Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. . Setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan iapun mulai melarat. Masuk ladang babi. Artinya hidup membabi buta berbuat dosa sampai puncaknya dosa yaitu dosa makan minum merokok mabuk narkoba --makanan babi secara jasmani. Hati-hati juga dengan makanan babi secara rohani yaitu tontonan-tontonan yang tidak baik dilihat dan didengar-- dan kawin mengawinkan percabulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri sah kawin campur kawin cerai dan kawin mengawinkan . Ini adalah dosa Babel. Lukas . Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di ...

Ibadah Raya Malang

... kematian kebangkitan dan kemuliaan yang benar. Banyak saksi yang melihat pengalaman Yesus ini. Musa dan Elia termasuk gereja Tuhan harus menjadi saksi yang setia dan benar seperti Yesus untuk menghadapi keadaan Laodikia. Kalau tidak menjadi saksi akan menjadi sama seperti jemaat Laodikia yaitu hanya seperti muntah. Saksi yang setia dan benar ditandai dengan tiga hal kita pelajari dari Musa dan Elia Pengalaman kematian bersama Yesus pengalaman kematian yang benar. Wahyu - . Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. . Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan ...

Ibadah Paskah Malang

... dengan kandil itu. . Enam cabang harus timbul dari sisinya tiga cabang kandil itu dari sisi yang satu dan tiga cabang dari sisi yang lain. Kaki dian emas terdiri dari tiga bagian supaya pelita bisa menyala Kaki. Batang. Cabang. Syarat untuk pelita menyala atau syarat kehidupan menjadi saksi Tuhan diterangkan mulai dari Ibadah Raya Malang April Harus memiliki kaki sudah diterangkan mulai dari Ibadah Raya Malang April sampai Ibadah Doa Malang April . Harus memiliki batang pokok diterangkan pada Ibadah Jumat Agung Malang April . Harus memiliki enam cabang. Ad. . Harus memiliki cabangEnam cabang harus melekat pada batang pokok seperti ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya Oktober . Penampilan Yesus dengan tujuh sinar kemuliaan berguna untuk menyinari gereja Tuhan yang lemah tak berdaya dan banyak dosa supaya satu waktu menjadi sempurna sama mulia dengan Dia. AD. IA BERSERU DENGAN SUARA NYARING SAMA SEPERTI SINGA YANG MENGAUMWahyu . Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku Jangan engkau menangis Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Di sini Yesus tampil sebagai singa dari suku Yehuda dan tunas Daud yang mampu ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Dia. Kata mereka Katakanlah kepada kami bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia . Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu . Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. . Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. . Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Istilah bercakap-cakap sendirian artinya kita harus menerima firman pengajaran secara pribadi untuk menghadapi kedatangan ...

Ibadah Raya Malang

... tembaga membara di dalam perapian suara-Nya bagaikan desau air bah. Kaki adalah menunjuk pendirian. Tembaga adalah penghukuman. Jadi kaki bagaikan tiang api atau tembaga yang membara di perapian artinya kita harus memiliki pendirian yang teguh untuk menghukum dosa sampai puncaknya dosa sehingga kita menjadi kehidupan yang tidak berdosa. Yesaya - Sesungguhnya tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa memisahkan kita dari Tuhan sehingga kita tidak perhatian lagi pada perkara ...

Ibadah Raya Surabaya

... alkitab sama dengan firman pengajaran yang benar yang lebih pasti dari ilmu pasti. Untuk apa Tuhan memberikan pembukaan rahasia firman Supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu karena tanda kedatangan Tuhan yang utama adalah terjadi penyesatan. Matius - . Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka Katakanlah kepada kami bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia . Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu . Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... seorangpun yang dapat menjawab-Nya dan sejak hari itu tidak ada seorangpun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada-Nya. Ada dua pertanyaan Yesus tentang Mesias Kristus Anak siapakah Mesias Orang Farisi bisa menjawab Anak Daud Ini berarti orang Farisi memiliki pandangan daging pandangan jasmani. Bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut Dia Tuannya Jika Daud menyebut Dia Tuannya bagaimana mungkin Ia anaknya pula Orang Farisi tidak bisa menjawab sebab tidak memiliki pandangan rohani. Sebenarnya dalam pandangan rohani jawabannya sangat mudah yaitu lewat Natal. Natal adalah Yesus Mesias yang lahir menjadi manusia dari keturunan Daud. Jadi Yesus Mesias adalah Anak Daud dan Tuhannya Daud. Orang ...

