Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Doa Malang

... yang berkuasa di bumi selama tahun. Tabernakel terdiri dari ruangan Pelataran kebenaran keselamatan. Semua manusia sudah berbuat dosa dan menuju kebinasaan. Jika bisa masuk halaman bait suci Allah maka akan diselamatkan tidak binasa. Ini merupakan hasil pekerjaan firman penginjilan yang membawa orang berdosa supaya percaya Yesus dan diselamatkan. Ruangan suci kesucian. Ruangan maha suci kesempurnaan. Kesucian dan kesempurnaan merupakan hasil pekerjaan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua Kabar Mempelai yang menyucikan orang-orang yang sudah selamat sampai sempurna seperti Yesus. Jadi pelataran halaman bait Suci adalah gereja Tuhan hamba Tuhan pelayan Tuhan yang hanya menerima firman penginjilan sampai selamat dan diberkati tetapi tidak mau ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... dengan kekuatan melainkan dengan roh-Ku firman TUHAN semesta alam. 'kandil' kaki dian emas menunjuk pada kehidupan yang diurapi dan dipenuhi Roh Kudus--bagaikan pelita emas yang menyala. Ini adalah kehidupan yang bisa bersaksi. Kekuatan untuk bersaksi adalah Roh Kudus. Keluaran - . Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni dari emas tempaan harus kandil itu dibuat baik kakinya baik batangnya kelopaknya--dengan tombolnya dan kembangnya--haruslah seiras dengan kandil itu. . Enam cabang harus timbul dari sisinya tiga cabang kandil itu dari sisi yang satu dan tiga cabang dari sisi yang lain. Kaki dian emas terdiri dari tiga bagian untuk bisa menyala--bercahaya-- Kaki. Batang. Cabang. Jadi syarat kehidupan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu--di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Amsal . Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Firman penginjilan memberitakan kedatangan Yesus pertama kali ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa tetapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sesudah selamat tidak cukup. Oleh sebab itu harus dilanjutkan. Ruangan Suci daerah kesucian. Ruangan Maha Suci daerah kesempurnaan. Keluaran . Haruslah tabir itu kaugantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kaubawa tabut hukum ke sana ke belakang tabir itu ...

Ibadah Raya Malang

... mengukur dua hal Bait Suci Allah kehidupan pribadi kita persekutuan kita nikah penggembalaan dst . Mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya mezbah dupa emas ibadah pelayanan doa penyembahan. Ukuran doa penyembahan yang diukur dengan firman penggembalaan adalah taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara tirai terobek kita mencapai kesempurnaan menjadi mempelai wanita Surga. Timotius - Pertama-tama aku menasihatkan Naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ada empat macam tingkatan doa Doa permohonan permintaan. Sentralnya adalah kebutuhan kita. Yohanes Jikalau kamu ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... pengukur Doa penyembahan di bumi. Wahyu . Maka terbukalah Bait Suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ukuran doa penyembahan di bumi adalah sampai Pintu Tirai terobek yaitu daging tidak bersuara lagi. Sehingga Tabut Perjanjian kelihatan. Tabut Perjanjian terbagi menjadi dua bagian Tutup Pendamaian dengan dua kerub dari emas murni. Kerub I Allah Bapa Tuhan. Tutup pendamaian Anak Allah Yesus. Kerub II Allah Roh Kudus Kristus. Jadi tutup pendamaian adalah Allah Tritunggal dalam pribadi Yesus dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja ...

Ibadah Raya Surabaya

... mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya. Ayat kalau tidak memenuhi ukuran--daging masih bersuara-- ia harus menghadapi masa aniaya antikris selama tiga setengah tahun diterangkan mulai dari Ibadah Raya Surabaya Januari sampai Ibadah Doa Surabaya Februari . Kalau tetap menyembah Yesus dia akan disiksa sampai dipancung kepalanya--daging tidak bersuara lagi berarti memenuhi ukuran-- dan saat Tuhan datang kembali dia akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Biarlah kita memenuhi ukuran lewat firman penggembalaan dari pada sekarang enak-enak--tidak sungguh-sungguh beribadah--tetapi nanti harus berjuang sendiri di zaman antikris. Wahyu . Dan Aku akan memberi tugas ...

Ibadah Raya Malang

... pertama berisi hukum mengasihi Tuhan lebih dari semua. Loh batu kedua berisi hukum mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh. Lukas - Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus katanya Guru apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat Apa yang kaubaca di sana Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Yesus adalah ...

