Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Doa Surabaya

... ini akan terjadi sesuatu yang dahsyat di dunia ini dan semua orang di dunia ini tahu bahwa jawabannya ada pada anak-anak Tuhan imam-imam. 'Oleh sebab itu kita harus menjaga mulut perkataan jangan sia-sia gosip dusta fitnah dan lain-lain supaya ada hukum Tuhan pembukaan rahasia Firman pengajaran yang benar yang ditunggu oleh orang dunia supaya ada jalan keluar dari masalah yang besar dahsyat yang akan menimpa dunia ini. Sangat disayangkan apabila kita orang Kristen malah meminta nasihat kepada orang di dunia. Tersesat sungguh tersesat. Merekalah yang akan minta nasehat dari kita. Pertobatan pada perbuatan pikiran dan perkataan seluruh hidup lahir dan batin ...

Ibadah Raya Surabaya

... ajaran palsu yang mengizinkan wanita mengajar dan memerintah laki-laki baik di dalam ibadah maupun nikah sehingga wanita menjadi kepala. Kalau wanita menjadi kepala maka Yesus tidak bisa menjadi Kepala sebab susunan yang benar adalah Yesus Kepala dari suami laki-laki laki-laki kepada dari wanita isteri. Tetapi kalau wanita isteri yang menjadi kepala dari suami laki-laki maka bukan Yesus yang menjadi Kepala tetapi ular setan yang menjadi kepala. Sudah terbukti di taman Eden Hawa memberi makan Adam dengan buah terlarang wanita menjadi kepala dari suami dan ular yang menjadi kepala. Jangan salah Bukan wanita tidak boleh melayani 'semua buah pohon dalam taman boleh kau makan ...

Ibadah Kunjungan Jakarta II

... akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau dukacita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata Lihatlah Aku menjadikan segala sesuatu baru Dan firman-Nya Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barangsiapa menang ia akan memperoleh semuanya ini dan Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan ...

Ibadah Raya Surabaya

... boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan TUHAN akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila Ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu maka TUHAN akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. . Maka pada tengah malam TUHAN membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. . Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir ...

Ibadah Raya Malang

... mula-mula sampai kasih sempurna. Ini supaya kita tidak masuk musim dingin rohani di mana kasih menjadi dingin dan kedurhakaan memuncak. Aku adalah Yang Mati dan Yang Hidup. Matius - Dan Akupun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yesus mati dan bangkit untuk mengalahkan maut menang atas maut sehingga Dia memegang kunci kerajaan maut. Sehingga kita tidak binasa selamanya tetapi ...

Ibadah Raya Surabaya

... pasti diperhatikan juga. Tidak mungkin Tuhan memakai timbangan palsu neraca curang . Seringkali kita lah yang memakai neraca curang. Neraca curang itu tidak seimbang biasanya yang lebih berat adalah yang jasmani sedang yang ringan adalah yang rohani. Dalam Kitab Maleakhi dan Amos juga ada tegoran tentang neraca curang. Demikian juga dengan kita. Kalau kita memperhatikan keadaan rohani kita Tuhan pasti memperhatikan jasmani kita. Itu sudah menjadi RUMUS dan tidak mungkin Tuhan menipu kita. 'memegang ketujuh bintang itu di tangan kanan-Nya' Yesus memegang tujuh bintang di tangan kanan-Nya. Artinya Tuhan merindukan sidang jemaat Efesus kita semuanya tidak jatuh tetapi menjadi milik ...

Ibadah Doa Surabaya

... . Kalau kita dijamah tangan kanan Tuhan kita menerima kuasa kemenangan dari Yesus. Aku telah mati namun lihatlah Aku hidup Yesus mati dan bangkit untuk mengalahkan maut menang atas maut sehingga Ia memegang kunci kerajaan maut artinya menutup pintu kerajaan maut bagi kita semua supaya kita tidak binasa selamanya. Kita menang atas maut bersama Yesus. Matius - Dan Akupun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. . Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan ...

Ibadah Doa Puasa Malang Session II

... maupun pada hewan Akulah yang empunya mereka. Ada hal yang harus diperhatikan Anak sulung lahir terdahulu. Artinya kelahiran baru untuk melakukan kehendak Tuhan. 'Baik pada manusia maupun pada hewan' artinya hidup kita secara rohani dan jasmani harus melakukan kehendak Tuhan. Anak sulung adalah milik Tuhan. Artinya penyerahan hidup kepada Tuhan yaitu menyerahkan segala kehendak kita kepada Tuhan supaya hidup yang kita alami sekarang bukan hidup kita lagi tetapi Kristus dalam kita. Galatia namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh ...

