Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... atau keinginan diri sendiri. YOHANES Ketidaktaatan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan akan terus terjadi sampai pada akhir zaman. Orang yang tidak taat akan masuk dalam zaman antikris. pilihan yang dapat diambil oleh seseorang yang tertinggal pada zaman antikris Tetap bertahan menyembah Tuhan sehingga harus mengalami siksaan atau aniaya antikris sampai dipancung kepalanya. Menyembah antikris sehingga dibinasakan bersama dengan antikris untuk selama-lamanya. Ketidaktaatan dari zaman ke zaman Zaman Permulaan diwakili oleh Zaman Nuh -- gt I PETRUS . KEJADIAN . Ketidaktaatan yang terjadi pada permulaan zaman adalah ketidaktaatan nikah. Banyak Anak Tuhan menikah bukan atas kehendak Tuhan tetapi hanya pada keinginan mata dan keinginan ...

Ibadah Kaum Muda Malang

... rohani musim dingin kasih krisis kasih. MATIUS Krisis kasih menimbulkan kedurhakaan. Kedurhakaan akan melanda Ibadah dan pelayanan durhaka pada Tuhan . Praktiknya meninggalkan ibadah dan pelayanan tidak setia. bersungut-sungut. Nikah dan rumah tangga MATIUS . Dalam rumah tangga tidak ada kasih sehingga dalam keluarga hanya ada pertengkaran perceraian sampai terjadi pembunuhan. Krisis kasih membuat kasih ibu gambaran lemah dari kasih Tuhan yang begitu besar menjadi berubah. Satu-satunya kasih yang tidak berubah adalah kasih Tuhan Yesus Kristus YESAYA . Oleh karena itu sekarang kita berusaha untuk hidup dalam kasih Allah yang kekal yaitu dengan cara menjadi bayi secara rohani lewat kelahiran baru baptisan air . Praktik ...

Ibadah Raya Surabaya

... tertuju pada dunia saja maka kita akan ikut hancur bersama dengan dunia ini. Perhatian kita adalah perhatian pada Yesus itulah perkara yang kekal yaitu firman pengajaran. kemurahan Tuhan. kerajaan Surga. Kita masih membahas bagian yang ketiga. Petrus Jadi perhatian kita terutama adalah untuk masuk kerajaan Surga. Bagaimana caranya kita masuk dalam kerajaan Surga Markus - Cara untuk masuk kerajaan Surga adalah menjadi seperti anak kecil secara rohani. Menjadi anak kecil secara rohani bukan sekedar masuk tapi menjadi yang EMPUNYA kerajaan Surga. Matius Yesus juga yang empunya kerajaan Surga. Jadi anak kecil secara rohani adalah kehidupan yang mengalami kelahiran baru sehingga ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... pembaharuan maka kita akan berlalu seperti dunia ini. Korintus - . Pembaharuan yang dikaitkan dengan langit dan bumi berlalu adalah pembaharuan perhatian. Perhatian kita jangan hanya tertuju kepada dunia yang berlalu tetapi terutama tertuju pada perkara Tuhan perkara yang kekal perkara yang tidak berlalu yaitu Firman pengajaran yang benar ayat menerangkan ayat perkataan-Ku . Kemurahan dan kebaikan Tuhan. Petrus Kerajaan Sorga. ad. . Perhatian masuk Kerajaan Sorga. Perhatian kita yang utama haruslah masuk Kerajaan Sorga. Sebab semua ijazah pekerjaan harta benda tidak akan ada artinya jika kita tidak masuk Kerajaan Sorga. Jalan masuk Kerajaan Sorga Kisah Rasul bertekun dalam iman jalan iman. Yohanes jalan iman ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... dibaharui adalah PERHATIAN kita. Maka tidak jarang Tuhan ijinkan kita mengalami penderitaan supaya kita bisa memperhatikan Tuhan dan kita bisa cepat berubah. Penderitaan itu mempercepat pembaharuan kita terutama pembaharuan perhatian kita supaya perhatian kita hari-hari terpusat pada Tuhan. Korintus - Kalau semua lancar perhatian kita pada Tuhan bisa tergeser. Matius Perhatian kita kepada Tuhan terutama adalah memperhatikan Perkataan Tuhan. Banyak firman tapi tidak semuanya perkataan Tuhan. Banyak Firman yang merupakan perkataan manusia dalam bentuk filsafat gurauan dan sebagainya. Firman yang merupakan perkataan Tuhan adalah Firman yang dibukakan rahasianya ayat menerangkan ayat. Dan Firman yang dibukakan rahasianya itu ada kuasa untuk ...

