Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus.

Lukas 9:57-62 Hal mengikut Yesus
Lukas 9:57
9:57Ketika Yesus dan murid-murid-Nya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus: "Aku akan mengikut Engkau, ke mana saja Engkau pergi."

Pengikutan kita kepada Yesus harus meningkat sampai mengikut Yesus ke mana saja Dia pergi, sama dengan pengikutan tubuh terhadap Kepala, pengikutan mempelai. Praktiknya adalah kita melayani pembangunan tubuh Kristus, mulai dalam nikah, penggembalaan, antar penggembalaan, sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna, mempelai wanita Surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Lanjut masuk perjamuan kawin Anak Domba, masuk kerajaan 1000 tahun damai (Firdaus yang akan datang), sampai masuk kerajaan Surga.

Ada 3 macam halangan dalam pembangunan tubuh Kristus:
 1. Serigala dan burung, roh jahat dan roh najis yang mengarah pada pembangunan tubuh Babel.
  Lukas 9:58
  9:58Yesus berkata kepadanya: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya."

 2. Tubuh yang mati.
  Lukas 9:59-60
  9:59Lalu Ia berkata kepada seorang lain: "Ikutlah Aku!" Tetapi orang itu berkata: "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku."
  9:60Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Biarlah orang mati menguburkan orang mati; tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana."

Praktik tubuh yang mati:
 1. Tidak setia bahkan tinggalkan ibadah pelayanan karena perkara dunia. Ini sama dengan menguburkan ayah yang mati.
  Yesaya 22:15-21
  22:15Beginilah firman Tuhan, TUHAN semesta alam: "Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan:
  22:16Ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu?
  22:17Sesungguhnya, TUHAN akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang! Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat
  22:18dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas; di situlah engkau akan mati, dan di situlah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu!
  22:19Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan.
  22:20Maka pada waktu itu Aku akan memanggil hamba-Ku, Elyakim bin Hilkia:
  22:21Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan Kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan Kuberikan ke tangannya; maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda.

  Imam dan raja, hamba Tuhan/ pelayan Tuhan, adalah kehidupan yang beribadah melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan, sama dengan mengurus istana kerajaan Surga.

  Jika tidak setia, bahkan tinggalkan ibadah pelayanan karena perkara dunia, sama dengan meninggalkan istana Surga dan menggali kubur bagi dirinya, hidupnya tidak berarti apa-apa, semua sia-sia, dan menjadi bola permainan setan. Jubahnya diambil orang lain [ayat 19-20] sehingga telanjang, tidak ada keindahan dalam hidupnya. Seperti Sebna diganti Elyakim, Yudas diganti Matias, berarti tidak ada tempat dalam tubuh Kristus, binasa untuk selamanya.

  Jabatan pelayanan sama dengan jubah indah, hidup kita menjadi indah dan berarti di hadapan Tuhan.

 2. Tidak mengalami pembaharuan/ keubahan hidup.
  2 Timotius 3:1-5
  3:1Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
  3:2Manusia akan (1)mencintai dirinya sendiri dan (2)menjadi hamba uang. Mereka akan (3)membual dan (4)menyombongkan diri, mereka akan menjadi (5)pemfitnah, mereka akan (6)berontak terhadap orang tua dan (7)tidak tahu berterima kasih, (8)tidak mempedulikan agama,
  3:3(9)tidak tahu mengasihi, (10)tidak mau berdamai, (11)suka menjelekkan orang, (12)tidak dapat mengekang diri, (13)garang, (14)tidak suka yang baik,
  3:4(15)suka mengkhianat, (16)tidak berpikir panjang, (17)berlagak tahu, (18)lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah.
  3:5Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu!

  Tetap mempertahankan manusia daging dengan 18 tabiat daging, sama dengan dicap 666 oleh antikris. Praktiknya:
  • Tidak taat dengar-dengaran, memberontak pada firman Tuhan.
  • Perbuatannya jahat dan najis (dosa makan-minum dan kawin-mengawinkan).
  • Mulutnya berdusta, gosip, memfitnah, menghujat.
   Wahyu 13:5-6
   13:5 Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya.
   13:6 Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama-Nya dan kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang diam di sorga.

   Juga menyalahkan pengajaran yang benar dan mendukung pengajaran yang salah.

  Ini sama dengan perempuan bungkuk 18 tahun di bait Allah.
  Sudah beribadah tetapi tetap mempertahankan 18 tabiat daging sebab menolak kekuatan ibadah, yaitu firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua.

  Jadi setiap ibadah pelayanan kepada Tuhan harus mengutamakan firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Tajam pertama untuk memotong dosa dan tabiat daging. Tajam kedua untuk membaharui, mulai dari taat dengar-dengaran pada firman Tuhan.

  Filipi 2:8-11
  2:8Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
  2:9Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama,
  2:10supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
  2:11dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!

  Jika kita taat sampai daging tidak bersuara, maka kita menerima kuasa nama Yesus. Hasilnya:
  • Kuasa nama Yesus sanggup mengalahkan setan tritunggal.
   Setan sumber kutukan. Kita menang sehingga diberkati dan dipelihara oleh Tuhan.
   Setan sumber masalah. Kuasa nama Yesus sanggup menyelesaikan semua masalah, sampai yang mustahil. Letih lesu dan beban berat diubahkan menjadi enak dan ringan, damai sejahtera.

