Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... orang masih sadar tetapi kalau kena ajaran palsu orang tidak sadar malah merasa hebat. Yang seringkali terjadi adalah ajaran tentang kawin cerai. Kalau pendeta tidak mau memberkati nikahnya malah disalahkan dianggap tidak ada kasih apalagi kalau orangnya masih muda. Kalau pendeta mau memberkati nikahnya justru dianggap ada kasih dan luar biasa. Inilah ajaran palsu yang tidak disadari. Kalau gembala berzinah ia sendiri yang masuk neraka tetapi kalau mengajarkan ajaran palsu jemaat yang datang binasa semuanya. Dalam ibadah persekutuan lebih parah lagi. Di alkitab dituliskan ada labu liar dalam persekutuan nabi-nabi. Bayangkan berapa hamba Tuhan yang datang dikalikan dengan jemaatnya luar biasa. ...

Ibadah Raya Surabaya

... lautan api. Itulah kematian yang kedua lautan api. . dan Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Setan tritunggal akan masuk dalam lautan api dan belerang karena itu ia mau menyeret kita semua masuk ke situ. Maut yang bekerja diam-diam adalah ajaran palsu. Kelihatannya tidak berdosa malah hebat padahal sebenarnya ia mati. Ada yang menentang Masak satu gereja mati Guru saya mengatakan 'Kalau seorang hamba Tuhan berbuat dosa hanya dia sendiri yang mati tetapi kalau ia mengajarkan ajaran palsu seluruh jemaat mati. ' Itulah ajaran ...

Ibadah Raya Surabaya

... matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. . Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. . Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. . Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Inilah senjata asap yaitu dosa. Bagaimana dosa bisa menjadi asap yang membumbung tinggi Jika ada dosa sekecil apapun yang disembunyikan ...

Ibadah Doa Surabaya

... yang mengikat tubuh jiwa dan roh manusia mendarah daging dalam kehidupan manusia sehingga mengkhamirkan--menghancurkan dan membinasakan--manusia. Korintus . Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul kikir penyembah berhala pemfitnah pemabuk atau penipu dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. 'janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama' jangan bersekutu. Enam dosa yang mengikat tubuh jiwa dan roh manusia--mendarah daging dalam hidup manusia-- Mengikat tubuh Mabuk dosa makan minum yaitu merokok mabuk dan narkoba. Cabul dosa kawin mengawinkan--percabulan dan nikah yang salah kawin campur kawin cerai dan kawin mengawinkan. Mengikat jiwa ...

Ibadah Doa Malang

... mulai dari dusta kebencian sampai puncaknya dosa yang mengkhamirkan menghancurkan dan membinasakan. Korintus . Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul kikir penyembah berhala pemfitnah pemabuk atau penipu dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Enam dosa yang mendarah-daging mengikat tubuh jiwa dan roh manusia Mengikat tubuh Mabuk dosa makan-minum yaitu merokok mabuk dan narkoba. Cabul dosa kawin-mengawinkan yaitu percabulan dan nikah yang salah kawin campur kawin cerai sampai kawin-mengawinkan. Mengikat jiwa Kikir. Pemfitnah. Penipu. Mengikat roh penyembah berhala. Yaitu menyembah patung dan sebagainya selain dari Tuhan. ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan dia yaitu Iblis yang berkuasa atas maut Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudara-Nya supaya Ia menjadi Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mengapa harus ada pelayanan pendamaian Roma Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Semua manusia sudah hidup dalam dosa terkutuk dan menuju kebinasaan selamanya. Semua yang hebat di dunia kepandaian kekayaan kedudukan dll tidak bisa menyelesaikan dosa malah memicu manusia berbuat dosa. Semua manusia ...

Ibadah Doa Surabaya

... itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. 'Akulah yang empunya mereka' anak sulung adalah milik Tuhan. Artinya penyerahan hidup kepada Tuhan yaitu menyerahkan segenap kehendak sendiri kepada kehendak Tuhan supaya hidup yang kita alami sekarang bukanlah kita lagi tetapi Kristus di dalam kita. Praktiknya hidup oleh iman firman Allah percaya kepada Yesus hidup dalam firman Allah. Galatia . namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Jadi persiapan ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... Kalau sekarang tidak mau beribadah mana mau nanti beribadah selamanya. Wahyu . Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya Kita harus berjuang untuk beribadah melayani Tuhan mulai sekarang ini. Kita berjuang untuk bekerja bagus kuliah baik sekali tetapi lebih semangat lagi untuk beribadah. Dulu om dari SD sudah mengalami pergi lama pulang sampai rumah sudah sore. Susah sekali. Setelah era keponakan om mereka naik mobil kecil hanya lima belas menit. Enak sekali. Kami dulu bangun jam empat pagi. Tidak ada ampun. Berjuang untuk beribadah melayani Tuhan sama dengan ...

