Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Matius 27 secara keseluruhan menunjuk pada 7 percikan darah di atas Tabut Perjanjian.
Sekarang artinya adalah sengsara yang dialami Yesus sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan, menyucikan, menyempurnakan kita semua.

Matius 27:11-26adalah percikan darah yang kedua di mana Yesus dihadapan Pilatus mengahadapi tuduhan-tuduhan palsu dan ketidakadilan. Ini terbagi menjadi 2 bagian:
 1. Matius 27:11-14, Yesus menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan-tuduhan palsu.
 2. Matius 27:15-26, Yesus menghadapi ketidakadilan.

Matius 27:11-14
27:11 Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepada-Nya: “Engkaukah raja orang Yahudi?” Jawab Yesus: “Engkau sendiri mengatakannya.”
27:12 Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Dia, Ia tidak memberi jawab apapun.
27:13 Maka kata Pilatus kepada-Nya: “Tidakkah Engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau?”
27:14 Tetapi Ia tidak menjawab suatu katapun, sehingga wali negeri itu sangat heran.

Saat menghadapi pertanyaan dan tuduhan palsu, Yesus tetap menjawab dengan tegas dan benar apapun resikonya.
Tuduhan-tuduhan palsu ini bertujuan supaya Yesus dibunuh lewat disalibkan. Gereja Tuhan juga akan mengalami tuduhan-tuduhan palsu seperti yang dialami Yesus.

1 Raja-raja 21:8-10
21:8 Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot.
21:9 Dalam surat itu ditulisnya demikian: “Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat.
21:10 Suruh jugalah dua orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan: Engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia ke luar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati.”

Hal ini seperti juga yang dialami oleh Nabot, di mana ladang anggur Nabot mau diganti dengan kebun sayur. Izebel kemudian bertindak dengan saksi-saksi palsu dengan tujuan membunuh Nabot.
Di akhir zaman, perkataan merupakan salah satu senjata yang dipakai oleh setan untuk membinasakan manusia. Jadi kita harus perhatikan dengan baik.

Wahyu 9:13-18
9:13 Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah,
9:14 dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu: “Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu.”
9:15 Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia.
9:16 Dan jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa pasukan berkuda; aku mendengar jumlah mereka.
9:17 Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya; mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya; kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, dan asap dan belerang.
9:18 Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, dan asap dan belerang, yang keluar dari mulutnya.

Di dalam kitab Wahyu ini sebenarnya ada 3x7 pembalasan dari Allah tritunggal:
 • Pembukaan 7 materai --> pembalasan dari Allah Roh Kudus terhadap kehidupan yang menolak pekerjaan Allah Roh Kudus.
 • 7 sangkakala --> pembalasan dari Anak Allah terhadap kehidupan yang menolak firman.
 • 7 bokor --> pembalasan dari Allah Bapa terhadap kehidupan yang menolak kasih.

Dalam Wahyu 9:13-18 ini merupakan sangkakala keenam. Di sini terjadi peperangan besar yang melibatkan 200 juta tentara untuk membunuh sepertiga manusia di bumi. Pemicunya adalah 4 malaikat yang terikat di dekat sungai besar Efrat.

Dalam peperangan ini menggunakan 3 macam senjata, yaitu:
 1. Senjata api.
  Yakobus 3:6-10
  3:6 Lidahpun adalah api; ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
  3:7 Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia,
  3:8 tetapi tidak seorangpun yang berkuasa menjinakkan lidah; ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan.
  3:9 Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita; dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah,
  3:10 dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi.

  Pengertian rohani senjata api adalah lidah.
  Lidah adalah api, yaitu perkataan-perkataan yang membunuh manusia, baik membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri.

  Yakobus 1:19
  1:19 Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah;

  Supaya perkataan kita tidak membuat kehidupan orang mati rohani maka kita harus menjaga lidah.

  Dulu senjata api sudah digunakan dalam peperangan dunia pertama untuk membunuh banyak orang, tetapi yang lebih dahsyat adalah senjata api dalam pengertian rohani, yaitu lidah kita, yang seringkali menghasut, berdusta, mengutuk orang lain, dll.