Ibadah Raya Malang

... tubuh jiwa roh manusia. Asap. Secara jasmani senjata asap bom atom nuklir dipakai dalam perang dunia kedua. Secara rohani menunjuk pada dosa sampai puncaknya dosa dosa makan-minum dan kawin-mengawinkan yang membumbung tinggi sampai ke hadirat Tuhan sehingga Tuhan turun dengan penghukuman yang membinasakan manusia. Belerang. Secara jasmani senjata belerang adalah senjata biologis gas yang akan dipakai dalam perang dunia ketiga. ad. Belerang. Wahyu dan Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... gunanya paling maksimal sampai liang kubur setelah itu binasa selamanya--'latihan badani terbatas gunanya'. Harus ditambah dengan ibadah pelayanan baru semuanya berguna dan kita menerima janji dobel untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selamanya. Wahyu . Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia seribu tahun lamanya. Penghuni Kerajaan Seribu Tahun Damai Firdaus yang akan datang adalah imam dan raja. Karena itu kita harus punya jabatan pelayanan menjadi imam dan raja. Wahyu . Maka tidak akan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... orang masih sadar tetapi kalau kena ajaran palsu orang tidak sadar malah merasa hebat. Yang seringkali terjadi adalah ajaran tentang kawin cerai. Kalau pendeta tidak mau memberkati nikahnya malah disalahkan dianggap tidak ada kasih apalagi kalau orangnya masih muda. Kalau pendeta mau memberkati nikahnya justru dianggap ada kasih dan luar biasa. Inilah ajaran palsu yang tidak disadari. Kalau gembala berzinah ia sendiri yang masuk neraka tetapi kalau mengajarkan ajaran palsu jemaat yang datang binasa semuanya. Dalam ibadah persekutuan lebih parah lagi. Di alkitab dituliskan ada labu liar dalam persekutuan nabi-nabi. Bayangkan berapa hamba Tuhan yang datang dikalikan dengan jemaatnya luar biasa. ...

Ibadah Raya Surabaya

... lautan api. Itulah kematian yang kedua lautan api. . dan Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Setan tritunggal akan masuk dalam lautan api dan belerang karena itu ia mau menyeret kita semua masuk ke situ. Maut yang bekerja diam-diam adalah ajaran palsu. Kelihatannya tidak berdosa malah hebat padahal sebenarnya ia mati. Ada yang menentang Masak satu gereja mati Guru saya mengatakan 'Kalau seorang hamba Tuhan berbuat dosa hanya dia sendiri yang mati tetapi kalau ia mengajarkan ajaran palsu seluruh jemaat mati. ' Itulah ajaran ...

Ibadah Raya Surabaya

... matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. . Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. . Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. . Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Inilah senjata asap yaitu dosa. Bagaimana dosa bisa menjadi asap yang membumbung tinggi Jika ada dosa sekecil apapun yang disembunyikan ...

Ibadah Doa Surabaya

... yang mengikat tubuh jiwa dan roh manusia mendarah daging dalam kehidupan manusia sehingga mengkhamirkan--menghancurkan dan membinasakan--manusia. Korintus . Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul kikir penyembah berhala pemfitnah pemabuk atau penipu dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. 'janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama' jangan bersekutu. Enam dosa yang mengikat tubuh jiwa dan roh manusia--mendarah daging dalam hidup manusia-- Mengikat tubuh Mabuk dosa makan minum yaitu merokok mabuk dan narkoba. Cabul dosa kawin mengawinkan--percabulan dan nikah yang salah kawin campur kawin cerai dan kawin mengawinkan. Mengikat jiwa ...

Ibadah Doa Malang

... mulai dari dusta kebencian sampai puncaknya dosa yang mengkhamirkan menghancurkan dan membinasakan. Korintus . Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul kikir penyembah berhala pemfitnah pemabuk atau penipu dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Enam dosa yang mendarah-daging mengikat tubuh jiwa dan roh manusia Mengikat tubuh Mabuk dosa makan-minum yaitu merokok mabuk dan narkoba. Cabul dosa kawin-mengawinkan yaitu percabulan dan nikah yang salah kawin campur kawin cerai sampai kawin-mengawinkan. Mengikat jiwa Kikir. Pemfitnah. Penipu. Mengikat roh penyembah berhala. Yaitu menyembah patung dan sebagainya selain dari Tuhan. ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.