Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus.

Wahyu 6:5-6
6:5Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata: "Mari!" Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya.
6:6 Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata: "Secupak gandum sedinar, dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu."

Kitab Wahyu menubuatkan tentang segala sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi di akhir jaman, terutama tentang kedatangan Yesus kedua kali dan penghukuman atas dunia.

Wahyu 6:5 adalah pembukaan meterai yang ketiga = hukuman Allah Roh Kudus yang ketiga atas dunia, yaitu terjadi kegerakan kuda hitam.

Wahyu 4:7

4:7Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang.

Makhluk ketiga mempunyai muka seperti manusia. Artinya, kegerakan kuda hitam adalah penghukuman yang menyangkut kebutuhan pokok manusia sehingga terjadi kelaparan jasmani dan rohani, terutama kelaparan akan firman.

Kejadian 45:6

45:6Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai.

Kelaparan 7 tahun pada jaman Yusuf menubuatkan kelaparan yang akan terjadi di akhir jaman, dibagi menjadi dua, yaitu 2 tahun [Wahyu 2-3] dan 5 tahun [Wahyu 6-19].

Tujuh tahun dibagi menjadi dua:
 1. 3.5 tahun kelaparan I = jaman pra aniaya antikris (=Getsemani).
 2. 3.5 tahun kelaparan II = jaman aniaya antikris.

Kelaparan I (3.5 tahun) dibagi menjadi dua:
 1. 2 tahun [Wahyu 2-3], yaitu penyucian 7 sidang jemaat bangsa kafir sampai sempurna, lewat firman pengajaran benar dan percikan darah.
  Tandanya adalah hamba Tuhan/ pelayan Tuhan yang sebelumnya menghargai firman pengajaran benar, menjadi bosan, tidak menghargai, mengkritik, sampai tinggalkan firman pengajaran benar.

 2. 1,5 tahun [Wahyu 6-12], yaitu kegerakan Roh Kudus hujan akhir (kegerakan kuda putih). Kegerakan dalam firman pengajaran yang dibawa oleh bangsa kafir untuk menyucikan bangsa kafir, kemudian dibawa ke Israel. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi bangsa Israel untuk percaya kepada Yesus yang akan datang kedua kali, untuk mengalami penyucian oleh pedang firman. Maka bangsa kafir dan Israel menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan, sama dengan terang dunia.

Wahyu 12:1
12:1Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya.

Wahyu 12:4, 6, 14
12:4Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.
12:6Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.
12:14Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.

Gereja yang sempurna diberi dua sayap burung nasar yang besar untuk terbang ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita bebas dari antikris, bebas dari kelaparan. Kita dipelihara secara langsung oleh Tuhan lewat firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci merupakan latihan penyingkiran ke padang gurun supaya tidak dijamah oleh antikris. Tugas kita adalah menanti kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Dua sayap burung nasar akan mengangkat kita ke awan-awan yang permai untuk bertemu Yesus, kemudian masuk kerajaan 1000 tahun damai, sampai masuk Yerusalem Baru, kerajaan Surga yang kekal.

Kelaparan II terjadi pada jaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun.
Kejadian 47:13
47:13Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu.

Siapa yang masuk kelaparan:
 1. Orang Mesir, menunjuk orang-orang dunia yang tidak percaya Yesus.
 2. Kanaan, menunjuk orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mencari firman Allah, yang hidupnya tidak sesuai dengan firman.
  Kanaan juga menunjuk gembala yang tidak mempunyai makanan rohani (pembukaan rahasia firman) sehingga tidak bisa memberi makan domba-domba, akibatnya adalah terjadi kelaparan rohani.
  Kanaan juga menunjuk kegerakan rohani yang tidak mengutamakan pemberitaan firman Allah tetapi mengutamakan yang jasmani (uang, artis, dll). Akibatnya adalah lapar dan sakit (berbuat dosa).

Ada 3 hal yang terjadi saat antikris berkuasa di bumi (kelaparan II):
 1. Uang dan ternak dikuasai oleh antikris.
  Kejadian 47:18
  47:18Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya, pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya: "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami.

