Simpang Borobudur no 27 Malang
0341-496949
Ibadah Raya Malang

... sebagai Mempelai Pria Sorga sebagai Raja di atas segala raja sebagai Imam Besar sebagai Hakim yang Adil. Wahyu Pagi ini kita akan membahas penampilan kedua dan ketiga. Untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali sebagai Raja di atas segala raja dan Imam Besar maka kita harus tampil sebagai imam-imam dan raja-raja. Imam adalah seseorang yang memangku jabatan pelayanan imam adalah seseorang yang beribadah dan melayani Tuhan. Mazmur raja adalah orang yang menang atas musuh orang yang diurapi Roh Kudus. Jadi Tuhan menghendaki pelayan Tuhan yang berkemenangan atas musuh-musuh menang atas dosa-dosa dan halangan-halangan sampai tidak terhalang oleh apapun juga. Kalau kita menjadi imam yang ...

Ibadah Doa Puasa Malang Session II

... dan bebas dari hukuman Allah. Di jaman Nuh Tuhan juga baik tetapi hanya orang yang selamat. Kalau orang bertobat dihukum itu juga Tuhan baik. Bagi Tuhan jauh lebih baik dan lebih berguna mengampuni orang berdosa yang mau bertobat daripada menghukumnya. Bagaimana sikap hamba Tuhan menghadapi orang berdosa Seharusnya orang berdosa memang dipecat atau dihukum tetapi lebih bagus dan lebih berguna jika orang berdosa itu diampuni dan bertobat. Hati-hati kehidupan yang sudah diampuni jangan main-main dengan pengampunan. Tidak bertobat main-main dengan pengampunan jika tidak dihukum manusia akan langsung dihukum oleh Tuhan. Pengampunan kemurahan Tuhan jangan dipermainkan Amos - Demikian juga saat menghukum ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... itulah kuasa kemuliaan lewat doa penyembahan untuk menghadapi penyakit ayan sudah diterangkan . kuasa kemuliaan dalam sayap burung nazar yang besar kuasa kemuliaan dalam Firman Pengajaran yang benar dan urapan Roh Kudus. Kegunaannya adalah untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan sudah sempurna maka gereja Tuhan akan benar-benar terlepas dari badai maut ini dan bertemu dengan Tuhan diatas awan-awan yang permai. Malam ini kita bahas bagian yang kedua. Filipi - Rasul Paulu sudah diselamatkan tapi itu masih belum cukup karena itu ia mengejar untuk bisa mencapai kemuliaan. Syarat untuk bisa sempurna melupakan apa yang dibelakangku tidak menoleh kebelakang seperti istri Lot. berlari-lari menuju pada tujuan ...

Ibadah Kaum Muda Malang

... yang rohani. Ahli Taurat adalah gambaran manusia daging yang melaksanakan ibadah daging ibadah jasmani sehingga menghasilkan kelakuan hidup yang jasmani. Ibadah daging adalah ibadah yang tidak mengutamakan firman pengajaran. Praktek ibadah jasmani adalah Suka jalan-jalan artinya tidak tergembala. Jubah panjang ini adalah jubah ibadah tetapi dipakai untuk jalan-jalan. Bisa dimulai dari gembalanya sendiri tidak tergembala juga jemaat tidak tergembala. Tidak tergembala tanpa firman. Matius Akibat tidak tergembala adalah letih lesu dan beban berat tidak ada ketenangan dalam hidupnya terlantar artinya tidak ada yang bertanggung jawab saat menikah saat meninggal sampai tidak ada yang bertanggung jawab atas keselamatan jiwanya. Ibadah seperti di pasar ...

Ibadah Doa Malang

... ini. Membalas kejahatan dengan kebaikan dan membalas kebaikan dengan kebaikan hanya bisa dilakukan oleh orang yang menerima kemurahan Tuhan. Yohanes - Lukas Yesus ditampar tapi tidak membalas Ia membalas kejahatan dengan kebaikan bahkan mendoakan orang yang jahat kepadanya. Biar kita belajar diam dan menguasai diri saat kejahatan datang supaya bisa berdoa. Penyebab Tuhan ditampar Tuhan menyampaikan kebenaran Tuhan menyampaikan tentang kerajaan. Kalau digabung artinya Yesus sedang menyampaikan Firman Pengajaran yang benar. Kisah Rasul Untuk masuk Kerajaan Sorga kita harus mengalami sengsara. Sebagaimana sengsara yang dialami Yesus itu juga akan kita alami. Untuk bisa melihat Dia dalam kemuliaanNya bisa melihat Dia muka dengan ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Surabaya