  Wahyu 21:8
  21:8 Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang; inilah kematian yang kedua.”

  Kalau salah menggunakan lidah, maka akan sampai pada lautan api dan belerang, yaitu kematian kedua di neraka.

  Tetapi perkataan yang tidak salah lagi akan berkaitan dengan kesempurnaan. Lidah harus dipakai untuk bersaksi yang benar, jangan dipakai oleh setan untuk mematikan orang lain bahkan diri sendiri.

 2. Senjata asap.
  Secara jasmani, senjata asap sudah dipakai untuk membinasakan manusia dalam peperangan dunia kedua. Sampai hari ini dampaknya masih dirasakan.

  Secara rohani, senjata asap menunjuk pada dosa yang memuncak di akhir jaman, yaitu dosa makan-minum dan dosa seks.
  Dosa ini sudah ada di jaman Nuh, di jaman Sodom-Gomora, di jaman Ezra, dan akan terus memuncak sampai pada kematian kedua di neraka.

  Kejadian 6:1-2,5-6
  6:1 Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan,
  6:2 maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
  6:5 Ketika dilihat TUHAN, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata,
  6:6 maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya.

  Ezra 9:2,6
  9:2 Karena mereka telah mengambil isteri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu.”
  9:6 dan kataku: “Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepada-Mu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membubung ke langit.

  Dosa ini bagaikan asap yang membumbung mengatasi kepala, sampai Imam Ezra tidak berani menghadap Tuhan.

  Oleh sebab itu, jangan sampai kita merasa kuat menghadapi dosa makan-minum dan dosa kawin-mengawinkan.

 3. Senjata gas.
  Secara rohani, senjata gas adalah pengajaran-pengajaran sesat yang dipakai oleh setan untuk membinasakan manusia. Bila seorang hamba Tuhan membawa ajaran sesat maka semua jemaat yang mendengar menjadi mati rohani.

  2 Petrus 2:1
  2:1 Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal Penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.

  Senjata gas secara jasmani hanya mematikan tubuh, tetapi ajaran sesat mematikan rohani dan tidak tertolong
  .

  1 Yohanes 2:26-27
  2:26 Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu.
  2:27 Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari pada-Nya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan-Nya mengajar kamu tentang segala sesuatu--dan pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta--dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.

  Kalau kita selalu dalam urapan Roh Kudus maka Roh kudus akan mengingatkan kita akan firman pengajaran yang benar yang telah kita terima.

  Matius 24:4-5,24
  24:4 Jawab Yesus kepada mereka: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu!
  24:5 Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
  24:24 Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.

  Pengajaran sesat ini akan sampai menyesatkan orang-orang pilihan, yaitu kehidupan yang sudah menerima firman pengajaran yang benar. Orang pilihan ini bagaikan bintang-bintang, tetapi ada bintang yang gugur karena terkena pengajaran sesat.

  Yesaya 9:14
  9:14 Tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor.

  Wahyu 12:4
  12:4 Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.

  Filipi 2:15-16
  2:15 supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia,
  2:16 sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.

  Sekalipun sudah menerima firman pengajaran yang benar, bila tidak dipratekkan maka firman itu hanya menjadi suatu kebanggaan dan akan menjadi bintang yang gugur. Seperti yang dikatakan dalam Matius 7, bahwa kehidupan yang mendengar firman tapi tidak dipraktekkan sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir.

  1 Timotius 4:1-2
  4:1 Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan
  4:2 oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka.

  Kehidupan yang sudah terkena pengajaran sesat akan sulit untuk lepas, sebab setiap ajaran mempunyai materai. Bila yang dicap dengan ajaran sesat adalah hati, maka akan sangat sulit untuk terhapus.

Kita harus waspada dengan tiga macam senjata ini. Secara jasmani, tiga macam senjata ini hanya mematikan tubuh, tetapi secara rohani akan sampai membawa pada kematian kedua. Kita harus berhati-hati sebab setan masih terus menggunakan tiga macam senjata ini sampai di akhir jaman.

