Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Doa Malang

... Tabernakel sejati yang dibuat oleh Tuhan bukan tangan manusia. Ibrani - . Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai Imam Besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan takhta Yang Mahabesar di sorga . dan yang melayani ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Di dalam Bait Suci Allah di Sorga kelihatan sebuah tabut perjanjian. Ini sama dengan seorang perempuan dengan matahari bulan dan bintang mempelai wanita Sorga sebagai kegenapan dari Wahyu . Wahyu . Maka tampaklah suatu tanda besar di langit Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua Kabar Mempelai . Keluaran - . Haruslah kauletakkan tutup pendamaian itu di atas tabut dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan Kuberikan kepadamu. . Dan di sanalah Aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan Kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi Tabut Perjanjian sama dengan Kabar Mempelai. Wahyu atau ilham dari Tuhan hanya bisa dijangkau ...

Ibadah Raya Malang

... Sorga. Kalau main-main akan menuju hukuman di neraka selamanya. Apa yang didengar dan cara kita dalam mendengar itu yang menentukan kita ke Sorga atau neraka. Harus sungguh-sungguh termasuk yang memberitakan firman. Masa pra aniaya antikris di mana dunia termasuk pelayan Tuhan menghadapi krisis kesulitan kesusahan penderitaan kemustahilan sampai aniaya. Banyak yang menyangkal Tuhan sehingga masuk dalam hukuman tetapi banyak yang bertahan di dalam Tuhan untuk menuju hidup kekal di Sorga. Masa antikris berkuasa di bumi selama tiga setengah tahun yaitu ada pelayan Tuhan yang disingkirkan ke padang gurun jauh dari mata antikris tetapi ada pelayan Tuhan yang tertinggal di bumi. Ini adalah ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... lebih cerdik terhadap sesamanya dari pada anak-anak terang. Cerdik tetapi tidak tulus diterangkan pada Ibadah Kaum Muda Remaja Agustus sampai Ibadah Kaum Muda Remaja Agustus . Melekat pada uang cinta akan uang. Lukas . Dan Aku berkata kepadamu Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima di dalam kemah abadi. AD. Selama hidup di dunia kita memang membutuhkan uang sebagai sahabat yang baik untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kalau uang hanya kita pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup kita tidak akan pernah puas sehingga kita terikat oleh keinginan akan uang--melekat pada uang. ...

Ibadah Doa Malang

... besar dan untuk membinasakan barangsiapa yang membinasakan bumi. Sangkakala ketujuh menampilkan hukuman Allah atas dunia dan orang-orang yang layak menerimanya yaitu tiga kali tujuh penghukuman kiamat sampai neraka selamanya. Tetapi Tuhan juga memberikan upah kepada orang-orang yang layak menerimanya yaitu upah di dunia sampai hidup kekal di Sorga. Jadi sangkakala ketujuh menampilkan Yesus sebagai Hakim yang adil berarti sangkakala ketujuh menampilkan pemisahan yang tegas antara pelayan Tuhan yang layak menerima hidup kekal di Sorga dengan pelayan Tuhan yang layak menerima hukuman kekal di neraka selamanya. Hati-hati dua orang di tempat tidur juga bisa terpisah. Pemisahan yang tegas ini terjadi pada masa Getsemani di ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... memberikan upah kepada orang-orang yang layak menerimanya yaitu upah di dunia sampai hidup kekal di Sorga. Jadi sangkakala ketujuh menampilkan Yesus sebagai Hakim yang adil dan pemisahan yang tegas antara pelayan Tuhan yang mendengar dan dengar-dengaran pada Kabar Mempelai sehingga layak menerima upah dari Tuhan dengan pelayan Tuhan yang layak menerima hukuman Allah di neraka selamanya. Pemisahan di dalam penggembalaan sudah dinubuatkan dalam kitab Yehezkiel. Ada dua pemisahan di dalam kitab Yehezkiel Pemisahan domba dengan kambing. Yehezkiel - . Dan hai kamu domba-domba-Ku beginilah firman Tuhan ALLAH Sungguh Aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dan kambing ...

Ibadah Raya Malang

... Malang Agustus . 'orang-orang kudus' menjadi orang kudus diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Malang Agustus sampai Ibadah Raya Malang Agustus . 'mereka yang takut akan nama-Mu' mereka yang takut akan Tuhan diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Malang Agustus . ad. . Kita sudah mempelajari takut akan Tuhan dikaitkan dengan empat tudung diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Malang Agustus dan gambar kuasa Allah Tritunggal diterangkan pada Ibadah Doa Malang Agustus . Pagi ini takut akan Tuhan dikaitkan dengan hikmat sorgawi. Amsal a a. Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN. Jika pelayan Tuhan takut akan Tuhan ia pasti menerima hikmat sorgawi yang lebih dari pada hikmat ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... Ibadah Kaum Muda Remaja Agustus . Cerdik diterangkan pada Ibadah Kaum Muda Remaja Agustus hanya cerdik seperti ular tetapi tidak tulus. AD. Lukas . Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya dari pada anak-anak terang. 'tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik' artinya Tuhan memuji pelayan Tuhan yang bergantung pada uang yaitu sama dengan orang dunia cerdik pandai menggunakan kesempatan sekecil apapun untuk mendapatkan perkara-perkara dunia dengan menghalalkan segala cara. Yang Tuhan puji adalah perjuangannya untuk dapat perkara dunia ...

