Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Doa Surabaya

... dari atas sampai ke bawah Mujizat yang pertama yaitu tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah artinya tabut perjanjian kelihatan. Karena tabir Bait Suci terobek terbelah dari atas ke bawah maka Ruangan Maha Suci terbuka dan kelihatan tabut perjanjian ada kesempatan bagi kita untuk diubahkan menjadi mempelai wanita Tuhan. Terbuka jalan yang baru dan jalan yang hidup bagi kita semua. Matius b dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah Mujizat yang kedua yaitu gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah artinya terjadi kegerakan rohani. Jadi kematian Yesus menimbulkan pergerakan rohani yaitu Yohanes - Terjadi kegerakan pembangunan tubuh ...

Ibadah Raya Surabaya

... terbelah dua dari atas sampai ke bawah' PINTU TIRAI TEROBEK mulai diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya Juli . Kalau tirai terobek maka akan terlihat ruangan maha suci dimana ada tabut perjanjian di dalamnya ADA KESEMPATAN BAGI KITA UNTUK MENJADI MEMPELAI WANITA TUHAN sudah dijelaskan pada ibadah sebelumnya dan TERBUKA JALAN YANG BARU DAN HIDUP BAGI KITA SEMUA sudah diterangkan pada Ibadah Raya Surabaya Juli . 'terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah' MUJIZAT KEDUA yaitu TERJADI KEGERAKAN ROHANI. Jadi kematian Yesus membawa kita pada kegerakan rohani. Yohanes - . Jawab Yesus kepada mereka Rombak Bait Allah ini dan dalam tiga hari Aku akan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... masuk perjamuan kawin Anak Domba. Tinggal sedikit lagi dan kita akan menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. SIKAP KITA adalah berusaha sungguh-sungguh untuk bisa masuk perjamuan kawin Anak Domba sebab kalau tidak masuk perjamuan kawin Anak Domba tertinggal saat Yesus datang kedua kali maka apa yang kita capai di dunia akan sia-sia bahkan kita akan binasa bersama dunia ini untuk selama-lamanya. Sebab itu masa pertunangan adalah masa yang menentukan kita masuk perjamuan kawin Anak Domba atau tidak. Sebab itu WAKTU-WAKTU INI TIDAK BISA MAIN-MAIN LAGI. Kita harus berusaha sungguh-sungguh dalam segala hal baik dalam hal jasmani terutama dalam hal rohani sampai puncaknya nanti kita bisa masuk ...

Ibadah Doa Malang

... ungu. Artinya adalah mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai Raja. Para serdadu memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Yesus rela memakai mahkota duri untuk melepaskan kita dari duri-duri suasana kutukan dosa dan memberikan mahkota mempelai kepada kita. Yang bisa memakai mahkota mempelai hanyalah mempelai. Proses untuk menjadi mempelai Harus menjadi gadis harus dewasa. Ester - . Sesudah peristiwa-peristiwa ini setelah kepanasan murka raja Ahasyweros surut terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis yaitu anak-anak dara yang elok rupanya Supaya bisa dewasa harus mau makan. Ibrani - Tentang ...

Ibadah Raya Malang

... itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk disalibkan. Ada macam olokan yang diterima Yesus Serdadu mengenakan jubah ungu kepada Yesus artinya sekarang adalah mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai Raja. Kewibawaan Raja adalah menang atas dosa. Kalau kita masih mempertahankan dosa itu sama dengan mengolok-olok Yesus. Memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Sebenarnya mahkota Yesus sebagai Raja segala raja adalah pelangi mahkota kemuliaan. Memahkotai Yesus dengan mahkota duri sama dengan mengolok-olok kemuliaan Yesus sebagai Raja. Prakteknya adalah perbuatan dan perkataan memilukan Tuhan memedihkan hati orang tua membuat gembala berkeluh kesah. Serdadu memberikan sebatang buluh tongkat komando kepada Yesus ...

Ibadah Kaum Muda Remaja

... Markus - sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat percabulan pencurian pembunuhan perzinahan keserakahan kejahatan kelicikan hawa nafsu iri hati hujat kesombongan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hati yang bimbang mendua hati. Yakobus - Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hati yang bimbang adalah bimbang menghadapi ajaran-ajaran palsu juga bimbang menghadapi pencobaan-pencobaan ...

Ibadah Raya Malang

... Dia katanya Salam hai Raja orang Yahudi Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala-Nya. Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk disalibkan. Olokan yang diterima Yesus Serdadu mengenakan jubah ungu artinya mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai Raja. Kewibawaan raja adalah menang atas musuh. Salah satu musuh adalah dosa. Kalau kita mempertahankan dosa itu sama dengan mengenakan jubah ungu pada Yesus dan mengolok-olok Yesus. Menganyam mahkota duri dan menaruh di atas kepala Yesus. Wahyu Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga berselubungkan awan ...