Ibadah Doa Surabaya

... saksi di sini adalah Musa dan Elia ayat . Tuhan mengirimkan Musa dan Elia untuk bersaksi pada zaman antikris berkuasa di bumi selama tiga setengah tahun untuk menguatkan hamba pelayan anak Tuhan yang tertinggal pada masa itu--tidak ikut penyingkiran ke padang gurun dan harus mengalami aniaya antikris karena daging masih bersuara-- supaya mereka tetap menyembah Yesus tidak menyembah berhala antikris tidak menyangkal Yesus sekalipun harus disiksa dengan dahsyat sampai dipancung kepalanya untuk memenuhi ukuran penyembahan yaitu sampai daging tidak bersuara lagi dan saat Yesus datang kembali mereka akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan untuk layak bersama Tuhan selamanya. diterangkan mulai dari Ibadah ...

Ibadah Doa Malang

... membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab Aku TUHAN Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama TUHAN Allahmu ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... Raja-raja - . Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke gunung Karmel. . Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati Kalau TUHAN itu Allah ikutilah Dia dan kalau Baal ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun. Ada beberapa macam Baal salah satunya adalah Baal Asytoret. Hakim-hakim - . Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata TUHAN dan mereka beribadah kepada para Baal. . Mereka meninggalkan TUHAN Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti allah lain dari antara ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... lagi tirai terobek . Yohanes . Jikalau kamu mengasihi Aku kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Taat dengar-dengaran pada segala perintah Tuhan mengasihi Tuhan kasih yang sempurna dua loh batu . Dua loh batu terdiri dari dua bagian Loh batu pertama berisi hukum mengasihi Tuhan lebih dari semua mengutamakan Tuhan lebih dari semua mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua. Loh batu kedua berisi hukum mengasihi sesama seperti diri sendiri. Buktinya adalah tidak berbuat jahat kepada sesama tidak merugikan sesama hanya berbuat baik kepada sesama tidak membalas kejahatan dengan kejahatan malah membalas kejahatan dengan kebaikan. Inilah ukuran doa penyembahan. Keluaran . Dan TUHAN ...

Ibadah Raya Malang

... emas . Ad. . Doa penyembahan mezbah dupa emas . Ada tiga macam ukuran dari doa penyembahan Dikaitkan dengan penebusan oleh darah Yesus kasih Allah. Wahyu - Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Anak Domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... dalam kemuliaan sebagai Raja dan Mempelai Pria Sorga di awan-awan yang permai. Penghukuman atas dunia tiga kali tujuh penghukuman kiamat dan neraka. Dosa-dosa yang tersembunyi dalam sidang jemaat untuk disucikan--supaya tidak dihukum. Firman nubuat sama dengan kabar mempelai--firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua--yang menyucikan kehidupan kita sampai sempurna seperti Yesus dan menjadi mempelai wanita sorga. Ada kabar baik penginjilan--percaya Yesus bertobat-- sekarang ditingkatkan menjadi kabar mempelai. Sikap kita terhadap firman nubuat kabar mempelai--sama dengan kesiapan gereja Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus-- berbahagia saat kita mendengarkan firman nubuat firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua sehingga bisa mendengar ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya. Kisah Rasul . Dan rakyatnya bersorak membalasnya Ini suara allah dan bukan suara manusia Kisah Rasul terjemahan lama . Maka menyahutlah orang banyak itu dengan sorak katanya Inilah suara suatu dewa bukannya suara manusia Juga penyembahan kepada malaikat. Kolose . Jangan seorang pun dapat mengecewakan kamu daripada pahalamu dengan peri merendahkan diri dan dengan menyembah segala malaekat sambil berkuat di atas penglihatannya dengan sia-sia membesarkan dirinya menurut angan-angannya Serta penyembahan kepada setan demon. Imamat . Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin sebab ...

Ibadah Raya Surabaya

... antikris menyangkal Yesus. Ia tidak disiksa semuanya enak antikris menyediakan semuanya tetapi ia menjadi sama dengan antikris dan saat Yesus datang kembali ia akan dibinasakan. Karena itu ibadah pelayanan adalah suatu perlombaan suatu perjuangan untuk memenuhi ukuran Tuhan sampai hidup kita menjadi benar suci dan sempurna. Bukan main-main Kalau tidak akan mengalami aniaya antikris selama tiga setengah tahun. Tetapi Tuhan baik. Ini yang kita pelajari siang ini. Wahyu - . Dan Aku akan memberi tugas kepada dua saksi-Ku supaya mereka bernubuat sambil berkabung seribu dua ratus enam puluh hari lamanya. . Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.