Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Doa Semalam Suntuk Malang Session I

... harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam Kemah Pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan TUHAN. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. . Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan TUHAN. Disni pelita bekerja dari petang sampai pagi bekerja ditengah kegelapan sepanjang hari . Artinya gereja Tuhan harus MENJADI SAKSI ditengah-tengah kegelapan dunia. Kita bersaksi tentang injil keselamatan untuk orang yang belum percaya Tuhan dan injil kemuliaan untuk orang yang sudah selamat supaya bisa sempurna . Kita juga bersaksi lewat perkataan perbuatan dan solah tingkah laku kita. ay. 'minyak zaitun ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit yaitu delapan orang yang diselamatkan oleh air bah itu. . Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan--maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah--oleh kebangkitan Yesus Kristus Jadi talenta identik dengan orang yang sudah diselamatkan. Artinya pelayan Tuhan adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. orang ini semuanya adalah suami istri. Ini menunjuk pada KESELAMATAN MEMPELAI. Talenta yang sudah diberikan juga terjadi perkembangan yaitu talenta menghasilkan laba talenta talenta menghasilkan ...

Ibadah Raya Malang

... di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yohanes - . Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya yaitu bahwa kita harus saling mengasihi bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang ...

Ibadah Doa Surabaya

... tuan itu di dalam tanah Ini terimalah kepunyaan tuan . Maka jawab tuannya itu Hai kamu hamba yang jahat dan malas jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam Sikap negatif disini adalah JAHAT DAN MALAS. Hati-hati Bagi kita yang sudah melayani jangan sampai seperti yang memiliki talenta ini karena akibatnya hanya akan dicampakan di dalam kegelapan yang paling gelap sampai hukuman kekal selama-lamanya. Matius . Tetapi ketika hamba itu keluar ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Yesaya Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Sikap positif lainnya terhadap jabatan pelayanan talenta adalah melayani dengan memakai ikat pinggang yang menunjuk pada SETIA dan BENAR. Setia dan benar ini tidak bisa dipisahkan. Benar artinya Hidup dalam kebenaran. Semua aspek hidupnya dalam kebenaran sama dengan tidak berdosa. Berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar sehingga tidak disesatkan oleh ajaran palsu. Yohanes Anak-anakku janganlah membiarkan seorangpun menyesatkan kamu. Barangsiapa yang berbuat kebenaran adalah ...

Ibadah Raya Malang

... tanggung jawab dalam perkara yang kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Pada minggu yang lalu sudah dibahas sikap yang positif adalah SETIA dan BAIK Ibadah Raya Malang Agustus . Sikap positif yang lain adalah SETIA dan BIJAKSANA. Lukas - . Kata Petrus Tuhan kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang Jawab Tuhan Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya ...

Ibadah Doa Malang

... sedang lewat Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya Rabi siapakah yang berbuat dosa orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta Jawab Yesus Bukan dia dan bukan juga orang tuanya tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorangpun yang dapat bekerja. Istilah 'kita' Yohanes artinya Yesus dengan manusia harus bekerja sama. Mengapa kita harus bekerja sama dengan Tuhan Sebab kita menghadapi sesuatu yang berada di luar batas kemampuan manusia. Contoh orang buta sejak lahir ...

Ibadah Doa Puasa Malang Session II

... kualitas yaitu dalam sistem Tabernakel angka . Tujuan bergaul dengan Tuhan adalah pengangkatan ke Sorga seperti Henokh yaitu untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Kalau saat Tuhan datang kita tidak terangkat maka semua yang dikumpulkan di dunia tidak akan ada artinya. Praktek bergaul dengan Allah berdasarkan pengajaran Tabernakel Praktek bergaul erat dengan Allah yang pertama adalah JUJUR sudah dibahas pasa Session I . Mazmur TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka. Praktek kedua adalah TAKUT AKAN TUHAN. Yesaya - . Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan ...

