Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus.

Lukas 21: 5-32 menunjuk pada tujuh nubuat.
Nubuat adalah sesuatu yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi:

 1. Lukas 21: 5-6= nubuat tentang Bait Allah di Yerusalem (diterangkan pada Ibadah Kaum Muda Remaja, 27 Mei 2023sampai Ibadah Kaum Muda Remaja, 10 Juni 2023).

 2. Lukas 21: 7-8= nubuat tentang penyesat-penyesat (diterangkan pada Ibadah Kaum Muda Remaja, 17 Juni 2023sampai Ibadah Kaum Muda Remaja, 01 Juli 2023).

 3. Lukas 21: 9-10= nubuat tentang bangsa-bangsa (diterangkan pada Ibadah Kaum Muda Remaja, 08 Juli 2023sampai Ibadah Kaum Muda Remaja, 22 Juli 2023).

 4. Lukas 21: 11= nubuat tentang malapetaka di dunia (diterangkan pada Ibadah Kaum Muda Remaja, 29 Juli 2023sampai Ibadah Kaum Muda Remaja, 19 Agustus 2023).

 5. Lukas 21: 12-19= nubuat tentang apa yang akan terjadi terhadap orang-orang kristen (diterangkan pada Ibadah Kaum Muda Remaja, 26 Agustus 2023).

 6. Lukas 21: 20-24= nubuat tentang apa yang akan terjadi dengan orang-orang Yahudi/Israel.
 7. Lukas 21: 25-32= nubuat tentang kedatangan Yesus kedua kali.

AD. 5
Lukas 21: 12, 16, 19
21:12.Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya; kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama-Ku.
21:16.Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh
21:19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu."


Pada akhir zaman, orang kristen diizinkan Tuhan untuk ditangkap dan dianiaya karena nama Yesus, bahkan diserahkan oleh orang tua dan saudaranya untuk dibunuh, sampai dibenci oleh semua orang (diterangkan pada Ibadah Kaum Muda Remaja, 02 September 2023sampai Ibadah Kaum Muda Remaja, 09 September 2023).

Mengapa Tuhan izinkan terjadi demikian?

 1. Supaya kita menjadi saksi Tuhan.
  Lukas 21: 13
  21:13.Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi.

  Kita bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan dan menolong orang lain yang dalam kegelapan (diterangkan pada Ibadah Kaum Muda Remaja, 16 September 2023).

 2. Supaya kita tetap bertahan untuk memperoleh hidup mulai sekarang sampai hidup kekal (diterangkan pada Ibadah Kaum Muda Remaja, 23 September 2023).
  Lukas 21: 19
  21:19.Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu."

Salah satu contoh yang mengalami demikian adalah Yusuf. Tetapi ia bertahan, sehingga memperoleh hidup di dunia sampai hidup kekal.

Contoh berikutnya adalah Daniel.
Daniel 6: 5-6
6:5.Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.
6:6.Maka berkatalah orang-orang itu: "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya!"

Daniel menghadapi pencobaan-pencobaan dan masalah-masalah yang dilancarkan dari luar dan dalam untuk dimasukkan ke dalam gua singa--mengalami kematian jasmani bahkan membunuh kerohanian.

Pencobaan tersebut adalah:

 1. Ayat 5= pekerjaan--perkara jasmani.
  Jangan heran, kalau tiba-tiba mulai difitnah di dalam pekerjaan. Memang harus dihadapi.
  Yang masih sekolah juga akan menghadapi. Bahkan hamba Tuhan dituduh menggelapkan uang.

 2. Perkara rohani, yaitu ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai puncaknya, doa penyembahan kepada Tuhan.
  Kalau melihat situasi sekarang, kita sudah masuk di nubuat kelima. Tinggal dua lagi, selesai, dan Yesus datang kembali. Waktunya sudah sangat singkat.

  Dulu, Daniel disuruh untuk menyembah raja--ibadah pelayanan palsu yang didorong oleh pengajaran palsu.
  Kita juga, di akhir zaman juga dihantam untuk menerima ibadah pelayanan yang palsu, yang didorong oleh pengajaran palsu.