Ibadah Doa Malang

... Percikan darah yang ketiga dalam Matius - tentang Yesus diolok-olok. Matius - Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian-Nya dan mengenakan jubah ungu kepada-Nya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya lalu memberikan Dia sebatang buluh di tangan kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut di hadapan-Nya dan mengolok-olokkan Dia katanya Salam hai Raja orang Yahudi Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala-Nya. Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk disalibkan. Serdadu-serdadu ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan Dia. . Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya. WAKTU PENYALIBAN YESUS. Malam ini kita masih mempelajari yang terjadi antara jam sampai jam sore. Ada beberapa hal yang terjadi yaitu ay. 'kegelapan meliputi seluruh daerah itu' terjadi kegelapan selama jam sudah diterangkan mulai dari Ibadah Doa Surabaya Juni . ay. 'Allah-Ku Allah-Ku mengapa Engkau meninggalkan Aku ' Yesus ditinggalkan seorang diri sudah diterangkan pada Ibadah Raya Surabaya Juni . alasan mengapa Yesus ditinggal oleh Allah Bapa di kayu salib Yesus sedang menanggung dosa manusia Yesus memberi kesempatan kepada kita untuk bergaul dengan Dia secara ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... ia mengambil bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. . Tetapi orang-orang lain berkata Jangan baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan Dia. Yang ketiga Yesus meminum anggur asam bercampur empedu. Artinya Yesus menanggung segala kepahitan kegetiran dan kekecutan hidup manusia Yesus menanggung segala kutukan dan penderitaan yang diterima oleh manusia terlebih yang diterima oleh anak-anak Tuhan. Awalnya manusia hidup dalam kebahagiaan. Tetapi karena tidak taat maka manusia hidup dalam kepahitan sampai saat ini. Yesaya - . Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya Kekasihku itu mempunyai kebun anggur ...

Ibadah Doa Surabaya

... pertama adalah terjadi kegelapan selama jam dari jam sampai jam Matius . Yang kedua adalah Yesus ditinggalkan seorang diri di kayu salib Matius . Mengapa Yesus ditinggalkan Allah Bapa di kayu salib Sebab saat itu Yesus sedang menanggung dosa manusia. Dia tidak berdosa tidak mengenal dosa tetapi dijadikan berdosa. Dosa itu pemisah antara kita dengan Allah. Karena Yesus menanggung dosa kita makaYesus ditinggal oleh Allah Bapa. Sebab Yesus memberi kesempatan kepada kita untuk bergaul dengan Dia secara pribadi teristimewa saat-saat kita merasa ditinggal sendiri. Matius - Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata Ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari ...

Ibadah Raya Surabaya

... dalam kehidupan sehari-hari seperti Simon orang Kirene yang dipaksa memikul salib diterangkan pada Ibadah Raya Surabaya Mei . ay. tempat penyaliban diterangkan pada Ibadah Doa Surabaya Mei . ay. - pengertian salib sudah diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya Juni . ay. - sikap terhadap salib diterangkan pada Ibadah Raya Surabaya Juni . ay. - waktu penyaliban mulai diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya Juni . Matius - . Mulai dari jam dua belas kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga. . Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli Eli lama sabakhtani Artinya Allah-Ku Allah-Ku mengapa Engkau ...

Ibadah Raya Malang

... orang banyak dan berkata Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini itu urusan kamu sendiri Dan seluruh rakyat itu menjawab Biarlah darah-Nya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Peranan bangsa Israel adalah memvonis menuntut Yesus Kristus dengan hukuman mati di kayu salib. Peranan bangsa Kafir diwakili oleh Pilatus adalah melaksanakan hukuman mati bagi Yesus Kristus di kayu salib. Jadi Israel dan Kafir sama-sama membutuhkan Yesus Kristus sebagai Raja Kebenaran yang mati di kayu salib. Matius Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... menjawab suatu katapun sehingga wali negeri itu sangat heran. Yesus sebagai Kepala menghadapi tuduhan-tuduhan atau dakwaan-dakwaan palsu. Gereja Tuhan juga akan menghadapi tuduhan-tuduhan palsu seperti yang dialami oleh Daniel. Kalau berdiam diri saat menghadapi tuduhan dakwaan maka kita akan menjadi kesaksian. Daniel - Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya Dua ...

Ibadah Raya Malang

... Suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yesus mengalami sengsara sebab dikhianati oleh Yudas Iskariot muridNya sendiri yang Dia pelihara secara rohani. Yesus dijual dan diserahkan kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi dan kemudian diserahkan kepada Pilatus hanya untuk diadili dan dihukum mati. Akhirnya Yudas Iskariot menyesal. Artinya cepat atau lambat orang yang mengkhianati Yesus mengkhianati firman pengajaran yang benar hanya karena perkara dunia maka suatu saat pasti akan merasa apa yang didapatkan di dunia ini tidak berharga sama sekali tanpa Yesus. Ini sama dengan penyesalan yang terlambat penyesalan yang tidak ada artinya lagi. Contoh dalam Perjanjian Lama adalah Esau. Ibrani ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.