Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Raya Surabaya

... kita sendiri yaitu menyangkut mata kaki dan tangan--yang semuanya berhubungan dengan hati manusia. Markus . Dan jika tanganmu menyesatkan engkau penggallah karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung dari pada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka ke dalam api yang tak terpadamkan . Dan jika kakimu menyesatkan engkau penggallah karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang dari pada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka . Dan jika matamu menyesatkan engkau cungkillah karena lebih baik engkau masuk ke dalam Kerajaan Allah dengan bermata satu dari pada dengan bermata dua dicampakkan ke ...

Ibadah Raya Surabaya

... baru. Ibu bisa meninggalkan anak suami bisa meninggalkan isteri isteri bisa meninggalkan suami orang tua bisa meninggalkan anak-anak anak-anak bisa lupa pada orang tua itulah krisis kasih di bumi. Jangan berharap siapapun di dunia. Kita akan menjadi kecewa seumur hidup kita sampai seperti Israel berkata TUHAN telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Mari menjadi seperti bayi berada dalam gendongan tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Ibadah RayaSalam sejahtera dalam kasih sayangnya TUHAN kita Yesus Kristus. Selamat siang selamat mendengarkan firman TUHAN. Biarlah damai sejahtera kasih karunia dan bahagia senantiasa dilimpahkan TUHAN di tengah-tengah kita sekalian. Wahyu - . Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya ...

Ibadah Natal Persekutuan Malang

... Wahyu sepertiga dari bumi akan terbakar. Wahyu sepertiga dari laut menjadi darah. Wahyu sepertiga dari semua air menjadi apsintus pahit . Wahyu sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang menjadi gelap. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja sebagai Kepala sebagai Mempelai Pria Sorga di awan-awan yang permai maka terjadilah x hukuman Allah Tritunggal atas dunia dan isinya. x hukuman meterai hukuman Allah Roh Kudus atas dunia dan isinya. x hukuman sangkakala hukuman Anak Allah atas dunia dan isinya. x hukuman cawan malapetaka bokor hukuman Allah Bapa atas dunia dan isinya. Dunia ...

Ibadah Natal Kaum Muda Remaja Malang

... hamba pelayan Tuhan yang hidup pada akhir zaman. Bukti Herodes memakai kebenaran sendiri Matius . Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Yang pertama membunuh bayi-bayi yang berumur dua tahun ke bawah dengan harapan Yesus juga terbunuh. Ini gambaran dari menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang benar--bayi-bayi adalah kehidupan yang tidak berbuat salah tetapi dibunuh-- dia yang berdosa tetapi menyalahkan orang benar. Ini yang terjadi di akhir ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada TUHAN sebagai korban persembahan . Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu . tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Alasan pertama ibadah pelayanan Habel yang terbaik--menyulungkan ibadah mengutamakan Tuhan sekalipun ia bukan anak sulung setia--sehingga diterima oleh Tuhan. Sebaliknya Kain anak sulung tetapi persembahannya ditandai dengan 'sebagian' artinya tidak ada tanda kesulungan tidak sungguh-sungguh tidak mengutamakan Tuhan sehingga ditolak Tuhan. Yohanes . bukan seperti Kain yang berasal dari ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... seperti kilat. Yang pertama kita berjuang untuk memusatkan perhatian kepada kilat itulah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus kabar mempelai firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kita sudah menerima penginjilan--percaya Yesus dan diselamatkan-- sekarang lanjutkan pada pengajaran. Yang sudah dalam pengajaran jangan kembali pada penginjilan nanti tidak bisa kembali lagi. Sekarang yang dalam penginjilan mencari pengajaran. Jangan enak-enak kembali ke penginjilan tetapi tetap bertahan dalam pengajaran. Lukas - . Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia . mereka makan dan minum mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam ...