  Semua harta kekayaan orang Kristen yang tertinggal akan diblokir oleh antikris.

  Wahyu 13:16-18
  13:16Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya,
  13:17dan tidak seorangpun yang dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.
  13:18Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.

  Manusia tidak boleh jual-beli kecuali mau menyembah antikris dan dicap 666.

  Yang akan masuk jaman antikris adalah anak Tuhan/ hamba Tuhan yang terikat oleh keinginan akan uang sehingga menyembah antikris, dicap 666, menjadi sama dengan antikris untuk dibinasakan.

  Praktik terikat oleh keinginan akan uang:
  1. Beribadah melayani hanya untuk mencari berkat jasmani. Ibadah pelayanan sudah menjadi profresi, bukan tahbisan lagi.
  2. Tinggalkan ibadah pelayanan untuk mencari perkara jasmani.
  3. Mencari uang dengan cara tidak halal.
  4. Kikir dan serakah. Kikir = tidak bisa memberi (waktu, tenaga, uang, dll) untuk pekerjaan Tuhan. Serakah = mencuri milik orang lain dan milik Tuhan (perpuluhan dan persembahan khusus).

  Amsal 11:4, 8
  11:4Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut.
  11:8Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya.

  Jika kita bergantung pada firman, maka akan selamat, lepas dari maut, tidak binasa. Kita diberkati sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain.

 2. Badan/ tubuh dikuasai oleh antikris.
  Kejadian 47:18
  47:18Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya, pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya: "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kamidan tanah kami.

  Dicap 666 oleh antikris.

  Wahyu 13:16
  13:16Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya,

  2 Timotius 3:1-5
  3:1Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
  3:2Manusia akan (1)mencintai dirinya sendiri dan menjadi (2)hamba uang. Mereka akan (3)membual dan (4)menyombongkan diri, mereka akan menjadi (5)pemfitnah, mereka akan (6)berontak terhadap orang tua dan (7)tidak tahu berterima kasih, (8)tidak mempedulikan agama,
  3:3(9)tidak tahu mengasihi, (10)tidak mau berdamai, (11)suka menjelekkan orang, (12)tidak dapat mengekang diri, (13)garang, (14)tidak suka yang baik,
  3:4(15)suka mengkhianat, (16)tidak berpikir panjang, (17)berlagak tahu, (18)lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah.
  3:5Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu!

  Yaitu orang Kristen yang beribadah melayani tetapi tidak mengalami pembaharuan/ keubahan hidup. Tetap mempertahankan 18 tabiat daging, mulai dari egois (tidak mengasihi sesama) sampai tidak taat, melawan Tuhan.

  Mengapa sudah beribadah melayani tetapi tidak mengalami pembaharuan?
  1. Sebab ibadahnya tidak sungguh-sungguh, tidak menghargai firman.
  2. Karena menolak kuasa ibadah, yaitu salib (sengsara daging tanpa dosa) dan firman pengajaran.

  Ibadah yang sungguh-sungguh ditandai salib dan pedang firman, menghasilkan pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani.

 3. Tanah dikuasai Firaun dan seperlima hasil tanah diserahkan kepada Firaun.
  Kejadian 47:18, 23-24.
  47:18Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya, pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya: "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami.
  47:23Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu: "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun; inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu.
  47:24Mengenai hasilnya, kamu harus berikan seperlimabagian kepada Firaun, dan yang empat bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu."

  Angka 5 menunjuk 5 luka Yesus.

  Yohanes 19:31-34

  19:31Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib--sebab Sabat itu adalah hari yang besar--maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan.
  19:32Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus;
  19:33tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kaki-Nya,
  19:34tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung-Nya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.

  Sebenarnya Yesus sudah mati dengan 4 luka utama (2 tangan dan 2 di kaki) untuk menebus bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Luka ke-5 di lambung, yang terbesar dan terdalam, untuk menebus bangsa kafir.

