Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Doa Surabaya

... diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya Oktober sampai Ibadah Doa Surabaya Oktober . Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ini menunjuk pada kewibawaan dan kuasa Tuhan untuk mengalahkan antikris binatang buas yang keluar dari dalam laut dan nabi palsu binatang buas yang keluar dari dalam bumi diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya Oktober sampai Ibadah Doa Surabaya Oktober . Ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya Oktober . Penampilan pribadi Yesus dengan tujuh sinar kemuliaan berguna untuk menyinari gereja Tuhan yang lemah tak berdaya ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Dia. Kata mereka Katakanlah kepada kami bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia . Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu . Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. . Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. . Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Istilah bercakap-cakap sendirian artinya kita harus menerima firman pengajaran secara pribadi untuk menghadapi kedatangan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... sudah disesatkan sehingga diusir dari taman Eden ke dunia dan sekarang setan menggunakan cara yang sama untuk menyesatkan gereja Tuhan supaya gereja Tuhan tidak kembali ke taman Eden. Korintus - . Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. . Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. . Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain dari pada yang telah kami beritakan atau memberikan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... membara di dalam perapian suara-Nya bagaikan desau air bah. Kaki bagaikan tiang api kaki bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Kaki pendirian. Tembaga penghukuman. Artinya kita harus punya pendirian teguh untuk menghukum dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Sehingga kita menjadi kehidupan tanpa dosa sama dengan hidup dalam terang tanpa kegelapan. Yesaya - . Sesungguhnya tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar . tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa sampai puncaknya dosa adalah pemisah ...

Ibadah Raya Surabaya

... seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. . Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan takhtanya dan kekuasaannya yang besar. . Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya. 'empat puluh dua bulan' tiga setengah tahun masa antikris berkuasa. Kita harus menerima sinar kemuliaan dari Tuhan sama dengan kita harus menerima kewibawaan dan kuasa-Nya ...

Ibadah Doa Surabaya

... yang terbuka diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya Oktober . Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Penampilan pribadi Yesus dengan tujuh sinar kemuliaan berguna untuk menyinari kita manusia hina dan berdosa sampai satu waktu sempurna sama mulia seperti Dia. AD. DALAM TANGANNYA IA MEMEGANG SEBUAH GULUNGAN KITAB KECIL YANG TERBUKAKitab yang terbuka menunjuk pada pembukaan rahasia firman Allah. Jadi 'Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka' artinya kita mendapatkan pembukaan rahasia firman Allah wahyu dari Tuhan yaitu ayat yang satu menerangkan ayat ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... menjadi liar. AD. . Keluaran . Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang--sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka--Kalau tidak ada pembukaan firman sidang jemaat akan menjadi liar seperti bangsa Israel--'seperti kuda terlepas dari kandang' sama dengan menjadi KUDA LIAR. Kuda liar menunjuk pada kehidupan yang tidak tergembala artinya tidak tekun dalam kandang penggembalaan--tiga macam ibadah pokok--sehingga tubuh jiwa dan rohnya tidak tertambat pada Allah Tritunggal tidak melekat pada firman pengajaran yang benar--tidak bisa makan dan menikmati firman pengajaran yang benar. Tanpa pembukaan firman bangsa Israel umat pilihan Tuhan tidak kuat sehingga menjadi kuda liar ...

Ibadah Raya Surabaya

... alkitab sama dengan firman pengajaran yang benar yang lebih pasti dari ilmu pasti. Untuk apa Tuhan memberikan pembukaan rahasia firman Supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu karena tanda kedatangan Tuhan yang utama adalah terjadi penyesatan. Matius - . Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka Katakanlah kepada kami bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia . Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu . Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak ...

