Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Pembicara: Pdt. Dadang
Mazmur 103: 8-10
103:8.TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
103:9. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
103:10. Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita,


= tentang PANJANG SABAR DAN BELAS KASIH TUHAN.
Bagi orang berdosa, Tuhan berikan panjang sabar dan belas kasih kemurahan.

2 Petrus 3: 9-10
3:9. Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabarterhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
3:10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.


Tuhan berikan panjang sabar kepada kita karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, sehingga bebas dari hukuman dan kebinasaan untuk selama-lamanya.

Penjang sabar Tuhan juga ada batas waktunya. Kalau sudah habis, yang datang adalah hukuman (ay. 10).

Amos 3: 7
3:7. Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatutanpa menyatakan keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, para nabi.

Bukti bahwa Tuhan panjang sabar pada kita, yaitu Tuhan selalu menyatakan keputusanNya kepada hamba-hambaNya lebih dulu, sebelum berbuat sesuatu kepada manusia.
'nabi'=Firman nubuat.
Artinya: panjang sabar Tuhan sekarang adalah lewat Firman nubuat (Firman yang dibukakan rahasianya untuk menyatakan kesalahan, menegor dan menasihati kita).

Jadi, kalau Firman masih menyatakan kesalahan kita, menegor dan menasihati kita, itu artinya panjang sabar Tuhan masih berlaku atas hidup kita.

Contoh panjang sabar Tuhan kepada manusia berdosa:
 1. seperti yang terjadi di jaman Nuh.
  Kejadian 6: 1-2, 5-8, 11-14
  6:1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan,
  6:2. maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
  6:5. Ketika dilihat TUHAN, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala
  kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatansemata-mata,
  6:6. maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya.
  6:7. Berfirmanlah TUHAN: "Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku telah menjadikan mereka."
  6:8. Tetapi
  Nuh mendapat kasih karunia di mata TUHAN.
  6:11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan.
  6:12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
  6:13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi
  Aku akanmemusnahkan merekabersama-sama dengan bumi.
  6:14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir; bahtera itu harus kaubuat berpetak-petak dan harus kaututup dengan pakal dari luar dan dari dalam.


  = perbuatan manusia memilukan hati Tuhan, karena hati manusia cenderung jahat (menjalankan hidup yang rusak). Disini, yang terutama adalah kerusakan dalam soal nikah (kawin campur, kawin cerai sampai kawin mengawinkan).

  Lukas 17: 26-27
  17:26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia:
  17:27. mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua.


  Akibatnya, saat itu, manusia harus dihukum dengan air bah.
  Tetapi, sebelumTuhan menghukum manusia, TUHAN MENYATAKAN KESABARANNYA LEWAT NUH(dalam bentuk: waktu yang dibutuhkan oleh Nuh untuk membuat bahtera sampai masuk bahtera).

  1 Petrus 3: 20-21
  3:20. yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabarwaktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu delapan orang, yang diselamatkan oleh air bah itu.
  3:21. Juga kamu sekarang
  diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan--maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baikkepada Allah--oleh kebangkitan Yesus Kristus,

  Bagi kita sekarang, kita menghargai dan menggunakan panjang sabarnya Tuhan dengan jalan masuk ke bahtera Nuh(MASUK BAPTISAN AIR). Kita dibaptis seperti Yesus dibaptis (dikubur dalam air).

  Syarat untuk masuk baptisan air= bertobat, mati dari segala dosa.
  Jadi, kalau menolakbaptisan air, kehidupan itu sedang menyia-nyiakan panjang sabar kemurahan Tuhan.

  Hasil dari baptisan air, kita memiliki hati nurani yang baik, bukan lagi hati yang cenderung jahat.
  Hati nurani yang baik= hati nurani yang benar.
  Hati ini merupakan sentral dari kehidupan manusia. Kalau hatinya baik dan benar, maka perbuatan dan perkataannya juga pasti baik dan benar.

  Yesaya 33: 15-16
  33:15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan,
  33:16. dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi,
  bentengnya ialah kubu di atas bukit batu; rotinya disediakanair minumnya terjamin.