  Ciri ibadah pelayanan palsuadalah menolak salib dan mengenakkan daging--menolak pedang penyucian (firman) dan salib.
  Semuanya cari yang enak bagi daging, tetapi tanpa penyucian dan perobekan daging. Ini yang akan dipaksakan kepada orang-orang kristen di akhir zaman.
  Dulu, semua menyembah raja kecuali raja.

  Untuk memilih ibadah dan penyembahan yang benar, akan dikira kebenaran sendiri. Hati-hati! Jangan mencari yang enak bagi daging! Tetap pertahankan firman pengajaran yang benar dan salib!

  2 Timotius 3: 12
  3:12.Memang setiap orang yang mauhidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya,

  Kita memang harus mengalami sengsara daging untuk beribadah. Harus tetap setia!

 3. Masalah kamar.
  Daniel 6: 11-12

  6:11.Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamaratasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.
  6:12.Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoadan bermohon kepada Allahnya.

  Masalah kamar menunjuk pada kebenaran, kesatuan, dan kesucian nikah.
  Banyak yang tidak mau, sehingga kawin cerai.

Inilah tiga masalah yang akan dihadapi orang kristen--dulu dihadapi Daniel.

Sikap kita: bertahan.
Lukas 21: 19
21:19.Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu."

Banyak yang salah. Ia pikir ia akan hidup kalau melawan Tuhan, seperti menyembah raja. Di zaman Antikris kalau mau menyembah Antikris akan hidup enak.
Ibadah yang membuat daging enak akan sampai pada penyembahan Antikris.

Daniel 6: 11-12
6:11.Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.
6:12.Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya.

Sikap bertahan adalah tekun dalam doa penyembahan, ditambah dengan doa puasa dan doa semalam suntuk.

Tiga kali sehari Daniel berdoa, artinya doa penyembahan adalah menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, sehingga mengalami perobekan daging dengan segala tabiat, keinginan, dan hawa nafsunya. Kalau daging disalibkan, kita akan mengalami keubahan hidup, dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus.

Daging yang takut pada raja diubahkan menjadi takut akan Tuhan.
Kalau tidak menyembah Tuhan--tidak mengalami perobekan daging; tidak mengalami pembaharuan--, kita akan takut pada sesuatu di dunia, bukan takut akan Tuhan, malah melawan Tuhan. Hati-hati!

Mari, takut akan Tuhan apapun yang harus dikorbankan!Jangan korbankan Tuhan untuk dapat yang jasmani!
Orang yang menyembah raja berpikir bebas dari gua singa, tetapi justru mereka ditelan maut sampai kematian kedua.
Kalau melawan Tuhan, yang jasmani enak, tetapi rohani akan mati. Kalau dibiarkan akan masuk kematian kedua di neraka selamanya.

Amsal 19: 23
19:23.Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka.

Kalau takut akan Tuhan, kita akan hidup baik untuk hidup di dunia maupun hidup kekal.
Jangan dipengaruhi oleh pikiran daging!

Praktik takut akan Tuhan:

 1. Amsal 8: 13
  8:13.Takut akan TUHANialah membenci kejahatan; aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat.

  Yang pertama: membenci dosa sampai membenci dusta.

  Membenci dosa dan dusta sama dengan hidup dalam kesucian.
  Berbuat dosa dan berdusta sama dengan mati rohani.

  Kalau suci, kita akan diberi jubah indah, sehingga hidup menjadi indah.
  Efesus 4: 11-12
  4:11.Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
  4:12.untuk memperlengkapi orang-orang kudusbagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,

  Ayat 11= lima jabatan pokok menunjuk pada lima jari tangan Tuhan--tangan Tuhan dalam sidang jemaat.

  Jubah indah= jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna.
  Dan tangan Tuhan membuat semua indah pada waktunya.

  Pembangunan tubuh Kristus dimulai dari nikah, penggembalaan, antar penggembalaan, sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna.

  Di dalam rumah tangga, orang tua harus dihormati sampai orang tua bisa mengucap syukur pada Tuhan, bukan berkeluh kesah.

 2. Yosua 24: 14
  24:14. Oleh sebab itu, takutlah akan TUHANdan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada TUHAN.

