Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Raya Malang

... engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. . Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Kalau ada Roh Kudus pasti ada keselamatan dan jalan keluar mulai dari pacaran tunangan sampai menikah. Tanpa Roh Kudus pasti hancur. Yohanes . Dan kalau Ia datang Ia akan menginsafkan dunia akan dosa kebenaran dan penghakiman Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosa sehingga bisa menyesali dan mengakui dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni oleh darah Yesus jangan berbuat dosa lagi. Ini sama dengan ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua sama dengan firman nubuat. Di dalam rumah tangga dan rumah Tuhan--ibadah pelayanan--harus ada firman nubuat. Firman nubuat adalah firman pengajaran yang mengungkapkan tentang sesuatu yang belum terjadi tetapi pasti terjadi terutama tentang tiga hal Kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja dan Mempelai Pria Sorga. Hukuman Tuhan atas dunia yaitu tiga kali tujuh penghukuman ditambah dengan kiamat sampai neraka selamanya. Dosa-dosa yang tersembunyi di dalam sidang jemaat sehingga tidak masuk hukuman bersama dunia tetapi sidang jemaat disucikan sedikit demi sedikit ...

Ibadah Doa Malang

... manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujanpun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Kalau tiga ayat ini digabungkan kekeringan sudah pernah terjadi pada zaman Elia janda Sarfat dan raja Ahab selama tiga setengah tahun. Mengapa Tuhan izinkan terjadi kekeringan selama tiga setengan tahun Karena raja Ahab dan umat Israel bercabang hati terhadap Allah akibat pengaruh Baal. Raja-raja - . Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke gunung Karmel. . Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... menyembah Baal untuk menghadapi kekeringan. Akibatnya adalah tidak tertolong. Zakharia - . Mintalah hujan dari pada TUHAN pada akhir musim semi Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan Diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. . Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Kekeringan juga terjadi pada zaman Zakharia. Ayat nasihat. Ayat tegoran. Keadaan bangsa Israel saat itu adalah tetap ...

Ibadah Raya Malang

... akan firman Allah sehingga manusia terutama bangsa kafir banyak yang rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi sama dengan hidup dalam dosa dan puncaknya dosa yaitu dosa makan-minum merokok mabuk narkoba dan kawin-mengawinkan perselingkuhan nikah yang salah kawin campur kawin cerai dan kawin-mengawinkan sudah tidak merasa salah lagi malah merasa benar. Krisis kasih sehingga terjadi kedurhakaan kepada Tuhan tidak mau beribadah bahkan meninggalkan Tuhan. Juga kedurhakaan pada sesama mulai dalam nikah suami tidak mengasihi istri istri tidak tunduk pada suami anak tidak taat. Krisis pada permulaan nikah masa pacaran seperti orang dunia dan sebagainya yang mengarah pada kehancuran nikah dan buah nikah ...

Ibadah Doa Malang

... dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu Ada dua sikap yang menentukan pekerjaan dari api firman pengajaran yang benar Sikap negatif menolak melawan dan memusuhi firman pengajaran yang benar. Akibatnya adalah api firman pengajaran yang benar menjadi api penghukuman sampai membinasakan diterangkan pada Ibadah Doa Malang April . Sikap positif menerima api firman pengajaran yang benar. Hasilnya adalah api firman pengajaran menjadi api penyucian sampai menyempurnakan kita diterangkan pada Ibadah Raya Malang April . Oleh karena itu kita harus memperhatikan cara mendengar firman Tuhan. Lukas . Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi tetapi siapa yang tidak ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... pengajaran api . 'berkhotbah' firman penginjilan. 'mengajar' firman pengajaran. Ada dua sikap yang menentukan pekerjaan dari api firman pengajaran yang benar Sikap negatif menolak melawan dan memusuhi firman pengajaran yang benar. Ini seperti ranting terlepas dari pokok anggur yang benar sehingga menjadi ranting kering untuk kayu bakar. Memusuhi hamba Tuhan sama dengan memusuhi firman pengajaran yang benar. Akibatnya api firman pengajaran yang benar menjadi api penghukuman diterangkan pada Ibadah Doa Malang April . Sikap positif menerima api firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Hasilnya api firman pengajaran menjadi api penyucian sampai menyempurnakan kita diterangkan pada Ibadah Raya Malang April . Kita masih belajar sikap ...

Ibadah Raya Malang

... diterangkan pada Ibadah Doa Malang April . Sikap positif menerima api firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Hasilnya adalah api firman pengajaran menjadi api penyucian sampai menyempurnakan kita. Pagi ini kita belajar sikap yang positif. Contoh Musa. Keluaran - . Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. . Lalu Malaikat TUHAN menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. . ...

