Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Raya Malang

... kirinya di atas bumi. Wahyu Berseru dengan suara nyaring seperti singa yang mengaum. Yesus tampil dengan tujuh sinar kemuliaan untuk menyinari manusia berdosa yang hina untuk menjadi sempurna dan sama mulia dengan Dia. ad. . Kaki-Nya bagaikan tiang api. Wahyu Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian suara-Nya bagaikan desau air bah. Kaki bagaikan tiang api kaki bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Kaki pendirian. Tembaga penghukuman. Jadi kita harus memiliki pendirian teguh untuk Menghukum dosa-dosa sampai puncaknya dosa sehingga kita hidup benar dan suci. Menghukum daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya sehingga kita menjadi tiang tembaga di ...

Ibadah Doa Malang

... kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Wahyu Berseru dengan suara nyaring seperti singa yang mengaum. Yesus tampil dengan tujuh sinar kemuliaan untuk menyinari manusia berdosa yang hina untuk menjadi sempurna dan sama mulia dengan Dia. ad. . Kaki-Nya bagaikan tiang api. Wahyu Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian suara-Nya bagaikan desau air bah. Kaki bagaikan tiang api kaki bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Kaki pendirian. Tembaga penghukuman. Jadi kita harus memiliki pendirian teguh untuk Menghukum dosa supaya kita hidup tanpa dosa hidup dalam kebenaran sehingga ada persekutuan erat dengan Tuhan dan sesama. Menghukum ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... sudah disesatkan sehingga diusir dari taman Eden ke dunia dan sekarang setan menggunakan cara yang sama untuk menyesatkan gereja Tuhan supaya gereja Tuhan tidak kembali ke taman Eden. Korintus - . Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. . Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. . Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain dari pada yang telah kami beritakan atau memberikan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... membara di dalam perapian suara-Nya bagaikan desau air bah. Kaki bagaikan tiang api kaki bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Kaki pendirian. Tembaga penghukuman. Artinya kita harus punya pendirian teguh untuk menghukum dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Sehingga kita menjadi kehidupan tanpa dosa sama dengan hidup dalam terang tanpa kegelapan. Yesaya - . Sesungguhnya tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar . tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa sampai puncaknya dosa adalah pemisah ...

Ibadah Raya Malang

... tembaga membara di dalam perapian suara-Nya bagaikan desau air bah. Kaki adalah menunjuk pendirian. Tembaga adalah penghukuman. Jadi kaki bagaikan tiang api atau tembaga yang membara di perapian artinya kita harus memiliki pendirian yang teguh untuk menghukum dosa sampai puncaknya dosa sehingga kita menjadi kehidupan yang tidak berdosa. Yesaya - Sesungguhnya tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa memisahkan kita dari Tuhan sehingga kita tidak perhatian lagi pada perkara ...

Ibadah Raya Surabaya

... taat' dalam kitab Ulangan. Jadi 'kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian' atau 'kakinya bagaikan tiang api' artinya kita harus memiliki pendirian yang teguh untuk Menghukum segala dosa sampai puncaknya dosa sama dengan menjadi kehidupan tanpa dosa sehingga Kita bisa hidup benar dan suci diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya September sampai Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya Oktober . Menghukum daging dengan segala keinginan hawa nafsu dan tabiatnya sehingga kita selalu berada dalam kehendak Tuhan diterangkan pada Ibadah Doa Surabaya Oktober . Setiap kehidupan yang memiliki pendirian yang teguh untuk menghukum dosa dan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya akan ...