  Kalau hati baik, maka yang lain juga ikut baik, yaitu:
  • mulut jadi jujur,
  • tangan jadi baik,
  • telinga jadi baik dan lebih suka mendengar Firman pengajaran yang benar,
  • mata juga baik dan tidak suka melihat kejahatan/kekurangan orang lain, tetapi lebih suka melihat Bapa di Surga.

  Hasilnya:
  • 'bentengnya ialah kubu di atas bukit batu'= kita dilindungi,
  • 'roti diberikan'= dipelihara oleh Tuhan secara ajaib,
  • kita mendapatkan damai, tenang dan tenteram.
   Yesaya 32: 17
   32:17. Di mana ada kebenarandi situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.

   Kalau tidak benar, hidup kita tidak akan tenteram.

  Hati nurani yang baik, juga berarti hati yang taat dengar-dengaran
  .

 2. seperti di jaman Lot.
  Kejadian 19: 12-20, 22-23
  19:12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot: "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini,
  19:13. sebab
  kami akanmemusnahkantempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan TUHAN; sebab itulah TUHAN mengutus kami untuk memusnahkannya."
  19:14. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya: "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab TUHAN akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja.
  19:15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera, katanya: "Bangunlah, bawalah isterimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini."
  19:16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan isteri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab TUHAN hendak mengasihani dia; lalu kedua orang itu menuntunnya ke luar kota dan melepaskannya di sana.
  19:17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai ke luar, berkatalah seorang: "Larilah, selamatkanlah nyawamu; janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di manapun juga di Lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap."
  19:18. Kata Lot kepada mereka: "Janganlah kiranya demikian, tuanku.
  19:19. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku, tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku.
  19:20. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana; kota itu kecil; izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara."
  19:22. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa, sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar.
  19:23. Matahari telah terbit menyinari bumi, ketika Lot tiba di Zoar.


  Yang terjadi di jaman Lot adalah manusia hidup dalam dosa, sehingga Sodom Gomora harus dihukum dengan hujan api dan belerang.

  Tetapi, sebelum Tuhan menghukum, Tuhan masih menyatakan kesabaran dan kemurahannya kepada Lot, yaitu SAMPAI LOT TIBA DI ZOAR.

  Wahyu 21: 10
  21:10. Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggidan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah.

  Lot disuruh lari ke pegunungan yang tinggi, itulah gambaran dari gunung Yerusalem Baru (kesempurnaan). Dan Lot mengakui, bahwa ia tidak mampu mencapai kesempurnaan.

  Bagi kita sekarang, kita menghargai kesabaran Tuhan dengan masuk ke kota Zoar(kota kecil).

  Lukas 12: 32
  12:32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil! Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu Kerajaan itu.

  'kawanan kecil'= domba-domba= berkaitan dengan penggembalaan.
  Jadi, masuk ke Zoar, artinya adalah MASUK KANDANG PENGGEMBALAAN.
  Inilah tempat persinggahan untuk mencapai ruangan maha suci.

  Kalau kita tidak mau tergembala, kita tidak menghargai panjang sabarnya Tuhan.

  Matius 15: 19
  15:19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat(1), pembunuhan(2), perzinahan(3), percabulan(4), pencurian(5), sumpah palsu(6)dan hujat(7).

  = 7 dosa yang banyak tersembunyi di dalam hati.
  'angka 7'= angka kesempurnaan.
  Kalau ada 7 dosa dalam hati, berarti hati itu gelap (pelita padam).
  7 dosa inilah yang perlu disucikan.

  Kalau hati kita suci, perkataan dan perbuatan kita juga akan suci.

  Kalau kita mau tergembala, hasilnya:
  • mengalami tudung(dalam ruangan suci ada 4 lapis tudung). Artinya: kita bisa mengalami kuasa doa penyahutandari gembala di bumi dan Gembala di Surga.
  • waktu Lot tiba di Zoar, matahari terbit= kita mendapatkan kasih Allah Bapa, sehingga kita menjadi kehidupan yang kuat.

