Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Bersamaan dengan Penataran Imam dan Calon Imam III

Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus.

Lukas 6:12-13,16
6:12.Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah.
6:13.Ketika hari siang, Ia memanggilmurid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilihdari antara mereka dua belasorang, yang disebut-Nya rasul:
6:16.Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat.

Dulu, Yesus memanggil dan memilih 12 murid untuk diangkat menjadi rasul.
Sekarang, Yesus memanggil dan memilih kita untuk diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja.

Angka 12 berkaitan dengan Yerusalem Baru, artinya:
 • Kita dipanggil dan dipilih menjadi imam dan raja untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna.
 • Kita dipanggil dan dipilih menjadi imam dan raja untuk masuk kerajaan Sorga yang kekal selamanya.

Waspada, Yudas Iskariot menjadi pengkhianat. Kenapa?
 1. Nama Yudas Iskariot disebut paling belakang, artinya tidak sungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihan Tuhan.
  1 Yohanes 2:18-19
  2:18.Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
  2:19.Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita.

  Artinya:
  1. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan.
  2. Suka main-main dalam beribadah terutama saat mendengar firman.

 2. Yudas Iskariot bersekutu dengan imam-imam kepala = fellowship yang salah.
  Markus 14:10-11
  14:10.Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua belas murid itu, kepada imam-imam kepaladengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka.
  14:11.Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus.

  Artinya:
  1. Persekutuan yang menentang firman pengajaran yang benar.
  2. Persekutuan yang mencari keuntungan jasmani.
  3. Persekutuan dengan dasar kebencian tanpa alasan.

 3. Sebab selalu mengelak dari firman pengajaran yang benar/ firman penyucian.
  Matius 26:23-25
  26:23.Ia menjawab: "Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku.
  26:24.Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan."
  26:25.Yudas, yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab, katanya: "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya: "Engkau telah mengatakannya."

  Sehingga tetap menyembunyikan dosa mencuri dan dosa dusta, menyalahkan orang lain dan sampai menyalahkan Tuhan.

Akibatnya adalah Yudas Iskariot menggantung diri.Artinya:
 • Menggantung kecapi = meninggalkan jabatan pelayanan.
  Yudas digantikan oleh Matias dan tidak bisa kembali lagi.

 • Merusak diri, sampai mati rohani dan binasa selamanya.

Lewat doa penyembahan, kita bergumul untuk meneguhkan bahkan mempermanenkan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan, sampai garis akhir.

2 Timotius 2:13
2:13.jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya."

Jika kita setia, Yesus juga setia kepada kita. Kika kita tidak setia, Dia tetap setia kepada kita, artinya adalah panjang sabar Tuhan supaya kita untuk kembali setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah menyesali panggilan dan pilihan-Nya.

Roma 11: 29
11:29.Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya.

Waspada! Jika panjang sabar Tuhan sudah habis dan kita belum kembali setia, maka akan menjadi sama seperti Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat dan akan binasa selamanya.

Yesaya 49:14-16
49:14.Sion berkata: "TUHAN telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku."
49:15.Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau.
49:16.Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak tangan-Ku; tembok-tembokmu tetap di ruang mata-Ku.

Posisi imam dan raja yang setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan adalah seperti bayi di dalam gendongan tangan kasih setia Tuhan, yang tidak pernah dilupakan selamanya. Bayi hanya bisa menangis kepada Tuhan, menyembah dengan hancur hati. Maka tangan kasih setia Tuhan akan diulurkan. Hasilnya:
 • Tangan kasih setia Tuhan sanggup melindungi dan memelihara hidup kita mulai sekarang di dunia sampai masa antikris berkuasa di bumi selama tiga setengah tahun.

 • Tangan kasih setia Tuhan sanggup menanggung segala letih lesu, beban berat, dan susah payah. Kita mengalami damai sejahtera, semua menjadi enak dan ringan.

 • Tangan kasih setia Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Tangan kasih setia Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu.

 • Tangan kasih setia Tuhan menuntun kita ke Yerusalem Baru, masa depan yang berhasil dan indah.
  Kita mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, mulai dari jujur dan tulus seperti bayi. Kita menjadi rumah doa. Tuhan menjawab doa kita.
  Kita terus diubahkan sampai tidak lagi salah dalam perkataan, untuk layak menyambut kedatangan-Nya kedua kali di awan-awan yang permai.


Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Doa Surabaya, 13 Juli 2011 (Rabu Sore)
  ... juga sering ke dalam air. 'api' hawa nafsu daging. 'air' kesukaan dunia. Jadi kehidupan yang dipermainkan oleh api hawa nafsu daging dan kesukaan daging sama dengan orang yang sakit ayan rohani penyakit gila babi . Lukas - . Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot mereka makan dan minum mereka membeli dan menjual ...
 • Ibadah Persekutuan I di Tentena-Poso, 23 September 2014 (Selasa Malam)
  ... Juruselamat sebab Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Injil keselamatan ini memberitakan Yesus sebagai Juruselamat untuk membawa orang-orang berdosa supaya percaya Yesus diselamatkan dan diberkati. Tandanya proses orang berdosa yang seharusnya dihukum tetapi bisa percaya dan diselamatkan percaya Yesus bertobat berhenti ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 12 Januari 2009 (Senin Sore)
  ... dengan perkembangan jaman yaitu Lea gereja hujan awal. Lea ini punya keunggulan dalam hal melahirkan anak yaitu sampai bisa melahirkan anak laki-laki. Jadi gereja hujan awal lebih banyak memenangkan jiwa unggul dalam segi kuantitas. Ini yang disebut dengan kegerakan Roh Kudus hujan awal yaitu kegerakan dalam Firman Penginjilan untuk membawa orang-orang berdosa percaya ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 18 November 2010 (Kamis Sore)
  ... telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. Hari-hari ini kita harus berjuang supaya berada di posisi domba di sebelah kanan memiliki hikmat Sorgawi. Nilai hikmat Sorgawi. Amsal - Terimalah didikanku lebih dari pada perak dan pengetahuan lebih dari pada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga dari pada permata apapun yang diinginkan orang ...
 • Ibadah Raya Malang, 26 Agustus 2018 (Minggu Pagi)
  ... kenal. Sikap kita adalah mengikuti tuntunan tangan Gembala Agung lewat suara Gembala firman pengajaran benar yang diulang-ulang dan kita harus lari dari suara asing suara-suara yang tidak senada dengan suara Gembala bisa dalam bentuk ajaran palsu gosip-gosip suara daging . Sebab suara asing menyesatkan membelokkan arah pengikutan kita sehingga tidak ...
 • Ibadah Natal Persekutuan di Kartika Graha Malang, 25 Desember 2016 (Minggu Sore)
  ... Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Banyak beban dan penderitaan manusia di dunia tetapi hanya sampai di liang kubur. Beban terberat manusia adalah dosa sebab membebani mulai di dunia sampai di akhirat. Roma Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Semua yang hebat di ...
 • Ibadah Doa Malang, 06 Maret 2012 (Selasa Sore)
  ... segala raja Mempelai Pria Sorga yang akan datang kembali kedua kali dalam kemuliaan di awan-awan permai. Jadi Yesus bersaksi tentang Kabar Mempelai Firman Pengajaran yang benar. Kita juga harus bersaksi tentang Kabar Mempelai apapun resikonya. Kita bersaksi pada gereja lain kehidupan Kristen lain supaya kita semua masuk dalam satu kesatuan tubuh ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 30 Agustus 2009 (Minggu Sore)
  ... berlalu perkara kekal yaitu Perkataan Tuhan sendiri ay. ayat menerangkan ayat -- firman pengajaran yang benar. Mazmur kemurahan Tuhan terjemahan lama . Kerajaan Sorga. Bagian dan sudah dibahas pada ibadah sebelumnya. Dan masih dibahas pada malam ini. Tapi malam ini diambil dari contoh bangsa kafir. Matius - - contoh pembaharuan perhatian pada bangsa Kafir. Hari-hari ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Surabaya, 01 Juli 2017 (Sabtu Sore)
  ... jahat najis. Korintus - Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yaitu tidak bisa melihat cahaya ...
 • Ibadah Doa Surabaya, 12 Oktober 2011 (Rabu Sore)
  ... ada pembukaan Firman disana ada antikris. Tidak sungguh-sungguh ini terutama dalam hal tidak sungguh-sungguh untuk menerima pembukaan Firman Allah. tidak sungguh-sungguh untuk menerima Firman pengajaran yang benar Firman penggembalaan. Matius - . Ia menjawab Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini dialah yang akan menyerahkan Aku. . Anak ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.