Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Doa Surabaya

... Bait Allah ini dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali. . Lalu kata orang Yahudi kepada-Nya Empat puluh enam tahun orang mendirikan Bait Allah ini dan Engkau dapat membangunnya dalam tiga hari . Tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan Bait Allah ialah tubuh-Nya sendiri. Saksi palsu adalah hamba Tuhan pelayan Tuhan yang mendengar Firman yang benar tetapi tidak melakukannya sehingga tidak pernah disucikan dan diubahkan. Akibatnya dikuasai oleh roh jual beli dicap . Matius - . Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati . dan ...

Ibadah Raya Surabaya

... Bapa-Ku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila Aku meminumnya jadilah kehendak-Mu . Dan ketika Ia kembali pula Ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. . Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. . Sesudah itu Ia datang kepada murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. . Bangunlah marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan Aku sudah dekat. Kita berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak tertidur secara rohani murid-murid tertidur x sudah diterangkan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... dan kedudukan tetapi HANYA LEWAT BERJAGA-JAGA DAN BERDOA sudah diterangkan pada Ibadah Doa Surabaya September . Kita sudah mendengarkan tingkatan berjaga dan berdoa sudah diterangkan pada Ibadah Raya Surabaya September . Malam ini kita pelajari ayat 'Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus serta-Nya' Yesus mengajak Petrus dan anak Zebedeus untuk berjaga-jaga dan berdoa. Markus . Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepada-Nya Guru kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami anak Zebedeus adalah Yohanes dan Yakobus. Jadi Yesus mengajak Petrus Yakobus dan Yohanes untuk berjaga-jaga dan berdoa menghadapi Getsemane. murid ini adalah orang-orang yang menulis surat-surat dalam ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... karena Engkau aku sekali-kali tidak. merasa lebih benar dari yang lain memakai kebenaran diri sendiri sudah dijelaskan pada Ibadah Doa Surabaya September . Orang yang memakai kebenaran sendiri pasti menolak kebenaran Tuhan menolak Firman pengajaran yang benar. ay. Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau aku takkan menyangkal Engkau. Petrus mau mendahului berkorban diri sebelum Yesus mengorbankan DiriNya sudah dijelaskan pada Ibadah Raya Surabaya September . Malam ini kita masih membahas kesombongan Petrus yang kedua Petrus mau mendahului berkorban diri sebelum Yesus berkorban diri . Kita sudah pelajari Yesus mengorbankan DiriNya sebagai korban pendamaian sebagai wujud dari kasih Allah. Jadi kesombongan Petrus adalah ...

Ibadah Doa Puasa Session II Malang

... mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Sunyi senyap adalah perhentian dalam Roh Kudus di dalam doa penyembahan untuk menghadapi kegoncangan di bumi. Sabat besar. Wahyu - Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia Karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba dan pengantin-Nya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... kepada TUHAN. . Dan ketika awan telah naik dari atas kemah maka tampaklah Miryam kena kusta putih seperti salju ketika Harun berpaling kepada Miryam maka dilihatnya bahwa dia kena kusta Lalu kata Harun kepada Musa Ah tuanku janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Miryam gambaran pelayan Tuhan yang kena kusta anak gugur dilahirkan dalam keadaan sudah setengah busuk dagingnya. Mengapa Sebab ada kusta memakai kebenaran diri sendiri. Prakteknya selalu menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan dosa ...

Ibadah Raya Malang

... bertemu Yesus di awan-awan yang permai. Perjamuan Paskah dikaitkan dengan waktu-Ku hampir tiba . Dalam Matius ini waktu-Ku hampir tiba artinya waktu kematian Yesus sebagai Anak Domba Paskah segera tiba. Yesus segera mati di kayu salib tetapi bangkit dan naik ke Sorga. Sekarang di akhir jaman ini waktu-Ku hampir tiba dikaitkan dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali segera tiba. Apa yang harus kita persiapkan untuk bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali dalam waktu yang singkat Korintus - Saudara-saudara inilah yang kumaksudkan yaitu waktu telah singkat Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristeri harus berlaku seolah-olah mereka tidak ...

