berbuat dosa besar tetapi sekarang aku akan naik menghadap TUHAN mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap TUHAN dan berkata Ah bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu -- dan jika tidak hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kautulis. Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa Siapa yang berdosa kepada-Ku nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.