Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Pembicara: Pdp. Youpri Ardiantoro

Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus.

Markus 9:33-37

9:33 Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-murid-Nya: "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?"
9:34 Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka.
9:35 Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu. Kata-Nya kepada mereka: "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya."
9:36 Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka:
9:37 "Barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barangsiapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku."

Banyak orang mau menjadi yang terbesar/ terkemuka/ terhormat dalam hal jasmani maupun rohani, dengan cara yang salah yaitu lewat bertengkar, fitnah, gosip, dll. Namun ini tidak berkenan sehingga Tuhan menegor. Ada 3 nasihat dari Tuhan supaya kita bisa menjadi besar:
 1. Menjadi yang terakhir dari semuanya.
 2. Menjadi pelayan dari semuanya.
 3. Menjadi anak kecil.

Ad.2 Menjadi pelayan dari semuanya.
Lukas 12:35-38
12:35 "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala.
12:36 Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya.
12:37 Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka.
12:38 Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka.

Yang mengalami pengangkatan adalah pelayan yang berjaga-jaga. Ada 3 hal yang harus dijaga:
 1. Pinggang tetap berikat.
  Yesaya 11:5
  11:5 Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang.

  Artinya adalah kesetiaan pada satu firman pengajaran yang benar, yaitu firman yang ditulis dalam Alkitab, diwahyukan oleh Tuhan (ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab).

  Yeremia 13:1-4, 11, 10

  13:1 Beginilah firman TUHAN kepadaku: "Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kaucelupkan ke dalam air!"
  13:2 Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan TUHAN, lalu mengikatkannya pada pinggangku.
  13:3 Sesudah itu datanglah firman TUHAN kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya:
  13:4 "Ambillah ikat pinggang yang telah kaubeli dan yang sekarang pada pinggangmu itu! Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu!"
  13:11 Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda Kulekatkan kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagi-Ku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar."
  13:10 Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataan-Ku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun.

  Jika tidak berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, akan menjadi kehidupan yang tidak berguna.

 2. Pelita tetap menyala.
  Matius 5:15-16
  5:15 Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
  5:16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga."

  Kegunaan pelita adalah untuk menerangi, mulai dari dalam nikah. Menjadi terang adalah dengan berbuat benar dan baik.

  Matius 25:4-5, 10

  25:4 sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
  25:5 Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
  25:10 Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup.

  Supaya pelita tetap menyala perlu minyak yang berlimpah, yang diperoleh dari pemerasan daging, rela menderita karena Yesus.

  Untuk bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali, kita harus memiliki kualitas gadis/ perawan, yaitu kehidupan yang ditebus oleh darah Yesus, mengalami penyucian, dan berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar.

  2 Korintus 11:2-4

  11:2 Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus.
  11:3 Tetapi aku takut, kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.
  11:4 Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain dari pada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain dari pada yang telah kamu terima atau Injil yang lain dari pada yang telah kamu terima.

  Jika melepas firman pengajaran yang benar, sama dengan kehilangan keperawanan/ kemurnian.

  Ada 3 penyebab pelita padam:
  1. Gantang, menunjuk perkara jasmani/ ekonomi.
   Jika tidak benar dalam perkara jasmani, bisa memadamkan pelita.

  2. Tempat tidur, menunjuk nikah.
   Nikah yang tidak benar, bisa memadamkan pelita.

  3. Kepahitan.
   Wahyu 8:10-11
   8:10 Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.
   8:11 Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit.

   Ada 3 macam kepahitan:
   1. Kepahitan hati, iri hati karena berkat/ pemakaian Tuhan, dll. pada orang lain.
    Yakobus 3:14
    3:14 Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran!

   2. Perkataan pahit.
    Yakobus 3:10-11
    3:10 dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi.
    3:11 Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?

   3. Perbuatan pahit.
    Kolose 3:19
    3:19 Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.

    Perbuatan pahit dalam nikah jika suami kasar terhadap istri, istri tidak tunduk kepada suami, anak tidak taat kepada orang tua.

  Lukas 15:8-9
  15:8 "Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya?
  15:9 Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.

  Kegunaan pelita yang menyala adalah untuk menemukan dirham yang hilang, artinya Tuhan akan mengembalikan apa-apa yang hilang dalam hidup kita. Mungkin kehilangan dalam ekonomi, kesehatan, masa depan, dll. Jika kita hidup dalam terang, menjadi pelita yang menyala, maka Tuhan sanggup memulihkan sampai bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali.

 3. Berjaga terhadap waktu kedatangan Tuhan.
  Ada 2 waktu kedatangan Tuhan yaitu tengah malam dan dini hari [Lukas 12:38].

  Tengah malam menunjuk waktu yang paling gelap di mana dosa memuncak sampai dosa makan-minum dan kawin-mengawinkan. Yang harus dijaga waktu tengah malam:
  1. Pintu harus diolesi darah.
   Keluaran 12:23, 29
   12:23 Dan TUHAN akan menjalani Mesir untuk menulahinya; apabila Ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka TUHAN akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi.
   12:29 Maka pada tengah malam TUHAN membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan.

