Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Doa Malang

... jangan sampai ditunda lagi kita harus mengalami keubahan hidup. Pembaharuan keubahan hidup ini bagaikan pohon ara yang melembut bertunas dan berbuah. Kalau tidak berubah maka manusia daging tidak bisa terangkat ke Surga. Matius - . pembaharuan keubahan hidup dikaitkan dengan langit dan bumi yang berlalu pembaharuan PERHATIAN. Perhatian kita jangan hanya tertuju kepada perkara dunia yang akan berlalu sebab jika demikian akan ikut lenyap bersama dunia. Perhatian kita yang terutama haruslah memperhatikan perkara Tuhan perkara rohani yang tidak akan berlalu yaitu Perkataan Tuhan sendiri ayat menerangkan ayat -- firman pengajaran yang benar. Mazmur kemurahan Tuhan. Petrus Kerajaan Sorga. ad. . Matius - Markus ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... memperhatikan perkara Tuhan perkara rohani yang tidak akan berlalu perkara kekal yaitu Perkataan Tuhan sendiri ay. ayat menerangkan ayat -- firman pengajaran yang benar. Mazmur kemurahan Tuhan terjemahan lama . Kerajaan Sorga Petrus . Bagian dan sudah dibahas pada ibadah sebelumnya. Kemarin malam sudah dipelajari contoh dari bangsa kafir yang diwakili oleh perempuan Kanaan. Malam ini kita akan mempelajari bagian . Jadi PERHATIAN kita terutama untuk masuk dalam kerajaan Surga yang kekal. Kalau tidak masuk Surga tidak ada gunanya apa yang kita dapatkan dalam dunia ini. Kisah Rasul Jalan untuk masuk kerajaan Surga bertekun dalam iman JALAN IMAN. Ini menunjuk pada HALAMAN TABERNAKEL. Praktik bertekun dalam iman Yohanes ...

Ibadah Raya Surabaya

... berlalu sebab jika demikian kita akan ikut lenyap bersama dunia. Perhatian kita yang terutama haruslah memperhatikan perkara Tuhan perkara rohani yang tidak akan berlalu perkara kekal yaitu Perkataan Tuhan sendiri ay. ayat menerangkan ayat -- firman pengajaran yang benar. Mazmur kemurahan Tuhan terjemahan lama . Kerajaan Sorga. Bagian dan sudah dibahas pada ibadah sebelumnya. Dan masih dibahas pada malam ini. Tapi malam ini diambil dari contoh bangsa kafir. Matius - - contoh pembaharuan perhatian pada bangsa Kafir. Hari-hari ini kita bangsa kafir harus memperhatikan Firman dan Kemurahan Tuhan. Disini ada perempuan Kanaan yang memiliki anak yang kerasukan setan. keadaan bangsa kafir diluar Tuhan seperti anak perempuan ...

Ibadah Raya Malang

... tidak bisa terangkat ke Surga. Matius - . pembaharuan keubahan hidup dikaitkan dengan langit dan bumi yang berlalu pembaharuan PERHATIAN. Perhatian kita jangan hanya tertuju kepada perkara dunia yang akan berlalu sebab jika demikian akan ikut lenyap bersama dunia. Perhatian kita yang terutama haruslah memperhatikan perkara Tuhan perkara rohani yang tidak akan berlalu yaitu Perkataan Tuhan sendiri ayat menerangkan ayat -- firman pengajaran yang benar. Mazmur kemurahan Tuhan. Kerajaan Sorga. Matius - contoh pembaharuan perhatian pada bangsa Kafir. Perwira ini menunjuk pada bangsa Kafir yang memiliki kedudukan cukup tinggi dalam militer tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Apapun kedudukan kekayaan kepandaian bangsa Kafir akan mengalami problem ...