  Sikap yang negatif terhadap panjang sabar Tuhan:
  • seperti menantu Lot yang mengolok-ngolok= mengejek Firman nubuat/Firman pengajaran yang benar.
  • suka berlambat-lambatsampai menoleh ke belakang (seperti istri Lot), sehingga istri Lot menjadi tiang garam.

 3. seperti jaman Musa= saat Israel mau keluar dari Mesir, dimana Firaun dan Mesir menghalang-halangi Israel. Akibatnya, Firaun dan Mesir harus dihukum dengan 10 tulah.
  Saat tulah kematian anak sulung turun, Israel diusir oleh Mesir.

  Tetapi, KESABARAN TUHAN DINYATAKAN KEPADA FIRAUN DAN MESIR LEWAT MUSA DAN HARUN, sampai Israel keluar dari Mesir.

  Bagi kita sekarang, kita menghargai panjang sabar kemurahan Tuhan dengan jalan BERUSAHA UNTUK KELUAR/TERLEPAS DARI MESIR (DUNIA).

  Kalau kita hidup dengan mengikuti dunia, maka tidak ada waktu untuk Tuhan, sampai satu waktu, kita jadi sama dengan dunia.

  Praktik bahwa kita berusaha terlepas dari dunia/Mesir:
  • Yakobus 4: 4
   4:4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat duniaini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.

   Praktik pertama: tidak menjadi sahabat dunia= setia, benar dan bertanggung jawab dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan dalam sistem penggembalaan.

   Kalau tidak menjadi sahabat dunia, kita akan menjadi sahabat Allah.
   Bukti sahabat Allah adalah rela mengorbankan apa saja yang Tuhan minta, seperti dilakukan oleh Abraham (Abraham ini disebut sebagi sahabat Allah).

  • 1 Yohanes 2: 15, 17
   2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
   2:17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.


   Praktik kedua: tidak mengasihi dunia= taat dengar-dengaran pada Tuhan, apapun resikonya.

   Kalau kita setia dan taat (praktik pertama dan kedua), kita memberi makan Tuhan sampai Tuhan puas.
   Kalau Tuhan puas, hidup kitapun pasti dipuaskan oleh Tuhan.

  • Roma 12: 2
   12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan duniaini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.

   Praktik ketiga: tidak menjadi serupa dengan dunia= kita menjadi serupa dengan Yesus. Artinya, kita mengalami pembaharuan hidup dari manusia jasmani menjadi manusia rohani.

   Tanda manusia rohani:
   1. dapat memebedakan yang baik dengan yang jahat, termasuk juga membedakan persekutuan yang benar dan salah, sampai bisa membedakan neraka dan Surga.

   2. Efesus 4: 23-25
    4:23. supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu,
    4:24. dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
    4:25. Karena itu
    buanglah dustadan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota.

    Tanda kedua: membuang dusta= jujur.
    Kejujuran adalah hubungan Mempelai Pria dengan mempelai wanita.
    Kejujuran ini dimulai dari jujur terhadap pengajaran yang benar.
Kalau kita jujur, hasilnya:
 • kita mendapatkan hari-hari baik bersama Tuhan.
  1 Petrus 3: 10
  3:10. "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnyaterhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.

  Hari-hari baik= kita hidup dalam rancangan damai sejahtera dan rancangan hari depan yang penuh harapan.

 • kita bergaul erat dengan Tuhan.
  Amsal 3: 32
  3:32. karena orang yang sesat adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi dengan orang jujur Ia bergaul erat.

