Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Raya Malang

... lagi kita harus mengalami keubahan hidup. Matius - . pembaharuan keubahan hidup dikaitkan dengan langit dan bumi yang akan berlalu pembaharuan PERHATIAN. Perhatian kita jangan hanya tertuju kepada perkara dunia yang akan berlalu sebab jika demikian akan ikut lenyap bersama dunia. Perhatian kita yang terutama haruslah memperhatikan perkara Tuhan perkara rohani yang tidak akan berlalu perkara yang kekal yaitu Perkataan Tuhan sendiri ayat menerangkan ayat -- firman pengajaran yang benar. Mazmur kemurahan Tuhan. Petrus Kerajaan Sorga. ad. . Perhatian utama kita haruslah untuk bisa masuk Kerajaan Sorga. Bagaimana kita bisa masuk Kerajaan Sorga Markus - harus menjadi anak kecil bayi secara rohani yaitu kehidupan ...

Ibadah Doa Puasa Malang Session I

... mengalami kelepasan dari dosa bisa mengasihi Tuhan dan sesama berbuat baik pada sesama tidak memfitnah sesama. Yeremia - mengembara tidak tergembala. Zakharia - keras hati tidak taat tidak dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib Abraham taat saat disuruh mempersembahkan Ishak kita harus taat dengar-dengaran pada firman apapun resikonya. Matius - tanda puasa yang benar dan berkenan kepada Tuhan Meminyaki rambut pikiran diurapi Roh Kudus. Mencuci muka hati disucikan oleh firman pengajaran yang benar. Jadi dalam puasa kita mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengalami penyucian hati dan pikiran oleh pedang firman. Saat hati dan pikiran disucikan itulah kebahagiaan. Matius -- ...

Ibadah Raya Surabaya

... supaya bisa berbuah dan berkenan kepada Tuhan. Lukas - WASPADA Ada pohon ara yang ditanam di kebun anggur tapi tidak berbuah. Artinya hidup kristen yang sudah tergembala tapi tidak berbuah. Ini terjadi karena akarnya tidak baik 'mencangkul tanah di sekelilingnya' memperbaiki perakaran . Kita sudah mempelajari akar kejahatan kebusukan dan kepahitan. Malam ini kita pelajari lagi akar. Ulangan AKAR RACUN penyembahan berhala. Ini yang membuat pohon ara yang sudah tertanam di kebun anggur tidak bisa berbuah sehingga diancam untuk dibinasakan. Korintus Wahyu suasana tanpa berhala yaitu Tuhan jadi Allah kita dan kita jadi umat Tuhan. Dan ini diulangi dalam kitab ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... tidak tergembala beredar-edar. Seharusnya pohon ara ini ditanam di bait Allah atau ditanam di tepi aliran air supaya bisa berbuah. Artinya kita harus tergembala supaya kita bisa berbuah dan memuaskan Tuhan. Lukas - . WASPADA Ada pohon ara yang sudah ditanam di kebun anggur tapi tidak berbuah. Artinya sudah tergembala namun tidak berbuah. Penyebabnya karena ada akar yang tidak baik. Ulangan - . Salah satu akar yang tidak baik adalah akar racun akar ipuh penyembahan berhala. Keluaran - . Penyembahan berhala bangsa Israel adalah penyembahan lembu emas keras hati. Raja-raja - Raja-raja . Lembu emas ini mengalami perkembangan peningkatan artinya keras hati itu akan makin meningkat. Lembu emas ini ...

Ibadah Persekutuan Ciawi II

... ay. laut. ay. maut. ay. perkabungan. ay. ratap tangis. ay. dukacita. ay. laknat kutukan. ay. malam. Wahyu - kalau tujuh angka -- sempurna hal ini sudah tidak ada lagi berarti kita sudah masuk puncak pembaharuan Yerusalem Baru. AD. - . MAUT PERKABUNGAN RATAP TANGIS DUKACITA TIDAK AKAN ADA LAGI. Ada macam maut kematian termasuk perkabungan ratap tangis dan dukacita Maut secara tubuh akan menimbulkan perkabungan ratap tangis dan dukacita. Maut secara rohani karena Efesus Yesaya - dosa. Mati rohani karena dosa terpisah dari Tuhan dan pasti akan kering rohani. Yang langsung berhubungan dengan maut terutama adalah dosa yaitu Yesaya dosa dusta tanda tangan kontrak dengan maut dan tidak mungkin masuk ...