Ibadah Doa Surabaya

... Surabaya September Berselubungkan awan. Artinya pribadi yang diurapi oleh Roh Kudus sepenuhnya. diterangkan mulai dari Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya September sampai Ibadah Doa Surabaya September . Pelangi ada di atas kepalanya. Ini menunjuk pada Roh kemuliaan diterangkan pada Ibadah Raya Surabaya September . Mukanya sama seperti matahari supaya kita juga bersinar bagaikan matahari diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya September sampai Ibadah Doa Surabaya September . Kakinya bagaikan tiang api diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya September . Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Malam ini maju satu langkah kalau hidup dalam terang kita bukan hanya memiliki hubungan Tuhan tetapi juga HUBUNGAN DENGAN SESAMA--persekutuan di dalam terang. Yohanes . Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus Anak-Nya itu menyucikan kita dari pada segala dosa. Terang dengan terang pasti bisa bersekutu. Gelap dengan terang tidak akan bisa bertemu--mulai dari dalam rumah tangga. Gelap dengan gelap juga bisa bertemu tetapi hanya menuju kebinasaan. Kita harus hati-hati Kalau seorang tidak benar lalu kita bisa menyatu ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... Tuhan. Kalau hanya senang menyanyi tetapi tidak senang dengan firman Allah ibadah itu belum tentu dari sorga tetapi kalau senang mendengar firman kesukaannya pasti kesukaan sorga. 'tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air' busung air adalah penimbunan cairan yang berlebihan pada rongga perut sehingga perutnya menjadi bengkak. Ini yang menimbulkan rasa mual tidak mau makan rasa kenyang terus. Secara rohani busung air artinya perut hati bengkak yaitu hati yang sombong. Banyak hati yang sombong saat mendengar firman. Praktik hati sombong muak terhadap manna. Bilangan - . Setelah mereka berangkat dari gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom maka bangsa itu tidak ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... percikan darah yang kecil-kecil mungkin ada perkataan yang menyinggung terima saja dari pada harus habis-habisan dulu seperti Ayub. Mengapa harus memiliki kepribadian dalam urapan Roh Kudus lewat percikan darah Karena kita sedang menantikan kedatangan Yesus Anak Allah yang kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja dan Mempelai Pria Sorga--bukan bayi lagi-- yang tidak kena mengena dengan dosa lagi. Tidak ada cara lain Kita harus mengalami percikan darah Kalau Dia datang sebagai bayi kita masih boleh berbuat dosa karena Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dua oknum Allah yang lain Allah Bapa dan Allah Roh Kudus sudah pernah datang ke ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... dari orang Israel yang mati. 'tidak dapat lagi menahan hati' sombong. 'makanan hambar' manna. Saat itu mereka makan manna seorang satu gomer--berkelimpahan. Tetapi mereka muak mual terhadap firman penggembalaan--sama dengan busung air. Firman penggembalaan firman pengajaran yang benar yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala untuk disampaikan kepada sidang jemaat dengan berulang-ulang untuk menjadi makanan rohani yang bergizi bagi sidang jemaat. Sebenarnya kalau ditegor dan dinasihati berulang-ulang itu merupakan panjang sabar Tuhan untuk menolong kita. Kalau marah perut hatinya akan bengkak. Akibatnya dipagut ular. Begitu kita tidak senang pada firman pengajaran yang benar pribadi Tuhan ular setan yang akan datang untuk memagut kehidupan kita. Dipagut ular artinya jatuh ...

Ibadah Doa Surabaya

... permai dengan sorak sorai Haleluya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja dan Mempelai Pria Sorga. Sesudah itu kita masuk Firdaus dan Yerusalem baru kerajaan sorga selamanya kita menyembah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa penyembahan yang benar yang diteladankan Yesus di atas gunung. Tetapi hati-hati ada doa penyembahan palsu. Wahyu - . Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. . Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya ...

Ibadah Doa Malang

... doa penyembahan di awan-awan yang permai dengan sorak sorai Haleluya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja dan Mempelai Pria Sorga. Sesudah itu kita masuk Firdaus dan Yerusalem baru kerajaan Sorga selamanya. Kita menyembah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa penyembahan yang benar yang diteladankan Yesus di atas gunung. Tetapi hati-hati ada doa penyembahan palsu. Wahyu - . Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. . Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. . Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua lautan api. Kita masih membahas senjata belerang. Matius - . Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu . Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. . Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. . Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka ...

Ibadah Raya Malang

... tubuh jiwa roh manusia. Asap. Secara jasmani senjata asap bom atom nuklir dipakai dalam perang dunia kedua. Secara rohani menunjuk pada dosa sampai puncaknya dosa dosa makan-minum dan kawin-mengawinkan yang membumbung tinggi sampai ke hadirat Tuhan sehingga Tuhan turun dengan penghukuman yang membinasakan manusia. Belerang. Secara jasmani senjata belerang adalah senjata biologis gas yang akan dipakai dalam perang dunia ketiga. ad. Belerang. Wahyu dan Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.