Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Jumat Agung Malang

... jumat Agung artinya lewat kematian Yesus kita bisa menerima meterai Allah di dahi kita. Ada macam meterai Allah yang bisa kita terima lewat kematian Yesus Meterai darah Yesus. Keluaran Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kautebuslah dengan seekor domba atau jika engkau tidak menebusnya engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kautebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu sebab dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN membawa kita keluar dari Mesir. Sebenarnya Yesus mencucurkan darah dan mati di kayu salib hanya untuk menebus bangsa Israel tetapi karena ...

Ibadah Kunjungan di Manokwari III

... hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Melayani Tuhan jangan memakai perasaan daging tetapi dengan perasaan Kristus yang sampai rela mati di kayu salib. Melayani Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang seringkali dituntut Hak makan-minum atau upah jasmani. Hak ucapan terima kasih atau pujian. Hak kedudukan karena merasa berguna atau berjasa. Mazmur yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu Hamba Tuhan hanyalah pesuruh Tuhan. Kalau masih menuntut hak maka akan menjadi perusuh dalam pekerjaan Tuhan. Yesaya Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Urusan kita ...

Ibadah Raya Malang

... tubuh Kristus mulai dari dalam nikah penggembalaan antar penggembalaan sampai Israel dan Kafir menjadi satu Tubuh Kristus yang sempurna. Jadi mempelai wanita Tuhan terdiri dari angin yang bertiup. Penghuni kerajaan tahun damai Firdaus adalah imam dan raja. Wahyu Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia seribu tahun lamanya. Penghuni Yerusalem Baru juga imam-imam dan raja-raja. Kita harus waspada sebab ada angin yang tidak bertiup artinya Kehidupan Kristen yang tidak mau menjadi ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... itu benar-benar baik sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu orang benar ada pokoknya baik itu ada pokoknya yaitu benar dulu. Sekarang apa itu pokok kesetiaan--sungguh-sungguh setia-- Korintus - . Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. . Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. . Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain dari pada yang telah kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... dia di depan malaikat-malaikat Allah. . Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat - Allah Roh Kudus Kristus dengan roh-Nya yang suci . Sekarang kita belajar kita harus TAKUT PADA ALLAH ROH KUDUS DENGAN ROH-NYA. Lukas - . Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia ia akan diampuni tetapi barangsiapa menghujat Roh Kudus ia tidak akan diampuni. . Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa janganlah kamu kuatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. . Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar ...

Ibadah Raya Malang

... melanda dunia Wahyu - . ad. . Ketakutan. Wahyu - Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka Anak Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan Stress menjadi pembunuh utama secara tubuh sampai kematian rohani kebinasaan. Gempa bumi yang dahsyat secara rohani yaitu pengaruh dunia dengan segala ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... yang Perkasa Bapa yang Kekal Raja Damai. Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus sebagai terang besar yang bersinar atas manusia dalam kegelapan. Yohanes - Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan-Nya yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal ...

Ibadah Natal Kartika Graha Malang

... bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka Anak Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan Lukas - Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung ...

Ibadah Natal Kaum Muda Remaja Malang

... menyuruh mereka ke Betlehem katanya Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai Anak itu dan segera sesudah kamu menemukan Dia kabarkanlah kepadaku supaya akupun datang menyembah Dia. . Setelah orang-orang majus itu berangkat nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata Bangunlah ambillah Anak itu serta ibu-Nya larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai Aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari Anak itu untuk membunuh Dia. Herodes menyembunyikan yang busuk jahat dan najis di dalam hatinya. Dia bilang mau menyembah tetapi dinyatakan lewat mimpi--pembukaan firman--bahwa ia mau membunuh Yesus. Ini sama dengan kemunafikan dusta--tabiat setan. Hati-hati orang Farisi gambaran ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... keluarkanlah dahulu balok dari matamu maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Salah satu bentuk kemunafikan adalah MENGHAKIMI orang lain. Artinya menyembunyikan menutupi dosa dengan cara menyalahkan menjelek-jelekkan menuduh bergosip dan memfitnah orang lain bahkan menyalahkan Tuhan Firman terlalu keras tanpa kasih sampai menyalahkan setan. Kalau sudah menyalahkan setan berarti sudah tidak bisa bertobat seperti setan--'sebenarnya saya mau berbuat baik tapi setan mendorong saya berbuat ini. 'Jadi pekerjaan menghakimi orang lain adalah pekerjaan yang paling mengasyikkan enak bagi daging tapi sangat merugikan kerohanian kita karena membuat kita kering rohani--tidak puas tetapi selalu bersungut-sungut tidak bisa ...

Ibadah Doa Semalam Suntuk Session II Malang

... Surat Yohanes Kitab Wahyu. Jadi Alkitab dimulai dengan angka dan diakhiri dengan angka . Angka menunjuk luka Yesus yang utama untuk menebus dosa manusia di tangan di kaki di lambung. Jadi angka angka ketebusan penebusan dosa. Dari Kitab Suci kita mengetahui dan mendapatkan ketebusan oleh korban Kristus keselamatan sampai kesempurnaan. Prosesnya Ditebus dari bumi dunia. Wahyu - Dan aku melihat sesungguhnya Anak Domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus empat puluh empat ribu orang dan di dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... lagi kayunya. Ini menunjuk pada gereja Tuhan yang sempurna seperti Yesus mempelai wanita sorga tubuh Kristus yang sempurna. Kayu menunjuk pada manusia daging yang rapuh. Sekuat apapun kayu akan hancur. Itulah kita manusia daging yang sehebat apapun akan hancur dan rapuh. Kayu penaga berwarna hitam menunjuk pada dosa-dosa. Kayu penaga ini mengandung getah di dalamnya--tidak kelihatan dari luar tetapi kalau disayat getahnya keluar-- menunjuk pada tabiat dosa yang seringkali tidak kelihatan tetapi kalau ada sesuatu yang terjadi baru kelihatan. Tabiat dosa ini terutama tabiat emosi. Jadi kayu penaga adalah manusia daging yang berdosa sampai bertabiat dosa. Kalau Yesus Ia adalah emas murni--tidak berdosa. Emas murni ...

Ibadah Raya Malang

... ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan mulutmu mengucapkan dusta lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Artinya terpisah dari Tuhan karena perkataan dosa perbuatan dosa angan-angan pikiran yang berdosa. Bukti terpisah dari Tuhan adalah mulai bosan dan tidak setia dalam ibadah pelayanan bosan dalam membaca dan mendengar firman. Secara jasmani akan mulai ada masalah yang tidak selesai air mata kesusahan. Maut kematian kedua yaitu lautan api dan belerang neraka selamanya. Wahyu Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Farisi mendengarnya mereka berkata Dengan Beelzebul penghulu setan Ia mengusir setan. Sebab itu Aku berkata kepadamu Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Beelzebul Baal Zebub salah satu berhala di tanah Kanaan. Baal artinya tuan raja mempelai pria suami. Zebub artinya lalat. Baal Zebub raja lalat penghulu setan yang menghujat Roh Kudus merusak minyak urapan. Kejadian Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sebenarnya setan sudah dikalahkan diremukkan kepalanya oleh Yesus di atas kayu salib sama dengan ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... dari semua. Ini sama dengan memiliki dua loh batu. Lukas - Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangan-Nya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya Kamu orang-orang Farisi kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh bukankah Dia yang menjadikan bagian luar Dia juga yang menjadikan bagian dalam Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Orang Farisi dan ahli Taurat hanya mengutamakan perkara luar jasmani tidak mengutamakan makanan firman sehingga tidak mengalami penyucian. Akibatnya adalah dikecam oleh Tuhan ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.