... untuk bisa menjadi orang selamat prosesnya adalah mulai dari percaya pada Tuhan pintu gerbang . Roma bertobat berhenti berbuat dosa mezbah korban bakaran . baptisan air bejana pembasuhan . baptisan Roh Kudus pintu kemah . Baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu adalah kelahiran baru dan hidup dalam kebenaran menjadi orang selamat. Markus - Kalau kita sudah bisa hidup dalam kebenaran hasilnya kita bisa melihat langit terbuka. Jadi orang benar itu ada hubungan dengan Surga yang terbuka. Yang menandakan orang benar itu ada hubungan dengan Surga adalah turunnya Roh seperti burung merpati. Artinya sekarang adalah hidup seperti burung merpati. 'burung merpati' tidak punya empedu tidak ada kepahitan hati ...

Ibadah Natal GPT seJawa Timur

... tidak berdosa yang harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatNya yang berdosa. Penebusan bangsa kafir keledai oleh darah Yesus sudah dinubuatkan dalam kitab Keluaran aKalau keledai tidak ditebus maka ia akan lahir hanya untuk dipatahkan lehernya. Lahir untuk dibinasakan. Kalau domba disembelih maka keledai akan hidup. Dulu keledai ditebus dengan darah domba sama-sama binatang . Jadi pilihannya hanya keledai atau domba. Kalau domba di biarkan hidup maka keledai akan mati. Kalau ingin keledai hidup maka domba harus mati. Sekarang domba itu adalah korban Kristus. Bukti keselamatan Kisah Rasul - tahu dengan pasti iman percaya pada Tuhan lewat mendengar Firman bukan lewat melihat. Kalau tidak mau ...

Ibadah Raya Surabaya

... dalam kemuliaan. Itu kekuatan kita. Untuk melihat kemuliaan Tuhan itu yaitu lewat cahaya injil tentang kemuliaan Kristus itulah Firman Pengajaran yang benar. Yohanes - dulu murid-murid juga mengalami badai maut dan ditimpa dengan ketakutan. Dan ini sama dengan keadaan gereja Tuhan di akhir jaman. Kalau dulu murid-murid takut dibunuh badai maut sekarang kita juga banyak yang ketakutan menghadapi badai maut dalam bidang jasmani dan bidang rohani. Karena itu kita harus bisa memandang Yesus dalam kemuliaan sehingga kita tidak takut tapi mengalami damai sejahtera. Saat murid-murid ketakutan dan Tuhan tampil ditengah-tengah mereka maka yang ada adalah damai sejahtera. Inilah beda kita dengan orang dunia. Orang dunia ...

Ibadah Raya Malang

... binasa tetapi memandang Yesus muka dengan muka di awan-awan yang permai. Keluaran - . Musa memandang kemuliaan Tuhan dari belakang. Pada hari Kamis Ibadah PA Januari kita sudah membahas proses melihat kemuliaan Tuhan. Pagi ini kita membahas tempat melihat kemuliaan Tuhan. Ada tempat di mana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan Berdiri di atas gunung batu. Samuel - . Gunung batu menunjuk pada pribadi Allah yang kuat dan teguh. Kejadian . Gunung batu di sini menunjuk pada Gembala. Jadi gunung batu itu adalah pribadi Tuhan yang kuat dan teguh sebagai Gembala. Kalau Musa mau melihat kemuliaan Tuhan ia harus berdiri di atas gunung batu artinya sekarang kehidupan kita harus ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... adalah memandang Yesus sedikit demi sedikit samar-samar sampai nanti memandang Dia muka dengan muka di awan-awan saat kedatanganNya kedua kali. Langkah-langkah melihat Yesus Anak Domba dalam kemuliaan Yohanes - melihat Yesus Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia melihat Yesus sebagai Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa tanda kematian. Praktek melihat Yesus yang mati di kayu salib Mati terhadap dosa bertobat. Baptisan air. Kolose . Baptisan yang benar adalah baptisan yang sesuai firman baptisan sepeti Yesus dibaptis yaitu dikuburkan. Dalam baptisan air kita dikuburkan bersama Yesus dan bangkit dalam hidup yang baru yaitu hidup dalam kebenaran. Baptisan Roh ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... Kudus. Gereja yang benar didukung oleh sayap burung nazar yang besar menuju kekekalan. Gereja yang palsu didukung oleh kekuatan antikris mammon menuju kebinasaan Wahyu - Jika gereja hanya menonjolkan hal-hal yang jasmani tidak mengutamakan Firman maka ini adalah gereja palsu menuju kebinasaan. JADI. . . . . Hari-hari ini kita harus mengutamakan Firman dan mempraktekkan. Seringkali kita senang mendengar tapi tidak mampu untuk mempraktekkan. Jalan Keluar Lewat Doa Penyembahan kita mampu mempraktekkan Firman. Kalau kita praktek Firman maka kita akan mengalami kuasa kemuliaan Kuasa kemuliaan di atas sayap burung nazar. Kegunaan sayap burung nazar yang besar Firman dalam urapan Roh Kudus yaitu Untuk menyempurnakan ...

