Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... tidak tahu bagaimana rohaninya nikah dan kesuciannya. Hanya mencari kedudukan uang hiburan jodoh di dunia sehingga tidak mengutamakan firman pengajaran yang benar bunyi sangkakala--tanpa penyucian. Akibatnya terjadi pemberhalaan lembu emas yang menghambat dan merusak pembangunan Tabernakel--saat itu emas digunakan untuk membangun Tabernakel. Sekarang artinya merusak dan menghambat pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sehingga mengalami murka Allah--'Jika ada orang yang membinasakan bait Allah maka Allah akan membinasakan dia Kalau ada orang yang merusak Rumah Allah Allah pun akan merusak orang itu'-- mulai dari tiga kali tujuh penghukuman Allah Tritunggal kiamat sampai binasa selamanya. Kita berdoa jangan sampai ada pemberhalaan--penyembahan palsu antikris. Kalau ...

Ibadah Raya Malang

... sama seperti gigi singa dan dada mereka sama seperti baju zirah dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia lima bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul dua celaka lagi. Yesaya Wah engkau sudah jatuh dari langit hai Bintang Timur putera Fajar engkau sudah dipecahkan dan ...

Ibadah Raya Malang

... menyakiti manusia lima bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul dua celaka lagi. Peniupan sangkakala kelima hukuman Anak Allah yang kelima atas manusia di dunia. Wahyu Tandanya adalah sebuah bintang jatuh ke bumi yaitu Lucifer yang jatuh menjadi setan. Wahyu - Lucifer yang jatuh ke bumi diikuti roh jahat dan roh najis belalang dan kalajengking yang menyiksa manusia selama lima bulan lamanya. Mengapa Lucifer jatuh menjadi setan Sombong. Yesaya - Wah engkau sudah jatuh dari langit ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... atas takhta-Nya yang kudus. Takhta Tuhan adalah takhta yang kudus. Supaya kita bisa duduk bersanding dengan Yesus di takhta Sorga maka mutlak kita harus hidup dalam kesucian. Petrus - tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis Kuduslah kamu sebab Aku kudus. Seluruh hidup kita tubuh jiwa roh masa lalu masa kini masa akan datang harus suci seperti Yesus suci sempurna seperti Yesus sempurna. Yesus adalah Kepala Mempelai Pria Sorga yang suci. Kita adalah tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita yang sempurna. Dengan apa kita disucikan sampai sempurna seperti ...

Ibadah Doa Surabaya

... - . Aku berkata kepadamu hai sahabat-sahabat-Ku janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. . Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu takutilah Dia Ketakutan daging artinya takut pada sesuatu di dunia sampai melawan Tuhan. Kalau dirobek lewat doa penyembahan kita akan menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan apapun yang harus dikorbankan. Ketamakan--kikir dan serakah. Lukas . Kata-Nya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya ...

Ibadah Doa Malang

... tidak dapat berbuat apa-apa lagi. . Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu takutilah Dia Ketakutan daging artinya takut pada sesuatu di dunia sampai melawan Tuhan. Kalau dirobek lewat doa penyembahan kita akan menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan apa pun yang harus dikorbankan. Ketamakan kikir dan serakah. Lukas . Kata-Nya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu. Kikir tidak bisa memberiSerakah mencuri milik orang lain terutama milik Tuhan ...

Ibadah Raya Malang

... sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa dan dada mereka sama seperti baju zirah dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia lima bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul dua celaka lagi. Peniupan sangkakala yang kelima hukuman Anak Allah yang kelima atas ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... menemukannya. Tebanglah pohon ini Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma . Jawab orang itu Tuan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya . mungkin tahun depan ia berbuah jika tidak tebanglah dia Yang kedua pohon ara ditanam di kebun anggur dirawat tetapi tidak berbuah juga. AD. . Pohon ara ditanam di kebun anggurIni menunjuk pada kehidupan kristen yang tergembala pada kabar mempelai--kebun anggur menunjuk pada kebun mempelai-- tetapi sampai tiga tahun tidak berbuah. Apa itu tiga tahun Kisah Rasul . Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... ada yang tewas di situlah dia. Praktek menjadi burung nasar kehidupan yang menanti kedatangan Yesus kedua kali adalah ayat terjemahan lama Mengerumuni bangkai menghargai korban Kristus di kayu salib. ayat Bersarang di gunung yang tinggi gemar dalam menyembah Tuhan. ayat Memiliki pandangan jauh ke depan pandangan Sorga sehingga berani mengorbankan perkara duniawi untuk mendapatkan perkara Sorgawi. Mengalami pembaharuan orang muda. Mazmur Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Mazmur terjemahan lama Yang mengenyangkan mulutmu dengan kebajikan dan membaharui hal mudamu seperti burung nasar. Artinya mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti ...