  Kalau bergaul erat dengan Tuhan, satu waktu, kita benar-benar menjadi satu dengan Tuhan untuk selamanya.
Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 11 Oktober 2014 (Sabtu Sore)
  ... hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia Jawab Simon Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya Betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu Ia berkata kepada Simon Engkau lihat perempuan ini Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak ...
 • Ibadah Doa Semalam Suntuk Malang Session II, 06 Agustus 2009 (Kamis Tengah Malam)
  ... Yesus datang kembali kedua kali. Apa yang harus dipergumulkan Ketakutan kebimbangan kekuatiran menghadapi masalah pencobaan juga kebimbangan menghadapi ajaran-ajaran lain. Yakobus - akibat bimbang adalah Doanya tidak dijawab oleh Tuhan tidak menerima sesuatu dari Tuhan tidak menerima pertolongan tidak menerima berkat. Tidak tenang tidak bahagia hidupnya. Tenggelam dalam lautan sampai masuk kebinasaan. Dalam ketakutan dan ...
 • Ibadah Doa Malang, 19 Oktober 2010 (Selasa Sore)
  ... kepada raja Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru Raja adalah kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus orang yang selalu menang atas musuh. Ada musuh utama yang harus dikalahkan supaya kita bisa mencapai tahta kemuliaan Maut dosa-dosa sampai puncaknya dosa dosa makan-minum dan dosa kawin-mengawinkan yang membinasakan manusia termasuk anak ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 18 Agustus 2020 (Selasa Sore)
  ... dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Roma adalah bangsa kafir. Kisah Rasul - . Ketika Apolos masih di Korintus Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. . Katanya kepada ...
 • Ibadah Kunjungan di Ciawi II, 16 Januari 2018 (Selasa Sore)
  ... empat Wahyu suasana tanpa maut diterangkan mulai dari Ibadah Kunjungan Jakarta I November -Selasa Sore sampai Ibadah Kunjungan Jakarta II November -Rabu Pagi . Wahyu - suasana kepuasan kebahagiaan sorga diterangkan pada Ibadah Kunjungan Jakarta III November -Rabu Sore . Wahyu suasana kemenangan diterangkan pada Ibadah Kunjungan Jakarta IV November ...
 • Ibadah Raya Malang, 29 Juli 2018 (Minggu Pagi)
  ... bapa pembunuh kebencian. Ini adalah sumber maut kebinasaan. Oleh sebab itu kita harus lepas dari bapa setan untuk menerima naungan Allah Bapa. Bagaimana cara lepas dari bapa setan sumbernya dossa sumbernya maut kebinasaan Yaitu lewat korban Kristus kematian Yesus di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib mengerjakan dua hal ...
 • Ibadah Doa Surabaya, 17 November 2017 (Jumat Sore)
  ... penatu dan api tukang pemurni logam. Maleakhi - . Lihat Aku menyuruh utusan-Ku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya Ia datang firman TUHAN semesta alam. . Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya ...
 • Ibadah Raya Malang, 07 April 2024 (Minggu Pagi)
  ... karena mencuri milik Tuhan perpuluhan dan persembahan khusus makan buah terlarang. Mengapa bisa terjadi Karena mendengar suara ular ajaran palsu gosip dll sehingga selalu berkelit untuk membenarkan diri membangkitkan pikiran perasaan daging keinginan daging. Akibatnya adalah Kehilangan suasana Firdaus. Kehilangan pakaian telanjang. Kehilangan makanan dari makan buah menjadi makan semak duri. Dari ...
 • Ibadah Doa Surabaya, 05 Februari 2014 (Rabu Sore)
  ... memberi sampai menjadi pakaian putih berkilau-kilau. Pakaian pelayanan pakaian imamat . Pakaian pelayanan merupakan pakaian yang dipakai oleh Imam Besar saat melakukan pelayanan pendamaian. Keluaran Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus dan membuat serban dari lenan halus dan haruslah kaubuat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Pakaian pelayanan pakaian ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 08 Maret 2009 (Minggu Sore)
  ... sebagai makanan rohani dan sekaligus untuk menyucikan sidang jemaat sampai jadi sama dengan Tuhan. Kalau kita telusuri Mempelai Pria adalah Yesus adalah manusia darah daging yang mati di kayu salib dan bangkit dalam tubuh kemuliaan daging yang mulia . Kalau Ia tidak jadi darah daging Ia tidak bisa menjadi Mempelai sebab ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.