Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus.

Wahyu 16:8-9
16:8. Dan
malaikat yang keempatmenumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api.
16:9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia.

Cawan keempat ditumpahkan ke atas matahari, sehingga manusia dihanguskan dengan api (diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 19 Mei 2022).

Matahari adalah gambaran dari kasih Allah yang benar, adil, dan sempurna.
Jika manusia menolak kasih Allah, ia pasti akan mengalami cawan murka Allah yang keempat.

Di dalam kasih Allah terkandung tiga unsur utama:
 1. Terang.
  Artinya aktivitas kasih Allah yang membuat kita berjalan dalam terang, dan menjadi terang kesaksian bagi orang lain, sampai menjadi terang dunia (diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 19 Mei 2022).

 2. Panas.
  Artinya gairah kasih Allah yang membuat kita setia berkobar dalam ibadah pelayanan (diterangkan pada Ibadah Raya Surabaya, 22 Mei 2022).

 3. Energi.
  Artinya kekuatan kasih Allah.

ad. 3.
Kekuatan kasih Allah memberikan kekuatan ekstra kepada kita, sehingga kita menjadi imam-imam yang kuat dan teguh hati. Kita tidak berhenti di tengah jalan dengan alasan apa pun, tidak bergelimpangan di padang gurun, tetapi bica mencapai garis akhir seperti Yosua masuk tanah Kanaan, seperti Salomo menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan sampai selesai. Di dalam perjanjian baru, garis akhir adalah sampai kita sempurna seperti Yesus, dan menjadi mempelai wanita Sorga saat Yesus datang kembali. Kita masuk perjamuan kawin Anak Domba, kerajaan seribu tahun damai (Firdaus yang akan datang), dan Yerusalem baru.

Pengertian rohani kuat dan teguh hati:
 1. Memiliki keyakinan pasti bahwa Yesus selalu menyertai kita.
  Yosua 1:5-6
  1:5.Seorangpun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
  1:6.Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.

  Menghadapi apa saja, kita yakin Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan di pihak kita, Ia akan berperang ganti kita. Kita tidak bisa dihalangi oleh siapa pun juga.

  Paling sedikit kita bisa memimpin diri sendiri, yaitu menguasai daging yang selalu lengah dan letih lesu, sehingga kita menjadi pelayan Tuhan yang setia berkobar-kobar.

 2. Tidak menyimpang dari hukum Allah/ Alkitab, tetapi tetap taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar sampai daging tidak bersuara lagi.
  Yosua 1:7
  1:7.Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimudengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, ke manapun engkau pergi.

  Kita melayani mulai dari nikah. Suami mengasihi istrinya sendiri seperti diri sendiri, istri tunduk pada suaminya sendiri, anak-anak taat pada orang tua.

  Jadi, kuat teguh hati sama dengan taat dan setia. Ini sama dengan memberi makan Yesus.

  Yohanes 4:34

  4:34.Kata Yesus kepada mereka: "Makanan-Kuialah melakukan kehendak Dia(taat)yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya(setia).

  Kita memuaskan hati Tuhan, dan Dia juga akan memuaskan kita, sehingga kita tidak akan mencari kepuasan lain di dunia.

  Ibadah pelayanan yang ditandai dengan kepuasan adalah keuntungan besar, yaitu kita diberi dua sayap dari burung nasar yang besar.

  1 Timotius 6:6

  6:6.Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar.

  Tuhan yang melindungi dan memelihara kita di tengah kesulitan dunia sampai masa antikris berkuasa di bumi. Kita dipelihara sampai berkelimpahan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saat antikris berkuasa, kita disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata antikris.
  Secara rohani, kita tetap hidup benar dan suci.

 3. Tidak tawar hati, kecut, kecewa, putus asa, dan tidak meninggalkan Tuhan, karena memiliki keyakinan pasti bahwa Tuhan beserta kita apa pun keadaan kita.
  Yosua 1:9
  1:9.Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi."

  Kita menjadi pelayan Tuhan yang selalu mengucap syukur apa pun yang kita hadapi. Kita tidak akan pernah mengeluh, tetap percaya dan berharap Tuhan, menyembah Dia. Doa penyembahan artinya kita berperang melawan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya, sehingga kita mengalami penyucian dan pembaharuan menjadi jujur.

  Jujur berarti kita menjadi rumah doa, sehingga kita bisa menang atas apa pun.
  Waspada! Hari-hari terakhir banyak pelayan Tuhan yang kecewa dan putus asa.
  Contoh: Israel kecewa saat menghadapi perbudakan Mesir. Sekalipun sudah keluar dari Mesir, malah ingin kembali ke Mesir.
  Sekarang, pelayan Tuhan tidak mau beribadah lagi karena menghadapi pencobaan.
  Musa juga sempat putus asa saat hendak diutus oleh Tuhan.
  Dari dua belas pengintai, sepuluh pengintai putus asa menghadapi orang Enak, artinya keinginan daging yang meraksasa.

  Mari, tetap kuat dan teguh hati. Kita hanya mengandalkan Tuhan, dan Dia yang berperang ganti kita.

 4. Tidak ada kebimbangan untuk masuk kegerakan yang besar, yaitu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yang dipimpin oleh Tuhan/ firman pengajaran yang benar.
  Yosua 1:18
  1:18.Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kauperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu!"

  'Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kauperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati' = kita dibela oleh Tuhan sampai kita menang bersama Dia.

 5. Hanya menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, dan Ia sanggup menyelesaikan semuanya.
  1 Tawarikh 28:20
  28:20.Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu; janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab TUHAN Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai.

  Secara jasmani, semua masalah yang mustahil selesai pada waktunya. Semua berhasil dan indah pada waktunya.
  Secara rohani, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna selesai. Artinya kita mengalami penyucian dan pembaharuan secara terus-menerus sampai seperti Yesus. Dari jujur sampai tidak salah dalam perkataan. Kita bersorak-sorai "Haleluya". Kita masuk kerajaan Seribu Tahun Damai (Firdaus yang akan datang) dan Yerusalem baru di mana kita mendengar suara: Sudah selesai!.

  Wahyu 21:5-6
  21:5.Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru!" Dan firman-Nya: "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar."
  21:6. Firman-Nya lagi kepadaku: "
  Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.

  Kita bersama Tuhan selamanya.

  Tetapi seringkali posisi gereja Tuhan adalah seperti wanita yang mengandung hendak melahirkan. Artinya pencobaan dan penderitaan yang semakin meningkat sampai kita tidak kuat lagi. Saat itulah, tinggal sesaat lagi, kita pilih mau kecewa dan putus asa tetapi binasa, atau sabar menunggu waktu Tuhan dan menyerah sepenuh pada Dia, sampai Dia menyelesaikan semua secara sempurna tepat pada waktunya.


Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 25 Mei 2021 (Selasa Sore)
  ... kepada Tuhan dalam penggembalaan yang benar. Kisah Rasul - Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 20 Mei 2012 (Minggu Sore)
  ... dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk disalibkan. Yesus diolok-olok oleh serdadu-serdadu di gedung pengadilan. hal yang diolokkan pada Yesus oleh serdadu-serdadu ay. 'mengenakan jubah ungu kepada Yesus untuk dihina' mengolok-olok KEWIBAWAAN Yesus sebagai Raja sudah diterangkan pada Ibadah Doa Surabaya Mei . ...
 • Ibadah Raya Malang, 01 Juli 2018 (Minggu Pagi)
  ... perjamuan kawin Anak Domba di awan-awan yang permai saat Yesus datang kedua kali di awan permai. Matius Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Banyak kehidupan Kristen yang ketinggalan ...
 • Ibadah Doa Puasa Malang Session I, 01 Februari 2011 (Selasa Pagi)
  ... mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Jika anak Tuhan hamba Tuhan tidak beribadah maka akan terkena penyakit sampar dosa-dosa dan pedang penghukuman Tuhan. Jika ada orang beribadah Firaun berusaha menekan. Keluaran . Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan ...
 • Ibadah Natal Persekutuan II di Batam, 03 Desember 2014 (Rabu Pagi)
  ... dan menguatkan iman. Kalau ayat diterangkan dengan yang lain lawakan pengetahuan dan lain-lain justru memudarkan atau menghilangkan iman dan kehilangan keselamatan gugur dari iman . Salah satu contoh laut Kolsom terbelah karena Tuhan yang membelah angin Timur adalah Roh Kudus yang bekerja saat itu sehingga iman yang tumbuh. Kalau diterangkan dengan pengetahuan ...
 • Ibadah Kenaikan Yesus, 13 Mei 2021 (Kamis Sore)
  ... jika Yesus datang kedua kali. Manfaat Yesus naik ke Sorga Yohanes - Yesus naik ke Sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Tugas kita di bumi ini yaitu kita juga menyediakan tempat bagi Yesus. Matius Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang tetapi Anak Manusia tidak mempunyai ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 10 Oktober 2015 (Sabtu Sore)
  ... hidup. Memperoleh seluruh dunia artinya hidup dalam keinginan daging keinginan mata dan keangkuhan hidup Hidup dalam keinginan daging. Prakteknya adalah melakukan dosa sampai puncaknya dosa dosa makan-minum dan kawin-mengawinkan. Dosa makan-minum sama dengan pesta pora yaitu makan dan minum bukan untuk kebutuhan tetapi untuk keinginan sehingga akhirnya merokok mabuk narkoba. Dosa makan-minum ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 21 Februari 2013 (Kamis Sore)
  ... dan menolak salib Yesus. Akibatnya adalah menjadi batu sandungan sama dengan menjadi penyebar kegelapan bahkan menjadi sama dengan iblis atau setan. Yohanes Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 03 Desember 2016 (Sabtu Sore)
  ... dari mulut-Ku. Praktik suam-suam kuku Tidak panas artinya tidak ada kasih Tuhan yaitu tidak setia dan tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak dingin artinya tidak sejuk tidak damai sejahtera. Artinya ada ketakutan kekuatiran gelisah mengalami letih lesu dan berbeban berat tidak bahagia. Hidupnya seperti muntah yaitu najis. Artinya perkataannya najis sia-sia ...
 • Ibadah Doa Malang, 19 April 2016 (Selasa Sore)
  ... yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Yaitu berpura-pura melakukan ibadah tetapi menyembunyikan ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.