Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus.

Lukas 20: 45-47-=> Yesus menasehatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat
20:45. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya:
20:46. "
Waspadalah terhadap ahli-ahli Tauratyang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan,
20:47. yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat."

Waspada terhadap apa?Ibadahnya. Ibadah ahli Taurat adalah ibadah secara jasmani yang hanya untuk dilihat orang lain.
Artinya: pamer dan munafik tetapi tidak mengutamakan firman pengajaran yang benar--perkara rohani--, sehingga tidak berkenan pada Tuhan, dan hanya mendatangkan hukuman Tuhan sampai kebinasaan.

2 Timotius 3: 1-5
3:1.Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
3:2.Manusia akan mencintai dirinya sendiri(1)dan menjadi hamba uang(2). Mereka akan membual(3)dan menyombongkan diri(4), mereka akan menjadi pemfitnah(5), mereka akan berontak terhadap orang tua(6)dan tidak tahu berterima kasih(7), tidak mempedulikan agama(8),
3:3.tidak tahu mengasihi(9), tidak mau berdamai(10), suka menjelekkan orang(11), tidak dapat mengekang diri(12), garang(13), tidak suka yang baik(14),
3:4.suka mengkhianat(15), tidak berpikir panjang(16), berlagak tahu(17), lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah(18: tidak taat).
3:5.Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu!

'masa yang sukar'= sukar untuk berubah.
Ayat 5= ibadah hanya secara lahiriah seperti ahli Taurat, yaitu menolak kuasa ibadah. Kuasa ibadah adalah firman pengajaran yang benar.

Akibatnya: tidak mengalami keubahan hidup.
Artinya: tetap mempertahankan manusia darah daging dengan delapan belas sifat tabiat daging, sehingga dicap 666 pada dahi dan tangan kanan.

Wahyu 13: 16-18
13:16.Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannyaatau pada dahinya,
13:17.dan tidak seorangpun yang dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.
13:18.Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatangitu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.

Ia menjadi sama dengan Antikris; sama dengan menjadi binatang buas, mulai dari egois--mengasihi diri sendiri. Kalau mengasihi diri sendiri, akan mengasihi uang.
Kemudian tidak mengasihi sesama sampai tidak taat--tidak mengasihi Tuhan.

Jadi, ibadah hanya secara lahiriah sama dengan tanpa kasih.
Banyak orang beribadah tetapi tanpa kasih karena menolak firman pengajaran yang benar.

Praktik ibadah Taurat:

 1. 'menelan rumah janda-janda'= membuat sengsara orang lemah.
  Lukas 20: 47
  20:47.yang menelan rumah janda-jandadan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat."


 2. 'mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang'= menipu dengan berlagak rohani.

  Ini berarti tanpa kasih pada sesama, berarti tidak mengasihi Tuhan--tanpa kasih.
  1 Yohanes 4: 20-21
  4:20.Jikalau seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya.
  4:21.Dan perintah ini kita terima dari Dia: Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.

  Tanpa kasih sama dengan pendusta, sehingga harus menerima hukuman lebih berat sampai kebinasaan.

Ulangan 6: 1, 4-8
6:1."Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah TUHAN, Allahmu, untuk dilakukan di negeri, ke mana kamu pergi untuk mendudukinya,
6:4.Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!
6:5.Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
6:6.Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan,
6:7.haruslahengkau mengajarkannyaberulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannyaapabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.
6:8.Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmudan haruslah itu menjadi lambang di dahimu,

Oleh sebab ituibadah pelayanan kita harus mengutamakan perkara rohani, yaitu firman pengajaran yang benar, sehingga kita bisa menerima meterai firman pengajaran yang benar pada dahi dan tangan kita. Dan satu waktu kita akan menjadi sempurna seperti Yesus.

Prosesnya: (ayat 7) kita harus mendengar firman pengajaran yang benar, yang diulang-ulang. Ini hanya ada di dalam penggembalaan.
Kita mendengarfirman dengan sungguh-sungguh dan dengan suatu kebutuhan. Firman diulang-ulang untuk memberi kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk:

 • Mengertifirman--firman dicap di dahi.
 • Percayapada firman, sehingga menjadi iman di dalam hati--firman dicap di dalam hati.
 • Praktikfirman pengajaran yang benar dalam setiap kehidupan kita--firman dicap di tangan.

Praktik firman sama dengan taat, berarti mengasihi Tuhan dan sesama. Kita hanya berbuat baik bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan.
Inilah ibadah yang benar, yaitu mengutamakan perkara rohani terutama firman pengajaran yang benar.

