Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Keluaran 29: 1
29:1. "Inilah yang harus kaulakukan kepada mereka, untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku: Ambillah seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan yang tidak bercela,

Syarat melayani adalah kesucian.
3 macam korban binatang disini sudah digenapkan oleh korban Kristus, yaitu:
 • lembu jantan muda= korban pendamaian (menyelesaikan dosa),
 • domba jantan pertama= korban penyerahan diri sepenuh,
 • domba jantan kedua= korban tahbisan. Kalau sudah bisa menerahkan diri sepenuh (taat), baru kita bisa dipakai oleh Tuhan.
Kalau kita tidak mau berdamai (menyelesaikan dosa), maka kita tidak akan bisa menyerahkan diri sepenuh pada Tuhan.
ay. 10-14= korban pendamaian,
ay. 15-18= korban penyerahan diri.
ay. 19-35= korban tahbisan.

Kita pelajari ayat 29-30
29:29. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknyayang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan.
29:30.
Tujuh hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinyadari antara anak-anaknya, yang akan masuk ke dalam Kemah Pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus.

Imam besar= Harun. Sekarang dijabat oleh Tuhan Yesus.
Imam-imam= anak-anak Harun. Sekarang dijabat oleh kita semua sebagai pelayan Tuhan.
Imam-imam ini kalau ingin melayani, harus memakai pakaian imam besar (ay. 29).
Artinya sekarang adalah kalau kita dipakai atau ditahbiskan dalam urapan Roh Kudus, kita juga menerima pakaian Imam Besar Yesus.

Pakaian= kehidupan kita.
Jadi, orang yang dipakai oleh Tuhan, mempunyai kehidupan Yesus(tabiat, kuasa, perasaan dan pikiran Yesus). Dan kita akan bertingkah laku serta berwibawa seperti Yesus.

ay. 30= disebutkan istilah: 7 hari pakaian imam besar dikenakan oleh imam pengganti.
7 hari= angka sempurna.
Jadi, Tuhan memberikan kemampuan kuasaNya pada imam-imam sampai akhir jaman, untuk mencapai kesempurnaan.
Sebab itu, jangan sampai kita berhenti melayani sebelum kita sempurna. Sebab setelah sempurnapun, kita masih melayani Tuhan.

IMAM PENGGANTI
Artinya adalah: kehidupan yang dipilih dari sekian banyak imam-imam/hamba Tuhan untuk memakai pakaian imam besar dan melayani Tuhan dalam tahbisan yang benar.
Jadi, tidak semua bisa memakai pakaian ini. HANYA YANG DIPILIH SAJA.

Contohnya adalah Nadab dan Abihu yang mati karena pelayanannya tidak layak (melayani dengan memberikan api asing), sehingga tidak bisa memakai pakaian imam besar.

Sebab itu, biarlah kita melayani dengan kesucian dan dalam tahbisan yang benar.
Kalau kita sudah dipakai oleh Tuhan, kita harus meneladan pada Tuhan sebagai Imam Besar.

3 teladan dari Imam Besar:
 1. Ibrani 5: 8-9
  5:8. Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taatdari apa yang telah diderita-Nya,
  5:9. dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya,


  Teladan pertama adalah taat.

 2. Ibrani 7: 26
  7:26. Sebab Imam Besar yang demikianlah yang kita perlukan: yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi dari pada tingkat-tingkat sorga,

  Teladan kedua adalah suci.

 3. Ibrani 12: 2-3
  12:2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah.
  12:3. Ingatlah selalu akan Dia, yang
  tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri-Nyadari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.

  Teladan ketiga adalah kuat dan teguh hati (tabah). Artinya:
  • berpegang teguh pada 1 pengajaran yang benar.
  • setia dalam ibadah pelayanan.
  • tidak kecewa/putus asa menghadapi apapun. Tapi tetap percaya dan berharap pada Tuhan.
  • tidak berbuat dosa, sekalipun ada godaan, kesempatan, keuntungan ataupun ancaman.
Kalau kita asal melayani (dengan dosa, dan lain-lain), maka nasib kita akan sama dengan Nadab dan Abihu. Dan kita akan engalami kering rohani, bahkan sidang jemaat juga mengalami kering rohani, sehingga kita harus 2 kali bertanggung jawab.

Kalau kita melayani dengan meneladan pada Imam Besar, kita hidup dalam Tangan Imam Besardan Imam Besar tidak akan meninggalkan kita sendirian.

Malam ini, Tuhan lihat bagaimana iman kita kepada Tuhan. Sekalipun segala sesuatunya seperti bertambah buruk, biarlah iman kita tetap kuat. Jangan sampai kita berbuat dosa.

Hasil kalau kita kuat dan teguh hati:
 1. Yosua 1: 5
  1:5. Seorangpun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

  Hasil pertama adalah kita dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus.

