Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Ciawi III

... di depan tabut perjanjian yang dilakukan oleh imam besar Harun. Selama Yesus tidak di salib Ia tidak akan pernah mencapai kemuliaan. Begitu juga dengan kita. Untuk bisa mencapai kemuliaan kita harus mengalami percikan darah. Tapi celakanya justru manusia banyak yang jadi seteru salib. Hanya sedikit yang mau memikul salib. Filipi - Cara menjadi seteru salib yaitu ikut Tuhan hanya untuk mengenakan daging dan mencari kepentingan daging dengan menghalalkan segala cara. Dimana tidak ada salib tidak ada sinar kemuliaan Korintus - Lewat penderitaan bersama Yesus kita mengalami keubahan hidup mulai dengan ay. memiliki pandangan kepada perkara-perkara rohani perkara kekal. Disebut juga ...

Ibadah Ciawi II

... Keluaran - Dulu Musa membuat tabernakel juga dikaitkan dengan pembaharuan. 'hari pertama bulan pertama' tahun baru. Jadi Musa membangun tabernakel jasmani pada tahun baru. Dan lewat pembaharuan kita masuk pada pembangunan tabernakel rohani tubuh Kristus yang sempurna. Langkah-langkah pembangunan tubuh Kristus Keluaran - - harus menurut contoh teladan kerajaan Surga. Jadi ibadah kita mulai dari dalam nikah harus menurut contoh teladan kerajaan Surga. Kalau contohnya salah maka hasilnya juga akan salah. Praktiknya adalah Petrus - mengikuti jejak kematian dan kebangkitan dari Tuhan. Jejak kematian adalah mati terhadap dosa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jejak kebangkitan adalah hidup untuk kebenaran dan ...

Ibadah Ciawi I

... dengan cap sehingga manusia menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan bersama dunia ini. Ini termasuk juga anak-anak Tuhan dalam bait Allah juga jadi sasaran dari antikris. Ingat cerita wanita bungkuk thn di dalam bait Allah. Tuhan tidak mau kalau ciptaanNya ini dibinasakan bersama dunia ini. Karena itu Ia ingin menjadikan segala sesuatu baru supaya manusia tidak menjadi binatang buas untuk ditempatkan di langit dan bumi yang baru Yerusalem Baru. Dalam susunan Tabernakel Wahyu terkena pada Shekina Glory. Dulu pada ibadah di Ciawi sebelumnya pada bulan Maret usaha Tuhan ini dikaitkan dengan Asuhan Tuhan. Untuk ibadah ini akan dibahas mengenai ...

Ibadah Raya Malang

... masuk Kerajaan Surga binasa untuk selamanya. Kolose lewat kekuatan kasih Allah kita akan menjalankan sepenuhnya pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kisah Rasul kita harus berjuang untuk melayani sampai garis akhir. Garis akhir manusia ada meninggal dunia sampai kedatangan Yesus kedua kali. Korintus ibadah dan pelayanan adalah perlombaan sampai garis akhir sehingga menerima mahkota abadi hak penuh untuk masuk Kerajaan Surga. Dalam perlombaan untuk menerima mahkota abadi itu ada syaratnya Ibrani - yaitu menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Beban adalah dosa yang sudah kita perbuat katakan pikirkan. Menanggalkan beban dosa artinya saling mengaku dan saling mengampuni. Mengaku ...

Ibadah Doa Surabaya

... Celakanya di akhir jaman justru banyak orang kristen yang menjadi seteru salib. Filipi - Seteru salib yaitu ibadah mengikut Tuhan hanya untuk mencari perkara-perkara daging dengan menghalalkan segala cara. Dan ini akan mengakibatkan kebinasaan tidak akan mengalami kemuliaan kekal. Salah satu bentuk memikul salib adalah doa puasa. Praktik memikul salib Petrus - - sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah hidup dalam kebenaran. Salah satunya adalah lewat doa puasa. Doa puasa adalah alat yang ampuh untuk berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kebenaran. Hasilnya Mazmur Tuhan memberkati melindungi dan bertanggung jawab atas hidup kita. Korintus ...