  Yang kedua: beribadah melayani Tuhan dengan setia dan tulus ikhlas--tanpa pamrih; tidak mencari keuntungan jasmani--, malah mengorbankan yang jasmani, sehingga kita tidak mau bahkan tidak bisa dihalangi oleh apapun.

  "Satu pemudi diajak oleh seorang pemuda di sini. Lalu mau baptisan air karena mau menikah, tetapi ada masalah. Dia datang: Om, saya rasanya tidak jadi menikah, tetapi saya tetap masuk baptisan air. Saya tetap tergembala. Ini yang benar. saya terharu, orang baru bisa begitu."

  Tetap bertahan! Banyak menyembah! Serahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan!

  Daniel 6: 21
  6:21.dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel: "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kausembah dengan tekun, telah sanggupkah Ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?"

  Kalau takut akan Tuhan--melayani dengan setia dan tulus--, kita akan disebut sebagai hamba Allah yang hidup. Ada jaminan untuk hidup sekarang sampai hidup kekal. Yang mati jadi hidup; pekerjaan mati jadi hidup. Menghadapi situasi sulit pun kita tetap hidup.

 3. Pengkhotbah 12: 13
  12:13.Akhir kata dari segala yang didengar ialah: takutlah akan Allahdan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang.

  Yang ketiga: berpegang teguh dan taat dengar-dengaran pada pengajaran yang benar.
  Ini adalah kunci sukses kita.

  Taat sama dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala kekurangan dan kelemahan jasmani dan rohani kita kepada Tuhan; kita mengulurkan tangan kepada Dia--hanya menyembah Dia, dan Dia mengulurkan tangan belas kasih-Nya. Kita hidup dalam tangan kemurahan Allah yang hidup.

  Hasilnya:

  1. Mulut singa dikatupkan.
   Artinya: tangan Tuhan sanggup melindungi dan memelihara kitadi tengah kesulitan dunia sampai zaman Antikris. Kita disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata Antikris. Kita dipelihara langsung oleh Tuhan lewat firman pengajaran dan perjamuan suci.

   Secara rohani, tangan kasih Allah yang hidup sanggup melindungi dan memelihara kita di tengah dosa dan puncaknya dosa, sehingga kita tetap hidup berkenan pada Tuhan. Buktinya: tetap berpegang teguh pada pengajaran yang benar.

   Saul kehilangan kerajaannya karena ia tidak taat, sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan.
   Tetapi Daud taat, sehingga berkenan pada Tuhan.

  2. Daniel diangkat dari gua singa dalam keadaan hidup.
   Artinya: tangan kasih Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil.

  3. Daniel diberi kedudukan tinggi.
   Artinya: tangan Tuhan memberikan masa depan berhasil dan indah.

   Daniel 6: 29
   6:29.Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggipada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu.

  4. Dipakai menjadi saksi Tuhan.
   Daniel 6: 27-28
   6:27.Bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya; pemerintahan-Nya tidak akan binasa dan kekuasaan-Nya tidak akan berakhir.
   6:28.Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi, Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa."

   Kita bersaksi bagi jiwa-jiwa lama, sehingga kita dibela oleh Tuhan.

  Jika Yesus datang kembali kita akan diubahkan menjadi sempurna seperti Dia untuk layak menyambut kedatangan-Nya kembali kedua kali di awan-awan yang permai. Kita masuk perjamuan kawin Anak Domba, kerajaan Seribu Tahun Damai (Firdaus yang akan datang), dan Yerusalem baru selamanya.

Kita lemah tak berdaya tetapi kalau takut akan Tuhan sampai taat, tangan kasih Allah yang hidup mampu melakukan apapun bagi kita sampai menyempurnakan kita.

Jangan putus asa! Kita banyak kelemahan, seperti menghadapi gua singa dengan singa yang lapar. Tangan belas kasih Tuhan siap untuk melakukan semua bagi kita.

Tuhan memberkati.

