Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Doa Surabaya

... ke Yerusalem. Di sini memegang daun palem dikaitkan dengan keledai yang ditunggangi Yesus menuju Yerusalem. Keledai menunjuk pada bangsa kafir. Sekarang artinya bangsa kafir yang dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita sorga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali sampai berdiri di hadapan takhta sorga. Jadi kita harus aktif dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir pembangunan tubuh Kristus yang sempurna baru bisa berdiri di hadapan takhta kerajaan sorga. Pembangunan tubuh Kristus dimulai dari dalam nikah penggembalaan antar penggembalaan sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita sorga. Pelayanan dalam penggembalaan bisa apa saja tim doa ...

Ibadah Doa Malang

... ribu orang dari seluruh suku keturunan Israel dimeterai dengan meterai Allah di dahi sehingga menjadi milik Tuhan selamanya. Ini adalah inti dari tubuh Kristus yang sempurna inti dari mempelai wanita Tuhan Dalam Wahyu suku Dan tidak dimeterai dengan meterai Allah di dahinya tetapi diganti dengan suku Manasye sebab suku Dan berubah menjadi keturunan ular beludak. Kejadian Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir akulah yang empunya mereka akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Manasye adalah cucu tetapi diangkat menjadi anak sulung yang menerima hak kesulungan. Tawarikh - ...

Ibadah Raya Malang

... penunggangnya jatuh ke belakang. Suku Manasye diangkat dari cucu menjadi anak Yakub keturunan Abraham. Ini menubuatkan tetang pengangkatan dan pengakuan Tuhan kepada bangsa kafir untuk menjadi anak-anak Abraham secara rohani. Kejadian Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir akulah yang empunya mereka akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Roma - Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... segala raja dan Mempelai Pria Sorga--Kepala--untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat sampai sempurna seperti Dia menjadi tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita sorga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Kita akan kembali ke kerajaan Seribu Tahun Damai Firdaus yang akan datang dan Yerusalem baru kerajaan sorga yang kekal selamanya. Kita duduk bersanding dengan Yesus di takhta sorga selamanya. Wahyu . Barangsiapa menang ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku sebagaimana Akupun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya. Jadi firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua adalah Injil yang memberitakan ...

Ibadah Raya Malang

... luruskanlah jalan bagi-Nya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis berkatalah ia kepada mereka Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nabi Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan yang lurus hati yang lurus. Keturunan ular beludak memiliki hati nurani yang tidak baik tidak lurus tidak rata tidak tulus yang berisi kejahatan kenajisan kepahitan. Prakteknya Tidak percaya Yesus sama dengan menolak Yesus sebagai Juru Selamat. Menolak baptisan air yang benar. Menolak firman pengajaran yang benar yang ...

Ibadah Doa Malam Surabaya

... mereka itu ke hadapan TUHAN. . Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa . Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. . Dan kepada orang Israel engkau harus berkata Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. . Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. . Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu ...

Ibadah Doa Malang

... penunggangnya jatuh ke belakang. Karena Suku Dan berubah secara negatif dari keturunan Abraham menjadi keturunan ular beludak yang diwakili orang Farisi dan orang Saduki. Matius - Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia berkata Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan bagi-Nya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis berkatalah ia kepada mereka Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... baptisan air. Menolak baptisan air yang benar serta memilih baptisan air yang tidak benar. Akibatnya adalah Yesus tidak lewat. Masuk baptisan air yang benar tetapi tetap mempertahankan hidup yang tidak benar. Ada dua macam hati nurani yang tidak baik Hati nurani yang cenderung jahat sehingga memilukan hati Tuhan. Kejadian Ketika dilihat TUHAN bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata Timotius Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala ...

Ibadah Raya Surabaya

... untuk tiap-tiap prajurit satu bagianPakaian pertama pakaian keselamatan--pakaian yang dibagi menjadi empat bagian. Yohanes b b. dan jubah-Nya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Pakaian kedua jubah kesucian jubah indah. Wahyu . Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pakaian ketiga jubah putih berkilau-kilauan pakaian kemuliaan pakaian mempelai wanita sorga . Di kayu salib Yesus ditelanjangi untuk menutupi ketelanjangan kita supaya kita bisa kembali ke takhta sorga lewat proses dan syarat yang benar. Semua pakaian ini ...

Ibadah Raya Malang

... akan kaumakan seumur hidupmu. Sikap hidup ular adalah makan debu tanah seumur hidupnya artinya manusia daging yang hidup duniawi. Contoh Yudas Iskariot hidup duniawi sehingga jatuh tertelungkup hidupnya busuk dan dipermalukan. Praktek manusia daging yang hidup duniawi Menjadi sahabat dunia musuhnya Tuhan. Yakobus Hai kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yaitu terikat oleh perkara-perkara dunia kesibukan dunia kesukaan dunia kesusahan dunia kesukaran dunia sehingga tidak setia dalam ibadah pelayanan. Bukti tidak terikat pada dunia adalah tetap setia dalam ibadah ...

Ibadah Doa Malang

... ular di jalan seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Suku Dan tidak dimeterai diganti oleh suku Manasye karena suku Dan berubah secara negatif dari keturunan Abraham menjadi keturunan ular beludak. Keturunan ular beludak adalah perkataannya beracun perkataan sia-sia yang mengakibatkan tidak dimeterai. Jangan sampai terpancing jika ada perkataan beracun terlebih jangan sampai kita yang mengatakannya. Ular juga menyeret pada ajaran palsu yakni mendukung ajaran salah dan menyalahkan ajaran benar sehingga menjadi bintang gugur binasa selamanya. Kejadian . Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu Karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... kunyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan Tuhan mereka ialah perut mereka kemuliaan mereka ialah aib mereka pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Prakteknya Menjadi seteru salib Kristus yaitu tidak mau sengsara daging dalam ibadah pelayanan selalu mencari yang enak bagi daging. Timotius Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya Kisah Rasul Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk ...

Ibadah Raya Malang

... berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan Anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya. Maka ia melahirkan seorang Anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi tiba-tiba Anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhta-Nya. Salah satu tabiat ular adalah menyeret dengan ekornya. Ekor ular adalah ajaran palsu yang menyeret hamba Tuhan pelayan Tuhan anak Tuhan supaya tidak mendengar dan tidak taat dengar-dengaran pada firman ...

Ibadah Raya Surabaya

... Allah. Mazmur . Mereka menajamkan lidahnya seperti ular bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. SelaTanda kedua keturunan ular beludak lidahnya mengandung racun ular artinya perkataan sia-sia dusta gosip fitnah sampai menghujat Tuhan--pengajaran benar dikatakan salah yang salah jadi benar dan sebagainya. Yesaya . Pada waktu itu TUHAN akan melaksanakan hukuman dengan pedang-Nya yang keras besar dan kuat atas Lewiatan ular yang meluncur atas Lewiatan ular yang melingkar dan Ia akan membunuh ular naga yang di laut. Lewiatan adalah ular yang menguasai laut. Mazmur . Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Wahyu . Lalu ...

Ibadah Raya Malang

... dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan Ular cerdik tetapi tidak tulus. Prakteknya Selalu bimbang terhadap firman Pengajaran yang benar bimbang terhadap suara Tuhan. Sebab selalu menggunakan akal logika pikiran daging bukan lagi menggunakan iman. Menambah dan mengurangi firman Pengajaran yang benar suara Tuhan . Kejadian Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas Kejadian Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.