   Artinya pintu hati harus dioles dengan darah Yesus sehingga kita menjadi kehidupan yang bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Allah.
   Jika tidak bertobat, maka apa yang kita banggakan/ harapkan akan mati.

  2. Tetap mendengar Kabar Mempelai.
   Matius 25:6
   25:6 Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia!

  Larut malam adalah waktu yang paling dingin, ditandai kedurhakaan. Yang harus dijaga adalah kita harus mengalami api firman, Roh Kudus, dan kasih Allah. Ini diperoleh dari ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, yaitu ibadah raya, ibadah pendalaman Alkitab, dan ibadah doa penyembahan.

  Lukas 12:37-38
  12:37 Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka.
  12:38 Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka.

  Hasil berjaga-jaga adalah berbahagia, sebab Tuhan menjamin kebutuhan kita secara jasmani dan kita bisa menyongsong kedatangan Yesus kedua kali.

  Wahyu 3:19-21

  3:19 Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah!
  3:20 Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku.
  3:21 Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana Akupun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya.

  Sampai kita duduk di tahta Tuhan, kita bersama Tuhan selama-lamanya.


Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 05 Maret 2015 (Kamis Sore)
  ... untuk mengumpulkan manna sebab berguna untuk hidup sekarang sampai hidup kekal. Kita mempelajari yang ketiga yaitu Manna yang disimpan dalam buli-buli emas. Keluaran - Musa berkata Beginilah perintah TUHAN Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang Kuberi kamu makan di padang gurun ketika Aku membawa ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 13 Mei 2012 (Minggu Sore)
  ... dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk disalibkan. Yesus adalah Raja tetapi Ia dipermalukan sedemikian rupa. Yesus diolok-olok oleh serdadu-serdadu di gedung pengadilan. Yang dilakukan oleh serdadu-serdadu untuk mengolok Yesus adalah ay. mengenakan jubah ungu kepada Yesus untuk dihina sudah diterangkan pada Ibadah Doa Surabaya ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 16 November 2019 (Sabtu Sore)
  ... makan minum merokok mabuk narkoba dan kawin mengawinkan percabulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri sah hubungan sejenis nikah yang salah kawin lari kawin campur kawin cerai dan kawin mengawinkan sehingga manusia binasa di neraka selamanya. Oleh sebab itu Yesus harus datang ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak ...
 • Ibadah Doa Malang, 19 November 2020 (Kamis Sore)
  ... Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. . Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka wajah-Nya bercahaya seperti matahari dan pakaian-Nya menjadi putih bersinar seperti terang. ad. . Doa penyembahan yang benar adalah proses perobekan daging dengan segala keinginan ...
 • Ibadah Pendalaman Alitab Surabaya, 27 September 2017 (Rabu Sore)
  ... bumi ini paling gelap penuh ratap tangis selama tiga setengah tahun tetapi bagi yang menyangkal Yesus ia akan masuk kegelapan paling gelap di neraka dalam ratap tangis selama-lamanya. Jadi gereja Tuhan HARUS AKTIF dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus mulai dari nikah rumah tangga lebih tarang lagi dalam penggembalaan lebih terang ...
 • Ibadah Persekutuan Ambon IV, 14 November 2013 (Kamis Pagi)
  ... durhaka dan menuju kebinasaan. Sebenarnya ada macam musim dingin krisis rohani yaitu diterangkan mulai Ibadah Persekutuan Ambon III November musim dingin iman krisis iman krisis Firman Allah musim dingin pengharapan krisis pengharapan krisis Roh Kudus musim dingin kasih krisis kasih. Dan ini yang terbesar. Siang ini kita bahas krisis yang ketiga. KRISIS ...
 • Ibadah Kunjungan Jakarta I, 14 Oktober 2014 (Selasa Sore)
  ... neraka. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan manusia baru yang sama mulia dengan Dia dan Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru yaitu Yerusalem Baru. Manusia baru akan diciptakan di Yerusalem Baru untuk selama-lamanya. Prosesnya disebut pembaharuan. Dalam Wahyu - ada macam pembaharuan Pembaharuan langit dan bumi yang baru ayat . ...
 • Ibadah Kunjungan di Toraja II, 17 Februari 2016 (Rabu Pagi)
  ... Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jika seorang imam setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai meninggal dunia maka akan dibangkitkan tetap sebagai imam dan raja untuk melayani di Kerajaan Surga selamanya. Petrus Tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 06 Juni 2018 (Rabu Sore)
  ... pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang benar berasal dari firman Kristus firman yang diurapi Roh Kudus. Kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh sampai mengerti percaya firman--firman menjadi iman di dalam hati-- dan kita praktikkan itulah perbuatan iman. Inilah tudung iman dan perbuatan iman. Jadi saat-saat mendengarkan firman adalah saat yang paling ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 06 Maret 2011 (Minggu Sore)
  ... Matius kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus sama dengan meminyaki Kepala Yesus atau tubuh Yesus yang akan dikuburkan seperti wanita yang meminyaki Kepala tubuh Yesus diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya Februari . Meminyaki pelayanan. Kepala tubuh tubuh Kristus. Penguburan waktu yang terakhir di bumi. Jadi meminyaki tubuh Yesus yang akan dikuburkan artinya kalau kita ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.