Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Disertai dengan puasa
Doa penyembahan adalah proses perobekan daging supaya kita bisa menjadi manusia rohani seperti Yesus. Tetapi, doa puasa adalah proses untuk mempercepatperobekan daging supaya kita bisa menjadi manusia rohani.

Harus dipercepat, karena kita berlomba dengan kedetangan Yesus kedua kali yang segera datang.

Malam ini, kita pelajari doa puasa seperti yang dilakukan oleh Musa.
Musa berpuasa 40 hari 40 malam di gunung Sinai untuk mendapatkan 2 hal:
 1. perintah Allah untuk membangun kemah suci/tabernakel.
  Tabernakel yang dibangun Musa sudah hancur. Yang ada sekarang adalah pengajaran tabernakel.

 2. 2 loh batu.
  2 loh batu juga sudah hancur. Yang ada sekarang adalah pengajaran mempelai.
Jadi, berpuasa adalah proses perobekan daging untuk bisa mengerti, meyakini, memegang teguh dan mempraktikkan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel(kabar mempelai yang diwahyukan Tuhan kepada alm. Pdt. Van Geseel).

Selain itu, berpuasa juga berguna supaya kita bisa bersaksi dan mengabarkan kabar mempelai dimanapun Tuhan utus kita.

Malam ini, kita pelajari mengenai 2 loh batu secara sederhana.
Keluaran 31: 18
31:18. Dan TUHAN memberikan kepada Musa, setelah Ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah.

2 macam 2 loh batu:
 1. 2 loh batu yang mula-mula= Musa menerima langsung dari Allah.
  Waktu Musa turun dari gunung Sinai, Musa memecahkan 2 loh batu untuk menolong umat Israel yang menyembah lembu emas.
  Kalau 2 loh batu dipertahankan, umat Israel harus mati.

  Keluaran 32: 19-20
  32:19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa; dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannyapada kaki gunung itu.
  32:20. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu,
  dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel.

  Bagi kita sekarang, 2 loh batu mula-mula ini merupakan Pribadi Yesus sebagai wujud kasih Allahyang disalibkan (dipecahkan dikayu salib) untuk:

  • melepaskan kita dari hukuman Allah= menyelamatkan kita dari dosa.
  • ay. 20= 'menghancurkan lembu emas'= menghancurkan kuasa dosa dan kutukan dosa, sehingga tidak berkuasa lagi.
  • memberi kesempatan terbentuknya 2 loh batu yang baruyang samadengan 2 loh batu mula-mula.
   Artinya: manusia berdosa bisa jadi sama mulia dengan Yesus.

 2. 2 loh batu yang baru= batunya berasal dari bumi dan dipahat supaya jadi sama dengan yang mula-mula.
  Keluaran 34: 1
  34:1. Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pahatlah dua loh batu samadengan yang mula-mula, maka Aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kaupecahkan.

  Setelah batunya dipahat sama dengan yang mula-mula, baru ditulisi. Kalau tidak sama, batu tersebut tidak akan ditulisi. HANYA YANG DIPILIHyang bisa dipahat dan ditulisi.
  Artinya sekarang: manusia batu (keras hati dan berdosa) bisa diproses untuk menjadi sama dengan Yesus. Tinggal kita mau atau tidak.
2 proses supaya batu-batu bisa menjadi sama dengan 2 loh batu mula-mula:
 1. harus dipahat= proses penyucian lewat Firman yang lebih tajam dari pedang bermata duauntuk membuang segala sesuatu yang tidak berkenan/tidak cocok dengan 2 loh batu mula-mula (tidak sesuai dengan Tuhan).

  Tanpa pedang Firman, batu tidak akan bisa dipahat!

  Matius 15: 19
  15:19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat(1), pembunuhan(2), perzinahan(3), percabulan(4), pencurian(5), sumpah palsu(6)dan hujat(7).

  = 7 perkara yang harus disucikan.
  Penyucian ini dimulai dari hati. Inilah bagian daging yang paling keras(hatinya membatu).
  Kalau yang paling keras bisa disucikan, maka yang lainnya juga akan disucikan sampai sempurna seperti Yesus (sama bentuknya dengan 2 loh batu mula-mula).

 2. ditulisi dengan kasih Allah (kasih mempelai).
  10 hukum yang tertulis di 2 loh batu= kasih.

  Kalau kita sudah ada bentuk seperti Yesus(disucikan seperti dijelaskan di proses I), hidup kita mulai ditulisi dengan kasih Allah.
  Tanpa kasih, semuanya kosong, tidak berguna dan binasa untuk selama-lamanya.

  Jadi, yang mula-mula adalah kita disucikan dulu, baru timbul kasih. Jangan dibalik! Kalau dibalik, itu bukanlah kasih dari Allah.

  Kalau ditulisi kasih, hasilnya:
  • Zefanya 3: 16-18a
   3:16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem: "Janganlah takut, hai Sion! Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu.
   3:17. TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan
   yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharuiengkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai,
   3:18a. seperti pada hari pertemuan raya."


   Hasil pertama: kasih Allah menguatkan tangan yang lemah lesu.
   Artinya: kita menjadi gemar menyembah Tuhan, tidak lagi bosan atau mengantuk saat menyembah Tuhan. Dan kita akan aktif dalam ibadah pelayanan(setia dan benar dalam ibadah pelayanan).

   Wahyu 19: 11
   19:11. Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya bernama: "Yang Setia dan Yang Benar", Ia menghakimi dan berperang dengan adil.

