Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus.

Keluaran 11:9-10
11:9 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang Kubuat bertambah banyak di tanah Mesir."
11:10 Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi TUHAN mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya.

Menjelang Israel keluar dari Mesir, penderitaan makin bertambah.
Sekarang, menjelang kedatangan Yesus kedua kali, maka dosa dan penderitaan makin bertambah. Untuk apa? Untuk menyatakan mujizat Tuhan yang makin besar, yaitu:
 1. Mujizat keubahan hidup oleh kekuatan pedang firman Allah, dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Sampai menjadi mempelai wanita Sorga yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan yang permai.

 2. Mujizat penghukuman Tuhan bagi kehidupan yang keras hati seperti Firaun.
  Yang paling dahsyat adalah kematian anak sulung Mesir.

  2 Korintus 4:3-4
  4:3 Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, yang akan binasa,
  4:4 yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah.


  Sekarang menunjuk pada kematian rohani, yaitu menolak cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sehingga siap untuk dibinasakan.

  Wahyu 19:17-18,21
  19:17 Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya: "Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar,
  19:18 supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar."
  19:21 Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut Penunggang kuda itu; dan semua burung kenyang oleh daging mereka.

  Kalau menolak pedang firman, maka akan masuk pesta pembantaian oleh pedang penghukuman Tuhan, sampai masuk neraka yang kekal selamanya.

  Wahyu 20:10
  20:10 dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.

  Mengapa gereja Tuhan keras hati sehingga menolak pedang firman seperti Firaun? Yaitu karena tidak tegas, bimbang. Lain kali Firaun menerima, lain kali Firaun ingkar saat hukuman dilewatkan. Akhirnya adalah pasti menolak pedang firman pengajaran yang benar.

  1 Korintus 2:3-5
  2:3 Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar.
  2:4 Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh,
  2:5 supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah.

  Syarat supaya tidak mengingkari pedang firman adalah menyampaikan/ mendengar firman pengajaran yang benar dengan takut dan gentar. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan dan jemaat. Kita juga menyampaikan/ mendengar firman dengan urapan Roh Kudus, sehingga firman menjadi iman di dalam hati.
  Kalau mendengar firman dengan kekuatan daging, kepandaian, pengalaman, dll, maka firman hanya menjadi pengetahuan dan akan diperdebatkan/ didiskusikan.

  Kita harus waspada agar jangan bimbang terhadap firman pengajaran yang benar, ibadah pelayanan yang benar, penyembahan yang benar. Kalau sudah bimbang, maka pasti memilih yang tidak benar.
  Juga jangan bimbang saat menghadapi penderitaan, kesulitan, pencobaan. Kalau bimbang, maka pasti mengambil jalan keluar sendiri di luar firman pengajaran yang benar. Ini berarti bukan jalan keluar, tetapi jalan buntu dan kebinasaan. Dalam penderitaan, iman kita harus semakin bertambah-tambah.

  • Saat menghadapi keadaan terjepit, Daud malah menguatkan imannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang berperang ganti Daud dan memberikan kemenangan bagi Daud. Apa yang hilang, ditemukan kembali. Apa yang sudah hancur, dipulihkan oleh Tuhan.
   1 Samuel 30:6,17-19
   30:6 Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannyakepada TUHAN, Allahnya.
   30:17 Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam; tidak ada seorangpun dari mereka yang lolos, kecuali empat ratus orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta.
   30:18 Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu; juga kedua isterinya dapat dilepaskan Daud.
   30:19 Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka; semuanya itu dibawa Daud kembali.


  • Perempuan pendarahan dua belas tahun, secara jasmani menunjuk pada keadaan yang semakin memburuk dan mustahil. Secara rohani, berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Perempuan ini juga menguatkan imannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang menolong.
   Markus 5:25-29
   5:25 Adalah di situ seorang perempuan yang sudah dua belas tahun lamanya menderita pendarahan.
   5:26 Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
   5:27 Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-Nya.
   5:28 Sebab katanya: "Asal kujamah saja jubah-Nya, aku akan sembuh."
   5:29 Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa, bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.

