Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Matius 26 menunjuk tentang BULI-BULI EMAS BERISI MANNA.

Matius 26:1-5menunjuk tentang BERITA TENTANG PASKAH

Matius 26:1-2
26:1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajaran-Nya itu, berkatalah Ia kepada murid-murid-Nya:
26:2 "Kamu tahu, bahwa dua hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan."

Dalam Perjanjian Lama, Paskah ditandai dengan penyembelihan binatang korban.
Dalam Perjanjian Baru, Paskah ditandai dengan penyaliban Yesus sebagai Anak Domba Paskah.

Keluaran 12:14
12:14 Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi TUHAN turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya.
12:15 Kamu makanlah roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya; pada hari pertamapun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel.

Ketentuan merayakan paskah adalah harus makan roti tidak beragi = tidak boleh ada ragi.Kehidupan yang makan dan menyimpan ragi akan dilenyapkan atau dibinasakan.

Pada Perjanjian Baru, ragi menunjuk ragi ajaran sesat dan ragi dosa.

Yohanes 8:44
8:44 Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.

Setan adalah sumber dosa yang mau mengisikan ragi dosa dalam kehidupan buli-buli tanah liat anak Tuhan/ hamba Tuhan supaya buli-buli tanah liat menjadi hancur dan binasa. Ragi dosa yang diisikan oleh setan mulai dari kebencian dan dusta/ tipu muslihat.

Matius 26:3-4
26:3 Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudidi istana Imam Besar yang bernama Kayafas,
26:4 dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia.

'Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi' menunjuk hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan.

Ragi kebencian dan dusta akan berkembang dengan pesat sampai pada puncaknya dosa yaitu dosa makan-minum dan kawin-mengawinkan. Akibatnya adalah hidup akan binasa = menjadi buli-buli tanah liat yang hancur.

Rumus kita adalah lebih baik membuang ragi dosa dan ajaran sesat apapun resikonya daripada kita terbuang/ hancur untuk selama-lamanya.

I Korintus 5:7-8
5:7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.
5:8 Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran.

Ragi dosa hanya bisa dibuang lewat kekuatan darah Yesus/ darah Anak Domba Paskah sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran dan kemurnian.

Amsal 28:13
28:13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannyaakan disayangi.

Proses untuk membuang ragi dosa adalah :
 1. Mengaku dosa sejujur-jujurnya kepada Tuhan dan sesama. Darah Yesus akan mengampuni dan menutupi dosa kita sampai tidak berbekas lagi = membuang ragi dosa.

 2. Ada ketetapan hati/ ketegasan untuk meninggalkan dosa yang sudah diampuni = tidak berbuat dosa lagi. Kita hidup dalam kebenaran dan kemurnian.

Hasil membuang ragi dosa adalah :
 1. Kita layak untuk menyeru nama Yesus = menyembah Tuhan = mengulurkan tangan kepada Tuhan.

  II Timotius 2:19
  2:19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah: "Tuhan mengenal siapa kepunyaan-Nya" dan "Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan."

  Jika ada dosa, kita tidak dapat berdoa dan menyembah Tuhan sehingga rohani menjadi kering.

 2. Mengalami kasih sayang Tuhan = Tangan belas kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan diulurkan kepada kita sehingga kita mengalami kuasa Tuhan.

  Amsal 28:13
  28:13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.

  Dalam belas kasih Tuhan, ada 3 macam kuasa Tuhan yaitu :
  • Kuasa kesembuhan dari penyakit jasmani dan rohani.
   Markus 1:40-42
   1:40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapan-Nya ia memohon bantuan-Nya, katanya: "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku."
   1:41 Maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya: "Aku mau, jadilah engkau tahir."
   1:42 Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir.

   Penyakit jasmani yaitu kusta yang sulit bahkan mustahil untuk disembuhkan.
   Penyakit rohani yaitu kusta rohani kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri adalah menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain. Sikap yang benar adalah saling mengaku dan saling mengampuni.

   Kebenaran diri sendiri juga menunjuk kehidupan yang gampang bersungut-sungut sehingga berhadapan dengan malaikat maut. Kuasa kesembuhan membawa kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan.

  • Kuasa pemeliharaan Tuhan secara ajaib di tengah krisis dunia.
   Markus 6:34, 37, 41
   6:34 Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.
   6:37 Tetapi jawab-Nya: "Kamu harus memberi mereka makan!" Kata mereka kepada-Nya: "Jadi haruskah kami membeli roti seharga dua ratus dinar untuk memberi mereka makan?"
   6:41 Dan setelah Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu; begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan-Nya kepada semua mereka.
   6:42 Dan mereka semuanya makan sampai kenyang.

   Tangan belas kasih Tuhan mampu memelihara kita di tengah krisis dunia sampai jaman antikris.