Ibadah Doa Surabaya

... salah. Pengikutan yang salah yaitu mengikut Yesus dengan pikiran manusia pikiran daging. Arah pengikutan yang salah menjadi sama dengan iblis bukan menjadi sama dengan Tuhan. Contohnya seperti Petrus. Pada ayat Yesus menyampaikan berita tentang salib tapi ketika Petrus mendengar berita salib ia menolak menarik Yesus kesamping. Jadi tanda pengikutan yang salah adalah menolak salib menolak tanda kematian dan kebangkitan bersama dengan Yesus dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari . Pengertian salib Petrus - Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani kamupun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian --karena barangsiapa telah menderita penderitaan badani ia telah berhenti berbuat dosa-- supaya waktu yang sisa jangan ...

Ibadah Paskah Kaum Muda Remaja Malang

... rohani sampai sempurna. Lukas - Perbuatan diasuh oleh Tuhan. Lukas - Akal diasuh oleh Tuhan. Lukas - Hati diasuh oleh Tuhan. Lukas - Perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. ad. . Lukas - Hati diasuh oleh Tuhan. Hati kita diasuh oleh Tuhan supaya kita meneladani hati Tuhan. Praktiknya Lukas - Mengasihi sesama sampai bisa mengasihi musuh praktik hati Allah Bapa yang penuh dengan kasih . Lukas - Tidak menghakimi sesama. Lukas Janganlah kamu menghakimi maka kamupun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum maka kamupun tidak akan dihukum ampunilah dan kamu akan diampuni. Kita membahas poin kedua. ad. . Tidak menghakimi sesamaKeluaran - Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta ...

Ibadah Paskah Malang

... itu kita harus berjuang mulai dari masa kandungan masa anak-anak remaja muda sampai masa putih rambut bahkan sampai garis akhir untuk mendapatkan mahkota kebenaran supaya kita bisa duduk bersanding dengan Yesus di tahta Surga selamanya. Roma - Jadi bagaimana Adakah kita mempunyai kelebihan dari pada orang lain Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa seperti ada tertulis Tidak ada yang benar seorangpun tidak. Tidak ada seorangpun yang berakal budi tidak ada seorangpun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng mereka semua tidak berguna tidak ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... hidup diasuh oleh Tuhan. ad. . Lukas - Hati diasuh oleh Tuhan. Tuhan mengasuh hati kita supaya meneladan hatinya Tuhan yang lembut. Praktiknya Mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Ini adalah praktik hati Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Tidak menghakimi sesama. Lukas Janganlah kamu menghakimi maka kamupun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum maka kamupun tidak akan dihukum ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini adalah praktik hati Anak Allah yang penuh dengan belas kasihan. Mengapa kita tidak boleh menghakimi sesama Sebab waktunya belum tiba. Korintus - Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia Dan jika penghakiman dunia berada dalam ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Imam Besar. Wahyu Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa Anak Manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Penampilan pribadi Yesus dalam kemuliaan sebagai Raja diatas segala raja Wahyu Kepala dan rambut-Nya putih bagaikan bulu yang putih metah dan mata-Nya bagaikan nyala api. Penampilan pribadi Yesus sebagai Hakim yang adil. Wahyu Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian suara-Nya bagaikan desau air bah. Penampilan pribadi Yesus dalam kemuliaan sebagai Mempelai Pria Surga. Wahyu Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh bintang dan dari mulut-Nya keluar sebilah pedang tajam bermata ...

Ibadah Raya Surabaya

... PIHAK TUHANApa yang diperjual belikan Yaitu binatang korban lembu domba dan burung merpati . Dulu untuk mendapat pengampunan bangsa Israel harus membawa binatang korban ke mezbah bakaran di bakar dan mendapat pengampunan . Sekarang ini sudah digenapkan oleh korban Kristus. Jadi yang diperjual belikan dalam gereja Tuhan adalah korban Kristus. Ada fungsi kegunaan dari korban Kristus didalam Bait Allah kehidupan kita Korban Kristus sebagai korban penghapus dosaYohanes Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata Lihatlah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Anak Domba Allah harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita menjadi ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... dengan Lewi yaitu Kemurnian. Keluaran - Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik disembunyikannya tiga bulan lamanya. Artinya berada dalam satu firman pengajaran yang benar. Jika tidak dalam satu firman pengajaran maka akan najis. Imamat Kamu harus berpegang kepada ketetapan-Ku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih dan janganlah pakai pakaian yang dibuat dari pada dua jenis bahan. Kegunaan kemurnian dalam nikah Menjadi perisai untuk menghadapi panah api si jahat yaitu pencobaan sampai ajaran-ajaran sesat. Samuel Adapun Allah jalan-Nya sempurna sabda ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.