Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Raya Surabaya

... taat dan jujur--hanya berseru 'Ya Abba ya Bapa. ' Kita menjadi rumah doa dan doa dijawab oleh Tuhan. Kita hanya berseru dan berserah kepada Tuhan dan Ia yang akan bertindak mulai sekarang sampai Dia datang kembali kedua kali dan kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Kita layak menyambut kedatangan-Nya kedua kali di awan permai. Kita masuk kerajaan Seribu Tahun Damai Firdaus yang akan datang dan Yerusalem baru selamanya. Dunia akhir zaman memang penuh ancaman maut bagi kita semuanya baik lewat dosa-dosa puncaknya dosa ajaran palsu kesulitan-kesulitan sampai Antikris berkuasa tiga setengah tahun. Tetapi Tuhan memberikan cara yaitu harus menjadi elok seperti ...

Ibadah Raya Malang

... korban Kristus. Kita selalu berdamai dengan Tuhan dan sesama. Kita bisa saling mengaku dan saling mengampuni maka darah Yesus mengampuni dosa kita sampai tidak ada bekasnya. Kita damai sejahtera. Kehidupan yang suci dan damai bisa melihat Tuhan bisa berseru berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab doa kita Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Sampai sempurna. IBADAH RAYASalam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Wahyu - Perjamuan kawin Anak Domba Ini menunjuk kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja Mempelai Pria Surga untuk membawa kita masuk perjamuan kawin Anak Domba. Wahyu - Lalu aku mendengar seperti suara ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... jawab atas hidupnya terutama keselamatannya. Liar suka di kuburan. Markus - . Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. . Baru saja Yesus turun dari perahu datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. . Orang itu diam di sana dan tidak ada seorangpun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai . karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorangpun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. . Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Liar buas artinya dikuasai oleh keinginan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapan-Ku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepada-Ku maka Aku akan kembali kepadamu firman TUHAN semesta alam. Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali Bolehkah manusia menipu Allah Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu Aku ya kamu seluruh bangsa Panggilan Allah Bapa ditujukan kepada kehidupan yang kehilangan suasana Firdaus manusia yang berdosa telanjang . Dulu Adam dan Hawa kehilangan suasana Firdaus karena makan buah terlarang. Bagi kita sekarang hamba pelayan Tuhan bisa kehilangan ...

Ibadah Raya Surabaya

... dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa . karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. 'penanggalan akan tubuh yang berdosa' sunat. 'karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan' baptisan sama dengan sunat--dikaitkan dengan perjanjian sunat. Dalam perjanjian lama sunat adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya secara daging. Dalam perjanjian baru baptisan air sunat Kristus sunat rohani adalah perjanjian Tuhan dengan Israel rohani--Israel asli dan bangsa kafir. Pelaksanaan baptisan air yang benar adalah orang yang sudah ...

Ibadah Raya Malang

... mengusir setan. Kita dipanggil dipilih ditetapkan menjadi hamba Tuhan pelayan Tuhan yang memiliki jabatan pelayanan hanya karena kemurahan Tuhan naik ke atas bukit Yesus mati di bukit Golgota dan kehendak Tuhan. Jangan pernah menyesal atas panggilan pilihan Tuhan karena semua adalah kemurahan dan kehendak Tuhan. Jika sesuai kehendak Tuhan pasti sampai tujuan yaitu Yerusalem baru. Dipanggil dibenarkan diselamatkan untuk hidup dalam kebenaran. Dipilih diambil satu untuk disucikan sehingga kita hidup dalam kesucian. Ditetapkan diberi jabatan pelayanan untuk ditetapkan ditahbiskan menjadi hamba Tuhan pelayan Tuhan. Setelah menjadi imam ada dua hal yang harus diperhatikan Kita harus tetap dalam rencana kehendak Tuhan ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... tiga macam ibadah yang tersembunyi--hanya untuk Tuhan-- Matius - . Jadi apabila engkau memberi sedekah janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. . Tetapi jika engkau memberi sedekah janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. . Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang pertama memberi sedekah sama dengan memberi untuk sesama yang membutuhkan baik secara jasmani maupun rohani. Ini adalah kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama harus disertai dengan kasih ...