  • Kuasa kebangkitan.
   Lukas 7:12-15
   7:12 Setelah Ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung ke luar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu.
   7:13 Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya: "Jangan menangis!"
   7:14 Sambil menghampiri usungan itu Ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata: "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah!"
   7:15 Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya.

   Tangan belas kasih Tuhan mampu membangkitkan apa yang sudah mati baik secara jasmani (pekerjaan, studi, nikah dan buah nikah, dll) dan rohani.
   Tuhan membangkitkan secara rohani = Tuhan mampu membangkitkan kehidupan kita yang sudah hancur di dalam dosa diubahkan menjadi bulu-buli emas berisi manna. Kita menjadi mempelai wanita yang dapat menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan permai. Keubahan hidup dimulai dari tidak ada kebencian dan tidak ada dusta.


Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Doa Surabaya, 01 Maret 2017 (Rabu Sore)
  ... ukurannya--sesuai kebutuhan. Pengertian rohani tongkat adalah kayu mati yang sudah dipisahkan dari akar Kehidupan yang rela dipisahkan dari akar dosa--bertobat tidak berbuat dosa lagi. Tongkat mau dipakai oleh TUHAN supaya jangan ada persungutan keributan dan kedurhakaan lagi tetapi menjadi satu--aman tentram. Orang dipakai itu harus bertobat. Jadi salah kalau orang disuruh melayani supaya ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 27 November 2008 (Kamis Sore)
  ... marah dengan emosi. marah tanpa sebab. marah sampai timbul kebencian membunuh . Contoh Kejadian - - Kain marah tanpa kasih kepada Habel sampai membunuh. tandanya mukanya muram. Jika terkena bangkai binatang haram bersentuhan dengan bangkai Imamat - Pergaulan yang tidak baik yaitu pergaulan dengan guru palsu ajaran palsu. pergaulan dengan ...
 • Ibadah Paskah Malang, 09 April 2023 (Minggu Pagi)
  ... jejak Yesus dengan tanda darah. Petrus Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak-Nya. Jejak salib jejak kematian dan kebangkitan. Praktiknya adalah Mati terhadap dosa bertobat. Petrus - Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 04 September 2014 (Kamis Sore)
  ... dan imam-imam dari bangsa Israel keturunan Lewi. Imam besar adalah Harun imam-imam adalah anak-anak Harun. Dalam perjanjian baru imamat diatur menurut peraturan Melkisedek. Yang menjadi Imam Besar adalah Yesus yang menjadi imam-imam adalah setiap kehidupan yang beribadah dan melayani Tuhan. Mengapa peraturan Harun harus dibaharui menjadi peraturan Melkisedek Sebab Yesus ...
 • Ibadah Doa Puasa Malang Session II, 12 Mei 2009 (Selasa Siang)
  ... bulan adalah hari raya Roti tidak beragi. Pada tanggal bulan sampai di Gunung Sinai. Jadi total hari jika dihitung sejak tanggal bulan maka ada hari. Ada angka dan ini adalah angka penyembahan. Artinya untuk dapat bertemu Tuhan dalam penyembahan maka kita harus mengalami perobekan daging angka tetapi harus dalam urapan Roh Kudus angka Pentakosta ...
 • Ibadah Persekutuan Tubuh Kristus di Kartika Graha III, 17 Juli 2013 (Rabu Sore)
  ... yang permai. Wahyu Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum Injil keselamatan ditambah Injil kemuliaan sama dengan Injil yang kekal yang harus ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 22 Mei 2022 (Minggu Siang)
  ... malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu' ketujuh malaikat di dalam kitab Wahyu . 'pengantin perempuan mempelai Anak Domba' tubuh yang sempurna. Setelah ketujuh malapetaka terakhir ditumpahkan tampillah mempelai wanita gereja yang sempurna. Jadi mempelai wanita sorga sama dengan mempelai Anak Domba karena sudah ditebus oleh darah Anak ...
 • Ibadah Kunjungan di Manokwari II, 20 Maret 2013 (Rabu Pagi)
  ... kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Prosesnya Masuk Pintu Gerbang Tabernakel yaitu percaya Yesus lewat mendengar firman Kristus yaitu firman yang diurapi Roh Kudus. Roma Jadi iman timbul ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 31 Juli 2010 (Sabtu Sore)
  ... Engkau Mesias Anak dari Yang Terpuji Jawab Yesus Akulah Dia dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata Untuk apa kita perlu saksi lagi Kamu sudah mendengar hujat-Nya terhadap Allah. Bagaimana ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 06 November 2016 (Minggu Siang)
  ... diterangkan mulai dari Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya Oktober sampai Ibadah Doa Surabaya Oktober . Selama tidak mendengar firman tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Kalau tidak senang mendengar firman tidak mungkin lepas dari dosa. Hanya kekuatan firman yang bisa melepaskan kita dari dosa untuk menjadi hamba TUHAN. Keluaran - kemerdekaan budak ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.