Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Keluaran 29: 1
29:1. "Inilah yang harus kaulakukan kepada mereka, untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku: Ambillah seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan yang tidak bercela,

Syarat melayani adalah kesucian.
3 macam korban binatang disini sudah digenapkan oleh korban Kristus, yaitu:
 • lembu jantan muda= korban pendamaian (menyelesaikan dosa),
 • domba jantan pertama= korban penyerahan diri sepenuh,
 • domba jantan kedua= korban tahbisan. Kalau sudah bisa menerahkan diri sepenuh (taat), baru kita bisa dipakai oleh Tuhan.
Kalau kita tidak mau berdamai (menyelesaikan dosa), maka kita tidak akan bisa menyerahkan diri sepenuh pada Tuhan.
ay. 10-14= korban pendamaian,
ay. 15-18= korban penyerahan diri.
ay. 19-35= korban tahbisan.

Kita pelajari ayat 29-30
29:29. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknyayang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan.
29:30.
Tujuh hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinyadari antara anak-anaknya, yang akan masuk ke dalam Kemah Pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus.

Imam besar= Harun. Sekarang dijabat oleh Tuhan Yesus.
Imam-imam= anak-anak Harun. Sekarang dijabat oleh kita semua sebagai pelayan Tuhan.
Imam-imam ini kalau ingin melayani, harus memakai pakaian imam besar (ay. 29).
Artinya sekarang adalah kalau kita dipakai atau ditahbiskan dalam urapan Roh Kudus, kita juga menerima pakaian Imam Besar Yesus.

Pakaian= kehidupan kita.
Jadi, orang yang dipakai oleh Tuhan, mempunyai kehidupan Yesus(tabiat, kuasa, perasaan dan pikiran Yesus). Dan kita akan bertingkah laku serta berwibawa seperti Yesus.

ay. 30= disebutkan istilah: 7 hari pakaian imam besar dikenakan oleh imam pengganti.
7 hari= angka sempurna.
Jadi, Tuhan memberikan kemampuan kuasaNya pada imam-imam sampai akhir jaman, untuk mencapai kesempurnaan.
Sebab itu, jangan sampai kita berhenti melayani sebelum kita sempurna. Sebab setelah sempurnapun, kita masih melayani Tuhan.

IMAM PENGGANTI
Artinya adalah: kehidupan yang dipilih dari sekian banyak imam-imam/hamba Tuhan untuk memakai pakaian imam besar dan melayani Tuhan dalam tahbisan yang benar.
Jadi, tidak semua bisa memakai pakaian ini. HANYA YANG DIPILIH SAJA.

Contohnya adalah Nadab dan Abihu yang mati karena pelayanannya tidak layak (melayani dengan memberikan api asing), sehingga tidak bisa memakai pakaian imam besar.

Sebab itu, biarlah kita melayani dengan kesucian dan dalam tahbisan yang benar.
Kalau kita sudah dipakai oleh Tuhan, kita harus meneladan pada Tuhan sebagai Imam Besar.

3 teladan dari Imam Besar:
 1. Ibrani 5: 8-9
  5:8. Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taatdari apa yang telah diderita-Nya,
  5:9. dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya,


  Teladan pertama adalah taat.

 2. Ibrani 7: 26
  7:26. Sebab Imam Besar yang demikianlah yang kita perlukan: yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi dari pada tingkat-tingkat sorga,

  Teladan kedua adalah suci.

 3. Ibrani 12: 2-3
  12:2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah.
  12:3. Ingatlah selalu akan Dia, yang
  tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri-Nyadari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.

  Teladan ketiga adalah kuat dan teguh hati (tabah). Artinya:
  • berpegang teguh pada 1 pengajaran yang benar.
  • setia dalam ibadah pelayanan.
  • tidak kecewa/putus asa menghadapi apapun. Tapi tetap percaya dan berharap pada Tuhan.
  • tidak berbuat dosa, sekalipun ada godaan, kesempatan, keuntungan ataupun ancaman.
Kalau kita asal melayani (dengan dosa, dan lain-lain), maka nasib kita akan sama dengan Nadab dan Abihu. Dan kita akan engalami kering rohani, bahkan sidang jemaat juga mengalami kering rohani, sehingga kita harus 2 kali bertanggung jawab.

Kalau kita melayani dengan meneladan pada Imam Besar, kita hidup dalam Tangan Imam Besardan Imam Besar tidak akan meninggalkan kita sendirian.

Malam ini, Tuhan lihat bagaimana iman kita kepada Tuhan. Sekalipun segala sesuatunya seperti bertambah buruk, biarlah iman kita tetap kuat. Jangan sampai kita berbuat dosa.

Hasil kalau kita kuat dan teguh hati:
 1. Yosua 1: 5
  1:5. Seorangpun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

  Hasil pertama adalah kita dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus.

 2. 1 Tawarikh 19: 13
  19:13. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. TUHAN kiranya melakukan yang baik di mata-Nya."

  Hasil kedua adalah Tuhan menjadikan segalanya baik pada waktuNya. Kita hanya tinggal menanti waktu Tuhan, sekalipun mungkin sekarang kita masih melihat yang porak poranda dalam hidup kita.