Ibadah Raya Surabaya

... mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia lima bulan lamanya. Apa itu sengat kalajengking pada ekor Sengat maut itulah dosa-dosa. Korintus - . Hai maut di manakah kemenanganmu Hai maut di manakah sengatmu . Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Inilah senjata dari belalang--roh jahat dan najis--yaitu dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Wahyu . Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas dan muka mereka sama seperti muka manusia 'di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas' mahkota adalah tanda untuk bisa bertakhta. Jadi ...

Ibadah Raya Malang

... harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kautebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu sebab dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN membawa kita keluar dari Mesir. Dalam Perjanjian Lama jika keledai lahir tanpa penebusan oleh darah anak domba maka keledai harus dipatahkan batang lehernya. Dalam Perjanjian Baru keledai menunjuk pada bangsa Kafir. Jadi jika bangsa Kafir tidak ditebus oleh darah Yesus di kayu salib maka lahir hanya untuk mati binasa selamanya. Segala sesuatu di dunia ini yang hebat tetapi jika tanpa meterai penebusan darah Yesus hanyalah sia-sia hanya ...

Ibadah Raya Surabaya

... dipatahkan batang lehernya. Karena itu saat keledai lahir harus ada anak domba yang disembelih sebagai penebusan. Bagi kita sekarang artinya tanpa darah penebusan darah Yesus kita bangsa kafir harus dipatahkan batang lehernya sama dengan tidak ada hubungan dengan Tuhan sebagai Kepala--leher adalah hubungan antara tubuh--kita semua--dengan kepala. Berarti bangsa kafir hanya hidup untuk mati sengsara dan binasa selamanya. Itu saja tidak ada harapan. Jadi tanpa meterai darah Yesus segala sesuatu yang kita lakukan baik perbuatan baik atau apa saja akan menjadi sia-sia dan binasa selamanya. Yang menyelamatkan kita bukan perbuatan baik tetapi darah Yesus karena kita sudah manusia berdosa. Bangsa kafir mutlak ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... Yang kedua pohon ara ditanam di kebun anggur dirawat tetapi tidak berbuah juga. Ini yang harus kita waspadai. AD. . Pohon ara ditanam di pinggir jalan sudah berdaun lebat tetapi tidak berbuah sehingga Yesus lapar. Di pinggir jalan tidak tergembala beredar-edar sehingga tidak berbuah. Berdaun berarti sudah ada aktivitas hidup. Artinya ada aktivitas ibadah pelayanan tetapi tidak berkenan kepada Tuhan--tidak berbuah-- tidak memuaskan Tuhan karena Beredar-edar untuk mengejar kepentingan diri sendiri--daun-daun untuk menyejukkan dirinya sendiri tidak peduli orang lain. Ini sama seperti Esau yang berburu. Ia dapat hasil buruan tetapi akhirnya lelah dan kehilangan semua. Sekarang sistem kaum muda beribadah juga sama yaitu tidak mau ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Babel. Mengapa terjadi demikian Sebab ibadah pelayanan Habel ditandai kesulungan mengutamakan Tuhan setia dan baik sehingga diterima oleh Tuhan. Sedangkan ibadah pelayanan Kain ditandai sebagian artinya tidak ada tanda kesulungan tidak sungguh-sungguh tidak setia dan malas sehingga ditolak oleh Tuhan. Kejadian - Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada TUHAN sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sebab perbuatan Habel benar sedang perbuatan ...

Ibadah Raya Malang

... sesuatu telah selesai berkatalah Ia -- supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci -- Aku haus Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah Ia Sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan nyawa-Nya. Segala dosa dan kutukan dosa letih lesu beban berat susah payah pahit getir ketakutan stress kebinasaan maut sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib sehingga kita dibenarkan dan hidup dalam kebenaran sama dengan hidup dalam damai sejahtera. Yesaya Di ...

Ibadah Raya Surabaya

... mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. . Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah Ia Sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan nyawa-Nya. 'anggur asam' di ayat lain anggur asam bercampur empedu--pahit getir. 'Sudah selesai' darah Yesus sudah membasuh dosa kita--menyelesaikan dosa-dosa kita-- dan sekaligus meminum segala ketakutan kegelisahan stres pahit getir akibat dosa sehingga kita tidak lagi merasakan ketakutan stres letih lesu dan beban berat tetapi kita mengalami damai sejahtera dan hidup dalam kebenaran--'di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera'. Kalau itu bergantung pada diri kita ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.