Ibadah Raya Malang

... diperbaharui. Perhatian jangan tertuju pada perkara dunia tetapi harus tertuju terutama kepada Tuhan. Jangan sampai memusatkan perhatian pada dunia sampai tidak bisa bisa memusatkan perhatian pada Tuhan. Dunia ini akan berlalu oleh sebab itu jangan memusatkan perhatian pada perkara dunia. Korintus - . Seringkali Tuhan ijinkan kita berada dalam penderitaan bersama Tuhan supaya kita mengalami pembaharuan dalam perhatian supaya berubah memusatkan perhatian kepada Tuhan lebih dari segala perkara lain. Matius . Perkataan Tuhan tidak akan lenyap -- firman pengajaran yang benar ayat menerangkan ayat ini yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Petrus . Firman yang disampaikan para nabi firman nubuat firman yang ...

Ibadah Doa Puasa Malang Session I

... mengalami kelepasan dari dosa bisa mengasihi Tuhan dan sesama berbuat baik pada sesama tidak memfitnah sesama. Yeremia - mengembara tidak tergembala. Zakharia - keras hati tidak taat tidak dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib Abraham taat saat disuruh mempersembahkan Ishak kita harus taat dengar-dengaran pada firman apapun resikonya. Matius - tanda puasa yang benar dan berkenan kepada Tuhan Meminyaki rambut pikiran diurapi Roh Kudus. Mencuci muka hati disucikan oleh firman pengajaran yang benar. Jadi dalam puasa kita mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengalami penyucian hati dan pikiran oleh pedang firman. Saat hati dan pikiran disucikan itulah kebahagiaan. Matius -- ...

Ibadah Kaum Muda Malang

... di bumi ini sampai masuk dalam Pesta Nikah Anak Domba Allah nikah yang rohani antara Yesus sebagai Mempelai Pria Sorga dan kita sebagai Mempelai WanitaNya. Jadi nikah anak-anak Tuhan ini bukan hanya sampai di bumi tapi sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Sementara rencana Tuhan begitu mulia antikris berusaha merusak nikah anak Tuhan supaya tidak bisa kembali ke Firdaus melainkan masuk kebinasaan selama-lamanya. Markus siapa yang masuk aniaya antikris tertinggal di dunia Ibu-ibu yang sedang hamil. Ibu-ibu yang menyusukan bayi. Ad. . Ibu-ibu yang sedang hamil. Artinya adalah kehidupan Kristen yang mengandung dosa nikah yang mengandung dosa. Yesaya - dosa ular beludak. Mengandung dosa artinya Hidup dalam ...

Ibadah Raya Surabaya

... pohon ara. AD. . NUBUAT TENTANG POHON ARA Ini menunjuk pada Israel sudah ada tanda-tanda untuk berbuah rantingnya sudah melembut. Ini menunjuk pada hal Israel yang sudah merdeka pada secara jasmani . Israel sudah mengalami keubahan hidup dari ranting yang keras menjadi ranting yang lembut secara rohani . Jadi kedatangan Tuhan kedua kali identik dengan keubahan hidup. Kalau mau menyambut kedatangan Tuhan yang kedua maka kita harus mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Korintus - Mengapa harus terjadi keubahan hidup pembaharuan Sebab manusia daging dan darah tidak mendapat tempat dalam kerajaan Surga tidak bisa menyambut kedatangan Yesus ...

