Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus.

Wahyu 16:4
16:4.Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.

Cawan ketiga ditumpahkan di atas sungai-sungai dan mata-mata air, sehingga menjadi darah.
Ini sama dengan tulah pertama Mesir.

Keluaran 7:14-17
7:14.Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi.
7:15.Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai; nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular.
7:16.Dan katakanlah kepadanya: TUHAN, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku di padang gurun; meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan.
7:17.Sebab itu beginilah firman TUHAN: Dari hal yang berikut akan kauketahui, bahwa Akulah TUHAN. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah,

Air menjadi darah sudah pernah terjadi di Mesir ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir menuju Kanaan, negeri perjanjian.
Air menjadi darah karena ada di bawah pengaruh Firaun yang keras hati.

Dulu, Firaun membuat aturan bahwa sebelum ia turun di sungai Nil, rakyat tidak boleh turun. Ini artinya setan menanamkan pengaruh yang buruh pada bangsa Mesir termasuk bangsa Israel yang dijajah.

Demikian juga di akhir zaman, menjelang gereja Tuhan keluar dari dunia menuju Yerusalem baru, setan akan menanamkan pengaruhnya pada aktivitas dan sumber kehidupan manusia secara jasmani dan rohani, sehingga air menjadi darah (cawan Allah yang ketiga).

Jadi, air menjadi darah terjadi karena kekerasan hati setan yang mempengaruhi hati manusia, sehingga manusia menjadi keras hati seperti setan.

Praktik keras hati seperti setan:
 1. Tidak taat dengar-dengaran pada perkataan Tuhan bahkan menghujat pengajaran yang benar.
  Keluaran 7:14,16
  7:14.Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi.
  7:16.Dan katakanlah kepadanya: TUHAN, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Kudi padang gurun; meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan.

  Perkataan Tuhan = firman yang dibukakan rahasianya yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab.

 2. 'supaya mereka beribadah kepada-Kudi padang gurun' = tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, akhirnya tidak mau sampai tidak bisa beribadah melayani dan menyembah Tuhan.
  Keluaran 7:15
  7:15.Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai; nantikanlah dia di tepi sungai Nildengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular.

  Kalau tidak setia beribadah sampai tidak bisa menyembah, akan kena rumusnya setan, yaitu 'Nanti saja'. Mau ibadah atau menyembah, dijawab: Nanti saja.
  Akibatnya adalah aktivitas dan sumber kehidupan dikuasai setan.

  'nantikanlahdia di tepi sungai Nil'= rumus Tuhan adalah mendahului setan. Oleh karena itu, doa pagi sangat penting, supaya kita lebih cepat dari setan, dan setan tidak bisa mempengaruhi aktivitas dan sumber kehidupan kita, sehingga aktivitas dan sumber kehidupan kita tetap di dalam pengaruh Tuhan.

 3. Diukirkan dosa sampai puncaknya dosa, artinya hanya berbuat dosa sampai puncaknya dosa bahkan enjoy dalam dosa, tidak merasa berdosa lagi.
  Yeremia 17:1-2
  17:1."Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati merekadan pada tanduk-tanduk mezbah mereka
  17:2.sebagai peringatan terhadap mereka! --Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi,

  Tanduk mezbah seharusnya diberi darah dan dipegang, sehingga dosa diampuni. Tetapi di sini dosa diukirkan pada tanduk mezbah, berarti tidak ada pengampunan lagi. Tidak merasa berdosa lagi, berarti tidak pernah mengaku dosa.

Akibatnya adalah mengalami cawan ketiga, sehingga air menjadi darah. Ini adalah suatu penderitaan dan kutukan, letih lesu, beban berat, dan air mata, sampai mati rohani. Ia tidak pernah mengalami kepuasan. Buktinya adalah perkataannya kering, yaitu bergosip dan memfitnah.
Kalau dibiarkan, akan mengalami kematian kedua, kebinasaan di neraka selamanya.

Oleh sebab itu, kita harus berusaha untuk memiliki hati yang lembut, sehingga air berubah menjadi anggur.
Hati yang lembut adalah tempatnya Roh Kudus/ air anggur yang manis/ air kehidupan.

Kegunaan Roh Kudus adalah:
 1. Roh Kudus mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini berarti air menjadi anggur.
  Titus 3:5
  3:5.pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus,

  Yohanes 2:2
  2:2.Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu.
  2:3. Ketika mereka
  kekurangananggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya: "Mereka kehabisananggur."
  2:4. Kata Yesus kepadanya: "Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu?
  Saat-Ku belum tiba."
  2:5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: "Apa yang dikatakan kepadamu,
  buatlah itu!"

  Apa yang harus diubahkan supaya air menjadi anggur?
  • Tabiat daging menjadi tabiat rohani, yaitu kekhawatiran (baru kekurangan anggur tetapi sudah berkata kehabisan), diubahkan menjadi percaya sepenuh pada Tuhan.

  • Tergesa-gesa dan terkesan mendikte Tuhan ('Saat-Ku belum tiba'), diubahkan menjadi sabar menunggu waktu Tuhan.

  • Tidak taat diubahkan menjadi taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar ('buatlah itu!').

  • Setelah air menjadi anggur, kemudian dicicipi. Artinya mulut diubahkan dari perkataan sia-sia menjadi perkataan yang manis, yaitu perkataan benar, baik, dan jujur.
   Jika ada perkataan sia-sia, dusta, gosip, hujat, maka sama dengan sarang penyamun yang dikuasai setan.

   Perkataan benar, baik, dan jujur sama dengan menjadi rumah doa, sehingga air menjadi anggur.