Ibadah Doa Malang

... kepada hamba-hamba-Mu nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan untuk membinasakan barangsiapa yang membinasakan bumi. Sangkakala ketujuh menampilkan hukuman Allah atas dunia dan orang-orang yang layak menerimanya dalam bentuk tiga kali tujuh penghukuman kiamat sampai neraka selamanya. Tetapi Tuhan juga memberikan upah kepada orang-orang yang layak menerimanya. Jadi sangkakala ketujuh menampilkan pribadi Yesus sebagai Hakim yang adil. Siapa yang layak untuk menerima upah dari Tuhan 'hamba-hamba-Mu' hamba Allah diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Malang Agustus sampai Ibadah Doa Malang Agustus . 'nabi-nabi' kehidupan yang mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... akan Allah sudah berlangsung dari zaman ke zaman sampai sekarang Zaman Allah Bapa zaman permulaan dihitung mulai dari Adam sampai Abraham kurang lebih dua ribu tahun diwakili oleh Abraham. Kejadian - . Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. . Tetapi berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepadanya Abraham Abraham. Sahutnya Ya Tuhan. . Lalu Ia berfirman Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan dia sebab telah Kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku. . Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut ...

Ibadah Raya Malang

... Alkitab Malang Agustus . ad. . Pengertian dari orang-orang kudus adalah orang-orang yang dapat memahami mengerti merasakan dan mengalami betapa lebarnya panjangnya tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Efesus . Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus Tanpa kasih semuanya akan menjadi sia-sia bahkan binasa selamanya. Praktik memahami mengerti merasakan dan mengalami kasih Kristus Tinggi dan dalamnya kasih Kristus. 'Tinggi' naik. 'Dalam' turun. Efesus - . Itulah sebabnya kata nas Tatkala Ia naik ke tempat tinggi Ia membawa tawanan-tawanan Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. . Bukankah Ia telah naik ...

Ibadah Doa Malang

... akan nama-Mu kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan untuk membinasakan barangsiapa yang membinasakan bumi. Sangkakala ketujuh menampilkan hukuman Allah atas dunia dan orang-orang yang layak menerimanya yaitu tiga kali tujuh penghukuman kiamat sampai neraka selamanya. Tetapi Tuhan juga memberikan upah kepada orang-orang yang layak menerimanya. Jadi sangkakala ketujuh menampilkan pribadi Yesus sebagai Hakim yang adil. Siapa yang layak untuk menerima upah dari Tuhan 'hamba-hamba-Mu' hamba Allah diterangkan pada Ibadah Pendalaman Alkitab Malang Agustus sampai Ibadah Doa Malang Agustus . 'nabi-nabi' kehidupan mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar diterangkan pada Ibadah Raya Malang Agustus . 'orang-orang kudus' menjadi orang kudus ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... . 'orang-orang kudus' menjadi orang kudus. ad. . Pengertian dari orang-orang kudus Bangsa kafir yang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan dan dijadikan orang-orang kudus. sama dengan menerima panggilan dan pilihan Tuhan. Roma - . Kamu juga termasuk di antara mereka kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. . Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Roma adalah bangsa kafir. Kisah Rasul - . Ketika Apolos masih di Korintus Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di ...

Ibadah Raya Malang

... firman pengajaran yang benar yang mengungkapkan Dosa-dosa sampai puncaknya dosa yang tersembunyi dan dirahasiakan dalam sidang jemaat. Ini adalah firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua firman pengajaran yang keras bunyi sangkakala . Segala sesuatu yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi terutama tentang kedatangan Yesus kedua kali sebagai Raja segala dan Mempelai Pria Sorga di awan-awan yang permai serta tentang hukuman Allah atas dunia. Nabi yang layak untuk menerima upah dari Tuhan adalah nabi yang menyampaikan dan mempraktikkan firman nubuat. Bagi kita sidang jemaat nabi adalah sidang jemaat yang mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman nubuat sehingga mengalami ...

Ibadah Doa Malang

... Ibadah Pendalaman Alkitab Malang Agustus . Pengertian hamba Tuhan yaitu Hamba kebenaran. Hamba yang setia dan baik. Hamba yang bisa bekerjasama dengan Tuhan dan sesama lewat jujur dan taat. Kalau sama-sama tidak jujur dan taat bisa bekerjasama juga tetapi mengarah pada kebinasaan. Hamba Allah yang hidup sama dengan hamba Allah yang layak mendapat hidup kekal. Daniel - . Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa . dan ketika ia sampai dekat gua itu berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel Daniel hamba Allah yang hidup Allahmu yang kausembah dengan tekun telah ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.