  Tanah yang dikuasai Firaun menunjuk manusia tanah liat yang dikuasai oleh dosa-dosa sampai puncaknya dosa (makan-minum dan kawin-mengawinkan), enjoy dalam dosa, tidak mengalami penebusan oleh darah Yesus, hanya seharga anjing dan babi. Kehidupan semacam ini pasti dikuasai oleh antikris dan dicap 666.

  Jadi kita bangsa kafir harus mengalami penebusan oleh luka ke-5 pada lambung Yesus, yang mengeluarkan darah dan air. Artinya:
  1. Darah Yesus melepaskan bangsa kafir dari dosa sampai puncaknya dosa. Buktinya adalah bertobat, stop dosa, mati terhadap dosa.
   Air menunjuk baptisan air. Baptisan air yang benar yaitu orang yang sudah mati terhadap dosa harus dikubur dalam baptisan air bersama Yesus dan bangkit untuk mendapat hidup baru, hidup Surgawi, yaitu hidup benar.
   Kita menjadi domba yang digembalakan oleh Tuhan.

  2. Kita diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja yang melayani Tuhan.
   Wahyu 1:5-6
   1:5dan dari Yesus Kristus, Saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya--
   1:6dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, --bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.

  Kejadian 47:26
  47:26Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa seperlima dari hasilnya menjadi milik Firaun; hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun.

  Tanah para imam tidak menjadi milik Firaun, artinya manusia tanah liat yang sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus dan diangkat menjadi imam dan raja untuk melayani Tuhan, maka ada jaminan perlindungan dari Tuhan sehingga tidak bisa dijamah oleh antikris.

  Tugas imam:
  1. Menjadi batu hidup untuk dipakai dalam pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus.
   1 Petrus 2:5
   2:5Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.

   Kita harus setia dan berkobar dalam ibadah pelayanan sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan, sampai garis akhir.

   Pembangunan tubuh Kristus mulai dalam nikah. Suami mengasihi istri seperti diri sendiri. Istri tunduk kepada suami dalam segala hal. Anak taat kepada orang tua.
   Kemudian meningkat dalam penggembalaan, antar penggembalaan, sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna.

   Mengapa harus menjadi imam untuk melayani Tuhan? Supaya tidak melayani Babel, mempelai wanita setan yang akan dibinasakan. Supaya kita menjadi batu hidup. Kita bisa hidup di mana saja, kapan saja, situasi apa saja. Kita hidup oleh kemurahan Tuhan.

   Jika menjadi batu mati, maka seperti batu kilangan yang akan ditenggelamkan.

  2. Mempersembahkan persembahan rohani yaitu doa penyembahan.
   1 Petrus 2:5
   2:5Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.

   Doa penyembahan adalah proses perobekan daging sehingga daging tidak bersuara. Kita mengaku hanya tanah liat, tidak layak, banyak kesalahan dan dosa, tidak berharga apa-apa. Kita merasa kecil, tidak mampu apa-apa, hanya berharap pada anugerah Tuhan yang besar. Kita hanya mengangkat tangan kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan anugerahNya kepada kita.

   Yohanes 4:46-53
   4:46Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit.
   4:47Ketika ia mendengar, bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada-Nya lalu meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati.
   4:48Maka kata Yesus kepadanya: "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya."
   4:49Pegawai istana itu berkata kepada-Nya: "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati."
   4:50Kata Yesus kepadanya: "Pergilah, anakmu hidup!" Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi.
   4:51Ketika ia masih di tengah jalan hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar, bahwa anaknya hidup.
   4:52Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka: "Kemarin siang pukul satu demamnya hilang."
   4:53Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya: "Anakmu hidup." Lalu iapun percaya, ia dan seluruh keluarganya.

   Contohnya adalah seorang ayah mengalami anaknya sakit sampai hampir mati. Mengapa Tuhan ijinkan? Sebab seorang ayah/ laki-laki sering merasa hebat, bergantung pada kedudukan, gaji, kekayaan, kepandaian. Tuhan ijinkan masalah yang mustahil terjadi supaya bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengulurkan tangan untuk menghidupkan, menyelesaikan semua masalah yang mustahil.

