Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Bersamaan dengan Ibadah Doa Puasa Session III.

Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus.

Matius 28:16-20 perintah untuk memberitakan injil, sama dengan penyebaran terang/ shekinah glory. Artinya, kita dipakai dalam kegerakan besar yang sesuai amanat agung Tuhan yaitu:
 1. [ayat 18-19] Kegerakan Roh Kudus hujan awal.
  Matius 28:19

  28:19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,


  Yaitu kegerakan dalam firman penginjilan/ injil keselamatan untuk membawa orang-orang berdosa diselamatkan lewat percaya Yesus dan baptisan air.

 2. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir.
  Matius 28:20

  28:20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."


  Yaitu kegerakan dalam cahaya injil tentang kemuliaan Kristus/ firman pengajaran, untuk membawa orang-orang yang sudah selamat supaya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, disucikan dan disempurnakan menjadi mempelai wanita Tuhan yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali.

Untuk menyongsong kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kita mutlak harus hidup dalam kesucian sampai kesempurnaan.
Salah satu cara untuk hidup dalam kesucian adalah lewat doa puasa.

Matius 6:17

6:17 Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,

Tanda puasa yang benar yaitu:
 1. Minyakilah kepalamu, artinya pikiran diurapi oleh Roh Kudus.
 2. Cucilah mukamu, artinya hati disucikan oleh air firman pengajaran.
Jadi puasa yang benar adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada firman Allah dalam urapan Roh Kudus untuk menyucikan hati dan pikiran kita sampai menyucikan seluruh kehidupan kita.

Matius 15:19
15:19 Karena dari hati timbul segala (1)pikiran jahat, (2)pembunuhan, (3)perzinahan, (4)percabulan, (5)pencurian, (6)sumpah palsu dan (7)hujat.

Hati dan pikiran manusia dikuasai oleh 7 keinginan jahat dan najis yang membuat tidak bisa hidup suci, bahkan menuju kesempurnaan dalam kejahatan dan kenajisan yaitu babel. Prakteknya:
 1. Dosa kenajisan yaitu dosa makan-minum (merokok, mabuk, narkoba) dan kawin-mengawinkan (dosa seks dengan berbagai ragamnya, nikah yang salah).
 2. Dosa kejahatan yaitu kikir (tidak bisa memberi) dan serakah (merampas milik orang lain dan milik Tuhan yaitu perpuluhan dan persembahan khusus).

Matius 22:21

22:21 Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah."

Jika lewat doa puasa, hati kita disucikan dari 7 keinginan jahat dan najis, maka kita bisa memberi kepada kaisar/ pemerintah (taat pajak, taat aturan, dll) dan kepada Tuhan. Ada 3 milik Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat yaitu:
 1. Perpuluhan dan persembahan khusus.
 2. Rumah Tuhan, sama dengan ibadah pelayanan sampai penyembahan.
 3. Mempelai wanita Tuhan, kehidupan yang suci dan sempurna.

Maleakhi 3:8-10
3:8 Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?" Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus!
3:9 Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku, ya kamu seluruh bangsa!
3:10 Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.

Perpuluhan dan persembahan khusus adalah persembahan yang memuliakan/ mengagungkan Tuhan, serta memindahkan kita dari suasana kutukan di dunia kepada suasana kebahagiaan dan berkat Surga.
Perpuluhan merupakan pengakuan bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan, dasarnya adalah kebenaran.
Persembahan khusus merupakan ucapan syukur karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, dasarnya adalah kerelaan hati.

2 Korintus 9:9-10
9:9 Seperti ada tertulis: "Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran-Nya tetap untuk selamanya."
9:10 Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipatgandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu;

Dua hal yang harus diperhatikan dalam setiap berkat yang kita terima:
 1. Roti untuk dimakan, untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
  Tujuan makan adalah kenyang dan sehat, jangan hanya untuk memuaskan keinginan.

 2. Benih untuk ditabur, sama dengan persembahan khusus.
  Jika semua berkat dijadikan roti untuk dimakan, maka semua berkat itu akan habis. Tetapi jika ada sebagian benih untuk ditabur, maka berkat itu tidak akan habis tetapi sampai berbuah-buah kebenaran.

  Praktek persembahan khusus:
  1. Persembahan untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus.
   2 Korintus 9:12
   9:12 Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.

   Yaitu memberi dan mengunjungi saudara-saudara yang membutuhkan, baik secara jasmani maupun rohani. Mulai dari dalam nikah, dalam penggembalaan.
   Pelayanan pembangunan tubuh Kristus merupakan kesempatan untuk menabur benih sehingga berkat Tuhan tidak pernah habis, bahkan berbuah kebenaran.

  2. Persembahan khusus sama dengan korban ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan.
   Ibrani 13:15
   13:15 Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya.

   Prakteknya adalah perkataan yang benar dan baik, menjadi berkat bagi orang lain, selalu mengucap syukur, sampai bisa menyembah Tuhan.

   2 Korintus 9:6-8

   9:6. Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga.
   9:7 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
   9:8 Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.

   Syarat supaya persembahan khusus berbau harum di hadapan Tuhan:
   1. Dipersembahkan dengan kerelaan hati, oleh dorongan firman Allah dalam urapan Roh Kudus.
   2. Memberi dengan sukacita, jangan dengan kesedihan.
   3. Memberi dengan sukarela, bukan terpaksa atau dipaksa.
   Jika persembahan khusus kita berkenan, berbau harum di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan kasih karunia anugerah Tuhan yang lebih besar dari apa pun di dunia ini.