Ibadah Raya Surabaya

... Allah yang murni benar yang tidak enak bagi daging. dagingnya tidak boleh mentah diterangkan pada Ibadah Doa Surabaya Juli . Daging mentah api hawa nafsu daging yang membakar dan membinasakan. tidak boleh direbus dengan air diterangkan pada Ibadah Doa Surabaya Juli . 'air' kesegaran dunia yang menenggelamkan dan membinasakan. daging dipanggang dengan api diterangkan pada Ibadah Raya Surabaya Juli . 'Api' penyucian. Jadi makan perjamuan harus dengan penyucian. daging harus dimakan artinya Firman sudah harus mendarah daging diterangkan pada Ibadah Raya Surabaya Juli . 'pinggangmu berikat' pinggang berikat berikat pinggang kebenaran Firman diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya Juli . 'kasut pada kakimu' kerelaan ...

Ibadah Doa Malang

... yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya Pesan Guru di manakah ruangan yang disediakan bagi-Ku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-murid-Ku Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Di situlah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Tempat penyelenggaraannya adalah di sebuah rumah di sebuah kota di ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Tempat ini menunjuk Yerusalem Baru yaitu ...

Ibadah Kaum Muda Remaja

... dan memberitahukanya kepada teman-teman yang lain tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitan-Nya. Sinar kemuliaan menyinari kelompok anak Tuhan dan hamba Tuhan Maria MagdalenaDua orang yang ke EmausKesebelas murid. ad. . Maria Magdalena. Maria Magdalena dulunya dikuasai oleh roh setan. Ini menyebabkan ia tidak mengalami kuasa kebangkitan. nbsp Yohanes - Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria MAgdalena ke kubur itu dan ia ...

Ibadah Doa Surabaya

... Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya para nabi. Bukti Tuhan berikan panjang sabar bagi kita yaitu Tuhan selalu menyatakan keputusanNya kepada hamba-hambaNya yaitu kepada para nabi terlebih dahulu sebelum Tuhan berbuat sesuatu menghukum kepada manusia berdosa. Nabi itu menunjuk nubuat. Artinya adalah panjang sabar Tuhan sekarang adalah lewat Firman nubuat Firman yang dibukakan rahasianya untuk menyatakan kesalahan menegor dan menasihati kita . Jadi kalau firman menegor kita artinya panjang sabar kemurahan Tuhan masih berlaku atas kehidupan kita. Ibrani - Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak Hai anakku janganlah anggap ...

Ibadah Doa Malang

... rahasiaNya Firman yang menyatakan kesalahan menegor dan menasihati kita. Jadi selama Firman masih menyatakan dosa menegor dan menasihati kita panjang sabar Tuhan masih berlaku atas kita. Selama orang tua masih sayang kepada anaknya mereka pasti masih menegor dan menghajar Ibrani - . Namun perlu diperhatikan panjang sabar Tuhan ada batas waktunya. Kalau Firman sudah menyatakan kesalahan menegor menasehati namun kita masih tidak bertobat juga - panjang sabar Tuhan sudah habis - yang datang adalah hukuman. Dan kita tidak tahu kapan batas panjang sabar Tuhan kapan Yesus datang kedua kali. Contoh SIKAP YANG NEGATIF terhadap panjang sabar Tuhan Markus - Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... berkata kepada murid-murid-Nya Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Sorga. Sekali lagi Aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan Yesus memandang mereka dan berkata Bagi manusia hal ini tidak mungkin tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yesus menghadapi seorang Israel yang kaya dan baik. Tetapi ternyata sekalipun dia berhasil secara jasmani dia terikat oleh dosa yaitu keinginan akan uang. Dia juga tidak mau menggunakan ...

Ibadah Kaum Muda Remaja

... kita dari pintu kubur Tetapi ketika mereka melihat dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Merekapun sangat terkejut Dalam Perjanjian Baru perempuan membawa rempah-rempah menunjuk pada doa penyembahan. Perempuan pergi ke kubur menunjuk pada pengalaman sengsara bersama Yesus percikan darah. Darah dan dupa menghasilkan sinar kemuliaan dalam wujud seorang muda yang memakai jubah putih berkilau-kilau. Petrus - . Saudara-saudara yang kekasih janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa ...

Ibadah Doa Surabaya

... Ikutilah dia . dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya Pesan Guru di manakah ruangan yang disediakan bagi-Ku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-murid-Ku . Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Di situlah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita 'sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia' tempat makan perjamuan paskah. Bagi kita sekarang ini adalah Yerusalem Baru yang sudah lengkap dan tersedia. Wahyu . Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu Yerusalem ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.