   Kehidupan yang setia dan benar, itulah yang dipakai Tuhan dalam kegerakan kuda putih (kegerakan Roh Kudus hujan akhir). Setia dan benar ini harus berjalan bersama-sama. Tidak boleh dipisahkan!
   Kalau tidak mau dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, satu waktu tidak bisa lagi melayani. Kalau tidak dipakai dalam kegerakan kuda putih, kehidupan itu akan dipakai dalam kegerakan kuda lain (kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu yang merupakan penghukuman Tuhan).

  • ay. 17= 'sebagai pahlawan yang memberi kemenangan '= kasih Allah memberikan kemenanganatas semua masalah, sampai masalah yang mustahil.
  • ay. 17b= 'Ia membaharui engkau '= kasih Allah membaharui kitadari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus.

   Kalau kita dibaharui, kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan bisa mengasihi musuh.

   Malam ini, biarlah dosa-dosa yang ada di hati, kita serahkan pada Tuhan dan Tuhan mulai menulisi hati kita.

   Selain mengasihi sesama, kita juga bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua(taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara).

   Lewat doa penyembahan, kita sedang menulis "aku mengasihi Engkau lebih dari semua, Tuhan".
   Dan saat Yesus datang kembali, dalam sekejab mata, kita diubahkan jadi sama mulai dengan Dia.
   Kehidupan kita SAMA PERSISdengan Tuhan baik bentuk maupun isinyadan kita masuk kerajaan Surga selama-lamanya ('seperti pada hari pertemuan raya').
Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Doa Malang, 09 Mei 2019 (Kamis Sore)
  ... akan baik juga hubungan dengan sesama juga akan baik. Sesama mulai dari suami istri kakak adik saudara anak orangtua. Doa penyembahan adalah proses perobekan penyaliban daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya sehingga tidak ada tempat bagi roh jahat dan roh najis sehingga Roh Kudus dicurahkan dalam hati dan hidup ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 20 Juli 2018 (Jumat Sore)
  ... yang diundang itu Sesungguhnya hidangan telah kusediakan lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih semuanya telah tersedia datanglah ke perjamuan kawin ini. . Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya ada yang pergi ke ladangnya ada yang pergi mengurus usahanya . dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksanya dan membunuhnya. ...
 • Ibadah Doa Surabaya, 28 Oktober 2015 (Rabu Sore)
  ... tetapi harus tergembala pada firman pengajaran yang benar. Di mana ada pengajaran di situlah kita HARUS tergembala sebab kehidupan yang tergembala pada firman pengajaran yang benar bagaikan carang melekat pada pokok anggur yang benar. Kalau tidak ada pengajaran jangan coba-coba untuk tergembala Sebab akan ada pokok anggur yang lain. Tergembala dengan baik dan ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 09 Oktober 2018 (Selasa Sore)
  ... Ini sama dengan membuka pintu gerbang Sorga. Bertobat Mezbah Korban Bakaran . Saat hati percaya maka mulut mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama salib . Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Kita mati terhadap dosa sama dengan dosa-dosa dibakar di atas Mezbah Korban Bakaran di kayu salib. Baptisan air Kolam Pembasuhan ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 13 September 2014 (Sabtu Sore)
  ... orang. Dapat disimpulkan bahwa baptisan air memiliki arti yang sangat besar dalam kehidupan kita terutama kehidupan rohani kehidupan kekal. Namun baptisan air sering dikecilkan dan hanya dianggap sebagai simbol kristiani. Mengapa baptisan air memiliki arti yang sangat penting Lewat baptisan air kita dapat melarikan diri dari murka Allah atau hukuman Allah ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 11 Agustus 2020 (Selasa Sore)
  ... hamba kebenaran. . Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hamba kebenaran adalah kehidupan yang sudah dilepaskan dimerdekakan ditebus dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa yaitu dosa makan-minum dan kawin-mengawinkan sehingga ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 24 Maret 2013 (Minggu Sore)
  ... dingin. diakhir jaman ada ancaman dimana kasih menjadi dingin dan kedurhakaan meningkat sekalipun kita sudah menerima kasih Allah. Ini yang harus kita jaga sebab ini terjadi justru saat kedatangan Tuhan semakin dekat. Kalau kasih makin meningkat maka kedurhakaan akan hilang. Kalau kasih semakin dingin kedurhakaan akan semakin meningkat. macam kedurhakaan yang ...
 • Ibadah Doa Malam Surabaya, 01 September 2017 (Jumat Malam)
  ... harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. . Bila sudah genap hari-hari pentahirannya maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu Kemah Pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. . ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 25 April 2020 (Sabtu Sore)
  ... gembira Oleh sebab itu Yesus sebagai Gembala yang baik harus menyerahkan nyawa di kayu salib untuk menebus dosa kita--mencari memanggil menemukan dan menyelamatkan domba berdosa sehingga bebas dari maut sama dengan bebas dari penderitaan air mata kebinasaan dan mengalami sukacita sorga mulai sekarang sampai kekal selamanya. Ini semua dari pihak Tuhan. Dari ...
 • Ibadah Raya Malang, 17 Januari 2021 (Minggu Pagi)
  ... tahap pada saat peperangan. Wahyu Setan naga bersama bala tentaranya berperang melawan Mikhael dengan bala tentaranya. Wahyu - Setan dikalahkan oleh malaikat Mikhael. Wahyu Setan juga dikalahkan oleh orang-orang percaya hamba Tuhan pelayan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus dengan kuasa darah Yesus darah Anak Domba dan oleh perkataan kesaksian. Jadi perkataan ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.