   Perempuan Kanaan yang banyak salah dalam perkataaan sehingga anaknya dirasuk setan. Namun bisa mengaku dan membenarkan firman sehingga Tuhan menolong. Nikah dan buah nikah yang hancur akan dipulihkan.

   1 Petrus 5:5-6
   5:5Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab: "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati."
   5:6Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya.

   Kaum muda sering sombong, tidak bisa taat, sehingga gagal, jatuh dalam dosa, tidak ada masa depan. Jika bisa merendahkan diri, maka tangan Tuhan akan diulurkan untuk mengangkat kita, menjadikan semua berhasil dan indah pada waktunya.

   Sampai jika Tuhan datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sempurna untuk menyambut Tuhan di awan-awan yang permai. Kita bersama Tuhan selama-lamanya.Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Doa Surabaya, 30 Oktober 2013 (Rabu Sore)
  ... takut terhadap apa yang harus engkau derita Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pelajaran kepada hamba Tuhan imam-imam adalah jangan mengikut Tuhan ...
 • Ibadah Doa Malang, 24 September 2013 (Selasa Sore)
  ... hal Mendapat kekuatan ekstra dari Tuhan sehingga pencobaan-pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Dan kita tidak bersungut kecewa putus asa tetapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mendapatkan jalan keluar dari segala masalah. Dalam Matius - ada macam pencobaan untuk menggagalkan rencana Allah dalam pribadi Yesus atau pribadi kita ayat - pencobaan batu ...
 • Ibadah Raya Malang, 21 Juli 2013 (Minggu Pagi)
  ... bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku sebagaimana Akupun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya. Jemaat Laodikia yang paling terpuruk bisa diangkat oleh Tuhan. Apa pun keadaan kita Tuhan sanggup mengangkat kehidupan kita. Kita berusaha menang bersama Yesus. Amsal Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan tetapi kemenangan ada di ...
 • Ibadah Doa Malang, 05 November 2020 (Kamis Sore)
  ... bapa pendusta. Mengandung kepahitan hati iri hati kebencian dendam dengki. Ester - . Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan niscaya hamba akan berdiam diri tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 05 Agustus 2012 (Minggu Sore)
  ... Matius ay. - Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot sudah diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya Maret . ay. - Yesus di hadapan Pilatus untuk menghadapi tuduhan-tuduhan sampai ketidak adilan sudah diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya April . ay. - Yesus diolok-olok sudah diterangkan mulai dari Ibadah ...
 • Ibadah Natal Mojoagung, 14 Desember 2012 (Jumat Sore)
  ... kelahiran baru dengan 'logos' Firman pengajaran benar . Yohanes Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan-Nya yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa penuh kasih karunia dan ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 22 Juli 2017 (Sabtu Sore)
  ... jasmani perkara luar dan tidak mengutamakan firman Allah makanan . Rasul Paulus membagi pemberitaan firman Allah menjadi Firman penginjilan susu untuk orang-orang yang belum percaya Yesus dan yang baru percaya Yesus. Firman pengajaran makanan keras untuk orang-orang yang sudah lama percaya Yesus. Jika tidak mengutamakan firman Allah maka Yesus tidak menjadi ...
 • Ibadah Raya Malang, 15 Juni 2014 (Minggu Pagi)
  ... dari langit kepada Abraham maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bintang adalah keturunan Abraham. Secara jasmani adalah bangsa Israel. Matius - Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan ...
 • Ibadah Doa Puasa Session I Malang, 05 Juli 2015 (Selasa Pagi)
  ... Tetapi tidak seorangpun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa dan Harun demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga TUHAN membawa orang ...
 • Ibadah Doa Malang, 16 September 2021 (Kamis Sore)
  ... antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu. . Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta mereka tidak bercela. Ada tujuh fakta pengikutan terhadap Yesus sampai ke bukit Sion Ayat a Bagaikan desau air bah tidak bisa dibendung diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Malang Agustus sampai ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.