  • [ayat 9] Kuasa nama Yesus sanggup meninggikan kita, membuat semua berhasil dan indah pada waktunya.

  • [ayat 11] Kuasa nama Yesus membaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani, mulai dari mulut tidak berdusta, bisa berkata benar dan baik, bisa bersaksi dan menyembah Tuhan.
   Jika Tuhan datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Tuhan, layak menyambut kedatanganNya kedua kali di awan-awan yang permai.


Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Raya Surabaya, 01 Juli 2012 (Minggu Sore)
  ... dan berbeban berat. Kalau kita melanggar Firman kita tidak bahagia tetapi justru hidup dalam kutukan sehingga kehilangan suasana Firdaus. 'semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu' penderitaan lahir batin. 'engkau kembali lagi menjadi tanah' tetap manusia darah daging yang mengalami kebinasaan untuk selama-lamanya. Di bumi manusia terus melakukan dosa ...
 • Ibadah Raya Malang, 26 April 2009 (Minggu Pagi)
  ... ketiga pada saat kedatangan Yesus kedua kali yaitu terdengar tiupan sangkakala yang dahsyat bunyinya untuk menampilkan gereja Tuhan dalam kemuliaan sebagai Mempelai Wanita di awan-awan yang permai. Sangkakala itu adalah firman pengajaran yang kuat yang diberitakan oleh seorang gembala yang mampu menyucikan dan mengubahkan kita secara terus-menerus sampai sangkakala terakhir ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 07 Februari 2010 (Minggu Sore)
  ... ibadah orang Farisi adalah mengutamakan adat istiadat peraturan-peraturan manusia dan perkara-perkara jasmani. Akibatnya tidak bisa mengutamakan Tuhan terutama firman pengajaran yang benar dan ibadah itu tidak bisa menyentuh sampai kedalam hati. tanda ibadah yang munafik tidak mengalami keubahan hidup. Timotius - Kekuatan ibadah adalah Firman pengajaran yang benar. Ibadah munafik ...
 • Ibadah Raya Surabaya, 01 Maret 2015 (Minggu Sore)
  ... zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. kemuliaan Kristus Allah yang mulia. cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah Firman Pengajaran. Ini adalah kepercayaan Tuhan kepada kita terlebih bagi lulusan Lempin-El Kristus Ajaib angkatan I sampai dengan sekarang. Bapak ibu ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 01 Maret 2019 (Jumat Sore)
  ... Tuhan lewat firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini menunjuk pada ruangan suci--kandang penggembalaan. Disucikan sama dengan diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja hamba pelayan Tuhan. Efesus - . Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar . untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 20 Januari 2014 (Senin Sore)
  ... pesannya Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu Sesungguhnya hidangan telah kusediakan lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih semuanya telah tersedia datanglah ke perjamuan kawin ini. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya Perjamuan kawin telah tersedia tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sikap kedua tidak layak untuk ...
 • Ibadah Doa Surabaya, 27 Januari 2010 (Rabu Sore)
  ... kita jangan berhenti berdoa kalau Tuhan belum menjawab doa kita Kalau Tuhan menjawab doa kita maka Tuhan juga menambahkan kekuatan baru sehingga kita tidak letih lesu tetapi makin hari makin kuat. Syarat berseru kepada Tuhan dan dijawab oleh TUhan Timotius harus meninggalkan kejahatan. Matius saat tidak berdaya tidak mampu hanya ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 31 Maret 2018 (Sabtu Sore)
  ... yang dikuasai oleh keinginan daging sepenuhnya sama dengan manusia darah daging. Si lintah memiliki dua anak perempuan untukku dan untukku Ini menunjuk pada daging yang tidak pernah merasa puas. Jadi kehidupan yang tidak pernah puas sama dengan manusia darah daging yang dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsu daging sepenuhnya--digambarkan dengan lintah. Praktik manusia ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 27 Oktober 2008 (Senin Sore)
  ... kita. Malam ini kita akan melihat kegerakan Roh Kudus hujan akhir Firman Pengajaran dalam kaitan dengan Tabut Perjanjian. Dan hanya tabut ini yang mampu memimpin sampai masuk Kanaan. Yosua 'menyeberang sungai Yordan untuk masuk Kanaan' kegerakkan hujan akhir. 'Kanaan' artinya Kanaan samawi Yerusalem baru. negeri kegerakkan. Sikap kita terhadap Tabut ...
 • Ibadah Raya Malang, 03 April 2011 (Minggu Pagi)
  ... dan binasa. Bukan berarti kita tidak boleh bersekolah dan bekerja di dunia bahkan kita harus sungguh-sungguh dalam belajar dan bekerja. Tetapi lebih dari itu biarlah kita mohon dengan kekuatan Roh Kudus supaya kita bisa aktif dan lebih mengutamakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Praktek sehari-hari pelayanan pembangunan tubuh Kristus adalah PERSEKUTUAN. Dalam Yohanes ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.