Ibadah Raya Surabaya

... manusia yang paling penting adalah Roma . Dan ini merupakan kehilangan segala-galanya. Dimana manusia kehilangan kemuliaan Allah sehingga jadi telanjang. Dan setelah telanjang yang muncul adalah ketakutan kehilangan damai sejahtera sehingga hidup dalam ketakutan dan kegelisahan . Kalau hilang damai sejahtera hidup itu terpisah dari Tuhan. Kalau dilanjutkan hidup itu akan terpisah untuk selama-lamanya dan itu sama artinya dengan binasa dalam api neraka. Makin tidak bergairah dalam ibadah artinya hidup itu sedang menjauh dari Tuhan. Dan didunia ini tidak ada kekuatan manusia yang mampu mengembalikan damai sejahtera. Jalan satu-satunya adalah lewat korban pendamaian. Yohanes Yesus manusia yang tidak berdosa harus mati disalib untuk mendatangkan ...

Ibadah Jumat Agung Malang

... antara Mempelai Pria dan Mempelai Wanita untuk masuk Pesta Nikah Anak Domba masuk Firdaus sampai masuk Kerajaan Sorga yang kekal. Imamat - . Sangkakala juga ditiup pada tahun Yobel di mana terjadi pembebasan tanah yang dijual rumah yang dijual harus kembali ke pemiliknya budak-budak dibebaskan. Jadi pada tahun Yobel Tuhan menggembalikan apa-apa yang sudah hilang dari kita. Sangkakala atau firman penggembalaan mampu menggembalikan apa-apa yang sudah hilang dari kita. Kuasa kematian Tuhan juga sanggup menggembalikan apa-apa yang hilang dari kita. Jadi firman penggembalaan itu mengandung kuasa kematian Tuhan yang sanggup menggembalikan apa-apa yang sudah hilang dari kita. Apa yang sudah hilang dari manusia ...

Ibadah Raya Malang

... kedahsyatan kedatangan Tuhan kedua kali banyak manusia dan anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh akan tidak tahan memandang Yesus. Lukas Sikap gereja Tuhan supaya tahan menghadapi kedatangan Tuhan kedua kali adalah senantiasa berjaga-jaga dan berdoa tekun dalam berjaga-jaga dan berdoa. Kisah Rasul - Gereja hujan awal hidup dalam ketekunan setelah mereka diselamatkan. Demikian juga kita sebagai gereja hujan akhir juga harus hidup dalam ketekunan setelah diselamatkan. Ada macam ketekunan yang saling terkait yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain Ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti sekarang adalah ketekunan dalam Ibadah Pendalaman Alkitab dan Perjamuan Suci Meja Roti Sajian sehingga firman itu mendarah ...

Ibadah Natal Malang

... sampai Kerajaan Surga yang kekal. Pelabuhan damai ini akan kita capai pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi menjelang kedatangan Tuhan kedua kali ini justru kita akan mengalami badai yang dahsyat yang bertujuan untuk membinasakan kita supaya tidak mencapai pelabuhan damai sejahtera. Ini yang sedang kita alami hari-hari ini badai yang dahsyat. Pengertian rohani badai yang dahsyat Ajaran-ajaran sesat. II Petrus . Wahyu - ajaran Babel adalah pengajaran yang mengajarkan kemakmuran dan hiburan secara daging. Wahyu - ajaran Izebel yang mengijinkan perempuan mengajar laki-laki. I Timotius - . Wanita boleh melayani apa saja hanya satu yang tidak boleh yaitu mengajar laki-laki. Jangan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... Tuhan tidak mau jadi muda kembali. Filipi Sikap kita kalau ingin menyambut kedatangan Yesus kedua kali adalah bersekutu dan menghargai korban Kristus dengan praktik mengalami pembaharuan sedikit demi sedikit sampai jadi sama mulia dengan Yesus. Semakin kita dibaharui kita akan semakin kuat dalam mengikuti Tuhan. Sudah melayani tapi kita masih harus waspada sebab ada burung nazar yang gundul. Dan kehidupan yang gundul tidak bisa jadi mempelai Tuhan. Mikha 'burung nazar yang gundul' kehidupan kristen yang tidak mengalami keubahan tetap mempertahankan tabiat daging sehingga menjadi sasaran dari antikris dicap dengan . Dan itu artinya hidup itu terbuang dari tubuh Kristus tidak ...

Ibadah Raya Malang

... juga gereja Tuhan lewat korban Kristus harus mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai suatu waktu sama mulia dengan Yesus. Mikha burung nazar yang gundul artinya gereja Tuhan yang tidak mengalami keubahan hidup tetap mempertahankan manusia daging. Burung nazar gundul kepala gundul. Akibatnya adalah dibuang dari tubuh Kristus tidak bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali berarti kebinasaan untuk selamanya. Mengapa terjadi burung nazar yang gundul Tidak menghargai korban Kristus Contohnya adalah Yudas. Hati-hati jangan sampai Perjamuan Suci menjadi kebiasaan. Matius - . Dalam Perjamuan Suci kita harus menguji diri agar jangan sampai ada dosa mencuri baik mencuri milik ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.