Ibadah Raya Malang

... tanganNya memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Kaki kanan menginjak laut kaki kiri menginjak bumi. Berseru dengan suara nyaring seperti singa mengaum. Yesus tampil dengan tujuh sinar kemuliaan supaya kita manusia daging yang lemah dan banyak cacat cela juga bisa menjadi sama sempurna seperti Dia. ad. . Muka sama seperti matahari. Muka wajah menunjuk tentang panca indra. Jadi panca indra harus dipercik dengan darah supaya kita sama mulia dengan Dia. Yohanes - Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahbisan Bait Allah di Yerusalem ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Pentahbisan Bait Allah berarti ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... Orang Farisi--gambaran hamba pelayan Tuhan--hanya memiliki pandangan jasmani yaitu hanya memandang Yesus sebagai anak Daud--manusia biasa anak raja di dunia yang kaya dan sebagainya-- tetapi tidak bisa memandang Dia sebagai Tuhannya Daud yaitu Dia sebagai Raja di atas segala raja dan Mempelai Pria Sorga yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa yang segera datang kembali. Banyak pandangan semacam ini yaitu memandang Yesus secara jasmani. Praktiknya beribadah melayani Tuhan hanya untuk mencari perkara-perkara jasmani duniawi hanya puas dengan perkara-perkara jasmani dan mengesampingkan perkara rohani yaitu kebenaran urapan dan kesucian--yang penting dapat uang berkat jasmani kedudukan dan hiburan jasmani tidak peduli lagi benar ...

Ibadah Raya Malang

... di atas kepala. Muka sama seperti matahari. Kaki bagaikan tiang api. Dalam tanganNya memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Kaki kanan menginjak laut kaki kiri menginjak bumi. Berseru dengan suara nyaring seperti singa mengaum. Yesus tampil dengan tujuh sinar kemuliaan supaya kita manusia daging yang lemah dan banyak cacat cela juga bisa menjadi sama sempurna seperti Dia. ad. . Pelangi di atas kepala. Yehezkiel Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan TUHAN. Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Pengertian pelangi secara rohani adalah roh kemuliaan. Suatu ...

Ibadah Doa Malang

... ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. ad. . Berselubungkan awan. Korintus - Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Berselubungkan awan artinya dalam urapan Roh Kudus sepenuh sempurna . Yesaya - Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh TUHAN akan ada padanya roh hikmat dan pengertian roh nasihat dan keperkasaan roh pengenalan dan takut akan TUHAN ya kesenangannya ialah takut akan TUHAN. Ia ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... dipermuliakan selamanya. Setiap pribadi kita juga memiliki kepribadian masing-masing yang harus dipercik darah supaya sama seperti kepribadian Yesus yang kuat. Sehingga kita tidak tersandung tidak jatuh oleh dosa sampai puncaknya dosa atau oleh apa pun di dunia. Kita bisa menantikan dan menyambut kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja di atas segala raja sebagai Mempelai Pria Sorga yang tidak ada kena-mengena dengan dosa. Dua oknum Allah yang lain yaitu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus sudah pernah datang ke dunia dalam kemuliaan. Tinggal Anak Allah yang akan datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja dan Mempelai ...

Ibadah Raya Malang

... takut akan TUHAN. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Sehingga kita selalu takut akan Tuhan bernafas dengan takut akan Tuhan. Inilah letak kelebihan Yesus dari Lucifer. Lucifer sebenarnya adalah penghulu malaikat. Tetapi Lucifer tidak memiliki roh takut akan Tuhan sehingga menjadi sombong. Yesaya - Wah engkau sudah jatuh dari langit hai Bintang Timur putera Fajar engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang mengalahkan bangsa-bangsa Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu Aku hendak naik ke langit aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... . Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil ia akan ditinggikan disanjung dan dimuliakan. . Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia--begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi--Yesus adalah hamba yang berhasil dan dipermuliakan--memiliki wajah mulia seperti matahari--tetapi rela menjadi buruk di kayu salib untuk Menanggung segala dosa yang membuat wajah kita buruk seperti anjing dan babi bahkan setan. Menyinari kita dengan sinar kemuliaan sehingga kita menjadi sempurna sama mulia dengan Dia. Ada tiga kali matahari terbit untuk kita semua Kejadian - . Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai ke luar berkatalah seorang Larilah selamatkanlah ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.