 3. 1 Tawarikh 28: 20
  28:20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu; janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab TUHAN Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai.

  Hasil ketiga adalah Tuhan mampu menyelesaikan segala masalah kita, sekalipun masalah kita sudah mustahil. Tapi tidak berhenti sampai sini saja, bahkan Tuhan akan menyelesaikan pembangunan tubuh Kristustepat pada waktunya. Dan kita menjadi mempelai wanita Tuhan.
Malam ini, biarlah kita hidup taat, suci dan kuat/teguh hati dan kita bisa bergumul bersama Tuhan.

Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Doa Surabaya, 17 Februari 2010 (Rabu Sore)
  ... muka supaya terlihat sedang berpuasa bahkan kelihatan hidup suci. Secara rohani artinya Kejadian - hati yang panas penuh dengan iri hati kebencian dan lain-lain. Berpuasa tapi dengan panas hati ini merupakan suatu kemunafikan. Contoh Kain. Samuel - sakit hati karena perlakuan atau perkataan yang tidak baik dari orang lain. Pada ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 11 Agustus 2011 (Kamis Sore)
  ... Domba. Kita mengalami penebusan dari hal Dari kebangsaan dan kesukuan. Secara jasmani kita semua adalah umat pilihan Tuhan tidak ada lagi bangsa dan suku. Bangsa dan suku juga menunjuk pada dunia. Jadi ditebus dari bangsa dan suku juga berarti ditebus dari dunia dengan segala pengaruhnya. Dunia ini penuh dengan kesukaan kesedihan kesibukan dll. ...
 • Ibadah Raya Surabaya,11 Maret 2018 (Minggu Siang)
  ... sekalian. Tema ibadah kunjungan di Ambon Yohanes b b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mengapa Yesus harus datang ke dunia untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan Karena setan sudah merusak dunia ini sehingga dunia menjadi seperti padang gurun--tandus gelap penuh binatang buas--sehingga tidak ada kehidupan jasmani ...
 • Ibadah Raya Malang, 19 Januari 2014 (Minggu Pagi)
  ... kawin-mengawinkan. nbsp Sekarang ini hamba Tuhan anak Tuhan harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali sebagai Raja segala raja dan Mempelai Pria Surga di awan-awan yang permai. Semua persiapan hal-hal jasmani di dunia harus kita lakukan dengan baik tetapi yang terpenting adalah persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua ...
 • Ibadah KKR Palangkaraya III, 25 Februari 2009 (Rabu Sore)
  ... kasih persaudaraan supaya tidak mengalami penghukuman Tuhan yang dasyat. Kita sudah belajar proses menerima kasih Allah. Sekarang kita belajar tempat untuk memelihara kasih itu. Lalu dimana tempat memelihara kasih Allah atau kasih persaudaraan Keluaran - - masuk ke rumah rumah tangga nikah. Praktik memelihara kasih Allah dalam rumah tangga Kolose - yaitu istri ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 19 Januari 2015 (Senin Sore)
  ... tidak dingin atau panas Aku akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku. 'tidak dingin dan tidak panas' tidak mati dan tidak bangkit tidak kalah dan tidak menang. Kalau mati dan bangkit setelah itu bisa mulia. Keadaan Loadikia adalah tidak mati dan tidak bangkit suam-suam kuku dan hanya seharga muntah hidup dalam kejijikan dan ...
 • Ibadah Persekutuan Tubuh Kristus di Palangkaraya, 22 September 2011 (Kamis Sore)
  ... bangsa Israel asli bangsa Kafir diselamatkan menjadi umat Tuhan dan layak menerima lawatan Tuhan. Kekayaan kedudukan kepandaian manusia tidak bisa menarik lawatan Tuhan tetapi hanya oleh kemurahan Tuhan. Lukas - . Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-murid-Nya pergi bersama-sama dengan Dia dan juga orang banyak menyertai-Nya berbondong-bondong. Setelah ...
 • Ibadah Raya Malang, 12 Februari 2017 (Minggu Pagi)
  ... Yesus satu-satunya yang mampu memerdekakan kita dari dosa sebab hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang rela mati di kayu salib untuk memerdekakan kita dari dosa. Mengapa kita harus merdeka dari dosa Sebab upah dosa adalah maut sengsara susah payah letih lesu beban berat sampai kebinasaan selamanya di neraka. ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 24 Januari 2015 (Sabtu Sore)
  ... reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu kata-Nya kepada mereka Di manakah kepercayaanmu Maka takutlah mereka dan heran lalu berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini sehingga Ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepada-Nya Tuhan mengajak murid-murid naik perahu dan bertolak ke seberang danau. ...
 • Ibadah Doa Surabaya, 22 Juli 2015 (Rabu Sore)
  ... diabaikan maka TUHAN menghajar atau mencambuk jemaat Laodikia--kita semua--lewat ekonomi kesehatan dan sebagainya supaya membeli harta kekayaan Sorga. Ini yang penting hari-hari ini. Ada kekayaan Sorga yang harus dibeli--dimiliki--oleh jemaat Laodikia--sekarang kita semua emas yang dimurnikan dalam api sudah diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya Juli sampai Ibadah Doa Surabaya Juli ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.