 2. 1 Tawarikh 19: 13
  19:13. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. TUHAN kiranya melakukan yang baik di mata-Nya."

  Hasil kedua adalah Tuhan menjadikan segalanya baik pada waktuNya. Kita hanya tinggal menanti waktu Tuhan, sekalipun mungkin sekarang kita masih melihat yang porak poranda dalam hidup kita.

 3. 1 Tawarikh 28: 20
  28:20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu; janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab TUHAN Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai.

  Hasil ketiga adalah Tuhan mampu menyelesaikan segala masalah kita, sekalipun masalah kita sudah mustahil. Tapi tidak berhenti sampai sini saja, bahkan Tuhan akan menyelesaikan pembangunan tubuh Kristustepat pada waktunya. Dan kita menjadi mempelai wanita Tuhan.
Malam ini, biarlah kita hidup taat, suci dan kuat/teguh hati dan kita bisa bergumul bersama Tuhan.

Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 21 Juni 2010 (Senin Sore)
  ... adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu . dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-malaikat-Nya dalam kuasa-Nya di dalam api yang bernyala-nyala . dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 15 Januari 2017 (Minggu Siang)
  ... ada korban curahan. Jadi meja roti sajian menunjuk pada ibadah pendalaman alkitab dan perjamuan suci. Ada yang mengatakan Perjamuan suci itu ada darah. Memang alat-alat dipercik dengan darah. Tetapi itu dari pintu gerbang. Jadi orang percaya Ayo perjamuan suci--kalau darah itu dianggap sebagai perjamuan suci. Ada yang berkata Semua alat kan ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 24 April 2022 (Minggu Siang)
  ... Abraham dan Sarah yang diambil lainnya binasa. Bagi saya ini gambaran yang lebih jelas lagi. Yang begini adalah omongan sembrono bukan meremehkan. Yang dicedok ini hanya sedikit tidak banyak kita harus siap. Dulu Lot bersama dengan Abraham tetapi karena domba-dombanya semakin banyak gembala-gembala mereka bertengkar. Lalu Abraham menyuruh Lot memilih ...
 • Ibadah Doa Malang, 17 Juni 2021 (Kamis Sore)
  ... berarti melanggar hukum ketiga dalam dua loh batu sehingga mengalami hukuman Allah di neraka selamanya. Sikap yang benar supaya tidak menghujat nama Tuhan adalah kita harus menjauhi kejahatan. Timotius . Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaan-Nya dan Setiap orang yang menyebut nama Tuhan ...
 • Ibadah Doa Surabaya, 05 Juni 2013 (Rabu Sore)
  ... dengan antikris dan kita harus mengalami naungan sayap Tuhan. Proses Yakub lolos dari Esau kita lolos dari antikris Kejadian - . Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. . Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 29 November 2009 (Minggu Sore)
  ... untuk dibuat menjadi roti yang tidak beragi. Supaya kita tidak masuk dalam penghukuman dunia ini kita dikaitkan dengan org perempuan ini. Pemisahan terjadi berdasarkan sikap kita pada Firman pengajaran yang benar. Kalau positif maka akan menerima Firman dan terangkat dan kalau negatif akan tertinggal dan binasa. Contoh Maria dan Marta ...
 • Ibadah Raya Malang, 27 September 2015 (Minggu Pagi)
  ... dengan setia dan benar setia dan berkobar-kobar dalam jabatan pelayanan yang Tuhan berikan sampai garis akhir yaitu sampai meninggal dunia atau sampai Yesus datang kedua kali. Tahan uji selalu mengucap syukur dan taat dengar-dengaran kepada Tuhan menghadapi apa pun juga. Yakobus Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia ...
 • Ibadah Doa Malam Surabaya, 17 Juli 2019 (Rabu Malam)
  ... dari padanya. Pelayanan Maria adalah pelayanan yang berkenan dan terbaik di hadapan Tuhan yaitu dimulai dengan duduk di bawah kaki Tuhan terus mendengar dan dengar-dengaran pada perkataan Yesus firman pengajaran yang benar--sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna dan akan diakhiri dengan duduk di ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 01 Juli 2013 (Senin Sore)
  ... . Jadi pelayanan di bumi harus sesuai dengan pola kerajaan surga tabernakel supaya kita bisa mencapai tahta kerajaan surga. Untuk itu jangan sampai kita asal melayani Kemarin kita sudah membahas Petrus Yakobus Yohanes Andreas yang memiliki karunia-karunia khusus. Sudah dibahas dalam Ibadah Raya Surabaya Juni . Salah satunya adalah seperti ...
 • Ibadah Kunjungan di Palangkaraya I, 28 Juni 2016 (Selasa Sore)
  ... air sejuk bagi jiwa yang dahaga demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Injil keselamatan adalah injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bukti selamat adalah Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat. Bertobat berhenti berbuat dosa dan kembali kepada ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.