Ibadah Kaum Muda Malang

... Tuhan tetap dalam keadaan rohani seperti anak-anak Karena IBRANI - lamban dalam mendengar firman. tidak ada roh kudus. tidak mau sengsara tidak mau mengalami perobekan daging artinya tetap mempertahankan keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Kehidupan rohani yang tetap seperti anak-anak pada saat kedatangan antikris akan masuk dalam masa aniaya antikris. MATIUS - Pada saat kedatangan Yesus pertama kali ada pembantaian anak-anak kecil oleh Herodes. Hal tersebut akan terjadi lagi pada zaman antikris di mana kehidupan yang rohaninya seperti anak-anak akan dibunuh. Dalam zaman antikris hanya ada pilihan yang ada tetap menyembah Tuhan sehingga disiksa sampai dipancung akhirnya dibangkitkan oleh ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... pembaharuan maka kita akan berlalu seperti dunia ini. Korintus - . Pembaharuan yang dikaitkan dengan langit dan bumi berlalu adalah pembaharuan perhatian. Perhatian kita jangan hanya tertuju kepada dunia yang berlalu tetapi terutama tertuju pada perkara Tuhan perkara yang kekal perkara yang tidak berlalu yaitu Firman pengajaran yang benar ayat menerangkan ayat perkataan-Ku . Kemurahan dan kebaikan Tuhan. Petrus Kerajaan Sorga. ad. . Perhatian masuk Kerajaan Sorga. Perhatian kita yang utama haruslah masuk Kerajaan Sorga. Sebab semua ijazah pekerjaan harta benda tidak akan ada artinya jika kita tidak masuk Kerajaan Sorga. Jalan masuk Kerajaan Sorga Kisah Rasul bertekun dalam iman jalan iman. Yohanes jalan iman ...

Ibadah Doa Surabaya

... maka manusia daging tidak bisa terangkat ke Surga. Matius - pembaharuan keubahan hidup dikaitkan dengan langit dan bumi yang berlalu. Jadi kalau tidak mengalami pembaharuan maka kita akan berlalu seperti dunia ini. Korintus - ay. - tidak ada ikatan dengan apapun yang ada di dunia ini. ay. yang harus dibaharui adalah PERHATIAN kita. Perhatian kita sekarang terutama kepada perkara Tuhan perkara yang tidak berlalu kekal yaitu 'Perkataan-Ku' Firman Tuhan yang merupakan perkataan Tuhan Yesus sendiri Firman yang dibukakan rahasianya sudah dijelaskan senin kemarin . Mazmur baca terjemahan lama 'kemurahanNya kekal selama-lamanya'. Jadi yang juga kekal selain dari Firman Tuhan yaitu ...

Ibadah Doa Malang

... pohon ara yang melembut bertunas dan berbuah. Matius - pembaharuan keubahan hidup dikaitkan dengan langit dan bumi yang berlalu. Jadi kalau tidak mengalami pembaharuan maka kita akan berlalu seperti dunia ini. Korintus - . Yang harus diperbaharui adalah PERHATIAN kita. Dalam waktu yang singkat ini perhatian kita harus tertuju terutama kepada perkara Tuhan yaitu perkara yang tidak berlalu perkara yang kekal yaitu Perhatian pada firman yang merupakan perkataan Tuhan. Mazmur perhatian pada kemurahan Tuhan. Jangan mengandalkan segala sesuatu dalam kehidupan kita tetapi biar kita bergantung pada kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Praktek mengandalkan kemurahan Tuhan Mazmur tergembala dengan baik. Perhatikan pokok yaitu firman pengajaran ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... dibaharui adalah PERHATIAN kita. Maka tidak jarang Tuhan ijinkan kita mengalami penderitaan supaya kita bisa memperhatikan Tuhan dan kita bisa cepat berubah. Penderitaan itu mempercepat pembaharuan kita terutama pembaharuan perhatian kita supaya perhatian kita hari-hari terpusat pada Tuhan. Korintus - Kalau semua lancar perhatian kita pada Tuhan bisa tergeser. Matius Perhatian kita kepada Tuhan terutama adalah memperhatikan Perkataan Tuhan. Banyak firman tapi tidak semuanya perkataan Tuhan. Banyak Firman yang merupakan perkataan manusia dalam bentuk filsafat gurauan dan sebagainya. Firman yang merupakan perkataan Tuhan adalah Firman yang dibukakan rahasianya ayat menerangkan ayat. Dan Firman yang dibukakan rahasianya itu ada kuasa untuk ...