Ibadah Doa Malang

... Tuhan ikut hidup dalam kegelapan tidur dan mabuk hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Bagi yang hidup dalam kegelapan maka kedatangan Yesus ke x akan seperti pencuri di tengah malam tertinggal saat Yesus datang ke x ditimpa kebinasaan Oleh sebab itu kita jangan hidup dalam kegelapan tetapi harus 'BERJAGA-JAGA dan SADAR' Lukas - . Ada macam berjaga-jaga Tetap berikat pinggang Efesus Artinya berpegang teguh pada Firman Pengajaran yang benar. Hidup dalam kebenaran. 'Tidak Benar GELAP'. Tergembala Amsal . Mengapa harus tergembala Jawab Supaya tidak disesatkan oleh ajaran palsu. Untuk menghadapi kegelapan yaitu krisis Ekonomi. Matius - Kalau kita tergembala duduk ...

Ibadah Kaum Muda Malang

... yang disalut dengan kasih Allah kayu disalut emas Langkah - langkah manusia berdosa disalut dengan kasih Allah Amsal - Kasih Allah menutupi segala pelanggaran kita. Yohanes Allah mengutus Yesus kedunia dan mati di salib untuk menutupi dosa-dosa kita. Prosesnya dari pihak kita ' mengaku dosa pada Tuhan dan sesama' Amsal - Darah Yesus menutupi segala dosa kita dan membenarkan kita. Mazmur ORANG BENAR Diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Korintus - Kasih Allah membangun. Kisah Rasul - Efesus - MEMBANGUN MENYUCIKAN kita lewat air dan Firman. air - baptisan air Firman - air hujan Pengajaran Firman Pengajaran Ulangan Sekarang masih embun ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... keselamatan itu sebenarnya hanya untuk orang Israel saja. Tapi karena ada yang menolak maka ada kesempatan untuk bangsa kafir. Ini yang disebut sebagai kegerakan kemurahan bagi bangsa kafir. Kalau bisa mendengar Firman malam ini itu adalah suatu kemurahan Tuhan. Sebab tidak patut kita menerima Firman tersebut. Roma - Injil keselamatan inilah yang merupakah kegerakan kemurahan bagi bangsa kafir kegerakan Roh Kudus hujan awal . Arahnya dari Yerusalem Yudea sampai ke ujung bumi dari Barat ke Timur . Korintus - kegerakan Roh Kudus hujan akhir yaitu kegerakan Firman Pengajaran untuk menyempurnakan orang-orang yang sudah diselamatkan menjadi mempelai wanita Tuhan yang siap ...

Ibadah Raya Surabaya

... dengan kegerakan kuda putih dalam perjanjian baru . Dalam perjanjian lama digambarkan dengan Yosua masuk ke tanah Kanaan. Hujan awal itulah perjalanan Israel keluar dari Mesir. Yosua - Yosua bersama Israel masuk Kanaan dipimpin oleh tabut perjanjian Firman Pengajaran Mempelai . ay. begitu imam-imam pengangkat tabut menginjakkan kaki ke sungai Yordan maka terjadi mujizat. Jadi kegerakan Roh Kudus hujan akhir adalah kegerakan mujizat. hal yang harus diperhatikan supaya kita masuk dalam kegerakan Hujan Akhir Yosua - sikap kita terhadap tabut perjanjian. Yaitu melihat mengikuti dan mengangkat memikul tabut perjanjian . Artinya sekarang adalah seluruh hidup kita harus sesuai dengan Firman ...