Ibadah Raya Surabaya

... sama dengan dikuasai oleh roh jahat dan najis--dikuasai serigala dan burung--sehingga dipakai dalam pembangunan kota Babel--pembangunan mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan dan kenajisan yang akan dibinasakan. Akibatnya sepertiga laut menjadi darah artinya penderitaan lahir-batin kering rohani--tidak ada kepuasan dari sorga sehingga mencari kepuasan di dunia dan kembali jatuh dalam dosa Babel-- sampai mati rohani--non aktif dalam perkara rohani berarti aktif dalam perkara dosa. Hati-hati kalau sudah non aktif dalam perkara rohani--malas beribadah baca firman dan berdoa-- itu sudah mati rohani dan akan aktif dalam dosa sampai binasa selamanya. Ini benar-benar awasan bagi kita semua bangsa kafir. Gunung akan dilemparkan dosa ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... ada balok di dalam matamu. . Hai orang munafik keluarkanlah dahulu balok dari matamu maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Salah satu tabiat munafik adalah suka menghakimi orang lain--termasuk memperbincangkan orang lain atau bergosip menuduh memfitnah-- menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan sendiri. Menghakimi adalah pekerjaan yang mengasyikkan bagi daging tetapi membuat rugi rohani membuat kering rohani sampai mati rohani dan mengalami penghukuman sampai kematian kedua di neraka. Semakin kita bergosip rohani kita akan semakin kering. Tanda kematian rohani adalah non aktif dalam perkara rohani kalau kita bicara yang rohani dia marah. Bahaya Dia ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... yang tidak percaya orang-orang keji orang-orang pembunuh orang-orang sundal tukang-tukang sihir penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang inilah kematian yang kedua. Pembaharuan suasana baru dibagi menjadi empat Wahyu suasana tanpa maut air mata. Wahyu - suasana kepuasan kebahagiaan sorga--tanpa kekeringan. Wahyu suasana kemenangan--tanpa kekalahan. Wahyu suasana kebenaran kesucian dan kesempurnaan--tanpa dosa. AD. . Suasana kebenaran kesucian dan kesempurnaanWahyu . Tetapi orang-orang penakut orang-orang yang tidak percaya orang-orang keji orang-orang pembunuh orang-orang sundal tukang-tukang sihir penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... itu dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Dua loh batu yang mula-mula dibawa turun oleh Musa dari Gunung Sinai. Dua loh batu yang mula-mula memuat hukum Allah salah satunya adalah jangan menyembah berhala. Kalau hukuman Allah dilanggar berarti harus mati. Sementara di kaki gunung Sinai terjadi penyembahan berhala terhadap lembu emas. Daripada seluruh Israel mati maka lebih baik dua loh batu dipecahkan. Artinya sekarang daripada seluruh manusia di dunia binasa maka lebih baik Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Roma - Karena semua orang telah berbuat dosa ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... . Lukas - . Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya Tuanku tidak datang-datang lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk . maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jika tidak berjaga-jaga dalam tiga perkara di atas kita akan menjadi hamba yang tidak setia hamba yang malas dan jahat. Praktiknya Hamba yang malas tidak setia dalam ibadah pelayanan sampai meninggalkan jabatan pelayanan tidak mau melayani lagi. Hamba yang ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... kalau tidak ada pembukaan firman Allah pengajaran yang benar gembala dan sidang jemaat akan menjadi liar seperti binatang buas--telanjang hanya mengikuti hawa nafsu daging keinginan daging naluri daging yang akan membawa pada kebinasaan selamanya. Karena itu rasul Yohanes menangis di pulau Patmos untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman. Kita sekarang juga bergumul untuk mendapatkan pembukaan firman karena di mana ada pembukaan firman di situ ada pembukaan jalan di dunia sampai jalan ke sorga. Kita harus mengubah tangisan kita dan meningkatkan tangisan kita untuk bisa menerima wahyu dari Tuhan--pembukaan rahasia firman Tuhan. Pembukaan firman wahyu dari Tuhan adalah ayat menerangkan ayat dalam alkitab pengajaran ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bapa Abraham sebagai orang asing hidup di kemah. Pengertian kemah secara rohani Kemah tidak permanen bisa dibongkar pasang. Artinya tidak terikat pada dunia akhir jaman yang seperti Sodom-Gomora. Bagaimana caranya Yaitu lewat baptisan air. Matius - Lalu Yesus menjawab kata-Nya kepadanya Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanespun menuruti-Nya. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya Roma Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama ...

Ibadah Raya Surabaya

... Barangsiapa tidak mengasihi ia tetap di dalam maut. 'berita yang telah kamu dengar dari mulanya' saling mengasihi adalah berita yang didengar dari mulanya. Ini menunjuk pada firman pengajaran--'pada mulanya adalah logos firman pengajaran' Yohanes . Saling mengasihi adalah berita utama dari firman pengajaran yang benar. Yohanes - . Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar yang telah kami lihat dengan mata kami yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Firman hidup--itulah yang kami tuliskan kepada kamu. . Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada ...

Ibadah Raya Malang

... Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepadanya Tuan kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka kata-Nya Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati ia tetap satu biji saja tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah. Barangsiapa mencintai nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barangsiapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barangsiapa melayani Aku ia harus mengikut ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.