Ibadah Doa Malang

... dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu Jadi api yang keluar dari mulut dua saksi atau mulut hamba Tuhan adalah api firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Bagaimana api firman bekerja bergantung pada kita. Ada dua sikap yang menentukan pekerjaan dari api firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua Sikap negatif menolak firman pengajaran yang benar. Akibatnya adalah api firman pengajaran yang benar menjadi api penghukuman. Sikap positif menerima api firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Hasilnya adalah api firman pengajaran menjadi api penyucian sampai menyempurnakan kita. Malam ini kita belajar sikap yang ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... melekat pada batang pokok seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar pribadi Yesus . Ini menunjuk pada Hubungan kesetiaan ketekunan terutama ketekunan dalam kandang penggembalaan Ruanga Suci ketekunan dalam tiga macam ibadah pokok yaitu ibadah raya persekutuan dengan Allah Roh Kudus ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci persekutuan dengan Anak Allah dan ibadah doa persekutuan dengan Allah Bapa . Di dalam kandang penggembalaan tubuh jiwa dan roh kita melekat pada Allah Tritunggal sehingga tidak bisa dijamah oleh Setan tritunggal. Hubungan kesucian. Ranting memang kecil tetapi kalau setia tekun dan suci ranting akan mengalami urapan Roh Kudus sehingga menghasilkan angka sembilan yaitu ...

Ibadah Doa Puasa Session I Malang

... bisa kembali menyatu dengan Dia. Jadi kalau dilihat secara seksama waktu berpuasa adalah sekarang ini. Tujuan berpuasa adalah kembali menyatu dengan Tuhan mulai sekarang sampai nanti kesatuan kekal selamanya mulai di awan-awan yang permai. Mengapa kita harus berpuasa Karena kita sedang menghadapi penyakit ayan yang melanda dunia termasuk gereja Tuhan. Penyakit ayan hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Matius . Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Perikop Yesus menyembuhkan anak muda yang sakit ayan. Pengertian penyakit ayan gila babi Kerusakan moral secara pribadi seluruh hidupnya dikuasai oleh dosa sampai puncaknya dosa yaitu dosa makan-minum merokok mabuk narkoba dan kawin-mengawinkan ...

Ibadah Raya Malang

... dari gereja Tuhan Para rasul dan para nabi Alkitab firman pengajaran yang benar dan murni firman yang dibukakan rahasianya yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Para rasul perjanjian baru. Para nabi perjanjian lama. Samuel - . Adapun Allah jalan-Nya sempurna sabda TUHAN itu murni Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung pada-Nya. . Sebab siapakah Allah selain dari TUHAN dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita Allah sama dengan gunung batu. Pada mulanya adalah firman. Firman pengajaran adalah pribadi Allah sendiri. Jadi firman pengajaran yang benar sama dengan gunung batu tidak boleh digeser diubah sedikitpun. Yesus Kristus sebagai ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Apakah arti semuanya ini tuanku . Maka berbicaralah ia katanya Inilah firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan melainkan dengan roh-Ku firman TUHAN semesta alam. 'melainkan dengan roh-Ku' kuasa Roh Kudus. Jadi dua pohon zaitun dan dua kaki dian menunjuk pada kuasa Roh Kudus. Kemudian ini digenapkan dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul . Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus adalah kekuatan untuk bersaksi. Tanpa Roh Kudus pelita akan padam tidak bisa bersaksi. ...

Ibadah Raya Malang

... perlu lagi kesaksian Musa dan Elia pada zaman antikris berkuasa di bumi selama tahun karena kita sudah disingkirkan ke padang gurun untuk diangkat bersama Tuhan selamanya. Jadi kita bisa mencapai ukuran Tuhan sekarang lewat menjadi saksi Tuhan sampai menyembah Dia. Kalau sekarang malah menjadi sandungan kita harus masuk masa antikris. Lebih baik menjadi saksi Tuhan sekarang ini. Wahyu . Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dua saksi sama dengan dua pohon zaitun yaitu ada kaitan dengan minyak urapan. Dua saksi juga sama dengan dua kaki dian pelita emas berkaitan dengan terang dan menunjuk pada ...

Ibadah Doa Malang

... disiksa sampai dipancung kepalanya. Ia mati syahid untuk memenuhi ukuran dari Tuhan yaitu taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara pintu tirai terobek. Dan saat Yesus datang kembali mereka akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan masuk Firdaus dan Yerusalem baru. Mengapa Musa dan Elia yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-Nya untuk menghadapi penyembahan antikris Karena Musa sudah punya pengalaman menghadapi bangsa Israel yang menyembah anak lembu emas dan Elia sudah mempunyai pengalaman menghadapi orang Israel yang menyembah Baal. Musa dan Elia menang atas penyembahan berhala sehingga dipakai Tuhan menjadi saksi-Nya untuk menguatkan dan membawa ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.