  Kalau mujizat rohani terjadi, Roh Kudus akan mengadakan mujizat jasmani:
  • Tidak ada menjadi ada. Ada kuasa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang ajaib kepada kita secara jasmani di tengah krisis dunia sampai masa antikris berkuasa di bumi.
   Secara rohani, kebahagiaan Sorga kita alami, dan kita selalu mengucap syukur pada Tuhan.

  • Mustahil menjadi tidak mustahil.

 2. Roh Kudus membuat kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, yaitu sampai meninggal dunia atau Yesus datang kembali.
  Roma 12:11
  12:11.Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyaladan layanilah Tuhan.

  Kita juga berkobar-kobar dalam menyembah Tuhan dan mengucap syukur.

 3. Roh Kudus mematikan perbuatan dosa sampai puncaknya dosa, sehingga kita bisa hidup benar dan suci.
  Roma 8:15
  8:13.Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati; tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.

  Kalau suci, Tuhan akan memakai kita dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna.

  Efesus 4:11-12

  4:11.Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
  4:12.untuk memperlengkapi orang-orang kudusbagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,

  Hasilnya adalah semua teratur, rapih, dan indah pada waktunya.

  Jika Yesus datang kembali, kita akan diubahkan menjadi sempurna seperti Dia untuk layak menyambut kedatangan-Nya kembali kedua kali di awan-awan yang permai. Kita tidak salah dalam perkataan, minum anggur yang paling manis. Kita masuk perjamuan kawin Anak Domba, kerajaan Seribu Tahun Damai (Firdaus yang akan datang), dan Yerusalem baru selamanya.

Jangan sampai air menjadi darah. Mari melembut. Roh Kudus akan menolong kita. Daging memang tidak mau diubahkan, tetapi Roh Kudus akan mengubahkan kita, dan mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong sampai kita hidup benar, suci, bahkan sempurna saat Yesus datang kembali.

Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Umum Surabaya, 09 November 2008 (Minggu Sore)
  ... yaitu harus ada Firman Pengajaran yang benar. Sesudah nikah penggembalaan. Setelah itu kegerakan antar penggembalaan fellowship persekutuan . ay. kegerakan kuda putih adalah kegerakan penyucian oleh anak panah sudah diterangkan di ibadah sebelumnya . kegerakan kemenangan akan diterangkan pada malam ini . KEGERAKAN KEMENANGAN Pada ayat masih disebutkan sebuah mahkota. ...
 • Ibadah Doa Surabaya, 24 Januari 2020 (Jumat Sore)
  ... mezbah dupa emas ada pintu tirai. Jadi ukurannya adalah pintu tirai terobek sehingga kelihatan tabut perjanjian. Wahyu . Maka terbukalah Bait Suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Peti dari tabut perjanjian ...
 • Ibadah Doa Malang, 09 September 2014 (Selasa Sore)
  ... hidup kekal selama-lamanya. Matius - Dan Akupun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ...
 • Ibadah Doa Malam Session II Malang, 21 Agustus 2013 (Rabu Dini Hari)
  ... orang Israel. Tentang peletakan tutup tabut pendamaian. Jika tutupan pendamaian dengan percikan darah diletakkan di atas tabut perjanjian maka akan terjadi beberapa hal Terjadi perlindungan dan pemeliharaan mempelai. Sebagai contoh adalah perlindungan dan pemeliharaan Boas terhadap Rut. Tutup tidak boleh bergeser menunjuk pada persekutuan mempelai sampai puncaknya pada Perjamuan Kawin Anak ...
 • Ibadah Raya Malang, 10 November 2019 (Minggu Pagi)
  ... Tuhan sampai kesempurnaan. Dengan adanya tujuh kali percikan darah maka Yesus juga mengalami tujuh sinar kemuliaan. Wahyu - . Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. . Dalam ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 12 Januari 2014 (Minggu Sore)
  ... Mengundang. Bersaksi dan mengundang adalah tugas terakhir dari gereja Tuhan mempelai wanita yang merupakan kepercayaan dan kemurahan Tuhan. Mengundang kemana Mengundang untuk masuk persekutuan tubuh Kristus yang sempurna perjamuan kawin Anak Domba. Bagi kita sekarang bersaksi dan mengundang adalah lewat ibadah-ibadah kunjungan. Jangan sampai kepercayaan dan kemurahan Tuhan dialihkan kepada orang lain ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 07 Januari 2017 (Sabtu Sore)
  ... bawah kakiNya sampai musuh yang terakhir yaitu maut. Efesus - Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuh-Nya yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Korintus - Karena Ia harus memegang pemerintahan ...
 • Ibadah Doa Surabaya, 14 Juli 2017 (Jumat Sore)
  ... mereka Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti Kitab Suci maupun kuasa Allah . Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Di sini ada dua macam nikah yang sangat bertentangan Matius - . Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang ...
 • Ibadah Raya Malang, 31 Agustus 2014 (Minggu Pagi)
  ... kerajaan maut bagi kita sehingga kita tidak binasa tetapi menang atas maut bersama Yesus. Sekaligus kita menerima kunci Kerajaan Surga untuk masuk Kerajaan Surga hidup kekal selamanya. Kisah Rasul Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 12 Januari 2012 (Kamis Sore)
  ... Dan Ia berkata kepada Petrus Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan Aku Yesus mengajak murid pilihan untuk berjaga-jaga dan berdoa tetapi mereka tertidur kali. Ini sama dengan tidur rohani. Tidur rohani artinya lengah dalam berjaga-jaga dan berdoa tidak sungguh-sungguh lengah dalam penyucian oleh pedang firman Allah. Matius Tetapi seorang dari ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.