Ibadah Persekutuan di Wawondula III

... tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga Kerajaan Allah kamu yang sekarang menderita karena Kerajaan itu. Sekarang kita harus tabah tahan uji mempunyai iman yang teguh dalam menghadapi sengsara daging karena Yesus penderitaan karena kerajaan Surga. Maka kita layak untuk menjadi warga kerajaan Surga layak untuk masuk kerajaan Surga layak untuk menerima kunci kerajaan Surga. Praktik salib sengsara daging karena Yesus dalam kehidupan sehari-hari Sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa bertobat dan hidup menurut kehendak Allah sesuai pengajaran yang benar hidup dalam kebenaran . Petrus - Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani kamu pun harus ...

Ibadah Raya Surabaya

... Kalau ada tutupnya--tutupnya rapat dan tidak bisa bergeser-- angin hujan binatang kecil tidak akan bisa masuk. Yudas . Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Musuh yang mengancam adalah Korah durhaka tidak taat kehidupan tanpa iman--lawan dari Yakobus yang imannya meningkat. Korah turun ke bumi paling bawah. Bileam nabi palsu tanpa pengharapan--ajaran palsu tidak bisa menyucikan malah mendorong untuk berbuat dosa-- tanpa pengharapan. Ajaran Babel hanya berupa hiburan dan kemakmuran daging tetapi tanpa penyucian pengharapan. Kain tanpa kasih--Kain membunuh Habel. Kita ...

Ibadah Raya Malang

... kedurhakaan seperti Korah. Musuh-musuh gereja Tuhan Kain tanpa kasih -- melawan YohanesKorah durhaka tidak taat tidak suci tidak ada harapan -- melawan PetrusBileam ajaran palsu menghancurkan iman -- melawan Yakobus Kita mempelajari tentang Kain. Yohanes - Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya yaitu bahwa kita harus saling mengasihi bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Gereja Tuhan menghadapi kebencian tanpa alasan tanpa kasih. Ada dua macam kebencian Dunia membenci gereja Tuhan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... anak-anak Tuhan sehingga hati manusia menjadi cenderung jahat dan najis. Jika hati jahat dan najis maka pandangan mereka pasti hanya pandangan daging. Pandangan daging menyebabkan manusia masuk dalam nikah yang salah. Manusia hanya melihat perkara jasmani daging tanpa pertimbangan rohani bahkan mengorbankan yang rohani demi mendapat yang jasmani. Kesatuan nikah menjadi rusak kawin-campur kesucian nikah menjadi rusak kawin-cerai sampai kemuliaan nikah menjadi rusak kawin-mengawinkan . Korintus Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan isteri ...

Ibadah Doa Malang

... orang banyak dengan perkataan Haleluya puji Tuhan. Haleluya dikaitkan dengan hal Keselamatan. Kemuliaan. Kekuasaan Allah. Hanya orang yang sudah mantap dalam keselamatan kemuliaan dan mengalami kuasa Tuhan yang bisa berseru haleluya . ad. Haleluya dikaitkan dengan kuasa Tuhan. Wahyu - Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapi-Nya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak Domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke ...

Ibadah Raya Surabaya

... harus mengikuti jejak-Nya Yesus yaitu Petrus - a . Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristuspun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak-Nya. . Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya. . Ketika Ia dicaci maki Ia tidak membalas dengan mencaci maki ketika Ia menderita Ia tidak mengancam tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. a. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa Yang pertama jejak kematian pengalaman kematian. yaitu mati terhadap dosa--bertobat. Yesaya - . seperti kehancuran ...

Ibadah Raya Malang

... ini ada dalam arus kebenaran dan kesucian yang bertambah-tambah. Maka Tuhan memulihkan jasmani dan rohani memberikan damai sejahtera semua enak dan ringan. Tuhan juga menuntun sampai hidup kekal selamanya. Orang yang keras hati fasik hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Juga orang yang tidak pernah koreksi diri hanya menyalahkan orang lain dan Tuhan menyalahkan firman pengajaran yang benar. Kehidupan semacam ini tampil seperti sampah sesuatu yang tidak berguna dan lumpur dosa . Hidupnya tidak tenang sampai masuk arus Babel sampai binasa selamanya. Kita menyerahkan anak ini supaya jangan masuk arus Babel tetapi masuk arus kebenaran dan kesucian. Sampai anak ini ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... Korintus - . Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jugapun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia sekarang kami tidak lagi menilai-Nya demikian. . Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. 'kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia' pandangan jasmani. 'kami tidak lagi menilai-Nya demikian' memiliki pandangan rohani. Bukti memiliki pandangan rohani kita menjadi ciptaan baru. Artinya mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Tanda ciptaan baru Korintus . --sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat--Yang pertama kita ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.