Ibadah Kaum Muda Malang

... itu yang akan diserang oleh antikris. Yohanes - ada pekerjaan di ladang Tuhan Menabur -- kegerakan Roh Kudus hujan awal kegerakan dalam firman penginjilan Injil Keselamatan. Efesus firman penginjilan adalah firman yang memberitakan kedatangan Yesus pertama kali di dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tandanya selamat adalah Mulai percaya Yesus iman kepada Yesus. Bertobat berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus lahir baru. Hasil lahir baru adalah hidup dalam kebenaran. Kalau benar maka pasti akan selamat. Praktek tinggal di ladang Tuhan adalah Bersaksi tentang firman penginjilan kepada orang lain yang belum percaya Yesus. Hidup benar. Amsal hidup orang benar alas yang abadi ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... tali batu arang atau tali lop dan biasa dipakai oleh tukang untuk meluruskan sehingga apa yang tidak benar tidak lurus bisa kelihatan. Kalau tali sipat ini ditarik maka apa yang tidak benar akan dinyatakan seperti yang terjadi pada jaman raja Yerobeam. Raja-raja - Yerobeam ini mengalihkan ibadah bangsa Israel yang tadinya beribadah di Yerusalem dan membuat ibadah sendiri dengan membuat anak lembu emas sehingga bangsa Israel tidak perlu lagi ke Yerusalem. Ini memang kelihatan ibadah yang berhasil tapi tidak berkenan pada Tuhan. Ibadah semacam ini justru banyak muncul di akhir jaman seolah-olah ibadah itu dipermudah tidak perlu jauh-jauh ke Yerusalem padahal untuk ...

Ibadah Doa Malang

... DI PINGGIR JALAN. Matius - Yesus lapar Yesus ingin dipuaskan lewat ibadah pelayanan kita. Pohon ara di sini sudah berdaun tapi tidak berbuah artinya kehidupan yang sudah beribadah melayani Tuhan tetapi tidak memuaskan Tuhan maka akibatnya kehidupan itu juga tidak dipuaskan sehingga mencari kepuasan di dunia hidup dalam suasana kutukan. Mengapa pohon ara sudah berdaun tetapi tidak berbuah Sebab pohon ara ditanam di tepi jalan tidak tergembala artinya Kristen jalanan beredar-edar tidak tekun dalam kandang penggembalaan tidak taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Mengapa kehidupan Kristen tidak tergembala sehingga menjadi terkutuk Yeremia - sebab mengandalkan manusia sebab mengandalkan kekuatan sendiri. Matius - sebab hatinya jauh ...

Ibadah Kaum Muda Malang

... menolak salib yang sesungguhnya menolak sengsara bersama Yesus. Mereka beribadah melayani Tuhan tetapi hanya untuk mencari perkara dunia bukan untuk mencari Tuhan. Roma - akibatnya adalah tidak berubah hidupnya tetap hidup dalam manusia daging hanya mengikuti keinginan daging sehingga tidak taat dengar-dengaran pada firman tidak taat dengar-dengaran pada orang tua jasmani dan rohani. Ini tidak berkenan pada Tuhan dan pasti tidak berkenan pada sesama. Wahyu anak Tuhan yang namanya tidak tertulis dalam Kitab Kehidupan. Praktek kehidupan yang namanya tertulis dalam Kitab Kehidupan Filipi setia dan tanggung jawab dalam ibadah pelayanan memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari perkara lain di dunia. Kenapa kita harus memperjuangkan ibadah pelayanan ...

Ibadah Doa Malang

... kedatangan Yesus kedua kali. Kisah Rasul - . Yesus sudah terangkat ke Sorga dan sejak itulah gereja Tuhan terbentuk di bumi ini. Kemudian gereja Tuhan juga akan terangkat ke Sorga saat kedatangan Yesus kedua kali. Jarak waktu antara Yesus terangkat ke Sorga dan gereja Tuhan terangkat ke Sorga disebut zaman gereja zaman akhir zaman Roh Kudus. Mengapa disebut zaman akhir Jawab sebab sesudah gereja Tuhan terangkat ke sorga maka dunia ini akan berakhir musnah tidak ada lagi. Mengapa disebut zaman Roh Kudus Jawab sebab sejak Yesus naik ke sorga maka Roh Kudus dicurahkan ke dunia kepada murid-murid juga kepada gereja Tuhan sampai gereja Tuhan ...

Ibadah Raya Surabaya

... selamat. Sebab itu kita harus mantap dalam kebenaran. Tapi ini belum cukup karena kita masih perlu untuk bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Korintus - pemberitaan firman pengajaran yang memberitakan kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja dan Mempelai Laki-laki Surga untuk menyucikan dan menyempurnakan sidang jemaat menjadi sama dengan Dia jadi mempelai wanitaNya. Ini adalah makanan keras yang kita butuhkan untuk bisa bertumbuh ke arah Yesus sebagai Kepala. Mengapa kita harus bertumbuh ke arah Yesus sebagai Kepala Wahyu - Kita harus bertumbuh sebab Yesus datang kedua kali sebagai Raja segala raja dan Mempelai Pria Surga untuk menjemput ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.