Versi Cetak

Transkrip
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 28 Maret 2020 (Sabtu Sore)
  ... dunia sampai berkelimpahan--kita selalu mengucap syukur. Domba juga dilindungi dan dipelihara secara rohani sampai sempurna seperti Yesus untuk layak menyambut kedatangan-Nya kedua kali di awan-awan yang permai. Kita masuk perjamuan kawin Anak Domba kerajaan Seribu Tahun Damai Firdaus yang akan datang dan Yerusalem baru kandang penggembalaan terakhir kerajaan sorga kekal selamanya. Tadi ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Malang, 02 Februari 2017 (Kamis Sore)
  ... ruangan untuk tutup pendamaian. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh TUHAN yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Tulisan yang diilhamkan Tuhan memberikan rencana dan pelaksanaan Bait Allah Salomo. Sekarang Alkitab tulisan yang diilhamkan Tuhan membawa kita masuk dalam pembangunan Bait Allah rohani yaitu tubuh Kristus yang sempurna. ...
 • Ibadah Doa Malam Surabaya, 17 September 2014 (Rabu Malam)
  ... tersandung di ayat ini ada orang yang tersandung soal makanan dan kecewa hanya karena masalah-masalah jasmani sehingga meninggalkan perkara yang rohani. Akibatnya hancur dan dalam tangisan seperti Esau. hati nurani yang bimbang karena diombang ambingkan angin pengajaran palsu termasuk gosip-gosip yang tidak benar sehingga meninggalkan Firman pengajaran yang benar angin pencobaan ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 19 Januari 2019 (Sabtu Sore)
  ... pertobatan yang ada kaitan dengan mezbah korban bakaran sekarang mezbah menunjuk pada salib Kristus. Proses untuk bertobat oleh dorongan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua kita menyadari bahwa sehebat apapun kita di dunia ini kita hanya manusia darah daging yang penuh kelemahan dan dosa-dosa sehingga Kita bisa menyesali ...
 • Ibadah Doa Malang, 19 Juni 2012 (Selasa Sore)
  ... dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu Kata mereka Barabas. Kata Pilatus kepada mereka Jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus Mereka semua berseru Ia harus disalibkan Orang Yahudi dihadapkan ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 08 Juni 2015 (Senin Sore)
  ... busuk yaitu perbuatan daging atau dosa. Kalau garam sudah tawar--tidak asin lagi-- maka ikan akan busuk. Jika ikan diberi garam yang asin akan tahan lama. Galatia - Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan kecemaran hawa nafsu penyembahan berhala sihir perseteruan perselisihan iri hati amarah kepentingan diri sendiri percideraan roh pemecah ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 08 Oktober 2012 (Senin Sore)
  ... buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminyapun memakannya. . Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sesungguhnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan pakaian kemuliaan. Tetapi mereka berbuat dosa di taman ...
 • Ibadah Kaum Muda Remaja Malang, 10 April 2021 (Sabtu Sore)
  ... di Bait Allah--orang bungkuk terus melihat ke bawah. Artinya sekalipun beribadah melayani Tuhan tetapi kita hidup dalam kekhawatiran tentang hidup sehari-hari dan masa depan tidak ada kepastian hidup banyak pertanyaan dalam hidup. Akibatnya Tidak tenang letih lesu susah payah air mata dalam ketakutan stres kalau dibiarkan bisa gila. Tidak bisa mencari kerajaan ...
 • Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya, 14 Oktober 2013 (Senin Sore)
  ... dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan Baiklah baca ini maka ia akan menjawab Aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai . dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Baiklah baca ini ...
 • Ibadah Ciawi IV, 04 Desember 2008 (Kamis Pagi)
  ... yang di tombak sampai keluar darah dan air. Jadi Tuhan sudah mati dengan luka utama. Dan ini luka untuk penebusan orang Israel yang melanggar taurat. Inilah kasih Tuhan untuk bangsa Israel. Tetapi puji syukur ada luka kelima yang terbesar di lambung Tuhan. Dan luka ini dibuat oleh bangsa kafir. Jadi ...

Siaran Langsung

Live Streaming GPTKK

Rekaman

Ikuti rekaman ibadah kami

Transkrip

Ringkasarn Firman Tuhan

Kesaksian

Pengalaman hidup bersama Firman Tuhan

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.