Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Raya Surabaya

... utama Matius - . Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. . Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. 'adalah dari Roh Kudus' Yesus adalah Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang pertama menyelamatkan manusia berdosa. Bagaimana caranya Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosa. Yohanes . Dan kalau Ia datang Ia akan menginsafkan dunia akan dosa kebenaran dan penghakiman Manusia daging tanpa Roh ...

Ibadah Doa Malang

... Siapa yang termasuk pelataran halaman bait Allah Wahyu Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yaitu hamba Tuhan pelayan Tuhan yang menuruti hukum-hukum Allah menuruti pengajaran benar meja roti sajian dan kesaksian Yesus menjadi imam dan raja yang beribadah melayani Tuhan pelita emas tetapi tidak mempunyai mezbah dupa emas. Mereka tidak mau menyembah Tuhan atau penyembahannya belum mencapai ukuran berarti daging masih bersuara tirai belum terobek. Artinya Menyembah dengan terpaksa. Taat tetapi daging masih bersuara hanya taat jika cocok bagi daging. Sehingga harus masuk aniaya antikris yang berkuasa di ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... dalam kemuliaan sebagai Raja dan Mempelai Pria Sorga di awan-awan yang permai. Penghukuman atas dunia tiga kali tujuh penghukuman kiamat dan neraka. Dosa-dosa yang tersembunyi dalam sidang jemaat untuk disucikan--supaya tidak dihukum. Firman nubuat sama dengan kabar mempelai--firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua--yang menyucikan kehidupan kita sampai sempurna seperti Yesus dan menjadi mempelai wanita sorga. Ada kabar baik penginjilan--percaya Yesus bertobat-- sekarang ditingkatkan menjadi kabar mempelai. Sikap kita terhadap firman nubuat kabar mempelai--sama dengan kesiapan gereja Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus-- berbahagia saat kita mendengarkan firman nubuat firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua sehingga bisa mendengar ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... menjadi teladan terutama kita yang sudah menjadi pelayan Tuhan apalagi pelayan yang tampil di depan. Ini yang dirindukan oleh rasul Paulus. Jangan sampai diejek Korintus . Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kita dulu yang harus mengikut Yesus supaya kita bisa menjadi teladan bagi yang lain. Filipi . Saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Sistem ibadah kita adalah sistem keteladanan. Ada tiga macam teladan Yesus Petrus . Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristuspun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak-Nya. Teladan Yesus yang pertama teladan jejak yaitu ...

Ibadah Raya Malang

... perlindungan Tuhan sampai kekal. Kalau tidak memenuhi ukuran akan masuk zaman antikris sampai dipancung untuk memenuhi ukuran yaitu sampai daging tidak bersuara. Ada dua hal yang diukur oleh firman penggembalaan Bait Suci Allah. Mezbah dan mereka yang sembahyang di dalamnya. Ad. Bait Suci Allah. Bait suci Allah adalah kehidupan kita. Korintus Apakah hubungan bait Allah dengan berhala Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka dan Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Ukuran bait suci Allah yaitu tidak boleh ada berhala. Keluaran Diterimanyalah ...

Ibadah Kunjungan di Medan V

... dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya . dan mereka akan melihat wajah-Nya dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka. Matius secara keseluruhan bicara tentang mempelai wanita Sorga. Matius - adalah tentang pandangan mempelai. Matius - . Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul Yesus bertanya kepada mereka kata-Nya . Apakah pendapatmu tentang Mesias Anak siapakah Dia Kata mereka kepada-Nya Anak Daud. . Kata-Nya kepada mereka Jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut Dia Tuannya ketika ia berkata . Tuhan telah berfirman kepada Tuanku duduklah di sebelah kanan-Ku sampai musuh-musuh-Mu Kutaruh di bawah kaki-Mu. . ...

Ibadah Raya Malang

... berdoa di dalamnya mezbah dupa emas . Ad. Bait Suci Allah. Bait suci Allah adalah kehidupan kita. Korintus Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu Ukurannya adalah tempatnya Roh Suci kesucian. Bait Suci Allah juga menunjuk Tabernakel yang terdiri dari papan-papan menunjuk persekutuan mulai dalam nikah penggembalaan dst juga diukur. Korintus - Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah --dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... masih belum memenuhi ukuran Tuhan. Ruangan Suci kesucian. Ini hasil pekerjaan cahaya Injil kemuliaan Kristus atau firman pengajara yang lebih tajam dari pedang bermata dua Kabar Mempelai yang menyucikan dan mengubahkan sidang jemaat sampai sempurna seperti Yesus. Ruangan Maha Suci kesempurnaan. Yang dimaksud dengan Bait Allah yang suci kehidupan kita terdiri dari Ruangan Suci kesucian dan Ruangan Maha Suci kesempurnaan . Ini yang akan diukur. Keluaran - . Haruslah engkau membuat untuk Kemah Suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak . sepuluh hasta panjangnya satu papan dan satu setengah hasta lebarnya tiap-tiap papan. Bait Suci Allah Kemah Suci Tabernakel terdiri ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... - . Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristuspun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak-Nya. . Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya. . Ketika Ia dicaci maki Ia tidak membalas dengan mencaci maki ketika Ia menderita Ia tidak mengancam tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. . Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. . Sebab dahulu kamu sesat seperti domba tetapi sekarang kamu telah kembali kepada ...