Wahyu 18:4-5
18:4 Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata: “Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.
18:5 Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya.

Tuhan memberkati.


Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Doa Malang, 10 Januari 2019 (Kamis Sore)
  ... roh jahat dan roh najis yang mengarah pada pembangunan kota Babel mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan dan kenajisan yang akan dibinasakan dalam satu jam. Supaya bangsa Kafir tidak masuk dalam pembangunan Babel maka bangsa Kafir harus masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita Sorga yang ...
 • Ibadah Raya Malang, 10 Mei 2020 (Minggu Pagi)
  ... Kereta Firaun dan pasukannya dibuang-Nya ke dalam laut para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam Laut Teberau. . Samudera raya menutupi mereka ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Jadi untuk menghadapi kesulitan dan kegelapan akhir zaman sampai antikris berkuasa di bumi kita harus menjadi saksi Tuhan. Ini yang ...
 • Ibadah Raya Malang, 12 Oktober 2014 (Minggu Pagi)
  ... TUHAN Allahmu. Caranya adalah setiap ujung jubah harus digantungi dengan firman Tuhan firman pengajaran yang benar yang mengandung kuasa kebangkitan. Setiap ujung jubah menunjuk pada setiap langkah hidup kita atau setiap tahap umur kita harus digantungi dengan firman pengajaran yang benar. Mulai dari masa kandungan balita anak-anak remaja muda dewasa ...
 • Ibadah Persekutuan I di Tentena-Poso, 23 September 2014 (Selasa Malam)
  ... Juruselamat sebab Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Injil keselamatan ini memberitakan Yesus sebagai Juruselamat untuk membawa orang-orang berdosa supaya percaya Yesus diselamatkan dan diberkati. Tandanya proses orang berdosa yang seharusnya dihukum tetapi bisa percaya dan diselamatkan percaya Yesus bertobat berhenti ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 30 Maret 2019 (Sabtu Sore)
  ... delapan belas tahun--suasana kutukan penderitaan dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Tidak bisa berdiri dengan tegak tidak bisa memuliakan Tuhan--di ayat setelah disembuhkan ia memuliakan Tuhan. Setelah Yesus mengajar perempuan bungkuk bisa berdiri tegak. Artinya berdiri tegak di atas kurban Kristus--teguh dalam pengampunan tidak mengulangi dosa. Kemudian berdiri tegak berdiri di atas firman ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 04 April 2013 (Kamis Sore)
  ... seperti lembu yang memikul laut tuangan. Korintus - Sebab dalam hukum Musa ada tertulis Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik Lembukah yang Allah perhatikan Atau kitakah yang Ia maksudkan Ya untuk kitalah hal ini ditulis yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk ...
 • Ibadah Doa Surabaya, 23 Januari 2012 (Senin Sore)
  ... duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Petrus ini menolak pengalaman salib Petrus hanya melihat saja padahal Yesus di dalam mengalami pengalaman salib sehingga akibatnya Petrus menyangkal Yesus. Ada kali Petrus menolak salib antara lain Matius - . Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 06 Februari 2011 (Minggu Sore)
  ... sampai pagi. . Dan TUHAN akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila Ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu maka TUHAN akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Dalam PERJANJIAN LAMA darah domba paskah disapukan pada ambang atas dua tiang ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 23 Mei 2020 (Sabtu Sore)
  ... dan rumah Tuhan yaitu pencurian persepuluhan dan persembahan khusus milik Tuhan. Bentuknya tidak mengembalikan persepuluhan atau mengembalikan persepuluhan tapi tidak benar. Akibatnya rumah Tuhan menjadi sarang penyamun dikuasai Setan berarti mengalami pelayanan Setan. Pelayanan Setan membawa pada suasana kutukan letih lesu beban berat air mata kehancuran sampai kebinasaan selamanya. Orang datang kepada ...
 • Ibadah Jumat Agung Surabaya, 25 Maret 2016 (Jumat Pagi)
  ... dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. . Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jawaban kedua supaya tidak rubuh menghadapi serangan setan tritunggal yaitu Hujan lebat setan dengan roh jahat dan najis ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.