Ibadah Doa Surabaya

... yang diulang-ulang untuk menyucikan kita terus menerus sampai sempurna seperti Yesus. Tanda sangkakala kelima sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi yang menimbulkan belalang dan kalajengking--asap menunjuk pada demon-demon roh jahat dan najis--yang akan menyiksa manusia selama lima bulan di bumi diterangkan mulai dari Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya Februari . Ini sama dengan Lucifer yang jatuh menjadi setan dengan roh jahat dan najis. Lucifer adalah penghulu malaikat bidang musik dan pujian. Yesaya - . Wah engkau sudah jatuh dari langit hai Bintang Timur putera Fajar engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang mengalahkan bangsa-bangsa . Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... akan Dia kamu harus berpegang pada perintah-Nya suara-Nya harus kamu dengarkan kepada-Nya harus kamu berbakti dan berpaut. Kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari semua kita akan takut akan Dia. Praktiknya Amsal - . Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan . itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Praktik pertama takut akan Tuhan menjauhi kejahatan dosa sama dengan bertobat--berhenti berbuat dosa mati terhadap dosa dan kembali kepada Tuhan-- kemudian hidup dalam kebenaran--halaman Tabernakel. Prosesnya Bertobat mati terhadap dosa mulai dari delapan dosa yang menenggelamkan kita di lautan api dan belerang. Wahyu . Tetapi orang-orang penakut orang-orang yang tidak percaya ...

Ibadah Raya Surabaya

... . Ayat - 'bersarang di gunung yang tinggi yang sulit untuk didatangi' doa penyembahan. diterangkan mulai dari Ibadah Doa Surabaya Januari . AD. 'bersarang' sarang sama dengan rumah. Bagi kita rumah adalah kebutuhan pokok. Jadi doa penyembahan harus sudah menjadi kebutuhan pokok dalam hidup sehari-hari doa penyembahan sudah menjadi kegemaran dalam hidup kita menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Kalau tidak menyembah satu hari berarti hilang satu hari. Saat pagi kalau kita tidak menyembah kita sudah kehilangan satu hari. Ini kita pelajari dari cerita Firaun. Tuhan berkata kepada Musa Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi pada waktu biasanya ia keluar ke sungai nantikanlah ...

Ibadah Raya Malang

... pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya katanya Kota manakah yang sama dengan kota besar ini Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap katanya Celaka celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia hai sorga dan kamu hai orang-orang kudus rasul-rasul dan nabi-nabi karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Binasalah sepertiga dari ...

Ibadah Natal Persekutuan Malang

... Wahyu sepertiga dari bumi akan terbakar. Wahyu sepertiga dari laut menjadi darah. Wahyu sepertiga dari semua air menjadi apsintus pahit . Wahyu sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang menjadi gelap. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja sebagai Kepala sebagai Mempelai Pria Sorga di awan-awan yang permai maka terjadilah x hukuman Allah Tritunggal atas dunia dan isinya. x hukuman meterai hukuman Allah Roh Kudus atas dunia dan isinya. x hukuman sangkakala hukuman Anak Allah atas dunia dan isinya. x hukuman cawan malapetaka bokor hukuman Allah Bapa atas dunia dan isinya. Dunia ...

Ibadah Doa Malang

... pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Rumput hijau menunjuk pada penggembalaan. Karena krisis kasih maka terjadilah kedurhakaan dalam penggembalan. Yeremia Para imam tidak lagi bertanya Di manakah TUHAN Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal Aku lagi dan para gembala mendurhaka terhadap Aku. Para nabi bernubuat demi Baal mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Ada dua macam kedurhakaan dalam penggembalaan Kedurhakaan seorang gembala. Zakharia - Beginilah firman TUHAN Allahku kepadaku Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah dan orang-orang yang menjualnya berkata Terpujilah TUHAN Aku telah menjadi kaya Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Prakteknya adalah menggembalakan domba-domba tanpa ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.