  • Sadrakh, Mesakh, Abednego menghadapi api yang dipanaskah tujuh kali, tidak ada lagi masa depan, tetapi mereka tetap menyembah Tuhan. Maka Tuhan menyertai mereka, memberi masa depan yang berhasil dan indah. Semua diselesaikan bahkan disempurnakan oleh Tuhan.
   

Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Kunjungan di Medan II, 29 Januari 2020 (Rabu Pagi)
  ... kepada Tuanku duduklah di sebelah kanan-Ku sampai musuh-musuh-Mu Kutaruh di bawah kaki-Mu. . Jadi jika Daud menyebut Dia Tuannya bagaimana mungkin Ia anaknya pula . Tidak ada seorangpun yang dapat menjawab-Nya dan sejak hari itu tidak ada seorangpun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada-Nya. Dua kali pertanyaan tentang Yesus Mesias ...
 • Ibadah Persekutuan Jakarta II, 10 Agustus 2016 (Rabu Pagi)
  ... tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. 'binasa' Ester dalam suasana maut sekalipun ia di lingkungan istana raja karena diancam oleh Haman. Bangsa Yahudi seluruhnya diancam akan dibinasakan oleh Haman termasuk juga Ester. 'ratu' mempelai wanitanya raja artinya dari suasana maut menjadi suasana mempelai bahkan ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 08 Agustus 2010 (Minggu Sore)
  ... itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. . Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta katanya Tuan lima talenta tuan percayakan kepadaku lihat aku telah beroleh laba lima talenta. . Maka kata tuannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia ...
 • Ibadah Doa Malang, 19 Juli 2011 (Selasa Sore)
  ... lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Galatia Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Penyalutan kayu dengan ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja, 15 Oktober 2011 (Sabtu Sore)
  ... diajarkan dan dikerjakan Yesus bukan hanya memiliki nilai sejarah tetapi memiliki roh nubuatan. Wahyu Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia tetapi ia berkata kepadaku Janganlah berbuat demikian Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. ...
 • Ibadah Raya Malang, 03 Februari 2019 (Minggu Pagi)
  ... Firaun Yehezkiel Berbicaralah dan katakan Beginilah firman Tuhan ALLAH Lihat Aku menjadi lawanmu hai Firaun raja Mesir buaya yang besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu yaitu Nil dan yang berkata Sungai Nil aku punya aku yang membuatnya. Penyebab batu sandungan adalah keras hati seperti Firaun. Praktek sehari-hari keras hati ...
 • Ibadah Tutup dan Buka Tahun, 31 Desember 2012 (Senin Malam)
  ... dari takut secara daging menjadi takut akan Tuhan. Seringkali kita takut akan sesuatu di dunia ini sampai tidak takut akan Tuhan bahkan melawan Tuhan. Ini harus diubahkan. Manusia baru yang memiliki hati yang lembut adalah memiliki perasaan takut akan Tuhan. Praktek takut akan Tuhan Membenci dosa sampai membenci dusta. Amsal . ...
 • Ibadah Doa Malam Surabaya, 25 Oktober 2019 (Jumat Malam)
  ... itu sehingga kita tidak binasa. Raja Niniwe menghadapi rakyat yang berbuat dosa sampai puncaknya dosa--dosa makan minum dan kawin mengawinkan--sehingga diancam dengan penghukuman. Ia turun dari takhtanya--tinggalkan kedudukan kesombongan kekayaan kepandaian--untuk naik ke takhta Tuhan sama dengan berdoa menyembah Tuhan ditambah dengan puasa doa semalam suntuk. Artinya merendahkan diri serendah-rendahnya sampai ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 01 Juni 2009 (Senin Sore)
  ... cukup sebab banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Contohnya dulu dari sekian banyak bangsa Israel HANYA DUA ORANG yang masuk ke Kanaan Yusak dan Kaleb . Begitu juga dengan kita di akhir jaman. Banyak orang kristen tapi berapa banyak yang akan masuk ke Surga pertumbuhan secara kualitas - hasil dari ...
 • Ibadah Doa Malang, 01 Agustus 2019 (Kamis Sore)
  ... berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb haruslah kaupukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.