Ibadah Kaum Muda Malang

... tetapi Tuhan masih menyebutkan mereka hidup. Ini berarti sesudah kematian ada kehidupan kekal. Berarti ajaran Farisi itu tidak benar. Allah Abraham menunjuk pada Allah Bapa Allah Ishak menunjuk pada Anak Allah Allah Yakub menunjuk pada Allah Roh Kudus ini menunjuk pada tutupnya peti. Orang hidup menunjuk pada gereja Tuhan yaitu petinya Tabut Perjanjian. Orang hidup orang yang tidak dikuasai maut. Orang hidup dibagi bagian Orang yang mati secara tubuh tetapi akan dibangkitkan dalam kemuliaan saat kedatangan Tuhan kedua kali Orang yang hidup secara tubuh sampai kedatangan Yesus kedua kali. Keduanya akan menjadi satu tubuh kemuliaan tubuh Mempelai Wanita Surga. Jadi ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... dengan perkara-perkara jasmani terutama menjadi hamba uang. Jadi hamba Tuhan tapi hanya untuk mendapatkan perkara-perkara jasmani. Contoh yang menyimpang dari pelayanan adalah Yudas Iskariot. Buktinya adalah Yudas menjadi seorang pencuri. Yohanes - Yudas adalah seorang pencuri. Dan akhirnya ia menjual Yesus untuk mendapatkan uang. Dulu Yudas mencuri kas. Tapi sekarang anak-anak Tuhan mencuri milik Tuhan yaitu persepuluhan. penyembahan. tubuh Kristus. Dosa mencuri itu sama dengan melanggar hukum Tuhan dalam loh batu tentang kasih . Jadi kalau melayani dengan mencuri itu sama dengan melayani tanpa kasih. Wujudnya Korintus - perkataannya seperti gong yang berkumandang. Inilah lidahnya bangsa kafir yang seperti lidahnya ...

Ibadah Umum Surabaya

... Kudus hujan akhir kegerakan kuda putih. Wahyu - kegerakan pembangunan Tubuh Kristus yang sempurna. Dan ini dimulaikan dari nikah yaitu harus ada Firman Pengajaran yang benar. Sesudah nikah penggembalaan. Setelah itu kegerakan antar penggembalaan fellowship persekutuan . ay. kegerakan kuda putih adalah kegerakan penyucian oleh anak panah sudah diterangkan di ibadah sebelumnya . kegerakan kemenangan akan diterangkan pada malam ini . KEGERAKAN KEMENANGAN Pada ayat masih disebutkan sebuah mahkota. Tapi dalam Wahyu - akhir kegerakan kuda putih Yesus mengenakan banyak mahkota. Dan mahkota ini didapat dari setiap kemenangan yang Yesus peroleh. Kalau Yesus menang maka kitapun juga akan menang. Minimal ...

Ibadah Raya Malang

... juga gereja Tuhan lewat korban Kristus harus mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai suatu waktu sama mulia dengan Yesus. Mikha burung nazar yang gundul artinya gereja Tuhan yang tidak mengalami keubahan hidup tetap mempertahankan manusia daging. Burung nazar gundul kepala gundul. Akibatnya adalah dibuang dari tubuh Kristus tidak bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali berarti kebinasaan untuk selamanya. Mengapa terjadi burung nazar yang gundul Tidak menghargai korban Kristus Contohnya adalah Yudas. Hati-hati jangan sampai Perjamuan Suci menjadi kebiasaan. Matius - . Dalam Perjamuan Suci kita harus menguji diri agar jangan sampai ada dosa mencuri baik mencuri milik ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... - - Mempelai wanita mengalami x penebusan Ditebus dari antara manusia. Contoh Israel ditebus dari semua bangsa dibumi. Wahyu - - ditebus dari antara manusia untuk menjadi imam-imam dan raja-raja. Keluaran - sebenarnya hanya Israel yang boleh jadi imam dan raja berdasarkan keturunan . Petrus - - Tapi untung ada jalur 'kemurahan' lewat korban Kristus yang membuat kita bisa jadi imam dan raja. IMAM Orang yang mempunyai jabatan pelayanan. Orang yang beribadah dan melayani Tuhan. Mengapa disebut imam dan raja Mazmur - Sebab raja itu selalu diurapi dan menang atas segala musuh yaitu naga diudara roh jahat dan najis. nabi ...

Ibadah Doa Malang

... Kristus salib burung nazar gereja Tuhan bangkai korban Kristus . JADI gereja Tuhan yang menanti kedatangan Tuhan harus selalu bersekutu dan menghargai korban Kristus mau memikul salib. Filipi - Sebaliknya sekarang malah banyak orang yang menolak salib menjadi seteru salib. Orang seperti ini pikirannya hanya tertuju pada perkara dunia. Praktek memikul salib menderita bersama Tuhan Petrus - - menderita daging untuk berhenti berbuat dosa hidup dalam 'KEBENARAN' . Mazmur Orang benar 'diberkati oleh Tuhan' artinya Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kita memagari melindungi kita . Korintus - - menderita daging dalam melayani Tuhan. contoh Rasul Paulus. Kisah Rasul - Apapun ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.