Jika firman dicap di dahi, hati, dan tangan kita, hasilnya:

 1. Tidak ada kesempatan bagi Antikris untuk memberi cap 666 dalam hidup kita.
 2. Kita mengalami kelahiran kembali--keubahan hidup.
  1 Petrus 1: 23
  1:23.Karena kamu telah dilahirkan kembalibukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal.

  Keubahan hidup dimulai dari mulut, yaitu suka membicarakan firman pengajaran yang benar; sama dengan menyaksikan firman pengajaran yang benar.
  Kita berkata benar, baik, dan jujur.

  Kita jujur mulai dari soal pengajaran.
  Titus 2: 7
  2:7.dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujurdan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu,

  'jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik'= mengasihi sesama.
  Kalau sudah jujur dan yakin pada firman pengajaran yang benar, kita akan menjadi teladan dalam berbuat baik. Kita tidak akan berbuat jahat.

  Kemudian kita jujur dalam mengaku dosa sampai jujur dalam segala hal.

Jadi, kehidupan yang dimeterai dengan firman pengajaran yang benar di dahi, hati, dan tangan adalah orang yang jujur. Jujur sama dengan menjadi rumah doa, tempatnya Tuhan.

Posisi orang jujur adalah seperti bayi dalam gendongan tangan kasih Tuhan yang sekuat maut.
Kidung Agung 8: 6-7
8:6.--Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api TUHAN!
8:7.Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina.

Bayi hanya menangis kepada Tuhan--jujur.
Artinya: kita hanya menyerahkan segala kekurangan dan kelemahan kita kepada Tuhan. Dan tangan belas kasih Tuhan akan bekerja dalam hidup kita.

Hasilnya:

 • 'sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya'= tangan kasih Tuhan sanggup melindungi dan memelihara kitayang kecil tak berdaya.
  Wahyu 12: 15-16
  12:15.Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air, sebesar sungai, ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu.
  12:16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, dan
  menelan sungai yang disemburkan naga itudari mulutnya.

  Mazmur 32: 6
  32:6.Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada-Mu, selagi Engkau dapat ditemui; sesungguhnya pada waktu banjirbesar terjadi, itu tidak melandanya.

  Secara jasmani kita dipelihara secara berkelimpahan di tengah kesulitan dunia sampai Antikris berkuasa di bumi. Kita dipelihara oleh Tuhan lewat firman dan perjamuan suci.
  Dunia dalam kesulitan tetapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain.

  Kita dilindungi dari pencobaan yang mustahil. Tangan kasih Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil dalam hidup kita sesuai kehendak-Nya.

  Secara rohani, tangan kasih Tuhan melindungi dan memelihara kita di tengah dosa-dosa dan puncaknya dosa termasuk ajaran palsu, sehingga kita tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, kita tetap hidup benar dan suci.

  Kalau sudah hidup suci, kita akan menerima jabatan pelayanan untuk dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna.
  Efesus 4: 11-12
  4:11.Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
  4:12.untuk memperlengkapi orang-orang kudusbagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,

  Ayat 11= lima jabatan pokok, sama dengan tangan Tuhan di tengah sidang jemaat.
  Artinya: tangan Tuhan menyertai kita saat kita diberi jabatan pelayanan. Tidak usah takut! Dan ada jubah indah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mulai dari nikah, penggembalaan, antar penggembalaan, sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna.

  Tangan Tuhan sanggup menyelesaikan semua tantangan dalam pelayanan, dan hidup kita semakin berhasil dan indah di dalam Tuhan.
  Serahkan semua kepada Tuhan! Tangan kasih sekuat maut akan berkarya dalam hidup kita.

 • Mazmur 32: 6-7
  32:6.Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada-Mu, selagi Engkau dapat ditemui; sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya.
  32:7.Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Sela

  Hasil kedua: tangan kasih Tuhan sanggup meluputkan kita dari kesesakan, letih lesu, susah payah, sehingga kita mengalami damai, semua enak dan ringan.

 • 'bersorak'= tangan kasih Tuhan sanggup membuat kita bersorak sorai di awan-awan yang permai. Artinya: Tuhan sanggup mengubahkan kitasampai sempurna seperti Dia. Kita tidak salah dalam perkataan. Kita bersorak: Haleluya. Kita masuk kerajaan Seribu Tahun Damai (Firdaus yang akan datang) dan Yerusalem baru selamanya.

Mari, jadi bayi. Jangan seperti ahli Taurat! Ibadah tanpa firman akan membuat kita merasa hebat. Tetapi kalau ada firman pengajaran yang benar, sampai firman dimeteraikan di dahi, hati, dan tangan kita, kita akan merasa hanya seperti bayi. Kita hanya bergantung pada tangan kasih sekuat maut. Maut tidak bisa menjamah kita.

Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 04 April 2020 (Sabtu Sore)
  ... Ishak dan Yakub secara jasmani. Bangsa kafir hanya seperti anjing dan babi di hadapan Tuhan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan lewat remah-remah roti bangsa kafir bisa diangkat menjadi dombanya Tuhan. Domba adalah kehidupan yang digembalakan oleh Tuhan berada dalam kandang penggembalaan sehingga Dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan di tengah kesulitan dunia sampai berkelimpahan--mengucap ...
 • Ibadah Raya Malang, 28 Februari 2010 (Minggu Pagi)
  ... kemunafikan dalam berdoa Berdoa supaya dilihat orang berdoa supaya kelihatan suci. Doa yang bertele-tele menganggap kalau banyak perkataannya akan menerima banyak juga doa yang hanya terfokus pada perkara-perkara jasmani. nbsp Matius - doa yang benar adalah doa yang seperti diajarkan Tuhan Yesus yaitu berdoa supaya di bumi seperti di Sorga artinya ...
 • Ibadah Doa Surabaya, 05 Mei 2010 (Rabu Sore)
  ... makan dan minum. Selalu siap melayani itu sama dengan orang yang berikat pinggang. Jadi memakai ikat pinggang dulu baru melayani. Yesaya Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Melayani dengan berikat pingang artinya melayani dengan benar. Banyak anak Tuhan sudah melayani tapi ...
 • Ibadah Doa Puasa Session II Malang, 03 September 2013 (Selasa Siang)
  ... Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan TUHAN kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama Segala yang difirmankan TUHAN akan kami lakukan. Lalu Musapun menyampaikan jawab bangsa itu kepada TUHAN. Berfirmanlah ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 24 Maret 2013 (Minggu Sore)
  ... dingin. diakhir jaman ada ancaman dimana kasih menjadi dingin dan kedurhakaan meningkat sekalipun kita sudah menerima kasih Allah. Ini yang harus kita jaga sebab ini terjadi justru saat kedatangan Tuhan semakin dekat. Kalau kasih makin meningkat maka kedurhakaan akan hilang. Kalau kasih semakin dingin kedurhakaan akan semakin meningkat. macam kedurhakaan yang ...
 • Ibadah Doa Malang, 14 Oktober 2021 (Kamis Sore)
  ... manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu. . Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta mereka tidak bercela. Ada tujuh fakta pengikutan terhadap Yesus sampai ke bukit Sion Bagaikan desau air bah tidak bisa dibendung diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Malang Agustus sampai Ibadah Doa Malang ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 08 November 20010 (Senin Sore)
  ... mengalami pertumbuhan rohani. KALAU PENGGEMBALAANNYA BENAR KITA AKAN MENGALAMI LAWATAN TUHAN seperti kota Nain. Kalau penggembalaan tidak benar hanya akan menuju kuburan janda dan anaknya yang mati di kota Nain menuju kuburan sudah dijelaskan pada Ibadah Raya Surabaya November . ay. Yesus tampil sebagai Gembala Agung untuk memisahkan kambing dengan ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 13 Agustus 2016 (Sabtu Sore)
  ... dalam ibadah pelayanan tidak berubah hidupnya sehingga dicap menjadi sama dengan antikris dan binasa selamanya. Menoleh ke belakang. Lukas - Dan seorang lain lagi berkata Aku akan mengikut Engkau Tuhan tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang ...
 • Ibadah Raya Malang, 03 Februari 2019 (Minggu Pagi)
  ... Firaun Yehezkiel Berbicaralah dan katakan Beginilah firman Tuhan ALLAH Lihat Aku menjadi lawanmu hai Firaun raja Mesir buaya yang besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu yaitu Nil dan yang berkata Sungai Nil aku punya aku yang membuatnya. Penyebab batu sandungan adalah keras hati seperti Firaun. Praktek sehari-hari keras hati ...
 • Ibadah Kunjungan Ciawi I, 27 Juli 2010 (Selasa Sore)
  ... kegelapan dosa sampai puncaknya dosa. Bagaimana kita bisa terlepas dari kegelapan dosa Dari diri kita sendiri tidak akan mampu terlepas dari dosa. Satu-satunya jalan adalah lewat TUHAN MENERANGI menyinarkan terang kepada manusia dalam kegelapan dosa. macam terang yang Tuhan sinarkan dikaitkan dengan tabernakel terang kebenaran keselamatan. Yesaya . Bangsa yang berjalan di dalam ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.