Ibadah Doa Malang

... dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja Mempelai Pria SurgaDi bawah tutup ada peti tabut. Keluaran - Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga dua setengah hasta panjangnya satu setengah hasta lebarnya dan satu setengah hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya dan di atasnya harus kaubuat bingkai emas sekelilingnya. Peti tabut terbuat dari kayu penaga manusia daging yang berdosa. Tetapi disalut emas murni luar dan dalam disucikan diubahkan oleh firman Allah Roh Kudus dan kasih Allah sampai menjadi sempurna seperti Yesus menjadi mempelai wanita Surga. Keluaran a Haruslah kauletakkan tutup pendamaian itu di atas ...

Ibadah Kaum Muda Remaja Malang

... mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya Untuk beribadah kita menanggung sengsara daging bahkan satu waktu menghadapi aniaya. Inilah penderitaan karena kehendak Tuhan. Tetapi ada upahnya. Jangan takut Petrus . Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Upah memikul salib adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang terbesar kepada manusia yang tidak layak untuk menerimanya--manusia berdosa seharusnya menerima hukuman tetapi bisa menerima kasih karunia. Titus . Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Mengapa kasih karunia disebut sebagai pemberian terbesar dari Tuhan Kasih karunia adalah seharga ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... akan memerintah sebagai raja di bumi. Ukuran pertama doa penyembahan penebusan oleh darah Yesus--kasih Allah-- Dia sudah disembelih di kayu salib untuk menebus manusia. Darah Yesus menebus kita dari tiga hal 'bangsa dan suku bangsa' darah Yesus menebus kita dari bangsa dan suku bangsa dunia dengan segala pengaruhnya kesibukan kesukaan kesusahan kesulitan pergaulan dan lain-lain . Yakobus . Hai kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dunia dengan segala pengaruhnya membuat kita tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai meninggalkan ibadah ...

Ibadah Raya Malang

... rohani bagi sidang jemaat dengan dua rasa yaitu pahit dan manis. Artinya Sikap dalam mendengar firman penggembalaan. Amsal Orang yang kenyang menginjak-injak madu tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Sikap positif yaitu bisa mendengar menerima menikmati firman penggembalaan dengan suatu kebutuhan rasa lapar seperti anjing menjilat remah-remah roti. Sekalipun pahit tidak enak bagi daging karena menunjuk dosa-dosa untuk menyucikan kita maka akan terasa manis seperti madu. Kita bisa mengalami kebahagiaan Surga. Hidup yang pahit akan berangsur-angsur menjadi manis. Pekerjaan firman penggembalaan menyucikan perut hati yang tersembunyi batin dan mulut perbuatan dan perkataan lahir sama dengan penyucian seluruh hidup. Penyucian dari ...

Ibadah Doa Surabaya

... zaman Nuh sehingga kita juga dipermuliakan bersama dengan Tuhan diterangkan pada Ibadah Raya Surabaya Desember . Ibrani . tetapi Kristus setia sebagai Anak yang mengepalai rumah-Nya dan rumah-Nya ialah kita jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. 'rumah-Nya ialah kita' rumah Allah ialah kita. Yang ketiga ukuran Bait Suci adalah kehidupan kita harus dikepalai oleh Yesus. AD. Kalau bukan Yesus yang menjadi kepala berarti bukan Bait Suci Allah malah ada serigala dan burung roh jahat dan roh najis --Tuhan mengatakan Anak Manusia tidak ada tempat untuk menempatkan kepalanya. Dikepalai oleh Yesus artinya Efesus - . Dan ...

Ibadah Tutup Buka Tahun

... kita supaya memenuhi ukuran Tuhan sampai kesempurnaan. Mengapa kerohanian kita harus diukur harus meningkat dalam kerohanian sampai sempurna Wahyu Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya. Sebab kita akan menghadapi kegoncangan-kegoncangan di segala bidang di tahun-tahun yang akan datang yang semakin meningkat sampai melampaui ukuran pikiran kita sampai puncaknya saat antikris berkuasa di bumi selama tahun. Jika tidak memenuhi ukuran tidak meningkat rohani maka pasti akan ikut tergoncang hancur sampai masuk aniaya antikris. Ada dua kemungkinan Sebagian ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.