Kegunaan kasih karunia anugerah Tuhan:
 1. Memberikan pemeliharaan jasmani dan rohani yang berlimpah secara ajaib.
  2 Korintus 9:8
  9:8 Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.

  Pemeliharaan secara jasmani, dari yang tidak ada menjadi ada, untuk mencukupi segala kebutuhan kita.
  Secara rohani, berkelebihan dalam pelbagai kebajikan, yaitu perbuatan dan perkataan yang benar dan baik. Maka Tuhan sanggup menjadikan semua baik.

  Wahyu 19:8

  19:8 Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" (Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.)

  Sampai mendapat pakaian putih berkilau-kilau untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali.

 2. Memberikan perlindungan secara ajaib.
  Kejadian 6:7-8
  6:7 Berfirmanlah TUHAN: "Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku telah menjadikan mereka."
  6:8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata TUHAN.

  Yaitu melindungi kita dari segala sesuatu yang membinasakan di dalam dunia, yaitu dosa-dosa sampai puncaknya dosa, pencobaan yang mustahil, sampai dilindungi dari hukuman Tuhan.

 3. Mempersiapkan untuk kita bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali.
  Wahyu 22:20-21
  22:20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: "Ya, Aku datang segera!" Amin, datanglah, Tuhan Yesus!
  22:21 Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian! Amin.

  Artinya, membereskan segala sesuatu yang belum beres, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan menyelesaikan segala masalah, membereskan semua dosa-dosa, kita disucikan sampai disempurnakan untuk bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali.


Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 28 Februari 2020 (Jumat Sore)
  ... dengan mereka. . Waktu Ia duduk makan dengan mereka Ia mengambil roti mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. . Ketika itu terbukalah mata mereka dan merekapun mengenal Dia tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. . Kata mereka seorang kepada yang lain Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara ...
 • Ibadah Doa Malang, 11 Agustus 2009 (Selasa Sore)
  ... menyatu dengan Tuhan. Ketika ada jarak antara kita dengan Tuhan setan dapat masuk dan mencobai kita. Ketika kita sudah menjadi satu dengan Tuhan tidak ada lagi kesempatan bagi setan untuk mencobai kita. Hasil berpuasa terjadi pembaharuan keubahan hidup Markus - . Ada macam pembaharuan dalam puasa Pembaharuan pakaian pembaharuan perbuatan. Yaitu dari perbuatan ...
 • Ibadah Raya Malang, 28 September 2014 (Minggu Pagi)
  ... dari emas murni dari emas tempaan harus kandil itu dibuat baik kakinya baik batangnya kelopaknya--dengan tombolnya dan kembangnya--haruslah seiras dengan kandil itu. Enam cabang harus timbul dari sisinya tiga cabang kandil itu dari sisi yang satu dan tiga cabang dari sisi yang lain. Kaki dian emas terdiri dari bagian besar Kaki ...
 • Ibadah Raya Malang, 02 Juli 2023 (Minggu Pagi)
  ... pukul dua belas tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan tetapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat ...
 • Ibadah Doa Surabaya, 24 Januari 2020 (Jumat Sore)
  ... mezbah dupa emas ada pintu tirai. Jadi ukurannya adalah pintu tirai terobek sehingga kelihatan tabut perjanjian. Wahyu . Maka terbukalah Bait Suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Peti dari tabut perjanjian ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 24 Januari 2019 (Kamis Sore)
  ... hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukti kita memiliki kasih sempurna adalah Mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh jiwa roh mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi sesama seperti diri sendiri bahkan mengasihi musuh. Ad. . Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Yakobus Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan ...
 • Ibadah Doa Malang, 07 Februari 2012 (Selasa Sore)
  ... Yesus sebagai contoh saksi yang benar. Yesus tetap bersaksi sebagai Mesias Anak Allah yang hidup sekalipun menghadapi siksaan dan kematian. Yesus tetap bersaksi tentang kebenaran sekalipun harus mengalami siksaan dan kematian. Ibrani tetapi Kristus setia sebagai Anak yang mengepalai rumah-Nya dan rumah-Nya ialah kita jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 14 Agustus 2011 (Minggu Sore)
  ... pelayanan seorang yang beribadah dan melayani Tuhan. Keluaran . Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada orang Israel. Sebenarnya imam dan raja adalah umat Israel asli dan keturunannya secara daging umat pilihan Tuhan . Secara jalur keturunan bangsa kafir tidak bisa menjadi ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 02 Juli 2022 (Sabtu Sore)
  ... sukacita dan hiburan daging. Mencari keuntungan jasmani sehingga mengorbankan perkara rohani terutama firman pengajaran yang benar. Ini yang harus disucikan dengan tegas bahkan cenderung kasar. Banyak kali kita tidak tahan. Kalau Bait Allah jadi pasar akan memilukan hati Tuhan bukan memuliakan Tuhan sehingga menarik hukuman Tuhan. Praktik pedagang--pelayan Tuhan yang dikuasai roh ...
 • Ibadah Doa Malang, 17 September 2013 (Selasa Sore)
  ... dengan Yesus di tahta Surga Yaitu kehidupan yang mengikut dan melayani Tuhan sampai garis akhir yaitu sampai meninggal dunia atau sampai kedatangan Yesus kedua kali. Atau kehidupan yang ditahbiskan oleh Tuhan. Jadi kehidupan yang melayani Tuhan mengalami penyertaan Tuhan. Tahbisan pelayanan tidak bisa dipisahkan dengan penyertaan Tuhan. Supaya bisa ditahbiskan dipakai ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.