Ibadah Raya Surabaya

... tergembala itu adalah letih lesu dan berbeban berat dan terlantar yaitu tidak ada yang memperhatikan keselamatan jiwanya. Petrus kalau tidak tergembala beredar-edar maka akan bertemu dengan singa yaitu setan yang akan menyesatkan sampai membinasakan domba-domba. Kalau kita sudah tergembala dengan baik maka Tuhan bisa melaksanakan tugas-tugasNya sebagai Gembala yang Baik. Yohanes salah satu tugas Gembala yang Baik adalah memanggil domba-domba lewat firman penggembalaan suara gembala . Firman penggembalaan adalah firman yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala untuk disampaikan secara berurutan terus-menerus dan disampaikan dengan setia untuk memanggil domba-domba. Bilangan - menghadapi bangsa Israel yang mungkin sejuta lebih hanya ada seorang gembala yang diangkat. Mazmur ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Tuhan memikul salib. Petrus menderita karena kehendak Tuhan adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Korintus salib adalah tempat untuk kita mengaku dosa dan tempat kita mendapat pengampunan dosa. Menolak salib tetap hidup dalam dosa dan akan binasa. Filipi - praktek menjadi seteru salib Kristus Hidup seperti binatang kesudahannya adalah kebinasaan baik cara hidupnya pergaulannya tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Hanya mengutamakan perkara-perkara jasmani tuhan mereka ialah perut mereka tidak pernah mengutamakan Tuhan. Bangga berbuat dosa kemuliaan mereka ialah aib mereka . Petrus - kalau sadar bahwa untuk masuk Sorga kita harus sengsara maka kita tidak akan susah bersungut sungut melainkan ...

Ibadah Doa Surabaya

... kita malam ini adalah kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sampai betul-betul dekat itulah hubungan antara tubuh dengan Kepala yang tidak bisa terpisahkan lagi. Cara untuk dekat pada Tuhan menguasai diri Korintus - . Menguasai diri itu sama dengan melatih tubuh kita untuk mengambil bagian dalam pertandingan yang benar sampai kita mendapatkan mahkota yang abadi. Timotius - melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan. Ini yang harus kita latih sampai bisa mendapatkan mahkota yang abadi. Korintus 'semua peserta turut berlari tapi hanya orang yang mendapat hadiah' walaupun sudah beribadah kepada Tuhan tapi tidak semua ibadah itu diterima oleh Tuhan. Contohnya adalah ibadahnya ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... masuk pada pintu yang lebar. Yohanes Akulah Pintu Yesus yang sudah rela mati dikayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita supaya kita terutama bangsa kafir bisa mendapat bagian dalam hidup yang kekal. Kalau masuk ke pintu yang lebar itu bukanlah Yesus tapi yesus yang lain. Yang masuk pintu lebar itu juga beribadah kepada tuhan tapi melalui yesus yang lain. Praktik ibadah pintu lebar Korintus yesus tanpa salib artinya menolak salib Yesus. Mau beribadah melayani tapi menolak salib Yesus. Salib itulah kekuatan Allah. Dan salib itu adalah tempat kita mengaku dosa dan tempat kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Jadi kalau menolak salib hidup itu tetap ada dalam ...

Ibadah Raya Surabaya

... menghasilkan buah-buah yang rohani yang menyenangkan Tuhan untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan tunggu-tunggu waktu lagi. Sebabnya waktunya sudah tidak lama lagi. macam buah-buah rohani yang harus kita hasilkan Matius - buah-buah pertobatan. Ini buah yang HARUS SUDAH ADA hari-hari ini. Bertobat berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Galatia - perbuatan-perbuatan dosa yang membawa kita kedalam neraka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah . Dan dosa-dosa inilah yang harus kita buang. Proses untuk bertobat yaitu mengaku dosa pada Tuhan dan sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi darah Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita. Kalau darah Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita hasilnya kita mengalami keselamatan ...

Ibadah Raya Malang

... diperbaharui. Perhatian jangan tertuju pada perkara dunia tetapi harus tertuju terutama kepada Tuhan. Jangan sampai memusatkan perhatian pada dunia sampai tidak bisa bisa memusatkan perhatian pada Tuhan. Dunia ini akan berlalu oleh sebab itu jangan memusatkan perhatian pada perkara dunia. Korintus - . Seringkali Tuhan ijinkan kita berada dalam penderitaan bersama Tuhan supaya kita mengalami pembaharuan dalam perhatian supaya berubah memusatkan perhatian kepada Tuhan lebih dari segala perkara lain. Matius . Perkataan Tuhan tidak akan lenyap -- firman pengajaran yang benar ayat menerangkan ayat ini yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Petrus . Firman yang disampaikan para nabi firman nubuat firman yang ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.