Ibadah Doa Puasa Malang Session I

... putih yaitu kebenaran. Pelataran memiliki Pintu Gerbang. Kita berhubungan dengan dunia luar satu-satunya jalan lewat Pintu Gerbang artinya harus bersaksi untuk menarik jiwa-jiwa di dunia supaya masuk Pintu Gerbang Sorga diselamatkan. Pintu Gerbang ini hanya untuk masuk jangan sampai keluar lagi. Jangan sampai mengikuti cara-cara dunia. Yohanes - Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi Mereka membenci Aku tanpa alasan. . Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Situasi dunia ini akan membenci ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... bagai nyala api tahta Tuhan dibumi. Malam ini kita pelajari lagi sikap positif terhadap jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Lukas . Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Sikap positif disini adalah MELAYANI DENGAN BERIKAT PINGGANG. Yesaya . Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. ikat pinggang secara rohani yaitu kesetiaan dan kebenaran. Artinya kita melayani Tuhan dengan setia dan benar. Setia dan benar ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Setia melayani dengan sungguh-sungguh ...

Ibadah Raya Malang

... berdusta. Ditanam di Bait Allah menjadi kehidupan yang tergembala Mazmur . Mulai dari gembala terlebih dahulu harus tergembala. Kalau gembala tidak tergembala maka jemaat pasti tercerai-berai. Tergembala adalah ketekunan dalam macam ibadah pokok yaitu Ibadah Raya Ibadah Pendalaman Alkitab dan Perjamuan Suci dan Ibadah Doa. Kalau tergembala maka kita berada dalam tangan Gembala Agung hasilnya Seperti pohon aras yang tumbuh besar artinya mendapat kekuatan iman dari Tuhan supaya bertahan menghadapi angin pencobaan dan gelombang di dunia dan mengalami pertolongan dari Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah. Pohon aras ini juga dipakai dalam pembangunan Bait Allah Salomo artinya kita juga akan dipakai ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... pintu Perjamuan Kawin Anak Domba yang ditutup artinya ketinggalan saat Yesus datang kedua kali yang berarti kebinasaan untuk selama-lamanya. Gadis bijaksana adalah gereja Tuhan yang berjaga-jaga sehingga memiliki minyak persediaan dan pelitanya tetap menyala mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Hasilnya adalah menghadapi pintu Perjamuan Kawin Anak Domba yang terbuka artinya masuk dalam Pesta Nikah Anak Domba Allah saat kedatangan Yesus kedua kali. Wahyu Lalu ia berkata kepadaku Tuliskanlah Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba. Katanya lagi kepadaku Perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Bagaimana kita bisa mengenal dan dikenal oleh Tuhan Lewat sistem PENGGEMBALAAN. Yohanes Akulah gembala yang baik ...

Ibadah Raya Surabaya

... menciptakan menjadikan segala sesuatu baru untuk ditempatkan di Yerusalem Baru. Pembaharuan Yerusalem baru ditandai dengan kata TIDAK ADA LAGI artinyanya tidak ada lagi yang lama. hal yang tidak boleh ada lagi Wahyu laut Wahyu maut Wahyu perkabungan Wahyu ratap tangis Wahyu dukacita Wahyu laknat kutukan Wahyu malam. Kita membahas bagian yang ke- Wahyu . Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. MALAM TIDAK ADA LAGI artinya tidak ada lagi kegelapan dosa sampai puncaknya dosa. Kalau orang mempertahankan dosa ia ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau Tetapi Ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam Besar itu bertanya kepada-Nya sekali lagi katanya Apakah Engkau Mesias Anak dari Yang Terpuji Jawab Yesus Akulah Dia dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata Untuk apa kita perlu saksi lagi Kamu sudah mendengar hujat-Nya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Dia harus dihukum mati. Orang yang bisa bersaksi adalah orang yang memikul salib Tuhan. Ada macam saksi dan ...

Ibadah Kunjungan Ciawi V

... lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. MALAM TIDAK ADA LAGI artinya tidak ada lagi kegelapan dosa sampai puncaknya dosa. Ini sama dengan tidak ada lagi kebutaan rohani. Kita sudah pelajari pengertian penyebab posisi dan keadaan dari orang buta rohani. Malam ini kita pelajari PENGIKUTAN ORANG YANG BUTA ROHANI. Matius . Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat lalu mereka berseru Tuhan Anak Daud kasihanilah kami . Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan lalu Ia menjamah mata mereka ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.