Ibadah Raya Malang

... - badai yang dahsyat ini akan membuat manusia ketakutan dan stres sampai mati secara tubuh bahkan binasa selama-lamanya. Jadi badai ini bisa disebut sebagai badai maut. Gereja Tuhan juga ikut dalam badai ini tetapi ada kesempatan ditolong oleh Tuhan. Matius Yesus tampil dalam kemuliaan sebagai Mempelai Pria Surga. Seluruh dunia akan menghadapi badai maut tetapi justru di saat itu gereja Tuhan harus bisa memandang Yesus dalam kemuliaan. Yohanes - . Dulu murid-murid hujan awal juga ketakutan menghadapi badai maut sehingga mengunci pintu. Tetapi puji syukur Tuhan datang dalam tubuh kemuliaan. Murid-murid melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan sehingga mereka bersukacita atau damai ...

Ibadah Raya Malang

... membawa orang selamat menuju kesempurnaanYudas tetapi banyak kehidupan Kristen yang menolak pekerjaan Roh Kudus pemecah belah kehidupan yang tidak mengalami hujan Roh Kudus. Berarti ia kering rohani mati rohani sampai binasa untuk selama-lamanya. Kekeringan rohani ini melanda Bait Allah ini yang harus kita waspadai Lukas - ada macam Kekeringan ahli Taurat dan orang Farisi menunjuk pada ibadah yang munafik tandanya Mengamat-amati Yesus untuk menyalahkan yaitu mengkritik firman menyalahkan dan menolak firman pengajaran yang benar. Selalu menghakimi kesalahan orang lain dan tidak pernah introspeksi diri. Lukas merasa marah jengkel tersandung justru di saat orang lain sedang diberkati dalam ibadah. Kekeringan pada orang yang mati ...

Ibadah Ciawi V

... tidak mau di baharui tetap manusia daging. Dan manusia semacam ini di hukum sampai ke neraka. Di atas Imam-imam tua-tua dan ahli taurat itulah yang menolak pembaharuan. Imam-imam kedudukan jabatan. Ahli taurat anak Tuhan yang punya kepandaian. Tua-tua punya pengalaman. Jadi pengalaman kepandaian dan kedudukan kita itu belum menjamin kuasa keubahan hidup kita. Sebaliknya yang baru kenalpun bisa mengalami kuasa keubahan hidup dan masuk dalam Firdaus seperti penjahat di sebelah Yesus. Lalu kenapa bisa demikian terjadi Jawaban kembali pada hati. Yang menyebabkan ini adalah hati manusia itu sendiri. Anak Tuhan jangan berpolitik di dalam gereja dengan menghalalkan segala cara untuk ...

Ibadah Pendalaman Alkitab Malang

... bekerja lagi Penebusan sudah digenapi Matius - . Kegelapan selama tahun pada zaman antikris dibumi Terang Allah Roh Kudus bintang tidak bekerja lagi Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sudah selesai gereja Tuhan ditampilkan sebagai terang dunia dengan matahari bulan dan bintang. Wahyu . Dan disingkirkan selama tahun pada masa antikris. Sementara itu bumi ini mengalami 'kegelapan yang paling gelap ' yang penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi - zaman antikris tahun dan lanjut sampai kebinasaaan kekal di neraka. JADI gereja Tuhan harus AKTIF dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus supaya tidak masuk dalam kegelapan ini. Ada hal yang membuat gereja ...

Untuk Koneksi Lambat, silakan buka https://id.gptkk.org

Silakan kontak ke info@gptkk.org apabila bapak/ibu/sdr/sdri ada pertanyaan atau ingin berlangganan majalah Manna, dan silakan kirim email ke widjaja_h@yahoo.com apabila ingin konsultasi pribadi dengan bapak gembala.